تعبیر مناره در خواب ابن سیرین و نابلسی و خواب

تعبیر مناره در خواب ابن سیرین، خواب مناره نابلسی، تعبیر خواب مناره در مسجد ابن شاهین، دیدن مناره در خواب ابن غنم و تعبیر رؤیا. سقوط و تخریب مناره ها

به طور کلی، تعبیرهای بزرگ خواب در بیان رؤیت مناره و مناره مسجد در خواب اتفاق نظر دارند، چنان که بر سلطان یا مرد بزرگوار دلالت می کند و دیدن خیر در آن همیشه خیر است و دیدن شر. یا شر در مناره ها هرگز خوب نیست. خدا می داند.

در این مقاله به شما تقدیم می کنیم تعبیر دیدن مناره در خواب «خواب مناره مسجد» به روایت مفسران بزرگ و در مهمترین کتب تعبیر خواب. جایی که تعبیر دیدن مناره در خواب را به شما تقدیم می کنیم ابن سیرین و نابلسیتعبیر خواب مناره ابن شاهینو تعبیر مناره مسجد در ابن غنامو موارد دیگر دیدن سقوط و تخریب مناره مسجد یا مسجد در خواب.

ابن سیرین گوید مناره مسجد در خواب مردی است که مردم را برای خیر و صلاح جمع می کند و بر آن دلالت می کند، همچنان که مناره در خواب دلالت بر ندای خداوند متعال دارد.[1]و این را شیخ نابلسی گفته است[2].

نه ابن سیرین و نه نابلسی تعبیر دیدن مناره در خواب را توضیح ندادند. همان قدر که تعبیر دیدن اذان و اذان خواندن در خواب را بسط داد[3]، که با کلیک بر روی این لینک می توانید تعبیر دیدن اذان و اذان را مشاهده کنید.

و تعبیر دیدن مناره در خواب به قول ابن شاهین الظهری مناره در خواب دلالت بر سلطان یا هر که در حکومت اوست در میان اولیاء و قضات است و ساختن مناره در خواب مردم را به نیکی و نیکی و بر عکس دیدن خرابی یا تخریب جمع می کند. مناره در خواب

هر که گفت: در خواب دیدم که مناره مسجد افتاد یا خراب شد، این نشانگر تفرقه بین مردم آن کشورها یا مرگ مؤذن است.[4] خدا می داند.

الکرمانی در تعبیر دیدن مناره در خواب می گوید; ساختن مناره در خواب بیانگر حضور مردی بزرگوار در آن مکان است. مناره ها سلاطین و فرمانروایان را به شرح زیر نشان می دهند:[4]:

 • مناره مسی در خواب یا دیدن سر مناره مسی مسجد، بیانگر ظلم پادشاهان است.
 • همچنین دیدن مناره نقره و مناره طلا در خواب بیانگر حاکمی ظالم است.
 • و اما دیدن مناره چوبی در خواب، بیانگر فرمانروایی دروغین یا بر عزل یا استعفای حاکم یا صاحب اختیار است.
 • گذاشتن غذا بر روی مناره در خواب، بیانگر حاکمی بداخلاق است.
 • و نور مناره ها در خواب حکایت از رونق حکومت دارد و اما مناره خاموش در خواب بر عکس آن دلالت دارد.
 • ایستادن یا نشستن بر مناره در خواب بیانگر نزدیکی به حاکم است.
 • همینطور خواب مناره از نظر ابن غنم دلالت بر دعوت کننده به خیر و خرابی یا سقوط آن حکایت از مرگ او و پراکندگی گروهش دارد. ابن غنام می افزاید: افتادن از مناره در خواب، افتادن از موقعیت و موقعیت در بیداری است.و هر کس در خواب ببیند که از فانوس دریایی به چاه می افتد، این به همسرش تعبیر می شود و او قوی می شود یا اینکه زن زیبا را برای زن بد خلق ترک می کند.[5]، خدا می داند.

  تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن مناره در خواب می گوید:

 • تعبیر دیدن مناره در خواب برای زن شوهردار، دلالت بر مادر یا مادرشوهر او دارد.
 • همین طور تعبیر دیدن مناره در خواب برای زن مجرد دلالت بر مادر او دارد.
 • افتادن مناره در خواب بر روی بیننده ممکن است بیانگر مرگ مادرش باشد و خداوند اعلم.
 • تخریب مناره و فروریختن آن در خواب، بیانگر ضعف عموم مسلمانان و تشتت آنان است.
 • خواب بیننده که در خواب روی مناره ایستاده است، در صورتی که صلاحیت آن را داشته باشد، یا ولایت و رهبری را نشان می دهد و خداوند اعلم دارد.
 • هر که بر خانه اش مناره ای دید در میان مردم شهرت یافت.
 • مناره های آبی در خواب بیانگر تجمع مردم به دستور حاکم و ولی است.
 • تعبیر دیدن چیز ناخوشایند در مناره بعد از استخاره خوب نیست.
 • دیدن اذان در خواب به مفسده و درستی بیننده تعبیر می شود در بیشتر موارد شنیدن اذان در خواب.
 • شنیدن صدای اذان در خواب ممکن است دلالت بر دزدی داشته باشد، چنانکه در سوره یوسف آیه 70 می فرماید: «پس اذانوا شتران یقیناً دزدید».
 • شنيدن اذان در حال كراهت، ممكن است براي بيننده منادی بدبختی باشد.
 • اذان در خواب اگر در بازار باشد ممکن است بیانگر مرگ یکی از اهل بازار باشد.
 • هر که ببیند مردم را ندا می دهد، به او ولایت می دهند یا به حج می روند.
 • دیدن مؤذن در خواب ممکن است بیانگر این باشد که «اقتدار» در ذهن ازدواج است.
 • برای جزئیات بیشتر در مورد شنیدن اذان در خواب به این لینک مراجعه کنید.
 • این بود تعبیر دیدن مناره در خواب همانطور که در کتب تعبیر خواب و در بین مفسران بزرگ آمده است و برای درخواست تعبیر خواب خاص از تعبیر خواب در سایت “هالوها” اینجا را کلیک کنید.

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «معجم تعبیر خواب» ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ الصفا الکتبة، ابوظبی 1387ش.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا