تعبیر زانو در خواب و دیدن زانو در خواب

تعبیر زانو در خواب و دیدن زانو در خواب

آشنایی با تمام نمادهای زانو در خواب تعبیر خواب نمایان شدن زانو برای مردان و زنان، دیدن زانو درد، بریدن زانو و علائم دیگر

زانو در خواب بیانگر کار، نشاط، قدرت و پیوند استو درد زانو در خواب بیانگر کوتاهی در تلاش یا ناتوانی در انجام آن است، و اما بریدن زانو در خواب، بیانگر غیبت است. ضمانت یا ضرر مستمری، و اما زانوی زیبا در خواب، بیانگر خیر و فایده و آسانی کارهاست و خداوند اعلم.

 • ابن سیرین در تعبیر دیدن زانو در خواب می گوید که نشان دهنده خستگی و کاراست و درد زانو در خواب نشان دهنده بار سنگین در کار و زندگی است، در حالی که درمان زانو در خواب حکایت از برون رفت از بحران و جابجایی نگرانی از صاحب خواب دارد و هر چه خواب زانو در خواب می بیند به معیشت و کار او تعبیر می شود و تعبیر زانو به رویا نیز به طور کلی در مورد قدرت بدن است.
 • شیخ نابلسی می‌گوید زانو در خواب ممکن است نشان‌دهنده چیزی باشد که شخص در حال مسافرت است و زانو در خواب ممکن است نشانگر برادر یا شریک باشد و زانو درد در خواب نماد نیاز برادر یا شوهر به کمک است. .
 • صابون زانو در خواب دلالت بر اصل امر داردو درد صابون زانو در خواب بیانگر پراکندگی معیشت و ضعف در کار است و در خواب صابون زانو شکسته است. نماد عملی است که بیننده را به جای سود بردن او ضعیف می کند.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید معنی عام دیدن زانو در خواب تکیه گاه و نیرو و کار و زانو درد در خواب از بین رفتن قوت بیننده در کار یا خانواده است. زانو در خواب بر وابستگی و وابستگی.
 • در خواب تعبیر بوسیدن زانو دلالت بر داشتن وسیله نقلیه ای است که دوستش دارد یا مواظبت از چیزی است که به آن وابسته است و تعبیر زانو گاز گرفتن در خواب دلالت بر عشق به آن دارد. فردی که به او وابسته است.
 • و هر که در خواب ببیند که زانوی دیگری را لمس می کند بر کار خود نظارت می کند یا از حرکات و سکون او خبر می دهد، دیدن و دست زدن به زانوی زن در خواب بیانگر کمک خواستن یا کمک اوست. دنبال اخبار او
 • دیدن زانو در خواب برای شخص ثروتمند، بیانگر پول او و تاجر است و زانو در خواب برای فقیر چیزی است که بستگی به فرزند یا خانواده و مانند آن دارد. زانو در خواب برای مجرد نماد سلامتی او و برای کشاورز نشان دهنده زمین او است و رویای زانو در خواب برای بیمار بهبودی او اگر قوی باشد و بر اساس او باشد خدا بهتر می داند.
 • ابن سیرین می‌گوید زانو درد در خواب نشان‌دهنده انسداد تجارت است به همان اندازه که درد شدید است و دیدن زانو درد ممکن است نمادی از اختلاف بین شرکا یا اختلاف پدر با فرزندان باشد. دیدن زانو درد شدید در خواب، نماد تلاش بدون منفعت است، و هر کس در خواب ببیند زانوهایش او را آزار می دهد، ممکن است سفری طاقت فرسا را ​​بدون منفعت طی کند.
 • شیخ النابلسی فرمودند درد زانو در خواب نشان دهنده ضعف و ضعف سلامت انسان است و دیدن درد در زانوی راست نشان دهنده کاستی در عبادت است بیا آری می دانم.
 • دیدن غده در زانو در خواب ممکن است بیانگر رزق و روزی پس از خستگی باشد و بیماری یا بیماری در زانو در خواب بیانگر بر هم خوردن کار انسان است چنانکه ابن سیرین می گوید و می افزاید دیدن درد در زانو. در خواب ممکن است دلالت بر کار سنگین داشته باشد و دیدن حادثه خیری ندارد زانو بد در خواب بعد از استخاره
 • شیخ النبلسی در خواب می گوید زانو مجروح شدبیانگر بر هم خوردن رفت و آمد و تجارت، خواب جراحت زانو نیز بیانگر اختلال در سفر است. و حرکت بسته به وضعیت بیننده و زمینه بینایی و زانوی آسیب دیده در خواب ممکن است نشان دهنده ناتوانی در مسئولیت پذیری به اندازه عمق و شکل زخم در بینایی باشد.
 • ابن سیرین می‌گوید زخم در زانو و خونریزی در خواب بیانگر خرج کردن پول پس از سختی برای جمع‌آوری آن است و خونریزی زانو در خواب ممکن است نماد از دست دادن سرمایه باشد و خواب زخم خشک زانو پول کمی که جمع می شود و در بدبختی پنهان می شود.
 • معبر خواب در سایت خود می گوید دیدن زخم زانو در خواب ممکن است نشان دهنده رزق و روزی پس از خستگی و زحمت باشد همچنین دیدن زخم در زانو در خواب بیانگر رزق و روزی پس از خستگی و خستگی است.
 • دیدن زخم بر زانو در خواب ممکن است دلالت بر کلمات زیانبار شخصی باشد که بیننده خواب بر او تکیه می کند و اما دیدن زانو سوخته در خواب و دیدن زانو سوخته بیانگر فتنه در کار و منابع رزق و روزی است. .
 • دیدن معالجه زانو در خواب نشانه بازگشت لطف یا بازگشت کار پس از استراحت استو درمان زانو در خواب نشانه خیر و آرامش برای شخص است. که می بیند کارهای بر هم خورده اش می رود و تسهیل می شود و درمان زانو در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حل اختلاف با شوهر یا نماد گسترش روزی او و خواب درمان زانوی زن مجرد است. ممکن است نشان دهنده ازدواج او با مردی باشد که جبران خیر او را بدهد و خدا بهتر می داند.
 • و مسح زانو با مرهم در خواب، بیانگر مالی است که از جایی که به حساب نمی آید به بیننده می رسد و او را از ناراحتی بیرون می آورد، ماساژ دادن زانو در خواب، بیانگر کمکی است که صاحب خواب برای تسهیل امور خود می کند. .
 • نصب مفصل زانو در خواب بیانگر بازگشت امری پس از یأس از آن یا بازگشت نعمت پس از زوال آن است.نصب مفصل زانو در خواب ممکن است بیانگر اصلاح امور مربوط به کار باشد. تا از آن بهره مند شود و گفته شد که مفصل زانو در خواب پسر صالح یا شریک صادق است.< /li>
 • کشیدن زانو در خواب بیانگر بیکاری موقت یا یک بحران گذرا در محل کار است.درآوردن گچ از روی زانو در خواب نمادی از بازگشت به کار است یا از سرگیری نظم شکسته و برداشتن گچ ممکن است نشان دهنده بازگشت به کار باشد. درباره زانو در خواب در مورد تسهیل سفر پس از شکستن آن.
 • دیدن زانوی زیبا در خواب برای زن متاهل بیانگر نیکی و بهره مندی از کار او یا کار شوهرش است و زانوی سیاه یا زشت زن متاهل نماد غرغر او از کار شوهرش است. کار یا زندگی با او و گفته می شد که زانوی خشن در خواب برای زن متاهل نشان دهنده تحمل اوست مسئولیت سنگینی در زندگی او.
 • تعبیر دیدن زخم زانو در خواب برای زن ممکن است بیانگر سخنان آزاردهنده در مورد شوهر یا پدرش باشد و زانو درد در خواب برای زن متاهل نمادی از اختلال در کار یا عدم کار او است. رزق و روزی شوهر و خدا داناتر است.
 • دیدن بریدن زانو در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که پیوند یا فرزند قطع شده یا خانواده او را رها کرده اند، حاملگی، بیماری یا چیزهای دیگر، و خداوند اعلم. li>
 • تعبیر موهای زانو در خواب برای زن متاهل این است که او را فریب می دهند و فریب می دهند، شاید موهای پرپشت روی زانو در خواب بیانگر افزایش بدهی و کمبود منابع باشد.
 • دیدن زانو گزیده شدن در خواب برای زن متاهل بیانگر عشق و صمیمیت است و هر کس در خواب ببیند شوهرش زانویش را گاز می گیرد، چیزی را به او می دهد که او را از لحاظ مالی یا حمایت اخلاقی قوی می کند. /li>
 • تعبیر زانو زدن در خواب برای زن متاهل این است که بیانگر منفعتی است که از ولی یا شوهر خود می گیرد و بازی با زانو در خواب برای زن این است که روابط خانوادگی خود را به خطر می اندازد. یا معیشت او و شوهرش.

نمایان شدن زانو در خواب برای زن به طور کلی ممکن است بیانگر افشای اسرار مالی یا کاری او باشد و گفته شده است که زانوی آن زن در خواب در برابر مردم آشکار شد که نشان دهنده رسوایی و شرم است و هر که دید. که در خواب لباسش را بالای زانو بلند می کند، پولی در می آورد که در آن شبهه یا فتنه است.

تعبیر دیدن زانو در خواب برای زن شوهردار

 • دیدن زن متاهل در حال بازکردن زانو در مقابل مردم در خواب بیانگر نافرمانی است و همچنین تعبیر به خروج او از خانه شوهر بدون اجازه شوهر است و آشکار شدن زانوی راست در خواب برای زن متاهل بیانگر تجاوز به شوهر است. یا اینکه او را با پولش کالیبره می کند، در مورد آشکار کردن زانوی چپ در مقابل مردم در خواب، ممکن است نشان دهنده رفتن به مکانی شیطان یا کسب درآمد از شر باشد.
 • کشیدن زانو در مقابل شوهر در خواب، بیانگر افشای راز مربوط به امرار معاش یا کار استو گفته اند اگر زن شوهردار ببیند که زانویش را در مقابل آشکار می کند. شوهرش در خواب به او کمک می کند در یک دوره سخت در کار و معیشتش.
 • هر کس در خواب ببیند که برای اغوای مردی ناشناس زانوهای خود را باز می کند، این فتنه است و هر کس در خواب ببیند که برای اغوای مردی شناخته شده زانوهای خود را باز می کند، به خاطر مال او به او غبطه می خورد. ، یا او را با شوهرش مقایسه می کند.
 • پوشاندن زانوی آشکار در خواب برای زن متاهل بیانگر مخفی بودن کار شوهر یا مقدار معیشت اوست.

تعبیر آشکار شدن زانو در خواب برای زن مجرد

  نشان دادن زانو در خواب در مقابل مردم برای افراد مجرد، بیانگر افشای یکی از اسرار اوست و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که لباس خود را تا بالای زانو بلند کرده، آماده ورود می شود. به چیزی که به درد او نمی خورد و آشکار شدن زانو در مقابل شخص شناخته شده در خواب بیانگر درخواست پایانی از او به گونه ای دیگر است. این نشان دهنده مسئولیت های سنگینی است که شما بر عهده خواهید داشت.
 • پوشاندن زانوی آشکار در خواب برای زنان مجرد بیانگر معکوس کردن یک عمل شیطانی است.
 • دیدن دوستی که در خواب زانوی خود را برای زنان مجرد فاش می‌کند، نشان‌دهنده کمک به خواب‌بین است و آشکار کردن زانوی دوست در خواب ممکن است به معنای دانستن یکی از رازهای او به طور تصادفی باشد یا او در حال گفتن آن باشد.
 • دیدن زانو در خواب برای مرد، بیانگر راز پیشه استیا فاش شدن اسباب معیشت و معیشت و آشکار شدن زانوی راست در خواب برای مرد، بیانگر آشکار شدن است. اغراض تجاری یا خرید و فروش عقاید، و دیدن نمایاندن زانوی چپ در خواب برای مرد، ممکن است بیانگر گناهی باشد که او مرتکب شده است و خداوند اعلم است.
 • هر که ببیند در خواب از آشکار ساختن زانو شرم دارد، از کار خود شرم دارد.
 • دیدن زن که زانویش را در مقابل مردم فاش می کند، بیانگر فاش شدن اسرار خانه یا صحبت از معیشت شوهر در حضور مردم است.
 • کشیدن زانو در خواب برای مجرد، بیانگر یافتن شغل در صورت بیکاری استیا آشکار ساختن زانو در خواب، بیانگر ازدواج و مسئولیت سنگین است و اگر جوان مجرد ببیند که در خواب زانوی آشکار خود را می پوشاند، پول یا مالی را از خانواده خود پنهان می کند، اعمالی که انجام می دهد و برای او بهتر است.

تعبیر دیدن قطع شدن پای با زانو در خواب چیست؟

  شیخ النابلسی فرمود: شکستن زانو در خواب، بیانگر اخلال در سفر است، اول به عدم بهره مندی از مال، و بریدن زانو در خواب، بیانگر بیکاری و انقطاع سبب روزی است، و هر که ببیند. در خواب زانوی او بریده می شود، این نشان دهنده جدا شدن محبت بین او و یکی از آنها است و بریدن زانو در خواب نماد نیاز، فقر و بی میلی به کار است.
 • قطع زانو در خواب ممکن است نشان دهنده خرابی ماشین یا وسیله نقلیه ای باشد که بیننده در خواب سوار می شود و گفته می شد که زانو بریده شده در خواب نشان دهنده طلاق زن یا ترک کار است. .
 • مترجم خواب در شیرینی خود می گوید که دیدن مردی که در خواب زانو خود را قطع می کند، عموماً نشان دهنده بیماری بیننده خواب و ناتوانی او در تکیه بر خود در چیزی است.
 • رؤیای قطع شدن زانوی راست بیانگر ناتوانی او در اتکا به خود است و همچنین تعبیر به نافرمانی و عدم تمایل به رفتن به اطاعت می شود.بریدن زانوی راست در خواب ممکن است بیانگر قطع رابطه با پسر، سازنده یا استخدام کننده.
 • ممکن است دیدن قطع شدن زانوی چپ در خواب در مواردی بیانگر توبه بیننده از رفتن به مکانهای گناه باشد و قطع شدن زانوی چپ در خواب به ترک شریک زندگی تعبیر شود. داد و ستد یا چیزی. حیله او و خدا داناتر است.
 • دیدن قطع زانو با دیدن خون در خواب بیانگر زیان و حال ناگوار است، چنانکه دیدن قطع زانو بدون دیدن خون، بیانگر قطع معیشت است. و قطع زانو به عنوان عقوبت در خواب برنج برای گناهی که متعاقب آن ضرر خواهد بود و بریدن زانو به عنوان علاج در خواب، بیانگر فسخ شراکت در تجارت با شریکی است که کار را شکست می دهد. /li>
 • و هر کس در خواب ببیند که پایش از زانو بریده شد و در خواب دوباره نزد او برگشت، این شراکتی است که پس از قطع آن به زودی برمی‌گردد، یا فرزندی اجازه می‌دهد که پدرش اجازه دهد. یا یک بیمار شفا می یابد.
 • دیدن زانوی مرده در خواب، نماد وابستگی به آنچه برای بیننده یا خانواده اش گذاشته استو دیدن زانوی مرده سفید در خواب، بیانگر عمل صالح و دیدن است. زانوی سیاه مرده حکایت از کار بدی دارد و بیننده باید برای او طلب مغفرت کند و از او طلب مغفرت کند و دیدن زانوی مرده بریده شده در خواب ممکن است بیانگر از بین رفتن میراث او پس از او بدون منفعت باشد و خداوند اعلم. .
 • دیدن بوسیدن زانوی متوفی در خواب، نماد وابستگی به وارثان یا بهره مندی از کارهایی است که از او باقی مانده است و دیدن زانوی متوفی در خواب، بیانگر وضعیت بد خانواده وی پس از او است.
 • دیدن متوفی در حال شکایت از درد زانو در خواب بیانگر این است که بیننده خواب باید از طرف او صدقه دهد و دیدن زانوی مرده در خواب به او صدمه می زند ممکن است نشان دهنده مشکلات مربوط به شرکای تجاری او باشد. >
 • تعبیر خواب در شیرین خود می گویددیدن زانوی نورانی سفید در خواب دلیل بر تکیه بر سلامتی در آنچه خداوند راضی استو زانوی سفید در خواب نماد موفقیت در کار است، در حالی که ديدن زانوي سياه در خواب بيانگر كار سخت و مشقت بار با منفعت است.
 • عدد

 • دیدن زانوی سفید روشن در خواب بیانگر منفعتی است که بیننده از یاران خود و پشتیبانان او می برد و زانوی زن ناشناس در خواب بیانگر گشاد شدن درهای رزق است در صورتی که به زیبایی سفید باشد. .
 • دیدن موی پرپشت روی زانو در خواب بیانگر ذلت یا حرمت و در عین حال خسته کننده است و موهای پرپشت روی زانو در خواب بیانگر سنگینی قرض بر او و دیدن مو بر روی زانو است. زانوی زن در خواب بیانگر نیاز و فقر او یا بیزاری بیننده از آنهاست.

تعبیر دیدن زانوی زیبا در خواب

ابن سیرین گوید: دیدن زانوی زیبا در خواب، بیانگر قوت و منفعت است و زانوی محکم در خواب، بیانگر مسافرت و تحرک و کیفیت کار است، خستگی، شیخ نابلسی، زانوی محکم و زیبا می افزاید. زانو در خواب بیانگر تسکین پس از نگرانی است و زانو قوی در خواب نیز ممکن است نشان دهنده استقامت بیننده در نماز باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید که ساق آهن در خواب، نشان‌دهنده قدرت و طول عمر است و پایه شیشه‌ای در خواب، نشانه ضعف و نزدیک شدن مدت است.
 • معبر خواب در شیرینی خود می گویددیدن زانوی آهنین در خواب، بیانگر پسر یا شریکی است که بیننده خواب به شدت به او وابسته است.
 • دیدن زانوی چوبی در خواب ممکن است نشان‌دهنده کاری باشد که ادامه نمی‌یابد یا ادامه نمی‌یابد، یا زانوی چوبی در خواب ممکن است نماد یک شریک ریاکار باشد.
 • دیدن زانوی شیشه ای در خواب بیانگر وابستگی به زن است و اما دیدن زانوی سنگی در خواب به معنای وابستگی به پیرمرد یا روش های قدیمی انجام کار یا مسافرت با پای پیاده است. li>
 • دیدن زانویی که از کاغذ یا مقوا در خواب متکی به شخص یا چیز ضعیفی است، و در خواب زانویی از خاک رس، نمادی از کار برای مدت طولانی بدون سود و بدون ثبات است.
 • دیدن زانوی مصنوعی در خواب نمادی از وابستگی بیننده خواب به یک توهم است و نصب مفصل زانو در خواب نشان دهنده بازیابی نیرو و قدرت است.
 • خواب زانوی طلا نشان دهنده خستگی و بیماری است و دیدن زانوی نقره نشان دهنده رفتن به مساجد و خواندن نماز صبح با پای پیاده و همچنین دیدن زانو از عقیق است. در خواب به معنای کار کردن برای کسب خیر بسیار است و دیدن زانوی الماس در خواب بیانگر کار در امر دنیوی است و خداوند اعلم.

تعبیر خواب غربی گوستاو میلر می گوید که دیدن زانوهای بزرگ در خواب بیانگر مصیبت ناگهانی است، همچنین دیدن سفت شدن زانو در خواب و زانو درد در خواب بیانگر یک فاجعه سریع و ناگهانی است و زانو بیماری در خواب به تعبیر میلر بیانگر افراط در شهوات است و زانوی زن در خواب اگر زیبا و نرم باشد نشان دهنده ستایشگران غیر جدی است که به یکی از آنها خواستگاری نمی کنند و هر که ببیند زانوهای اوست. بی شکل هستند، این نشان دهنده بخت بدشان است، و دیدن زانو به طور کلی یک فال بد است که توسط میلر دیده می شود.

منابع و مراجع

 1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 2. «عالم الرؤیا، تعبیر علامات و علامات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول 2005.
 3. دایره المعارف تعبیر خواب، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا