تعبیر دیدن سیر در خواب و علامت سیر خوردن در خواب

نماد سیر در خواب و تعبیر دیدن سیر خوردن در خواب ، تعبیر دیدن سیر بلعیدن در خواب و خواب کاشت و استخراج سیر ، بوی سیر در خواب و تعبیر گرفتن سیر از مرده در خواب

تعبیرگران معاصر در مورد معنای دیدن سیر در خواب اختلاف دارند، در حالی که تعبیر کنندگان عمده خواب مانند ابن سیرین، النابلسی و امام صادق اتفاق نظر دارند که سیر در خواب عموماً مکروه است، مگر در موارد معدودی که خواب سیر ممکن است دلالت بر خوبی داشته باشد انشاالله در جای خود به آنها اشاره می کنیم در این مطلب. تعبیر خواب سیر و تعبیر دیدن سیر خوردن و بلعیدن سیر در خواب را به شما تقدیم می کنیم.پوست کندن سیر در خواب و تعبیر دیدن سیر له شده، علاوه بر تعبیر دیدن سیر کشت، بریدن و پختن سیر در خواب، معنی سیر در خواب از مرده گرفتن و فروش سیر و موارد دیگر بینایی سیر برای مردان و زنان.

ابن سیرین گوید تعبیر دیدن سیر در خواب، بیانگر مالی حرام است که به بیننده خواب وارد می شود و دیدن سیر در خواب نیز بیانگر گفتار زشت است و دیدن سیر در خواب به طور کلی به گفته ابن سیرین خیری ندارد مگر اینکه پخته شده است و خدا داناتر است. [1]اگر چه ابن سیرین درباره دیدن سیر در خواب توضیحی نداده است، اما در کتاب «مکتهب الکلام فی تعبیر خواب» این داستان را نقل کرده است:گفته شد: مردی نزد ابوهریره آمد و خوابی به او می‌گفت و بینا گفت: «در خواب دیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجدی نشسته بود و مردم به او سلام کردند و چون به استقبالش آمدم مردان شلاق دار مرا از او باز داشتند و چون از آنان خواستم وارد شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله به من گفتند سیر خوردی، بعد مرا بیرون کردند!»ابوهریره به او گفت: پول بد خوردم

شیخ النابلسی در مورد علامت سیر در خواب با ابن سیرین موافق است و این که بیانگر پول حرام و حرام و بیانگر گفتار زشت و تهمت ناپسند است و نابلسی در تعبیر رؤیت سیر می افزاید: [2]

 • خوردن سیر در خواب مکروه است و بیانگر این است که بیننده سخنان زشت می شنود یا ریا را مدح می کند و سیر خوردن در خواب مانند رؤیای خوردن پیاز است که مکروه است.
 • خوردن سیر پخته در خواب، ممکن است بیانگر توبه و رفع گناه باشد.
 • شیخ نابلسی می گوید خوردن سیر در خواب فقط برای بیمار خوب استو هیچ خیری در آن برای بقیه وجود ندارد.
 • و سیر در خواب نیز ممکن است دلالت بر غم و اندوه طاقت فرسا داشته باشد و بدین ترتیب مانند پیاز در خواب است.
 • و اما کسى که در خواب ببیند سیر را از زمین مى کند، ممکن است از نزدیکانش در معرض ضرر قرار گیرد.
 • همانطور که اشاره کردیم خوردن سیر در خواب بیانگر مال مشکوک است و در خواب در هر حال مکروه است مگر برای مریض.
 • می گویند سیر در خواب، بیانگر گناه کبیره و تخطی از دین و سنت است، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «هر کس از این درخت بخورد، یعنی سیر، باید سیر شود. نزدیک مسجد ما نشو.»
 • و تعبیر فرو بردن سیر در خواب ممکن است حاکی از حرام مال و خوردن مال یتیمان باشد.فرو بردن سیر در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده در برابر گناه سکوت می کند و چشم از مال حرام می بندد.
 • و خوردن سیر با سایر غذاها، سبزی ها یا میوه ها و نوع آن محسوب می شودتعبیر خواب سیر با عسل در خواب این است که بیننده مال حلال را با مال حرام مخلوط می کند و خوردن سیر با عسل در خواب برای مجرد این است که با زنی زیبا ازدواج کند ولی گفتار او زشت است. رفتار او بد است و شاید خوردن سیر با عسل بیانگر این است که بیننده از بدعتی در دین پیروی می کند و حسن نیت دارد، تعبیر دیدن عسل در خواب را در سایت «هالوها» اینجا کلیک کنید.
 • همینطور خوردن سیر در خواب با نان، بیانگر ورود پول حرام به رزق بیننده است، مگر اینکه در خواب ببیند سیر را با نان سیاه می خورد و این بیانگر نگرانی هایی است که در اثر مال حرام به او مبتلا می شود. .
 • در مورد خوردن سیر با پیاز در خواب، این یک نگرانی شدید و غم بزرگ است.همچنین با کلیک بر روی اینجا مقاله تعبیر دیدن سبزی در خواب را در سایت حل و فصل بخوانید.
 • رویای خوردن سیر با پوست آن ممکن است بی آنکه بیننده خواب بداند، دخول مال حرام در رزق و روزی باشد و خوردن سیر با پوست آن نیز برحسب حال بیننده و قرائن رؤیت، نشان دهنده ارث باشد.
 • خوردن سیر در خواب نیز بیانگر این است که بیننده در اثر بد نامی توسط جامعه خود طرد می شود.
 • و کی گفته “در خواب دیدم شخصی به من سیر می دهداو را به معصیت و حرام می کشاند، مگر اینکه سیر پخته به او بخورد، او را به توبه می رساند، و همین طور است اگر بیننده در خواب سیر را به دیگران بخوراند.
 • و چنانکه گفتیم خوردن سیر مریض شفای بیماری است و هر که در خواب ببیند که سیر را سیر می کند و مریض می شود، ممکن است به او دارو داده و او را به معالجه راهنمایی کرده باشد و خدا داناتر است.
 • پوست کندن سیر در خواب بیانگر تملق و ریا استو تلاش برای رسیدن به غایت رذیله و بدخواهانه از راه تملق و چاپلوسی [3] گفته شد پوست کندن سیر خشک در خواب به معنی پوست کندن سیر سبز یا سیر تازه در خواب آسانتر است و دیدن پوست کنده سیر در خواب بیانگر کنجکاوی و سؤال بسیار است و بوی نامطبوع آن تا زمانی که پوست کنده نشود خفه می شود. همچنین بریدن سیر و له کردن سیر در خواب نیز همین اهمیت را دارد، زیرا سیر با بریدن یا له کردن آن بوی خود را تقویت می کند.گفته می شد دیدن سیر له شده و له شده در خواب، بیانگر آن است که بیننده در خواب آشکارا مرتکب بدی می شود.یا دلالت بر آن دارد که بر کار خود سرپوش بگذارد، ولی قضیه اش فاش شود، و اما دیدن سیر در خواب که به قصد پختن یا له کردن آن به قصد پختن و خوردن آن است. اگر این کار در خواب تا پخته شدن سیر انجام شود، ممکن است نشان دهنده ی توبه باشد یا خواب بیننده علائم دیگری را در خواب ببیند، مثلاً غذایی که تهیه می کند یا مناسبتی که برای آن آماده می کند; خدا می داند.

  ابن سیرین گوید سیر پخته در خواب اشکالی ندارد. دیدن سیر پختن در خواب ممکن است بیانگر توبه و بازگشت از نافرمانی باشد، این یک نعمت است، پختن سیر در خواب با غذای ستودنی، بیانگر آن است که بیننده به خواسته خود می رسد و به آرزوی خود می رسد، اما سیر کباب شده در خواب. ، ممکن است دلالت بر تأدیب شخص شرور داشته باشد و یا بریان کردن سیر در خواب بیانگر این است که بیننده موضوع شخص بدخواه و ریاکار را فاش می کند.

 • کشت سیر در خواب به طور کلی خوب نیستکاشت سیر در خواب بیانگر شروع پروژه ای است که در آن سود آن مشکوک خواهد بود.
 • دیدن سیر کشت در خواب ممکن است دلالت بر ارث و رزقی داشته باشد که بدون حساب به بیننده می رسد، بسته به حال بیننده، ایمان و تعهد او.
 • و بوته سیر در خواب اعمال شیطانی استو عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: ای مردم دو درخت را می خورید که من آنها را بد می بینم: این سیر و این پیاز.
 • و اما کندن سیر در خواب و کندن سیر از زمین در خواب، به گفته شیخ نابلسی، بیانگر نگرانی و ناراحتی است.[4]
 • کاشت و چیدن سیر در خواب نیز بیانگر برخورد با ربا است وام با بهره و امثال آن
 • خرید سیر در خواب به طور کلی بیانگر گفتار زشت و تهمت آمیز است که با عمل خود به بیننده خواب آسیب می رساند.
 • خرید سیر در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده در حال خرید و فروش حرام است و خداوند داناتر است.
 • و اما تعبیر فروش سیر در خواب، همان است که بیننده از سخنان زشت و تهمت آمیز می گوید.
 • سیر هدیه دادن در خواب، و گرفتن و دادن سیر در خواب، خیری ندارد، مگر اینکه آن که به او می دهند مریض باشد.
 • و در مورد سیر دادن و گرفتن در خواب تعبیر خواب می گوید سیر کاری است که فایده دارد ولی شایسته مردم نیست.
 • مفسران بزرگ به قدر علم ما به رؤیت گرفتن سیر از مرده یا سیر دادن به مرده در خواب نپرداخته اند، بیننده آن را از ارث میت به دست می آورد، سیر گرفتن از مرده در خواب. ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده حق کسانی را که در ارث شریک هستند می خورد و این نتیجه ناگواری خواهد داشت. یا سیر در خواب از مرده گرفتن، بیانگر رزق و نیکی است، اگر بیننده آن را بعد از گرفتن از مرده بپزد.و گرفتن سیر از مرده در خواب بدون خوردن آن بهتر از خوردن آن است و خداوند متعال داناتر است.

 • بوی سیر در خواب بیانگر شهرت بدی است که باعث رنجش مردم از بیننده خواب یا کسانی که در خواب بوی سیر می دهند، می شود.
 • بوی سیر در خواب نیز بیانگر گفتار زشت و مذموم یا ریا و چاپلوسی برای عاقبت ناپسند است.
 • و کی گفته “بوی سیر را از شخصی در خواب حس کردم«این شخص بدخواه یا منافق بود.
 • و اما دیدن سیر در خواب که بو ندارد، بیانگر رهایی از نافرمانی است و از معدود مواردی است که سیر در خواب خوب است.
 • هر که در خواب چیزی بخورد برای رفع بوی سیر، مانند نعناع; توبه می کند و مال خود را از حرام پاک می کند یا حق مردم را باز می گرداند.
 • سیر در خواب زن مجرد، اگر ببیند بدون خوردن آن، دلالت بر ازدواج دارد و دلالت بر آن دارد که شوهرش آنطور که او می پندارد نیست و خدا اعلم دارد.
 • اشاره کرده است دیدن سیر در خواب برای زنان مجرد او شریک زندگی خود را صرفاً بر اساس ملاحظات مالی انتخاب می کند.
 • و اما خوردن سیر در خواب برای زن مجرد، ممکن است بیانگر نقص دین او باشد.
 • و بوی سیر در خواب برای زنان مجرد اگر از او می آید، ممکن است نشان دهنده شهرت بد یا بی ادبی او با کلمات باشد.
 • سیر در خواب برای یک زن متاهل شاید دلالت بر پولی باشد که وارد شوهرش می شود و مشکوک است.
 • تعبیر خوردن سیر در خواب برای زن باردار نسبت به دیگران خوب است و خوردن سیر در خواب ممکن است به زن حامله نشان دهد که او کاملاً سالم است و انشاءالله از بارداری و زایمان جان سالم به در می برد، زیرا زن باردار مانند بیمار است، مگر اینکه دلیلی در آن وجود داشته باشد. خوابی که بیانگر خلاف آن است
 • گوستاو میلر در تعبیر دیدن سیر در خواب با آنچه ابن سیرین و النابلسی و دیگر مفسران ارشد گفته اند مخالف است و سیر در خواب برای زنان مجرد بیانگر ازدواج با مردی ثروتمند بدون عشق و علاقه و خوردن سیر در خواب بیانگر این است که خواب بیننده دیدی منطقی و واقع بینانه به زندگی دارد. [5]

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  5. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا