تعبیر خواب بادمجان و خوردن و پوست کندن بادمجان در

تعبیر خواب بادمجان و خوردن و پوست کندن بادمجان در

تعبیر خواب بادمجان، خوردن و پختن بادمجان در خواب، تعبیر خواب بادمجان سیاه درشت، پوست کندن بادمجان در خواب و دیدن کاشت و چیدن بادمجان در خواب برای زن و مرد.

تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که بادمجان در خواب ممکن است بیانگر معلم و شیخ یا دانشمند باشد و خواب خوردن بادمجان بیانگر برداشت از علم است ولی اگر بیننده صلاحیت آن را نداشته باشد بادمجان در خواب او حاکی از سرسخت بودن اوست و باید خصلت لجاجت و ناسازگاری را از خود دور کند، خدا می داند. تعبیرگران ارشد خواب قبول دارند که دیدن خواب بادمجان عموماً ناپسند است و در موارد خاص به معنای رزق و روزی و پول است اما رزق آسانی نیست.در این مطلب به شما تقدیم می کنیم. تعبیر خواب بادمجان به صورت کامل و دقیق، از طریق تعبیر رؤیت بادمجان سیاه و بادمجان سفید و معنی از رویای بزرگ بادمجان سیاهتعبیر چشم انداز خوردن بادمجان پوست کندن و بریدن بادمجان در خوابنماد پخت بادمجان و ترشی بادمجان در خواب و سایر نمادهای خواب بادمجان.

ابن سیرین گوید: تعبیر دیدن بادمجان در خواب، رزق و روزی را نشان می دهد و اگر خواب بادمجان خارج از وقتش باشد، دلالت بر روزی دارد که تلاش و خستگی را به همراه دارد، و اما خواب بادمجان اگر در خارج باشد. فصل و فصل آن، پس به گفته شیخ نابلسی مکروه است.دیدن بادمجان در خواب بدون خوردن آن در تعبیر بهتر و بهتر استزیرا خوردن بادمجان در خواب بیانگر تقلب و نفاق است و خواب خوردن بادمجان بیانگر مردی دو چهره متملق و رنگارنگ است و خداوند اعلم.

 • ابن شاهین گوید: بادمجان در خواب دلالت بر غم و اندوه دارد و در خواب منفور است.
 • دیدن خواب بادمجان ممکن است بیانگر مشغولیت ذهنی باشد و دلیلی برای فکر زیاد باشد.
 • و تعبیر خواب بادمجان ممکن است برآورده کننده نیت بیننده باشد، خواه خوب باشد یا بد.، وقتی حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله را ذکر کرد: «بادمجان برای آنچه خورده شد.» اگرچه این حدیث ضعیف است، اما ابن شاهین در تعبیر خواب بادمجان آن را ذکر کرده است.
 • ابن شاهین با ابن سیرین موافق است که بادمجان در خواب اگر در موسمش باشد کبود است خسته است و اگر به وقت خود نباشد مکروه است و ابن غنم نیز به این امر رفته است. و خداوند متعال آری و داناتر است.
 • بادمجان سیاه در خواب ممکن است بیانگر کلمات زشتی باشد که بیننده خواب می شنود و بادمجان سیاه درشت در خواب معنی قوی تر دارد.
 • و رویای بادمجان سیاه بزرگ دلالت بر رزق و روزی فراوان نیز دارد، اما مملو از خستگی و تلاش است و بیننده آن را به راحتی به دست نمی آورد.
 • می گفتند بادمجان سیاه بزرگ در خواب به سحر و جادو اشاره می کند، زیرا نام آن خانه جن است و هر که بادمجان سیاه بزرگ را با مصونیت و ذکر و استغفار ببیند.
 • و خرید بادمجان سیاه بزرگ در خواب ممکن است دلالت بر این باشد که بیننده در اموری که به او مربوط نمی شود دخالت می کند، پس چیزی را می شنود که او را راضی نمی کند و اگر بیننده عادل باشد، خرید بادمجان نشان دهنده رزق غیرمنتظره است.
 • هر که بین بادمجان سیاه بزرگ و کوچک یکی را انتخاب کند، بزرگ را می گیرد. این نشان می‌دهد که او درگیر نگرانی‌هایی می‌شود که بدون ضرر زیاد او را آزار می‌دهد و در مورد کسانی که بادمجان سیاه کوچک را به جای بزرگ انتخاب کرده‌اند، این یک کمرنگ شدن تدریجی نگرانی‌ها و رسیدن به حل مسئله‌ای است که ذهن بیننده را به خود مشغول می‌کند.
 • در مورد رویای خرید بادمجان سیاه بزرگ در صورتی که بیننده آن را بر بادمجان سفید ترجیح دهد. نیکو را با چیز پست جایگزین می کند و خدا داناتر است.
 • گفته شد بادمجان سیاه بزرگ در خواب اگر طعم شیرینی داشته باشد، دلالت بر رزق حلال دارد و اگر مزه آن تلخ باشد، این رزقی از فریب و در آن تلاش و تهمت است.
 • ابن شاهین می گوید: بادمجان سفید در خواب بهتر از بادمجان سیاه است.
 • دیدن بادمجان سفید در خواب بیانگر ستایش و شیرین گفتن است.
 • خواب بادمجان سفید نیز بیانگر رزق و روزی آسان و خالص استولى كوچك و آسان به احوال بيننده و مدرك رؤيت است.
 • دیدن بادمجان سفید با بادمجان سیاه در خواب، بیانگر مردی ریاکار و چاپلوس است که بیننده خواب را با سخنان خود وسوسه می کند.
 • خرید بادمجان سفید در خواب یک نگرانی کوچک استفروختن بادمجان سفید در خواب، بیانگر وجوب صدقه و استغفار است و خداوند اعلم.
 • در مورد بادمجان بنفش یا قرمز که به بادمجان نخودی نیز معروف است; نشان دهنده بی میلی به تصمیم گیری است و بادمجانی که رنگ بادمجانی دارد بیانگر امور مرموز است.
 • پوست کندن بادمجان در خواب بیانگر تفکر در مورد چیزی تا رسیدن به نتیجه است، اما فکر کردن خسته کننده می شود و بیننده را آزار می دهد. پوست کندن بادمجان سیاه در خواب بیانگر کشف فردی ریاکار یا چاپلوس استپوست کندن بادمجان سیاه در خواب بیانگر رهایی از پریشانی و اضطراب است، زیرا پوست کندن بادمجان سیاه رنگ آن را به سفید تغییر می دهد که سیاهی سفیدی را از بین می برد.

  بریدن بادمجان در خواب نیز بیانگر چیزی است که بیننده خواب را نگران می کند و سعی می کند مشکلی را حل کند، اما از آن خسته می شود و هر که ببیند در خواب بادمجان را می برید، سیاه دانه های زیادی در آن می یابد. این نشان دهنده جادو و اعمال است و دانه بادمجان در خواب نشان دهنده جن است. همگی دلالت بر همکاری بیننده و اهل بیت او برای فرار از امری یا آسایش در مصیبت دارد و خداوند متعال و دانا است.

 • خوردن بادمجان در خواب مورد کراهت ابن سیرین و نابلسی و مفسران بزرگ است، مخصوصاً خواب خوردن بادمجان در خارج از زمان و فصلش.
 • اما بعضی از مفسرین گفته اند که خوردن بادمجان در خواب رزق است و سفید بهتر از سیاه و شیرین بهتر از تلخ و پخته بهتر از خام است.
 • او در خواب بادمجان خام خورد دلالت بر نگرانی هایی دارد که به خاطر کلام یا چاپلوسی بر بیننده خواب می آید و خوردن بادمجان بدون پختن در خواب نیز بیانگر خستگی است که با فایده آن تناسبی ندارد.
 • و اما خوردن بادمجان در خواب دلالت بر رزق و روزی دارد و بادمجان تلخ در خواب ملامت و گفتار زشت است.
 • و هر کس در خواب به دیگری بادمجان بخورد ریا و چاپلوسی کرده است، چه بسا غذا دادن به بادمجان در خواب نشان دهنده مشارکت در امری باشد، خواه خیر باشد و چه شر، بسته به قصد بیننده.
 • پختن بادمجان در خواب نگرانی ها و آثار آن را برطرف می کند و افکاری را که بیننده را نگران می کند درمان می کند.
 • پختن بادمجان در خواب بیانگر برآورده شدن یکی از آرزوهای بیننده خواب است که در آن خستگی و تلاش است. او میل خود را از دست داد. تعبیر شیرین او از دیدن آشپزی در خواب را اینجا کلیک کنید.
 • در مورد دیدن بادمجان شکم پر در خواب، به کسانى اشاره مى کند که غیر از آنچه ظاهر مى شود پنهان مى کنند و خداوند به نیات داناتر است.
 • دیدن قیمه بادمجان در خواب ممکن است بیانگر این باشد که زن برای کسی که شایسته است باردار است و یا نشان دهنده پنهان و پوشاندن چیزها باشد و از این جهت بسیار خسته است.
 • می گفتند بادمجان شکم پر در خواب نشان دهنده ازدواج یک فرد مجرد است و همچنین تمام تخم مرغ های پر شده در خواب.
 • به طور کلی اجازه دهید بیننده خواب به خوردن بادمجان در خواب نگاه کند، اگر چیزی است که در بیداری دوست دارد. اگر چنین است، اشکالی نداردو اگر چیزی باشد که بیننده آن را نخورد، دلالت بر بیماری و خستگی و گرفتاری دارد و خداوند داناتر است.
 • سرخ کردن بادمجان در خواب بیانگر خبر بدی است که به سرعت منتشر می شودشاید سرخ کردن بادمجان در خواب بیانگر بی احتیاطی است که منجر به پشیمانی می شود.
 • خوردن بادمجان سرخ شده در خواب بیانگر مشاجره سخت است و یا خوردن بادمجان سرخ شده در خواب بیانگر مصیبت هایی است که بیننده خواب می بیند.
 • و گویند بادمجان سرخ شده در خواب اگر بیننده در بیداری دوستش داشته باشد و بخورد اشکالی ندارد.و اگر بادمجان سرخ شده چیزی است که بیننده واقعاً از آن متنفر است، پریشانی یا بیماری است.
 • و اما بریان کردن بادمجان در خواب، ممکن است بیانگر نظم و انضباط مرد ریاکار یا نزاع با مردی باشد که مورد اعتماد نیست.
 • خوردن بادمجان کبابی در خواب بیننده برای رفع حسد و چشم بد و سحر باید ذکر و مناجات و تحکیم زیادی انجام دهد.
 • متبل بادمجان و بابا غنوش و هر آنچه از بادمجان کبابی تهیه می شود حکایت از توافق ناخوشایند دارد و در بهترین حالت برای بیننده فایده ای ندارد و خداوند متعال اعلم است.
 • کاشت بادمجان در خواب بیانگر شروع کار جدید یا کار جدیدی است که امرار معاش سخت و سود آن تلاش و خستگی است و چیدن بادمجان در خواب بیانگر سود و پول بعد از خستگی است و بالعکس و تعبیر چیدن بادمجان در خواب نیز ممکن است بیانگر پول تقسیم باشد، مانند گرفتن سهم از ارث یا گرفتن سهم از کمک و زکات و مانند آن، کشاورزی و چیدن در خواب با کلیک بر روی اینجا.

  ترشی بادمجان در خواب برای همه منفور و بد است و دیدن ترشی بادمجان در خواب بیانگر همراهی با منافقین و چاپلوسانی است که در چند چهره ظاهر می شوند و حتی تقلید از شخصیت آنهاست و خوردن ترشی بادمجان در خواب بیانگر غیبت و اهانت به علایم مردم است. صحبت و گفت و گو و ترشی بادمجان در خواب نیز بیانگر تقلب است فریب و دسیسه با مرد پست و خداوند متعال داناتر است.

 • بادمجان سیاه در خواب برای زنان مجرد اگر در زمان او دلالت بر نامزدی با مردی معمولی دارد که پول و نسب ندارد و او را متمایز می کند و ممکن است به علم و دانش متمایز شود.
 • و اما دیدن بادمجان سیاه در خواب برای زنان مجرد در فصول خارج از فصل، بیانگر نامزد ریاکاری است که هیچ خیری ندارد.
 • بادمجان سفید در خواب زن مجرد بهتر از سیاه است و دیدن بادمجان سفید در خواب برای زنان مجرد بیانگر نزدیک شدن به ازدواج و بهره مندی از خانواده است.
 • و هر که در خواب ببیند که بادمجان را پوست کندن، فکرش را مشغول کرده و حقیقت چیزی را جستجو می کند.
 • در مورد پختن بادمجان در خواب برای زنان مجرد، ممکن است نشان دهنده نقشه ای باشد که با دیگران برنامه ریزی می کنید.
 • بادمجان شکم پر در خواب یک زن مجرد چیست؟ ازدواج او نزدیک است، و او به سرعت باردار می شود. خدا می داند.
 • و اما دیدن بادمجان در خواب برای زن متاهل، عموماً بیانگر اختلاف بین همسران و به ویژه خواب بادمجان سیاه درشت برای زن شوهردار است.
 • در مورد بادمجان سفید برای زن متاهل، نشان دهنده یافتن راه حل برای برخی از مشکلات آن است، اما زمان و تلاش می طلبد.
 • و خواب پوست کندن و بریدن بادمجان برای زن متاهل بیانگر رنج و خستگی در تربیت فرزند یا خستگی در برخورد با شخصیت شوهر است.
 • و بادمجان در خواب زن حامله اگر به وقت خود باشد انشاءالله بهتر است و اگر به وقت خود نباشد، بیانگر خستگی در حاملگی او است، مخصوصاً آخرالزمان.
 • دیدن خام خوردن بادمجان در خواب برای زن باردار نشان دهنده بیماری یا جادو است.
 • و اما خوردن بادمجان پخته در خواب، بیانگر ترس شدید زن باردار و افکار او در مورد زایمان است.
 • شاید بادمجان کبابی در خواب زن حامله نشان دهنده بیماری حاملگی باشد و خدا بهتر می داند.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  4. «معلم فی حروف اللغه فی بیان الرؤیا» ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، تصدیق مشحور بن حسن آل سلمان، دار بن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا