نماد بخور در خواب و تعبیر خواب عود و بخور

نماد بخور در خواب و تعبیر خواب عود و بخور

تعبیر دیدن عود در خواب و علامت تبخیر و تبخیر در خواب ، تعبیر خواب عود و تعبیر دیدن بخور عود در خواب و معنی تبخیر انسان در خواب برای مرد و یک زن

نماد بخور در خواب از جمله نمادهای ستودنی بزرگان تعبیر خواب است. اجازه دهید شما را با تعبیر دقیق دیدن بخور در خواب آشنا کنیمدر تعبیر خواب بخور دادن و تعبیر دیدن عود در خواب تعبیر دیدن دود عود و خواب استشمام و استشمام بوی عود تعبیر تبخیر انسان در خواب و تعبیر دیدن بخور در خواب برای زنان مجرد، متاهل و باردار.

ابن سیرین گوید: دیدن بخور در خواب، دلالت بر آسایش و رفاه در زندگی دارد و تبخیر در خواب بیانگر آن است که بیننده به چیزی دست می یابد که موجب سعادت و خوشبختی در زندگی او می شود و یا تبخیر بیانگر آن است که بیننده. کاری را انجام می دهد که مایه حمد و ثنا است و دیدن بخور و بخار در خواب، به تعبیر ابن سیرین، بیانگر حسن همزیستی مردم است و در خواب از آن در باب عود تجاوز نکرده است. [1]

در مجموع شیخ نابلسی در معنای عام دیدن بخور و تبخیر در خواب با ابن سیرین موافق است و می افزاید:

 • بخور در خواب اگر حاوی دود غلیظ باشد ممکن است دلالت بر آسایش همراه با خطر و ستایش با احتیاط باشد، چنانکه دود در خواب نشان می دهد.
 • همچنین دیدن بخور در خواب ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به زندگی بیمار باشد، زیرا بخور و عطر و ادویه برای مرده کار می کند.
 • و اما صحيح، تبخير در خواب مايه رزق و رضا و غناي فقرا است و بهترين آن مشك و عنبر است.
 • دیدن بخور در خواب ممکن است نشان دهنده آشتی بین دو مخالف باشد.
 • دیدن بخور در خواب ممکن است نماد شکستن جادو باشد و ظهور اهل باطل و نیل بیننده اراده او.
 • همچنین بخور در خواب سخن نیک و ذکر نیکو و آوازه خوشبو است.
 • شیخ نابلسی گوید: بخور در خواب، اجیر مستحق ستایش است یا دلیل بر منفعت کسانی است که زیر نظر بیننده هستند و در اینجا برجسته ترین معانی و نشانه های بخور دادن و دیدن عود است. مشعل در خواب:

 • عود سوز نقره ای در خواب دلالت بر پایبندی بیننده به دین خود دارد. و عود سوز طلا در خواب دلالت بر پول و رزق در دنیا دارد.
 • در مورد دیدن مشعل مسی، در خواب ممکن است نشان دهنده امرار معاش با خستگی و تلاش باشد.
 • و شیشه عود سوز در خواب ممکن است حاکی از روزی از جانب زنان باشد و یا نشان دهنده روزی باشد که دوام ندارد.
 • و هر که در خواب بخوردگر شکسته ببیند، روزی او مختل شود، یا دلالت بر آن دارد که در اسباب روزی او حسد می برند.
 • و افروختن بخور در معطر رزق و آشتی و آشتی استمگر اینکه خوابنده ببیند که از بخور می سوزد یا دود آن به شدت غلیظ است، دلالت بر ضرر حسود یا رشوه دهنده دارد. خدا می داند.
 • خاموش کردن بخور در خواب اگر بخور عود نشان دهنده پایان حسد باشد یا بیننده به اندازه ای که باد عود را قبل از خاموش کردن آن استشمام کند منفعتی حاصل کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که عود سوز به او هدیه می دهد، دلیل بر سعادت و روزی او خواهد بود و اگر همسرش حامله باشد، انشاءالله پسری مبارک به دنیا می آورد.
 • همچنین خرید مشعل در خواب بیانگر خیر است و آمادگی برای حرکت از سختی به آسانی انشاءالله اگر بیننده آسان باشد حکایت از افزایش دارد.
 • بخور مکان در خواب به طور کلی یا نشان دهنده خیری است که برای بیننده آن مکان و اهل آن حاصل می شود و یا نشان دهنده شکستن سحر در آن مکان و باطل شدن کار ساحران بسته به شرایط است. رؤیت و احوال بیننده. بارزترین موارد دیدن بخور محل در خواب:

 • بخور دادن خانه در خواب، بیانگر آن است که شر از خانواده اش دور می شودو زنده ماندن اهل خانه از حسد، و هر که فقیر بود و در خواب دید که خانه خود را می سوزاند، دلالت بر مال انشاءالله و رزق فراوان دارد.
 • و دیدن بخور محل کار در خواب، بیانگر برکت در رزق و روزی و موفقیت در کار است.
 • و اما کسى که ببیند در جائى که دلالت بر بدى دارد بخور مى زند، مانند حمام و توالت; با حسد و اهل شر مقابله می کند و با آنها مقابله می کند.
 • بخور دادن و بخور دادن اتاق خواب در خواب نشان دهنده پایان دعوای مرد و همسرش و آرامش آینده در روابط بین آنهاست.
 • و اما بخور دادن آشپزخانه در خواب، یا بیانگر خیر و برکت در طعام و رزق است، یا بیانگر این است که بیننده در صدد پنهان کردن پول خود برنمی‌آید و غذای خود را در مقابل مردم به رخ می‌کشد، بنابراین در معرض حسادت است. .
 • بخار كردن ماشين در خواب ممكن است حاكي از حسادت باشد و يا بيانگر اين باشد كه بيننده از تصادف جان سالم به در مي برد و خدا داناتر است.
 • و اما دیدن بخور دادن در جای نامعلوم در خواب، او اختلاف نظر داردگفته شد دلالت بر مرگ مریض دارد و گفته شد دلالت بر رزق و روزی دارد که انسان از آن انتظار و انتظار ندارد و خدای متعال داناتر است.
 • بخار دادن دیگران در خواب بیانگر چندین نماد است که برجسته ترین آنها عبارتند از:

 • تبخیر کسی در خواب ممکن است بیانگر حسادت او باشد و رقیه و ذکر شرعی بر او واجب شود.
 • بخار دادن کسی در خواب ممکن است نشان دهنده صلح و آشتی پس از اختلاف یا اختلاف باشد.
 • بخارکردن انسان در خواب نیز بیانگر نیک گفتار، نصیحت و انتقال علم و دانش است.
 • و بخور پدر در خواب عادل است و همچنین بخور مادر.
 • و اما کسی که دید او برای همسرش بخور می دهد. اگر بین آنها اختلافی پیش بیاید با هم آشتی می کنند و در غیر این صورت منفعت و رضایت او را به همراه دارد.
 • تبخیر مریض در خواب به گفته اکثر مفسران فایده ای ندارد، مگر اینکه در خواب دلیلی وجود داشته باشد که خلاف آن را نشان دهد.
 • ديدن بخور کسي که دوستش داريد در خواب بيانگر قدرت عشق است چنانکه شيخ نابلسي مي گويد بخور در خواب بيانگر سوختن عشق است.
 • بوی بخور در خواب، هرگاه خوب و زلال باشد، بیانگر رزق و روزی آسان و نیکو استچنانکه استشمام بوی عود در خواب، بیانگر شنیدن خبرهای زیبا است که دل بیننده خواب را شاد می کند و بهترین بخور مشک و عنبر است به قول شیخ نابلسی بر حسود و بوی زشت عود در خواب ممکن است. نشان دهنده این است که بیننده خواب فریب می‌خورد و در مقاله‌ای درباره دیدن عطر در خواب درباره بوها صحبت کرده‌ایم. غلیظ و تحریک‌کننده باشد، هرچند مضر نباشد. دلالت بر نیکی و سعادت دارد، و اما دود بخور اگر در خواب آزاردهنده یا خفه کننده باشد دلالت بر ناکامی کارها و یا حاکی از حسد شدید و چشم بد است، چنانکه دود غلیظ بخور در خواب، بیانگر رشوه و اهل آن و افشای امور آنان است و خدا داناتر است.

  منشأ آن است که دیدن عود در خواب تفاوتی ندارد، زیرا تعبیر دیدن بخور در خواب از بوی خوش آن و استفاده معروف آن در بین مردم برای دور کردن چشم و حسادت یا برای از بین بردن عود است. متبرک مکان و شخص باشد پس تعبیر بوی عود در خواب و دود و عود آن مهمتر از نگاه کردن در نوع خود است.همه اقسام بخور در خواب یک معنی دارند خواه عود باشد. بخور یا بخوری که مستقیماً به زغال می ریزند و خداوند دانا است.

 • تعبیر دیدن بخور دادن در خواب برای زن مجرد این است که بیانگر شادی نزدیک است، ممکن است ازدواج یا موفقیتی باشد که در تحصیل یا کار انجام می دهد.
 • و هر کس بگوید بخوری را در خواب دیدم از او سود می برد و از سرنوشت او خشنود می شود و یا در صورت اختلاف با او آشتی می کند.
 • و عود سوز در خواب برای زن مجرد دلالت بر وسیله عروسی او دارد، یا نشان می دهد که چه دلیلی برای شادی او خواهد بود.
 • و اما تعبیر دیدن بخور دادن در خواب برای زن شوهردار، دلالت بر این دارد که از شوهر یا فرزندان خود لذت می برد و اگر شایسته باشد بخور نشان دهنده حاملگی است.
 • و هر کس در خواب ببیند که شوهرش را بخار می کند، او را در روزی یاری می رساند.
 • بخار دادن شوهر در خواب ممکن است نشان دهنده حل یک اختلاف قدیمی بین آنها باشد.
 • دیدن بخور در خواب برای زن باردار به این معنی است که برای حفظ خود و جنینش از حسادت باید ذکر بخواند و استغفار کند و قرآن بخواند و به او و پسرش در شکم مبتلا شود وگرنه نیکی می رساند. سخنان اوست و خداوند متعال داناتر است.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا