تعبیر افتادن دندان در خواب و خواب لق شدن دندان

تعبیر افتادن دندان در خواب و خواب لق شدن دندان

تمام علائم از دست دادن دندان در خواب، نماد افتادن دندان های پایین یا بالا و تعبیر افتادن تمام دندان ها یا یک دندان در خواب بخوانید.

تعبیر کنندگان خواب متفق القول هستند که افتادن دندان در خواب عموماً بیانگر از دست دادن عزیزی از افراد بیننده خواب یا نزاع بین بیننده و برخی از خانواده وی است.

 • ابن سیرین گوید: افتادن دندان در خواب، بیانگر مرگ یا مصیبت یکی از بستگان بیننده است. و خانواده اش طبق دندانی که می بیند در حال افتادن است، دندان در خواب عموماً به افراد بیننده خواب و نزدیکان او اشاره می کند و هر یک از دندان ها در خواب معنی و مفهومی دارد یا زنان.
 • شیخ النابلسی افتادن دندان در خواب را به طول عمر بیننده نسبت به همتایان خود تعبیر کرده است.یا افتادن دندان در خواب، بیانگر بیگانگی کسی است که دندان بر او دلالت می کند و غیبت او از خانواده اش، و افتادن دندان ممکن است بر اساس تفصیل، بیانگر این باشد که افراد بیننده خواب پیش از او می میرند. خواب ببینید کدام دندان در خواب می افتد و چگونه می افتد.
 • افتادن دندان با دست یا روی دامن یا آستین بهتر از افتادن دندان در خواب است و دیدن دندان بعد از افتادن بهتر از عدم نگاه کردن دندان در خواب است.
 • امام صادق در تعبير ديدن دندان و افتادن دندان در خواب مى فرمايد دندان ها بر يكى از آن پنج گانه دلالت مى كند; و سقوط آن دلالت بر مصیبت در یکی از آنها دارد، یعنی: [3]

  1. دندان در خواب نشان دهنده افراد بیننده خواب است و افتادن آنها مرگ، بیماری یا بلایی است که به آنها می رسد.
  2. دندان در خواب ممکن است نشان دهنده مال و رزق باشد و زیان آنها بر اساس شواهد بینا سود یا زیان باشد.
  3. دندان در خواب نیز بیانگر فایده و علت آن است و افتادن دندان در خواب ممکن است نشان دهنده از بین رفتن عوامل منفعت باشد.
  4. افتادن دندان ها در خواب بیانگر تناقض با تیرگی است.
  5. برخی از موارد افتادن دندان در خواب ممکن است به تعبیر امام صادق (ع) نشان دهنده آسیب نزدیکان باشد.
 • ابن سیرین می‌گوید: دندان‌های بالا در خواب نشانگر خویشاوندان مذکر بیننده یا خویشاوندان او از طرف پدرش است.تعبیر افتادن تمام دندان های بالا در خواب ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که بیننده از جانب پدر شاهد کشته شدن همه اقوام خود باشد و عمرش از آنان بیشتر شود و خداوند به سنین داناتر است.
 • تعبیر افتادن عاج های بالا در خواب، بیانگر بلایی است که بر سر خانه یا رئیس طایفه می آید.
 • افتادن دندان های بالا در خواب نیز ممکن است نشان دهنده آسیبی باشد که بیننده به برخی از دوستان مرد خود وارد کرده است و افتادن دندان های بالایی در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده پیوند خویشاوندی خود را با بستگان پدرش قطع می کند.
 • شیخ النابلسی می گوید: افتادن دندان های بالا با دست در خواب، بیانگر مالی است که بیننده خواب به دست می آورد. و اما کسی که دندانهای بالایی خود را دید که در دامان او افتادند،; این ممکن است بیانگر این باشد که خداوند فرزند پسری به او عطا می کند و دیدن دندان هایی که در خواب روی زمین می افتند، چه دندان های بالا و چه پایین، فایده ای ندارد.
 • ابن شاهین گوید: دندانهای پایین در خواب نشانگر نزدیکان بیننده است از زنان یا دلالت بر خویشاوندان او از طرف مادر دارد و تعبیر افتادن تمام دندان های پایین در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده از طرف مادرش شاهد مرگ اقوام خود مانند عموها و عمه ها یا پسران و دخترانشان است. و عمر او از آنها بیشتر است.
 • شیخ النبلسی گوید: افتادن دندانهای پایین در خواب، دلالت بر غم و اندوه غالب و بیماری است که درد و درد دارد، و هر که در خواب تمام دندانهای کاسبرگ خود بیفتد، سنگسارش را می برد و او را دچار ناراحتی می کند. و پریشانی، و اگر ببیند که دندانهایش را بعد از افتادن در دست می گیرد، بعد از مدتی نگرانی از او برطرف می شود.
 • تعبیر افتادن نیش پایین در خواب نشان دهنده مرگ مادر، مادربزرگ یا سرپرست خانواده در بین زنان است، افتادن دندان های پایین در خواب نیز بیانگر آسیبی است که بیننده به برخی از خویشاوندان زن خود وارد کرده است، شاید افتادن دندان های پایین در یک خواب بیانگر این است که خواب بیننده رحم خود را به پهلوی بستگان خود از مادرش می برد.
 • شیخ نابلسی می گوید: افتادن تمام دندان ها در خواب بیانگر فقر و نیاز است، زیرا انسان بدون آن نمی تواند غذا بخورد. کسی که در خواب ببیند تمام دندان هایش می افتد، آنها را با دست یا آستین یا سینه می گیرد.; این ممکن است نشان دهنده این باشد که عمر او از همسالانش طولانی تر است و تا دندان هایش در می آید و خداوند به سنین بهتر می داند.
 • و اما دیدن افتادن تمام دندانها در خواب بدون اینکه بیننده آنها را ببیند یا بداند کجا رفته اند; ممکن است نشان دهنده این باشد که او شاهد مرگ بستگان و خانواده خود یا مرگ همسالان خود است که همسن و سال خویشاوندان و دوستانش هستند و افتادن تمام دندان ها در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری طولانی مدت باشد. از اهل خواب.
 • اما اگر بیننده بدهکار باشد و جریمه داشته باشد; اگر در خواب تمام دندان ها بیفتند، ممکن است نشان دهنده آن باشد که تمام بدهی های او پرداخت شده است. تعبیر دیدن بدهی و پرداخت بدهی را در Solve It با کلیک اینجا بخوانید.
 • همه دندان ها در خواب برای مسافر می افتد نشان دهنده بار سبک است و برای کسی که آزادی او محدود است، از دست دادن دندان در خواب ممکن است نشان دهنده آزادی باشد.
 • دیدن همه دندان ها به دست بیننده یا روی دامن یا روی ریش او می افتد. ممکن است نشان دهنده انقطاع دانه و فرزندان او باشد.
 • اگر هیچ کدام افتادن دندان در خواب ممکن است نشان دهنده آن چیزی باشد که بیننده خواب را از رسیدن به خواسته اش باز می دارد و گفته می شد که تمام دندان ها در خواب می افتند نشان دهنده این است که بیننده پول خود را صرف درمان بیماری می کند و سپس پول به دست می آورد. از دیگران.
 • شیخ نابلسی می گوید فقط یک دندان در خواب می افتد اگر بیننده بدهکار باشد نشان دهنده این است که یکی از بدهی هایش را می پردازد و یا تمام بدهی هایش را یکجا می پردازد و الله اعلم.
 • بلکه اگر بیننده به دیگری بدهی داشته باشد و ببیند دندانش در دستش می افتد; این ممکن است نشان دهد که او به دنبال دین خود است و آن را مطالبه می کند.
 • افتادن یک دندان در خواب ممکن است نشان دهنده نوزاد پسر باشد اگر همسر بیننده باردار باشد، مشروط بر اینکه از دست دادن یک دندان در خواب بدون درد باشد.
 • یا خواب بیننده در خواب به دندانی که می افتد نگاه می کند و افتادن دندان آسیاب افتادن نیش نیست و در پاراگراف های بعدی به آن می پردازیم.
 • امّا افتادن بعضی از دندانها در خواب و باقی ماندن بعضی از دندانها، ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که بیننده به اندازه دندانهایش در خواب، مقداری از بدهی خود را می پردازد، و سخن در اینجا برای النابلسی است.
 • اصفهانی می گوید در خواب دیدن تمام دندان ها به جز یک دندان افتاد یا دیدن یک دندان در دهان ماندن در خواب. این نشان می دهد که بیننده یک ساله استو هر دندان زائد با یک سال اضافی تا نه سال توضیح داده می شود و خداوند به سنین داناتر است.
 • عاج در خواب بیانگر صاحب خانه، بزرگتر و مسئول آن است.و گفته شد افتادن عاج در خواب، بیانگر مرگ و بیماری یا مصیبت صاحب خانه است و افتادن عاج های بالا در خواب ممکن است بیانگر پدر یا عمو و آنچه در معرض آن هستند باشد. بیماری، ناراحتی یا مرگ، و خدا داناتر است.
 • و افتادن دندانهای نیش پایین در خواب بیانگر آن است که در مادر و عموها.
 • می گفتند دندان نیش در خواب ممکن است نشان دهنده سن بیننده باشد و افتادن آنها به مدت او نزدیک می شود و گفته می شد افتادن دندان نیش در خواب نشان دهنده بیماری است که بیننده را مبتلا می کند و او را از بعضی ها باز می دارد. انواع غذاها مانند گوشت یا افتادن دندان نیش در خواب موجب رزق و روزی است و خداوند متعال داناتر است.
 • دندان‌های آسیاب در خواب به پدربزرگ و مادربزرگ، دندان‌های آسیاب بالا سمت پدر و دندان‌های آسیاب پایین سمت مادر، دندان‌های آسیاب راست در خواب پدربزرگ و دندان‌های آسیاب چپ مادربزرگ یا کسانی که دندان‌های خود را می‌گیرند، اشاره می‌کنند. محل از خانواده و طایفه ارشد دندان آسیاب در خواب که بیننده خواب پدر و مادر پدر و مادر خود را قطع می کند و اما کسی که می بیند دندان آسیاب خود را با زبان هل می دهد تا بیفتد. با بزرگترهای خانواده اش دعوا می کرد و بر اثر حرف و حرفش با آنها مشکل ایجاد می کرد.

 • ابن سیرین گفت که دندان در خواب با دست افتاد ممکن است دلالت بر آشتی بین صاحب خواب و برادر یا یکی از بستگانش پس از پارگی باشد و هر که ببیند دندانهای خود را با دست می گیرد و در خواب پنهان می کند، سخنی به زبان می آورد و سپس پشیمان می شود. هر کس در خواب دید که دندانی در دستش می افتد، در صورتی که بیننده صلاحیت آن را داشته باشد، ممکن است نشانگر نوزاد پسر باشد.
 • و هر کس بعد از آن دندان خود را در دست گرفت در خواب دید که زنش حامله یا مجرد نبود. این نشان دهنده پول و رزق است و افتادن دندان در دست در خواب ممکن است نشان دهنده دوره سختی باشد که ادامه ندارد و نگرانی هایی که ادامه پیدا نمی کند.
 • می گفتند: در خواب دندان ها را با دست جمع می کنند و در جاهایی، پارچه یا جعبه نگه می دارند; ممکن است حاکی از مال و رزق یا کثرت اولاد یا ملاقات خویشاوندان با بیننده یا ملاقات آنها به نظر او باشد.
 • لق شدن دندان در خواب بیانگر اختلاف با خویشاوندان است و نزاع با اهل بیت بینا.
 • ابن سیرین گوید: لق شدن دندان در خواب و دیدن دندان در حال حرکت، بیانگر بیماری در پدر و مادر است که سن نشان می دهد.
 • تعبیر سست بودن دندان در خواب به طور کلی بیانگر ضعف حال بیننده است، همچنان که ضعیف بودن دندان ها نشان دهنده ضعف افراد بیننده است.
 • تعبیر هل دادن دندان با زبان در خواب تا سقوط کند، دلالت بر این دارد که گفتار بیننده موجب فساد امور اهل بیت او است.
 • و اما فشردن دندانها و فشردن دندانها در خواب، بیانگر مجادله بین بیننده و خانواده اوست و هر چه در دندانهای جرم و چرک و پوسیدگی و پوسیدگی است، بیانگر خرابی رابطه بین بیننده و اوست. خانواده، و خدا بهتر می داند.
 • دندان های جلو می افتند و دوباره برمی گردند نشان دهنده تغییر در اداره امور بینا است.
 • و افتادن دندان هنگام غذا خوردن، یا افتادن دندان هنگام غذا خوردن در خواب، ممکن است بیانگر فقر باشد.
 • دیدن خون در خواب به طور کلی فایده ای ندارد و دیدن دندان در خواب بدون خون و بدون درد بهتر از این است که انسان با خون و درد بیفتد.
 • و افتادن دندان در خواب به خون، بیانگر فساد امری است که بیننده خواب می‌خواهد و بطلان آن.
 • و اگر در خواب با درد و درد دندان در آمد، بیانگر آن است که بیننده از خانه خود چیزی از دست می دهد و این تعبیر النابلسی است.
 • کشیدن دندان در خواب، بیانگر بیگانگی بین خانواده و قطع رابطه خویشاوندی است و ابن شاهین می گوید: کشیدن و کشیدن دندان در خواب نیز ممکن است بیانگر این باشد که بیننده پول خود را در حال کراهت خرج می کند.
 • در مورد اگر کشیدن یا کشیدن دندان در خواب به دلیل بیماری یا بیماری در دندان یا دندان آسیاببنابراین ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که بیننده یکی از نزدیکان خود را به دلیل فاسد تحریم کند یا نشان دهد که بیننده با خانواده خود مشکلی را حل می کند و هر پاک کردن دندان در خواب و درمان آن از پوسیدگی و بیماری حکایت از آرامش دارد. و عدالت
 • جابر مغربی در تعبیر درآوردن دندان و کشیدن دندان آسیاب در خواب می گوید: این خواب حاکی از خیر و فایده است اگر کشیدن دندان در خواب به خاطر درد یا بیماری باشد که به او می رسد. و اما کسی که دندانهایش را درآورده و دوباره به دهانش برگشت; بستگانش از اطراف او پراکنده شدند و سپس نزد او بازگشتند.
 • ابن سیرین گوید: در خواب دیدن دندان درآوردن یا افتادن آنها در صورتی که سیاه هستند یا بیماری و عیب دارند. دلالت بر این دارد که بیننده خواب از سختی ها و نگرانی ها نجات می یابد، مخصوصاً اگر ببیند که در خواب دندان بیمار را می کشد و دندانی بهتر می پوشد.
 • به طور کلی در خواب فرو بردن دندان در خواب خیری ندارد و اصفهانی می گوید فرو بردن دندان در خواب، بیانگر مال حرام است، چه بیننده در خواب دندان های خود را فرو برد، چه دندان های دیگران، این نشان می دهد. مال حرام می خورد و فرو بردن دندان در خواب ممکن است بیانگر حق یتیم خوردن یا خوردن حقوق ورثه در ارث باشد و خداوند متعال می داند.

  می توان برای توضیح افتادن دندان های خود بیننده در خواب یا دیدن دندان های کسی که در خواب می شناسد و یا دیدن دندان هایش در خواب افتادن دندان های شخصی را در خواب تعبیر کرد به آنچه قبلا ذکر کردیم تکیه کرد. حاکی از بلایی است که بر اهل خانه او می‌رسد و به میزان دندان‌هایی که در خواب می‌افتد و به ترتیب آنها ضرر می‌کند.

  افتادن دندان در خواب برای زن مجرد در تعبیر بهتر از افتادن دندان برای زن متاهل و باردار است.و افتادن دندان در خواب برای زن مجرد ممکن است نشان دهنده ازدواج یا امرار معاش او باشد، مخصوصاً اگر در خواب دندان از چشم او نبود یا دندان در دست یا سنگ او افتاد، یا بعد از افتادن دندان ها به دهانش برگشتند، خونریزی ممکن است نشان دهنده بلوغ و قاعدگی او باشد یا افتادن دندان ها با خون نشان دهنده فتنه از صحبت کردن است، همچنین اگر زن مجردی ببیند که دندان هایش را با زبان فشار می دهد تا زمانی که بیفتند. بیرون او به خاطر صحبت های شما دچار مشکل شد.

 • افتادن دندان در خواب برای یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده اختلاف نظر در خانواده او باشدیا مشکلات بین او و خانواده شوهرش و افتادن دندان در خواب برای یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده از دست دادن یک عزیز باشد.
 • دندان های شوهر می افتد اگر دلالت بر از دست دادن یکی از خانواده او نداشته باشد; ممکن است دلالت بر پرداخت مقداری از بدهی و به دست آوردن پول و رزق باشد، مشروط بر اینکه در خواب دندان از چشم بیننده غایب نباشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که فقط یک دندانش می افتد و آن را در دست می گیرد، اگر شایستگی داشته باشد، ممکن است حکایت از حامله بودن او داشته باشد، یا دلالت بر معاش داشته باشد.
 • دیدن افتادن دندان بیمار یا پوسیده در خواب برای زن متاهل، بیانگر پایان اختلاف او با خانواده یا خانواده شوهر یا پایان اختلاف او با شوهر است.
 • اگر در خواب یک دندان برای زن حامله بیفتد، اگر به دست یا سینه او بیفتد، بیانگر آن است که او به دنیا خواهد آمد.و ديدن تمام دندانها در خواب براي زن حامله بيانگر بيماري و ناتواني او در غذا خوردن به علت بيماري باشد و يا به گواه بينا و حال بيننده بيانگر طول عمر او باشد. و خداوند متعال آری و داناتر است و افتادن دندان حامله در خواب ممکن است بیانگر نیاز او به غذا و مراقبت بیشتر از سلامتی او باشد، به گفته تعبیر خواب حلال او چه می گوید؟

  کارل یونگ، روانشناس، افتادن دندان ها در خواب را به معنای تولد چیز جدیدی تعبیر کرد. افتادن دندان در خواب نمادی از درد همراه با شروع جدید در نظر گرفته می شدو برخی از روانشناسان ادامه دادند که افتادن دندان در خواب نمادی از تمایل به بازگشت به دوران کودکی در اثر احساس فشار و تنش زیاد است.آنچه با مرحله حساسی از زندگی صاحب خواب همراه است، این خواب ممکن است به شکلی متمایز ظاهر شود. مرحله رشد فردی و گذار از مرحله ای به مرحله دیگر با فشارهای همراه و نماد از دست دادن دندان ممکن است در افرادی که پایان مسیر شغلی خود را در زندگی و نزدیک شدن به دوران بازنشستگی احساس می کنند ظاهر شود.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  4. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  5. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  6. مقاله آنا کیف “تفسیر بینایی دندان در روانشناسی” در deltadentalwa.com منتشر شد – بازبینی شده در 10/2/2022.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا