مهمان در خواب و نماد مهمان و مهمان نوازی در خواب

مهمان در خواب و نماد مهمان و مهمان نوازی در خواب

نماد مهمان در خواب مهمان پذیرایی و اخراج مهمان در خواب تعبیر بزرگداشت مهمان و پذیرایی در خواب مهمان پذیر در خواب دیدن مهمان غریب و شناخته شده برای زنان مجرد و متاهل و مطلقه

ابن سیرین می گوید: مهمان در خواب ممکن است بر بازگشت غایب از سفر دلالت کند و شیخ نابلسی می گوید: مهمان در خواب، اگر زن حامله باشد، نشانگر نوزاد پسر است، یا دیدن مهمان در خواب، بیانگر رزق و روزی است. و به طور کلی تعبیر کنندگان خواب متفق القول هستند که مهمان در خواب یکی از نمادهای ستودنی است، مگر در موارد معدودی که همه ما در این مقاله با آنها آشنا می شویم. تعبیر دیدن مهمان مردهتعبیر خواب مهمان در خواب زن مطلقه و زن بیوه و سایر موارد خواب مهمان.

 • ابن سیرین می گوید که میهمانان در خواب، بیانگر دیدار برای خیر استمخصوصاً اگر میهمانان در خواب مورد محبت بیننده قرار می گرفتند و در ملاقات آنها غذا و نوشیدنی و لوازم پذیرایی کافی وجود داشت.
 • دیدن مهمان در خواب اگر بخورند و بیاشامند تا سیر شوند و سیر شوند; دلالت بر آن دارد که بیننده بر آنها مسلط است یا در یکی از امور آنها پیشوا است.
 • و اما هر کس در خواب ببیند که میهمانان را به خواب دعوت می کند و میهمان نوازی او برایشان کافی نیست، ممکن است بیانگر کاری باشد که بیننده را پشیمان کند. برای یک روز به موجودات غذا بدهید. چقدر می تواند نهنگ را راضی کند.
 • ابن سیرین می افزاید که دیدن مهمان در خواب ممکن است بیانگر بازگشت غایب از سفر یا غیبت او باشد.
 • شیخ نابلسی نیز می گوید: مهمان در خواب، فرزند ذکوری است که همسرش از او حامله بوده است.
 • و اما دیدن مهمان در خواب بدون حمل زن، بیانگر روزی است که بیننده خواب به زودی نصیبش می شود و گفتار شیخ نابلسی.
 • مهمانانی که در خواب خویشاوند هستند، دیدن آنها بیانگر چیزی است که معمولاً خانواده ملاقات می کنندخواه شادی و خواه شادی با توجه به جزئیات رؤیت و شواهد آن.
 • دیدن مهمانان از خویشاوندان در خواب نیز بیانگر همکاری و حمایت در امری و پیوند خانواده است.
 • گفته می‌شود که میهمانان در خواب از اقوام پدر بودند که نشان‌دهنده جلال و برتری بیننده در خانواده او و بهره‌ای است که از مهمانان خود در خواب می‌برد.
 • در مورد دیدن میهمانان از بستگان مادر، بیانگر چیزی است که بیننده خواب نیاز به همدردی و همدردی دارد.
 • دیدن مهمانانی از خویشاوندان در خواب که با خود غذا و نوشیدنی حمل می کنند، ممکن است نشان دهنده مصیبت در خانه بیننده باشد، زیرا در برخی فرهنگ ها مردم به دیدار مردم مرده می روند و با خود غذا و نوشیدنی می برند.
 • می گفتند دیدن مهمانان از اقوام که با خود غذا و نوشیدنی می بردند ممکن است نشان دهنده بخل بیننده یا عملی باشد که انجام می دهد و پشیمان می شود.
 • و اما ديدن نزديكان به ديدار بينا و آوردن هدايايي، دلالت بر رزق و مال و يا بازگشت مسافر دارد و خداوند متعال داناتر است.
 • و مهمانان آشنایان، دوستان و همسایگان در خواب؛ همه آنها بیانگر روابط خوب و راحتی در زندگی هستند، مگر اینکه بینش غیر از این را نشان دهد.
 • سلام بر میهمانان در خواب خیر و رزق و آشتی بعد از اختلاف و خویشاوندی بعد از گسست تعبیر دیدن صلح و مصافحه در خواب را اینجا بخوانید.
 • بیننده خواب باید به وضعیت مهمانان در خواب نگاه کنداگر چیزی توهین آمیز در میهمانان باشد نشان دهنده مصیبت و وهم است و اگر موردی باشد که آنها را خشنود کند نشان دهنده عکس آن است و هر که در خواب ببیند مهمانان بوی تعفن می دهند خبر بدی می شنود که به خاطر آن نیاز به همدردی دارد. ، یا اینکه عده ای روی موضوعی جمع می شوند که به بیننده آسیب می زند.
 • در مورد مهمان غریب در خواب تعبیر آن متفاوت است و دیدن مهمان غریب در خواب عموماً ستودنی نیست:

 • یک مهمان عجیب در خواب ممکن است نشان دهنده ورود دزد به خانه باشد.
 • و اگر در خانه مریض باشد، دیدن مهمان غریب در خواب، بیانگر آن است که اجل او نزدیک است و خداوند به قرون و اعصار می‌داند.
 • و میهمان غریب در خواب، اگر خوش قیافه باشد و بیننده از دیدار او خوشحال شود، ممکن است نشان دهنده ورود خواستگاران به خانه او باشد.
 • دیدن غریبه ها در خواب نیز بیانگر امنیت و سرباز استو بر خوف سلطان و فرمانروا، مخصوصاً اگر خفته با میهمانان شواهدی از آن ببیند، مانند دیدن آنها در حال حمل سلاح یا چوب… و غیره.
 • و اما کسى که در خواب مهمان غریبى مى بیند، ولى معروف و معروف است، از نظر جنبى و یا کیفیت او، در زمینه اى که در آن شهرت دارد، اتفاق خوبى افتاده است.
 • عیادت ناگهانی میهمانان در خواب، بیانگر رزق ناگهانی است از حیث آنچه بیننده انتظار یا انتظار ندارد، مشروط بر اینکه میهمانان در وضعیت خوبی باشند و چیز ناپسندی وجود نداشته باشد، می دانم، دیدار ناگهانی از مهمان در خواب ممکن است با توجه به جزئیات رویا و شواهد آن دلیل ملاقات مردم با بیننده را اعم از خیر یا شر بیان کنید.

  اصل اساسی این است که بیننده در خواب به وضعیت میهمانان اعم از زن و مرد و رابطه او با آنها می نگرد که در بالا ذکر کردیم و تعبیر آن همین است.اما دیدن زنان مهمان در یک خواب ممکن است به خواب بیننده مژده دهد به ازدواج یا شادی در خانه برای کسانی که واجد شرایط ازدواج هستند، چنانکه دلالت دارد، دیدن مهمانان مرد در خواب شکوه و جلال است، مشروط بر اینکه بیننده خواب میهمان خود را گرامی دارد. و حالشان در خواب خوب است، خسته و غمگین به نظر نمی رسند، و اعمال بد و منفور نمی کنند، و خداوند متعال آری و داناتر است.

 • بزرگداشت مهمان در خواب، خیر و برکت و بشارت استمهمان چه از اقوام باشد و چه غریبه، مرد باشد یا زن.
 • بزرگداشت مهمان در خواب، بیانگر حسن نیت و پرهیزگاری است، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: «وَ مَنْ یُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْیَوْمِ فَیْهِمُ الْمَهْمانِهِ».
 • و خوردن میهمان در خواب در خانه بینا، بیانگر رزق فراوان است ان شاء الله.
 • دیدن اطعام میهمان در خواب و پذیرایی از او، بیانگر بخشش، کفاره گناهان و رهایی از ذلت است.و رحمت خدای تعالی بر بنده اش، چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی وحشت زده از حیره بازگشت، به خدیجه رضی الله عنه گفت: ای خدیجه چه اشکالی دارد. شما به احادیث ایمان دارید، بارها را بر دوش می کشید، فقرا را به دست می آورید، میهمان را پذیرایی می کنید و در چالش های حق کمک می کنید.»
 • دیدن بزرگداشت میهمان و پذیرایی از میهمانان در خواب، بیانگر بشارت است که خداوند متعال در سوره هود می فرماید: «و رسولان ما به سوی ابراهیم مژده آمدند و گفتند: سلام.» گفت: سلام.
 • ابن سیرین گوید اطعام میهمانان در خواب اگر راضی و راضی باشند، بیانگر تسلط بیننده بر آنان است، و اما کسی که دید غذایش برای مهمانانش کافی نیست; او واقعاً پشیمان شد.
 • اخراج مهمان در خواب منفور است و بیانگر گناهانی است که بیننده خواب مرتکب شده استو دشمنی که در آن ضرری است، چنانکه اخراج میهمان در خواب، بیانگر قطع رابطه خویشاوندی و اسراف بدون منفعت است، و خداوند داناتر است.
 • همینطور دشنام دادن به میهمان در خواب، زدن یا دشنام دادن به او; همگی مکروه هستند و آن هم به خاطر داستان لوط علیه السلام است که فرمود: اینها مهمانان من هستند، آنها را افشا نکنید.
 • و اخراج میهمان در خواب نیز بیانگر بی احتیاطی و افراط در گناهان است که موجب زیان و عقوبت و زیان می شود، زیرا فرموده خداوند متعال می فرماید: «از خدا بترسید و در مهمان من رسوا نشوید». شما یک مرد منطقی هستید؟
 • و اما آن که در خواب دید که مهمان خود را می زند; اگر میهمان شناخته شده بود و در ضرب و شتم ضرر و ذلتی وجود نداشت، نشان دهنده منفعت بیننده برای مهمان است و همچنین هر که در خواب ببیند که مهمان او را می زند اگر معلوم بود و کتک زدن بدون ضرر است.
 • در مورد ضربه زدن به مهمان ناشناس در خواب، ممکن است نشان دهنده ورود دزد به خانه باشد و خدا بهتر می داند نماد ضرب و شتم در خواب را با کلیک روی اینجا به طور کامل بخوانید.
 • و نزاع با مهمان در خواب بیانگر ضرر و نزاع در خویشاوندی یا شراکت است.
 • ناراحتی مهمان در خواب یا بیانگر بیگانگی و نزاع بیننده و مهمانش در خواب است و یا ناراحتی مهمان در خواب بیانگر عذابی است که بر بیننده به خاطر گناهانش خواهد آمد و این با توجه به ماجرای مهمانان لوط علیه السلام و آنچه از قوم لوط بود و عذابی که خداوند بر آنها وارد کرد و اما دیدن مهمان غمگین و گریه در خواب ممکن است دلالت بر مصیبتی باشد که پیش می آید. در خانه بیننده که مردم برای آن گرد هم می آیند، یا نشان می دهد که مهمانی که در خواب او را در حال گریه می بیند از او کمک و کمک می خواهد.

  نظافت مهمانخانه در خواب، بیانگر آمادگی برای کاری است که برای بیننده و خانواده او مفید است، و اما کسی که در خواب آتشی در مهمانخانه دید، یا دیوارهای اتاق مهمان را در حال فرو ریختن و فروریختن دید. این نشان دهنده ضرر مالی و جانی است و گفته می شد فروریختن اتاق مهمان یا آتش گرفتن اتاق مهمان در خواب ممکن است نشان دهنده رسوایی باشد که مردم را از بیننده دور می کند.و ساختن مجلس برای مهمانان در خواب، بیانگر رزق و روزی فراوان استتدارک پذیرایی از مهمان در خواب نیز حاکی از خیر و التزام ناظر به دین خود است، چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: تخت برای مرد، تخت برای همسرش، سوم برای مهمان و چهارمی برای شیطان.»

  دیدن میهمان مرده در خواب اگر در خانه بیننده غذا خورد، بیانگر ضرر استو اگر مریضی در خانه باشد اجلش نزدیک است. و خداوند قرون و اعصار را می داند و دیدن میهمانان مرده که در خواب جمع می شوند نیز بیانگر نزدیک شدن به زندگی بیمار است. یا اینکه این خواب یکی از وسواس های روح و حسرت زنده به مرده یا ترس او از مرگ است ستودنی بود چون پند و اندرز است تعبیر دیدن مرده در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • میهمانان در خواب موعظه ای نزدیک می گیرند و اگر حالشان را خوب ببیند خوب می شود و بالعکس.
 • و هر که در خواب ببیند که از خویشاوندان خود میهمان می گیرد، دلالت بر پیوند اهل بیت دارد یا این مهمان در نامزدی او نقش دارد.
 • ملاقات ناگهانی در خواب از زنان مجرد حاکی از خبرهای زیبا و تغییری به سوی بهتر است که او در کار یا تحصیلش انتظارش را نداشت.
 • و اما دیدن اخراج مهمان در خواب برای زن مجرد، بیانگر امتناع او از دامادها بدون دلیل است.
 • و هر کس در خواب ببیند که میهمانان در خانه خانواده خود غذا می خورند، بیانگر رزق فراوان برای او و سرپرستش است.
 • دیدن مهمان در خواب برای زن شوهردار، بیانگر رزق و روزی فراوان او و شوهرش است، ان شاء الله، مخصوصاً اگر در خواب مهمان نوازی ببیند و مهمانان خود را هر طور که دوست دارد گرامی بدارد، و خداوند اعلم.
 • خجالت در مقابل مهمانان در خواب برای یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده یک بحران مالی گذرا باشد یا نشان دهد که او از بزرگ کردن فرزندانش خسته شده است.
 • مهمان ناشناخته در خواب برای زن شوهردار ممکن است حکایت از نزدیک بودن حاملگی او داشته باشد، چنانکه نابلسی می گوید که میهمان در خواب حاملگی زن با مرد یا رزق است.
 • و مهمان در خواب برای زن باردار دلالت بر فرزند ذکور دارد و گفته شده است که دیدن میهمانان زن در خواب زن حامله دلالت بر فرزند ذکور دارد و بالعکس.
 • و ديدن مهمان در خواب زن حامله نيز بيانگر ولادت خجسته و آسان است و بيانگر امنيت او و جنينش است.
 • و هر که در خواب ببیند که از میهمان پذیرایی می کند، دلالت بر آن دارد که ان شاء الله ولادت او آسان می شود.
 • دیدن مهمان در خواب زن مطلقه ممکن است بیانگر این باشد که اگر طلاق برگشتی پیش آید به همسرش برمی گردد و یا بیانگر سخنی در مورد ازدواج جدید باشد و خداوند اعلم.
 • و خواب مهمان در مورد زن مطلقه نیز ممکن است نشان دهنده موفقیت او در کار و توانایی او در مراقبت از خود باشد، طبق شواهد رویا.
 • و اما مهمان ناشناس در خواب زن مطلقه، یا دلالت بر داماد دارد، یا دلالت بر شخصی دارد که او را طمع می کند.
 • و مهمانان در خواب بیوه، رویای آنها نشان می دهد که یکی از خانواده او و خانواده شوهرش به بیوه کمک می کند و با او همدردی می کند.
 • خواب میهمان در مورد بیوه نیز بیانگر طرح ازدواج است، اگر شایستگی آن را داشته باشد یا به آن فکر کند، یا نشان دهنده موفقیت در کار و امرار معاش و مراقبت از فرزندان در صورت داشتن فرزند است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا