تعبیر خواب زلزله و زنده ماندن از زلزله در خواب

تعبیر خواب زلزله و خواب زلزله، زنده ماندن از زلزله در خواب، تعبیر خواب زلزله ویرانگر و تعبیر دیدن زلزله در منزل برای خانم های مجرد، متاهل و باردار.

تعبیر خواب در خواب می گوید که زلزله در خواب بیانگر هشدار غضب خداوند متعال است در صورتی که در خواب زلزله ضرری نداشته باشد و جزئیات رؤیا و شواهد آن در این مقاله ما با شما و شما آشنا می شویم تعبیر دیدن زلزله و زلزله در خواب و زنده ماندن از زلزلهاز طریق تعبیر رؤیت زلزله نزد ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و دیگران، تعبیر خواب زلزله شدید و زلزله خفیف در خواب، معنی دیدن زلزله در خانه و دیدن زلزله در حال تخریب خانه، علاوه بر تعبیر خواب زلزله برای زنان مجرد، متاهل و باردار.

ابن سیرین در تعبیر خواب زلزله می گوید خواب زلزله و زلزله برای همه مردم خوب نیست. [1]ابن سیرین می افزاید که زلزله در خواب نیز حاکی از ظلم سلاطین و حاکمان بر مردم محل است و صاحب رؤیت و گروهش از سوی حاکم مجازات سختی خواهند گرفت.

در مورد شیخ نابلسی می گوید: زلزله در خواب ممکن است بیانگر انتقال و دگرگونی باشد زیرا حرکتی در زمین است، النابلسی در تعبیر خواب زلزله می افزاید: [2]

 • زلزله در خواب بیانگر ترس از پادشاه، حاکم و اقتدار است.
 • زلزله در خواب ممکن است بیانگر حادثه ای باشد که در آن پادشاه ظلم کنداگر محل وقوع زلزله مشخص نشود، حادثه برای عموم مردم اتفاق می افتد.
 • دیدن زلزله در خواب ممکن است نشان دهنده یک بیماری همه گیر و مهلک باشد.
 • و اگر زلزله زمین در خواب با تلاطم آسمان ترکیب شود; عذاب مردم در آن مكان، حاكم ظالم و بيماري و بيماري حيرت‌انگيز است.
 • همچنین زلزله حاکی از بلایای طبیعی مانند ملخ، تگرگ، خشکسالی و غیره است که به معیشت و معیشت مردم آسیب می رساند.
 • اگر هیچ کدام زلزله در خواب بیانگر خبر بد و ناراحت کننده استو باعث ترس و وحشت می شود.
 • یکی از نشانه های زلزله در خواب نیز این است که بیانگر افشای اسراری است که با آن زیان فراوانی وارد می شود و خداوند متعال تبارک و تعالی و داناست.
 • یا زلزله در خواب بیانگر اختلاف بین همسران است و آنچه میان آنها از عبوس و آشوب است.
 • هر گاه در خواب زلزله شدید یا ویرانگر بود، بیانگر آسیب بیشتر به بیننده و خانواده او یا عموم مردم آن مکان است، دیدن زلزله شدید در خواب اگر با آسیب و تخریب همراه نباشد، ممکن است بیانگر آن باشد. بلایای خصوصی یا عمومی یا اپیدمی و بیماری؛ ولى انشاءالله به سلامت ختم مى شود و با آن عذاب و مرگى نخواهد بود، و اما دیدن زلزله شدید و ویرانگر در خواب، بیانگر بلاى عمومى از یک بیماری همه گیر، جنگ و یا ظلم حاکم است; و نابودی مخلوقات خواهد بود و خدا داناتر است. النابلسی می افزاید که زلزله ویرانگر در خواب ممکن است شاهدی بر امرار معاش برای کسانی باشد که در امر بازسازی کار می کنند.

  تعبیر دیدن زلزله خفیف در خواب در هر صورت بهتر از دیدن زلزله شدید در خواب است. یا دیدن زلزله خفیف در خواب، بیانگر اختلاف بین بیننده و خانواده او به ویژه همسرش است.و آنچه او را رنج می دهد.و زلزله خفیف اگر در باغات بود نشان دهنده رسیدن تابستان و رسیدن میوه هاست.خواب زلزله خفیف ممکن است دلالت بر رقص و شادی و سرگرمی داشته باشد و همچنین منادی عذاب باشد افکار بیننده و نگاه او به خود و زندگی اش.

 • خواب زلزله در خانه ممکن است نشان دهنده یک تغییر عمده در خانه باشد، شاید تغییر در خود خانه و نقل مکان به جای دیگر یا تغییر در افراد خانه بسته به شرایط بیننده خواب و شدت زلزله ای که در خانه اش می بیند و آسیب های ناشی از آن.
 • و رویای یک زلزله خفیف در خانه دلالت بر اختلاف زن و مرد دارد، در صورتی که زلزله خانه به بدن یا ساختمان آسیبی نرساند. دعوا سخت بود ولی بعد از مدتی تمام می شود و اما کسی که زلزله را در خانه اش با خسارت دید ممکن است به طلاق برسد و خدا اعلم.
 • خواب زلزله در خانه نیز بیانگر بیماری است که اهل خانه را گرفتار می کند و زیان آنها از آن به اندازه زلزله در خواب است و به قرائن دیگر خواب ها و حال. از بیننده
 • و اما تعبیر خواب زلزله و تخریب خانه؟ ممکن است دلالت بر فوت صاحب خانه و بزرگتر آن باشد یا طلاقى را که برگشتى در آن نیست، و به طور کلى تخریب خانه در خواب خوب نیست; تعبیر خواب خانه را به طور مفصل در سایت آنها با کلیک بر روی اینجا بخوانید.
 • و هر کس در خواب ببیند که خانه خود را پس از آن که زلزله ویران کرد، می سازد، از مصیبت برمی خیزد یا چیزی را که از دست داده است باز می گرداند یا فیصل را پس از گسیختگی به رحمت برمی گرداند، و خانه را پس از خراب شدن آن بنا می کند. زلزله ممکن است نشان دهنده پاسخ زوجه پس از طلاق نیز باشد.
 • و دیدن زلزله در خانه بیننده و نه در خانه های دیگر ممکن است دلالت بر فاش شدن یکی از اسرار او داشته باشد، مخصوصاً اگر ببیند دیواری در حال فروریختن است یا خانه اش خراب می شود بدون اینکه در اثر زلزله خراب شود.
 • و دیدن خانه تکانی در خواب بر اثر زلزله ممکن است بیانگر خبر بد و دلخراشی باشد که به بیننده خواب می رسد.
 • امّا مرگ در زلزله در خواب، اصلاً خیری در آن نیست و حکایت از نزاع مهلک بین بیننده خواب و خانواده یا بیماری مهلک دارد و خداوند متعال اکبر و داناتر است.
 • زنده ماندن از زلزله در خواب بیانگر زنده ماندن از یک امر خطرناک پس از تلاش و خستگی استهر که در خواب ببیند که در خواب خود را از زلزله نجات می دهد و دیگران در آن هلاک می شوند. بیننده خواب ممکن است از ظلم و ستمی که بر خانواده او یا مردم دیارش می‌آید فرار کند، و اما کسی که در خواب ببیند که از زلزله می‌گریزد اما خانه‌اش می‌رود یا دلیل امرار معاش می‌شود. ، سپس در معرض بلای سختی قرار می گیرد که در آن امور دنیوی مختل می شود، پس ایمان و رضایت او به قضای الهی او را نجات می دهد.زنده ماندن از زلزله در خواب، راهی برای خروج از آشفتگی است. و رهایی از اهل بدعت و اهل منکر و هر چه بیننده خواب پس از زنده ماندن در زلزله در امان کامل باشد تأثیر فتنه بر او و جانش کمتر می شود و به کشاورزی یا هر چیز مرتبط با زمین می پرداخت. و خاک زنده ماندن از زلزله، رهایی از خشکسالی و فقر، تکان شدیدی است.

 • تعبیر خواب زلزله برای زن متاهل حکایت از مشکلات و مشکلات در خانه او دارد.
 • و تخریب خانه در زلزله در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن شوهر یا پدر او باشد.
 • و اما دیدن زلزله خفیف در خواب برای زن متاهل، ممکن است بیانگر ضرر مالی باشد یا اینکه با فرزندان خود با تحصیلات رفتار می کند و از آن خسته می شود.
 • زلزله خفیف در خواب نیز برای زن متاهل حکایت از رسوایی دارد که زندگی او را آزار می دهد اما پس از مدتی اثر آن از بین می رود.
 • و اما زلزله ویرانگر در خواب برای زن شوهردار، مخصوصاً اگر در خانه باشد، بیانگر طلاق یا مرگ شوهر است.
 • گفتند زلزله در خواب زن شوهردار بود، اگر فراری بی ضرر باشد و در بهار بود; ممکن است نشان دهنده باردار بودن او باشد.
 • زنده ماندن از زلزله در خواب برای زن متاهل نجات از همه آن است و خداوند متعال داناتر است.
 • زلزله در خواب برای یک زن مجرد بیانگر نزاع و درگیری است که در او رخ می دهد و زندگی او را به بدتر تغییر می دهد.
 • دیدن زلزله در خواب برای زنان مجرد نیز بیانگر یک شوک عاطفی شدید است در معرض، یا فسخ یک رابطه یا نامزدی.
 • تعبیر زلزله ویرانگر در خانه ممکن است حاکی از اختلاف شدید برادران یا بین پدر و مادر باشد، اگرچه با وقوع زلزله در خواب زن مجرد، نابودی و مرگ نشان دهنده بیماری حمایت و نزدیکی او باشد. دوره پدرش
 • زلزله در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده نقشه ای باشد که به یک رسوایی ختم می شودشاید علت این رسوایی شخصی باشد که به او اعتماد دارید.
 • در مورد زنده ماندن از زلزله در خواب، فرار از دسیسه ها و تلاش برای خدشه دار کردن شهرت است.
 • زنده ماندن از زلزله در خواب برای زنان مجرد همچنین نشان می دهد که فتنه را می بیند و از اسباب آن آگاه است، اما از آن می گریزد.
 • شیخ نابلسی می گوید: تعبیر دیدن زلزله در خواب زن حامله، حکایت از سقط جنین دارد و تعبیر خواب در حلاوت او می افزاید: زلزله در خواب برای زن حامله اگر دال بر سقط جنین نباشد، دلالت بر سقط جنین دارد. زایمان زودرس و خداوند متعال بله و داناتر است و خودش را به خوبی کنترل می کند مخصوصاً فشار خون و دیابت زیرا زلزله در خواب برای زن باردار ممکن است نشان دهنده فشار بالای حاملگی یا دیابت بارداری باشد که نتایج آن قوی و تکان دهنده است. .زنده ماندن از زلزله در خواب برای زن باردار بیانگر زایمان سخت و بارداری سنگین و خسته کننده است، اما به خواست خدا خیر خواهد بودیا زنده ماندن در زلزله به زن حامله نشان می دهد که فرزندش را در مکان و شرایطی غیر از موقعیتی که در زمان رؤیت در آن بوده قرار می دهد، به خصوص اگر در کشوری ستم کرده باشد یا در کشوری زندگی کند که حاکم آن ظالم است. و خدا داناتر است.

  شیخ النابلسی در کتاب «معطر الانام فی بیان خواب» می افزاید که وقت دیدن زلزله در خواب در تعبیر خواب نقش دارد، بدین شرح: [3]

  1. خواب دیدن زلزله اگر در دی ماه باشد، بیانگر مرگ جوانان است.
  2. و اما خواب زلزله در ماه فوریه، بیانگر خشکسالی، گرسنگی و سقط جنین زنان باردار است.
  3. تعبیر دیدن زلزله در اسفند، دلالت بر آسایش، آسایش و رفاه دارد.
  4. خواب زلزله اگر در فروردین بود، بیانگر تغییر وضعیت زمین به بهار و آبادانی است و تنها با اسفند است که خواب زلزله ستایش می شود.
  5. در مورد خواب زلزله، اگر در ماه مه بود، بیانگر نزاع بین مردم و درگیری است که ادامه دارد.
  6. زلزله در خواب اگر در خرداد بود، بیانگر نابودی شر و نزاع است.
  7. تصویری از زلزله در ماه ژوئیه نشان دهنده مرگ یک مرد مهم است.
  8. در مورد رویای ابر در ماه اوت، ممکن است نشانه جنگ و ظهور دشمنان باشد.
  9. خواب زلزله در شهریور ماه نیز حکایت از آمدن غریبه ها و یا ظهور بیماری همه گیر دارد که در آن کشته ها و مرگ های زیادی رخ می دهد و خداوند اعلم.
  10. دیدن زلزله در ماه اکتبر نشان دهنده بیماری است که زنان باردار از آن در امان خواهند بود.
  11. و اما زلزله آبان ماه حکایت از سقط جنین زنان باردار دارد.
  12. در نهایت، دیدن یک زلزله در ماه دسامبر نشان دهنده یک بیماری همه گیر، بیماری و مرگ است.

  ابن شاهین ظهیری با تعبیران بزرگ خواب موافق است که زلزله در خواب بیانگر ظلم و ستم است. [4]

 • فوران زمین در خواب، بیانگر مصیبت سخت و مصیبت بزرگ است، زیرا خداوند متعال در سوره قصص می فرماید: «پس زمین او و خانه اش را فرو بردیم».
 • و زلزله با فوران زمین در خواب فاسق عذاب سخت و عجولانه است.
 • اما اگر بیننده از مردم نیکوکار باشد و در خواب زلزله و زلزله را ببیند، اگر لایق باشد، دلالت بر ازدواج او دارد.
 • زلزله در خواب به مسافر نشان می دهد که ممکن است برنگردد و سفرش سخت شود.
 • و فرو رفتن خانه ها در خواب و بلعیدن زمین برای خانه ها و خانه ها حکایت از بلایی دارد که بر سر پیران خواهد آمد.
 • رؤیت زلزله باطل و دعوت به توبه است سوره اسراء: «آیا ایمان آورده اید که زمین را برای شما فرو بریزد یا بر شما غوغایی بفرستد و سپس شما را بفرستد. باری برایت پیدا نمی کند؟»
 • بیشتر تعبیر کنندگان خواب در ادامه گفته اند که زلزله در خواب عذابی از جانب خداوند است، به خصوص اگر همراه با تخریب بنا باشد. زیرا خداوند متعال در سوره نحل می فرماید: «پس خداوند از پایه به ساختمان آنها آمد و سقف از بالای سرشان بر آنها افتاد و عذاب به عذاب خدا بر آنان نازل شد».
 • برخى دیگر رفتند که زلزله در خواب، دلالت بر حق بودن به حق بر حق بودن به حق الناس است و هر که به وزن ذره اى بد کند آن را مى بیند (8)».
 • و برخی به قول او در سوره بقره استناد کردند و گفتند که زلزله در خواب از بین رفتن اسباب استواری زندگی است و حرکت زمین در خواب دلالت بر مصیبت هایی دارد که با آن بی اراده به حرکت در می آید و دگرگون می شود و خداوند به هر موردی داناست.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا