تعبیر خواب موز ابن سیرین و نابلسی و نماد موز

تعبیر خواب موز ابن سیرین و نابلسی و نماد موز

تعبیر خواب موز نابلسی و دیدن موز در خواب ابن سیرین، تعبیر خواب موز به گفته میلر، خوردن موز و دیدن موز سبز و زرد در خواب و درخت موز در خواب.

موز نه تنها یک میوه خاص برای بیداری است. اما این موز در خواب نیز دارای امتیاز و حریم خصوصی است در مورد میوه های دیگرهمچنین موزی است که به قول خداوند متعال در قرآن آمده است (و گندم ریز آسیاب شده) بنا بر تعابیری علاوه بر طعم و شکل شیرینش که دیدن موز در خواب در اکثر موارد حاکی از خیر است. موارد

در این مطلب تعبیر دیدن موز در خواب و تعبیر خواب موز را به تعبیر بزرگان به شما تقدیم می کنیم که بررسی می کنیم و شما تعبیر خواب موز به روایت ابن سیرین و معنی دیدن موز در خواب به روایت شیخ نابلسی. آنچه از ابن غنام و ابن شاهین آمده بود، علاوه بر تعبیر موز از دایره المعارف مفسر غربی گوستاو میلر، و موارد دیگری از دیدن موز در خواب، گذشتند.

ابن سیرین در تعبیر دیدن موز در خواب تمایل دارد که نماد موز را از سایر میوه های موجود در خواب تشخیص دهد.موز از همه بهتر است. دیدن موز در خواب مژده است ابن سیرین در بیشتر موارد می افزاید که موز در خواب رنگ و مزه و فصل آن تغییر نمی کند تعبیر دیدن میوه و گیاه در خواب این است که گیاه خارج از فصل و فصل آن منفور است. و اینکه مزه آن ترش و تلخ باشد نامطلوب است یا اینکه لااقل از او بهتر باشد. اما موز در خواب مژده است و دلالت بر رفاه و آسایش با هر طعم و رنگی که باشد پس در تعبیر خواب موز سبز و زرد از نظر نیکویی و همچنین موز ترش در خواب است. و موز شیرین در خواب.

و ابن سیرین درباره دیدن موز و میوه های موز در خواب می افزاید:

 • موز در خواب نشانگر رزق و روزی سالک است و رزق او به اخلاق اوست.
 • و موز در خواب برای مؤمن بیانگر قدرت در دین او و اخلاص در عبادت اوست.
 • و تعبير خواب موز زرد شيرين يا ترش اين است كه بيانگر مال و رزقى است كه نزد بيننده به اندازه موز در خواب دوام دارد.
 • و هر که در خواب ببیند که در حال چیدن موز است یا در خواب موزی دارد و وجدانش از میوه های بهشتی است، بی تردید به گفته ابن سیرین، دلالت بر علم و دین و تقوا دارد.
 • تعبیر رؤیت درخت موز در خواب، بیشترین سهم از بیان ابن سیرین; آنجا که از خواب درخت موز می گوید:

 • درختان موز از بهترین و سخاوتمندانه ترین درختان و برگ های موز از بهترین کاغذها هستند. بر این اساس دیدن درخت موز و برگهای آن در خواب تعبیر به خیر می شود در بیشتر موارد.
 • و درخت موز در خواب به طور کلی دلالت بر مردی مرفه و سخاوتمند و حاکی از اخلاق نیکو است و اگر درخت موز در خواب به بیننده یا دیگری نسبت داده شود، بیانگر اخلاق منسوب به اوست.
 • و دیدن درخت موز که در خانه رشد می کند، نشان دهنده نوزاد پسر است و خدا بهتر می داند.
 • درخت موز در خواب ممکن است نشان دهنده یک زن نجیب با منشأ نجیب باشد.
 • و اما آن که در خواب دید که زیر درخت موز نشسته است یا چیدن از آن در حالی که زیر آن است، روزی بدون زحمت و مالی آسان.
 • شیخ نابلسی در تعبیر دیدن موز نظر دیگری دارد، هر چند در برخی از معانی و معانی موز در خواب با ابن سیرین موافق باشد، اما مواردی را نیز می بیند که موز در خواب دیده می شود. قابل ستایش نیستند؛ همانطور که نابلسی می گوید::

 • موز در خواب نشان می دهد که چه چیزی ممکن است پیچیده شود یا در یک لفاف قرار گیردبه عنوان مثال، یک موز در خواب نشان دهنده وجود جنین در جفت است.
 • موز در خواب ممکن است نشان دهنده فردی در زندان باشد یا قبر یا حجاب به قرائن رؤیت و سیاق و قرائن آن.
 • موز در خواب همچنین بیانگر دانشی است که در بین جلدهای آنها در کتابها پنهان است.
 • تعبیر خوردن موز در خواب این است که بیننده از شراکت یا از مرد غریبه پول می گیرد.
 • خوردن موز در خواب خوب است. مگر اینکه بیننده مریض باشد خوردن موز در خواب برای مریض مکروه است و خیری در آن نیست، زیرا موز زرد است و به دلیل اینکه با افزودن نقطه به مرگ آن نزدیک است.
 • خواب موز به نمازگزار نشان از عبادت و تقوای او داردو صاحب پول باید مال و سود خود را زیاد کند که همان است که ابن غنام در تعبیر دیدن موز در خواب می رود.
 • در اینجا شایان ذکر است که ابن شاهین الظهری در کتاب «الاشارات فی علم الاحبار» به تعبیر دیدن موز نیامده است، در حالی که تعبیر ابن غنم از دیدن موز در خواب کوتاه شده و وارد شده است. مطابق با آنچه ابن سیرین و النابلسی داشتند که ذکر آن را ایجاب می کرد.

  تعبیر دیدن موز در خواب طبق دایره المعارف گوستاو میلر آمده است کاملا متفاوت با تعبیر تلاقی کنندگان بزرگ اسلامی موز در خوابزیرا تعبیر شرعی دیدن موز در خواب بستگی به قرآن و سنت و حسن ذکر موز در آن دارد.گوستاو میلر می گوید دیدن موز در خواب بیانگر شراکتی دردسرساز است که باعث دردسر می شود و خوردن موز. در خواب همچنین بیانگر مشکلات کاری، کارهای اضافی و ماجراهای بی اهمیت است. تولید کننده ای که بیننده با آن درگیر می شود.در مورد دیدن موز گندیده در خواب، این نشان دهنده یک پروژه شکست خورده است بیننده فشار زیادی را متحمل می شود و تجارت موز در خواب یا فروش آن بیانگر شکست بیننده در تجارت خود و انباشته شدن کالای راکد او است و گفتار در اینجا برای میلر است.

  در مورد موارد دیدن موز در خواب به تعبیر تعبیر خواب در سایت کمک کن مطلبی را ارائه کرده بودیم که در اینجا بارزترین موارد دیدن موز در خواب را یادآوری می کنیم. آنجا که تعبیر خواب در حلول خود از خواب موز می گوید:

 • دیدن خوردن موز سبز در خواب دلالت بر اضطرار رزق و روزی دارد و امّا خوردن موز سیاه در خواب، ممکن است بینایی او بیانگر بیماری باشد.
 • و رویای دادن موز در خواب بیانگر پند دادن است، در حالی که دیدن موز پخش شده در خواب بیانگر تعارف و پخش لبخند است.
 • خریدن موز در خواب یک تجارت موفق، همانطور که برای فروش موز در خواب، ممکن است نشان دهنده فروش آخرت در این دنیا باشد.
 • هدیه موز در خواب به طور کلی اگر فرد بیمار در خانه نباشد خوب است.
 • خوردن موز در خواب برای زن و زن مجرد بخصوص ریزک و سهولت به دست آوردن آن و امرار معاش ممکن است برای مجردان شوهر باشد.
 • تعبیر گذاشتن موز در آشپزی در خواب حکایت از روزی پر برکت دارد.
 • بازی با موز در خواب بازی با یک کودک دوستانه
 • با توجه به دیدن خواب موز گندیده دلالت بر بیماری و ناتوانی دارد و علم نزد خداست.
 • و تعبیر دیدن موز در خواب برای توانگران این است که رزق و برکت است و موز برای فقیر رزق با قناعت است.
 • خواب دیدن موز برای یک فرد بیمار ممکن است نشان دهنده این باشد که زندگی او نزدیک است و ممکن است زندانی به همان شکل باقی بماند.
 • خواب موز برای مؤمن قبول کار انشاالله و خواب موز برای فاسق بیانگر توبه است.
 • و اما دیدن موز در خواب بعد از استخاره؟ دلالت بر امری آسان و نیک دارد، پس بیننده به سوی آن بشتابد. زیرا عمر موز محدود است، یعنی امر فرصت دارد، اما در تصرف آن عجله کرد و به طور کلی موز برای کسانی که در آستانه امری در بینش هستند، انشاءالله خوب است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.
  6. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا