دوختن لباس در خواب

دوختن لباس در خواب

دوختن لباس در خواب

دوختن لباس در خواب خیاطی در اصل عبارت است از سرهم کردن پارچه ها و سپس بستن آنها به منظور بهره مندی از آنها یا ترمیم آنچه که خراب شده است و در خواب نیز دوخت از آن معنی منحرف نمی شود، زیرا به معنای نخ و سوزن نگاه می کنیم و تماشا را توضیح می دهیم. دوخت لباس علاوه بر توضیح نگاه زن به خیاطی و موارد دیگر تماشای خیاطی در خواب.

تعبیر دیدن خیاطی در خواب به طور کلی

 • ابن سیرین دیدن خیاطی در خواب را چنین تعبیر می کند: دلیل بر همبستگی و هماهنگی است، چنان که تماشای خیاطی به طور کلی بیانگر نزدیکی و وحدت است.
 • هر خوابی بر حسب جزئیات علاوه بر حال بیننده تعبیر خود را دارد و این نظر شیخ نابلسی نیز هست.
 • همچنین می گویند دیدن خیاط در خواب دلیل بر عقد نکاح و غیره است.
 • همچنین گفته شده است که خیاطی نشانه پنهانی و محبت و نیز محبت و اصلاح است.
 • همچنین تماشای دوخت بعد از استخاره خوب است، مگر در صورتی که بیننده مراقب دوخت او باشد.
 • جایی که این نشان دهنده جدایی شراکت است و همچنین می تواند نشان دهنده طلاق باشد.
 • همچنین ببینید: تعبیر بکر نخ در خواب و معنای آن چیست؟

  تعبیر دیدن خیاط در خواب

 • ابن سیرین معتقد است که دیدن خیاط در خواب بیانگر وجود مرد صالحی است که مردم را آشتی داده و برکات او را به ارمغان می آورد.
 • برای هر دو نوع افراد، چه صادق و چه حقیر، و در بینش، چیزها توسط خیاط شفا و درست می شود.
 • نابلسی نیز بر این باور است که دیدن خیاط در خواب بیانگر وضعیت خوب و آشنایی بین مردم است.
 • و نیز دلالت بر پشیمانى دارد و از کار خود باز مى گردد و پشيمان مى شود و آنچه را که گذشت مى فهمد.
 • دیدن خیاطی که در خواب کار می کند، دلیلی بر آموختن حکمت و آشتی بین مردم است، همچنان که بیانگر خواب است.
 • هر کس از خیاط لباسی را که به او نمی آید بیاورد دلیل بر خواستگاری او از دختری است که برای او مناسب نیست و همچنین برای دختر.
 • و اما کسى که لباس زيبا از خياط مى گيرد، گواه بر اين است که انشاءالله در ازدواجش موفق خواهد بود.
 • و هر کس در خواب ببیند که با یک خیاط اختلاف دارد، دلیل بر اختلاف با خانواده همسرش یا نقض فطرت انسانی است.
 • مشاهده بافتن لباس در خواب

 • دوختن لباس رایگان در خواب دلیلی بر این است که به دنبال تسهیل ازدواج هستید.
 • ابن سیرین معتقد است که دیدن شخصی که در خواب برای خود جامه بافی می کند، دلیل بر آشتی امور دینی اوست.
 • و اما کسى که خود را مى بیند که براى خود لباس بدوزد و شکست مى خورد یا بد دوخت.
 • این نشان دهنده تمایل او به جمع آوری یک موضوع جداگانه است، اما او نمی تواند این کار را انجام دهد.
 • هر که در خواب ببیند که برای همسرش لباس مخصوص می بافد، دلیل بر مصیبت است.
 • ابن سیرین عقیده دارد که کسى در خواب لباس خود را ببافد، نشانه نیکى است، اگر فقیر باشد خداوند او را توانگر مى کند.
 • اگر آن شخص از خانواده و عزیزانش دور باشد، خداوند آنها را جمع می کند و اگر فاسدی باشد، خداوند کار او را اصلاح می کند.
 • تماشای بافتن و وصله زدن، دلیل بر توبه و توبه آن شخص از گناه، به ویژه غیبت است.
 • اگر بافتن در خواب صحیح است، توبه او صحیح است و اگر بافتش خوب نباشد، دلیل بر دروغ بودن توبه و گمراهی او صحیح است.
 • همچنین گفته شده است که بافتن جامه در خواب به طور کلی نشانه دوستی و ازدواج و نیز نشانه محبت است.
 • وقتی می بینید شخصی با دریافت هزینه لباس مردم را می دوزد، این نشان می دهد که او در حرفه معلمی مشغول به کار است.
 • یا مدرکی مبنی بر اینکه عقد را برای مردم انجام می دهد یا در امور تسهیل ازدواج قدم می گذارد.
 • هر که خود را در حال دوختن لباس برای مردم مجانی می بیند، این گواه سهم او در آشتی دادن کسانی است که در شرف ازدواج هستند.
 • هر كه خود را در حال دوختن لباس براي اهل خانه خود ببيند، بيانگر آن است كه از آنان محافظت مي‌كند و با آنان همراهي مي‌كند، يا مي‌كوشد تا شكاف را بهبود بخشد و از اختلاف ميان آنان دوري كند.
 • دیدن پیراهن بافی در خواب، راهنمایی برای حفظ همسر است.
 • دیدن شلوار بافی در خواب، دلیل بر حفظ حیثیت و آبرو است، چنان که در خواب لباس زیر خود را ببافد، دلیل بر پوشاندن فقر و عفت است و خداوند برتر و داناتر است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر دیدن پاره لباس در خواب نابلسی

  مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

  دیدن نخ و سوزن در خواب

 • نخ در خواب دلیلی بر داده است، در حالی که یک سوزن نشان دهنده زنان است.
 • در حالى كه ابن سيرين مى گويد كه ديدن نخ دليل بر آمادگى براى چيزى است، زيرا نخ تعداد كساني است كه خواب را مي بينند و چون نخ جامد باشد تعداد آن نيز هست.
 • و نیز گفت که نخ، دلیل بر حجت است، پس هر که در خواب نخی برد، دلیل می خواهد و برای او محقق می شود.
 • خداوند تبارک و تعالی می فرماید: (تا ریسمان سفید از نخ سیاه برای شما روشن شود) پس نخ سپید به معنای سحر و نخ سیاه به معنای شب است، همچنان که گره زدن نخ در خواب دلیل بر سحر است.
 • استفاده از نخ با کشتن و دار زدن، دلیل بر ضعف بینایی است، پس هر که ببیند با نخ شتری را ذبح می کند یا با نخ تابیده شخصی را به دار می آویزد، این بدان معناست که او دعوت به فساد می کند.
 • تعبیر دیدن سوزن در خواب

 • سوزن در خواب، گواه زن است و وقتی در خواب نخی را در سوزن می بینید، دلیل بر ازدواج است.
 • هر کس خود را ببیند که می خواهد چیزی را بدون نخ با سوزن فرو کند، این هشداری است از گمراهی.
 • این بدان سبب است که خداوند متعال می فرماید: (وَ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنْتَ لَهُمْ یَجْرَلُونَ شتر از زهر خیاط).
 • دیدن نخ و سوزن در خواب نیز دلیل بر پند و اندرز است، زیرا دلیل بر حق طلبی است، مخصوصاً وقتی ببیند که برای مردم با نخ و سوزن لباس می دوزد، چنان که ابن سیرین می گوید: دیدن سوزن در رویا گواه این است که زن و مردی به دنبال هماهنگی بین مردم هستند.
 • و هر که در خواب خود را در حال خوردن سوزن ببیند، یکی از اسرار خود را منتشر می کند و در نتیجه زیان می بیند.
 • و چون در خواب سوزن و خیاطی ببینی دلیل خوبی است و دیدن سوزن هایی که به کار نمی رود، دلیل بدی است.
 • شیخ نابلسی می گوید: دیدن ابلیس در خواب مانند دیدن سوزن است و چون زن حامله یا شوهرش را ببینی ابلیسک یا سوزن می بیند.
 • این دلیل بر آن است که نوزاد ماده به دنیا می آید و چه بسا حکایت از سفر نیز داشته باشد و خداوند داناتر است.
 • هنگامی که در حال بافتن، سوزن به انگشت بینا وارد شود، دلیل بر صرف مالی یا تلاش برای تعمیر است.
 • و هر کس ببیند که می خواهد نخ را در سوزن فرو کند و شکست بخورد، دلیل است که از امر به معروف و پایان دادن به منکر عاجز است.
 • تعبیر رنگ نخ در صورتی که چیزی را در بینایی نشان دهد

 • دیدن نخ سفید در خواب، دلیل بر حلال پول است، زیرا تعبیر خوبی است که انسان در آرزوی رضایت خداوند متعال انجام می دهد.
 • و دیدن نخ قرمز نشانه عشق یا محبت است.
 • دیدن ریسمان زرد نشانه میل به جلب توجه بیننده است و همچنین نشانه عشق به شهرت است.
 • دیدن ریسمان سیاه دلیل بر تحقق معلوم به لطف دیگری یا دلیل بر برآورده شدن آرزوی شخص است.
 • دیدن نخ سبز در خواب، دلیل بر هدیه ای است که برای تحکیم روابط تقدیم می شود و نیز نشانه خیر و رزق است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر دیدن خرید پارچه در خواب ابن سیرین

  تعبیر رؤیت خیاطی در خواب مجرد و متاهل

 • دیدن بافتنی برای زن به طور کلی دلیل بر درستی زن است، زیرا نشان دهنده دوری او از اختلاط با اهل رغبت است، وقتی زن حامله ای را در خواب می بینید که در حال بافتن است.
 • این دلیل بر تولد یا تشکیل خانواده است و دیدن بافتنی برای زن شوهردار دلیل بر حفظ خانه و شوهر است.
 • در حالی که دیدن بافتنی برای زنان مجرد دلیل بر حسن نیت نسبت به والدین است و دیدن بافتنی برای زنان مطلقه و بیوه دلیل بر حفظ اخلاق و ارزش های اجتماعی است.
 • دوخت لباس کودکان برای زنان باردار، متاهل، بیوه و دختر مجرد، نشان دهنده انسجام و وابستگی متقابل آنها و خانواده است.
 • در پایان با همه چیزهایی که مربوط به دوخت لباس در خواب است آشنا شدیم و امیدوارم به تمام سوالات شما پاسخ داده باشم و امیدوارم این مورد پسند شما واقع شود.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا