نماد حنا در خواب و تعبیر خواب حنا برای مرد

نماد حنا در خواب و تعبیر خواب حنا برای مرد

علامت حنا در خواب تعبیر حنا گذاشتن در خواب برای مرد، حنا در خواب برای زنان مجرد، زنان متاهل و زنان باردار، خم کردن پا و دست در خواب، دیدن خمیر حنا و حنا پودر در خواب

منشأ تعبیر دیدن حنا در خواب این است که برای زن دلالت بر شادی دارد زیرا حنا در عروسی ها و مجالس استفاده می شود و حنا در خواب نیز ممکن است به دلیل اینکه رنگ موی سفید است نشان دهنده پوشاندن امور و پوشاندن عیوب باشد. و حنا در خواب نماد ایمان است زیرا رنگدانه مؤمن است و هر رنگی در خواب برای مرد است و برای مسلمانان مکروه نیست که در خواب رنگ کنند و حنا برای زن در خواب. در بیشتر موارد نشان دهنده زینت و شادی اوست.در این مطلب نماد حنا در خواب را به صورت کامل و دقیق به شما معرفی می کنیم. تعبیر دیدن حنا در خواب زن و مردو تعبیر خم شدن پا و دست و کشیدن حنا بر صورت در خواب و رنگ کردن مو با حنا و خم کردن ریش در خواب و تعبیر دیدن حنا برای مرده علاوه بر تعبیر کتیبه حنا. و تعبیر دیدن حنا در خواب برای زنان مجرد و متاهل و باردار.

ابن سیرین می گوید حنا در خواب بیانگر این است که مرد باید وظیفه خود را انجام دهدو حنا در خواب برای زن و مرد دلالت بر فرج دارد که حنا در خواب از حد معمول بیشتر نباشد و در ظاهر ناپسند و ناپسند نباشد.[1]

ابن سیرین درباره دیدن حنا در خواب می افزاید:

 • حنا در خواب به معنای پوشاندن و پوشاندن چیزی است، حنا در خواب و رنگ نشان دهنده پنهان داشتن فقر از مردم و نیز نشان دهنده پنهان کاری و اطاعت است.
 • و هر کس ببیند حنا در خواب گیر نکرده و از بین برود امر او آشکار می شود و هر که حنا در خواب ببیند ثابت می شود و باقی می ماند، آن پوشاندن چیزی است که می خواهد کتمان کند. .
 • ابن سیرین می گوید رنگدانه و حنا در خواب ممکن است دلالت بر نفاق و نفاق داشته باشد، مخصوصاً اگر غلو شده باشد و در جای معمول خود نباشد، یا خوابیده حنا را غیر از رنگ معمول حنا ببیند.
 • حنای زن در خواب بیانگر شادی و زینت است، زیرا حنا یکی از زینت های زنان در مجالس و عروسی است.
 • ابن شاهین می گوید حنا در خواب ممکن است دلالت بر ناراحتی داشته باشد و انشاءالله بعد از آن تسکین یابد.. یا حنا در خواب اگر در ظرف یا ظروف باشد نشان دهنده مال و رزق است و چه بسا دیدن کیسه حنا در خواب نیز همینطور باشد.[2]و اما شیخ نابلسی می‌گوید حنا در خواب زینت است و این زینت برای فرزندان بیننده و خواسته‌های او است که با شادی و نشاط برآورده می‌کند و حنا گذاشتن در خواب نشان می‌دهد که بیننده در خواب است. سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و حنا گذاشتن برای پوشاندن موهای سفید در خواب، بیانگر پوشاندن فقر و نیاز است.[3]

 • حنا در خواب برای مرد مجرد ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج او باشد، اگر او شایسته و مایل باشد، به ویژه حنا در نوک انگشتان. اما حنا در خواب برای مرد به طور کلی قابل ستایش نیست، مگر در موارد خاص.
 • و حنا برای مرد مؤمن در خواب از ترس در امان است. حنا در خواب مرد نافرمان، بیانگر افراط در گناهان اوست. و آسیبی که ممکن است به شهرت او وارد کند.
 • حنا گذاشتن در خواب برای مرد، بیانگر این است که او در حال کتمان کاری است یا کاری را کتمان می کند، اما برای او دوام نمی آورد و موضوع او بعد از مدتی آشکار می شود، مخصوصاً کسی که حنا را از بین می برد یا کم رنگ می شود.
 • دیدن حنا در خواب برای فقیری ممکن است بیانگر این باشد که نماز را ترک کرده و از راه راست دور شده است.
 • نابلسی می‌گوید: هر کس صاحب اختیار یا فضل باشد و ببیند حنا در خواب می‌بیند، بر مخالفان خود پیروز می‌شود و از شر آنان در امان می‌ماند، و اگر لایق آن نباشد، حنا نشان‌دهنده نگرانی و ترک است. از عزیزان [4] و حنا ممکن است نشان دهنده دلتنگی به دلیل فراق باشد.
 • دیدن حنای دست راست در خواب برای مرد، اگر زشت باشد، بیانگر آن است که به مردی سخت ظلم می کند و به او گناه می کند.
 • حنای دست چپ در خواب برای مرد، اگر زشت باشد، بیانگر مشکل و نزاع در زندگی اوست.
 • و اما دیدن دستهای رنگ شده با حنا در خواب، بیانگر آن است که مرد خیر یا شر خود را به مردم نشان می دهد.، هر کدام با توجه به شرایط خود. تعبیر دیدن دست و آنچه برای کف دست در خواب می آید را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.
 • شيخ نابلسي مي گويد رنگ كردن ريش در خواب بيانگر نفاق و نفاق است.
 • و اما دیدن حنا بر ریش در خواب برای گنهکار یا مرتکب گناه، بیانگر نفاق اوست، یا دعوت به توبه اوست، و خداوند داناتر است.
 • و حنا بر ریش در خواب اگر ضمیمه نباشد یا رنگ آن کمرنگ یا مکروه باشد، دلالت بر نگرانی از قرض و امور مالی دارد.
 • و حنا بر ریش در خواب ممکن است نشان دهنده عزل بعد از مأموریت باشد، یعنی بیننده مقام بلندی پیدا کند، ولی ماندگار نباشد.
 • گذاشتن حنا بر ریش در خواب اگر هیچ یک از آن ها را نشان ندهد، ممکن است نشان دهنده پیری، حتی خاکستری شدن باشد.
 • و ابن شاهین ظهیری گوید حنا بر ریش در خواب یا بر پنهان داشتن اطاعت از مردم یا پنهان داشتن فقر است و یا حنا بر ریش در خواب نشان دهنده جهاد در راه خداست.
 • و حنا گذاشتن بر مو در خواب بدون ریش، بیانگر حفظ امین است، و کسی که در خواب بر مو و ریش خود حنا بگذارد، خود را می پوشاند و فقر و نیاز خود را از مردم پنهان می دارد.
 • و رنگدانه ریش در خواب بدون حنا مکروه است بیننده را مبتلا می کند ممکن است نشان دهنده گناه و بی اخلاقی باشد. تعبیر دیدن ریش در خواب را در Unsolved It به طور مفصل با کلیک اینجا بخوانید.
 • اگر خوابیده از ظاهر شدن حنا در خواب روی دست و پا یا موی خود بیزار باشد; این نشان دهنده شهرت بدی است که او را آزار می دهد، خواه حنا در خواب حک شده باشد یا بدون نقاشی یا حکاکی.
 • و کتیبه حنای پژمرده در خواب دلالت بر شادی ناقص یا راز پنهانی دارد که تقریباً در حال ظهور است و می گفتند حنای پژمرده در خواب غم و اندوه عمیقی است که همه شادی ها را از بین می برد.
 • کشیدن حنای زیبا در خواب بیانگر تسلط بر کار و تسلط بر آن است، زیرا ابن سیرین گفته حنا بر چند کار دلالت دارد.[4]
 • و اگر در خواب حناى بيند كه از دست و پاى او فراتر است، مانند ديدن حنا بر ران و پشت و مانند آن; این خواب بیانگر ترس از پول یا دوستان است و برای زنان اشکالی ندارد، اما مخصوصاً برای مردان ناپسند است.
 • دیدن شخصی که در خواب برای بیننده حنا می کشد ممکن است نشان‌دهنده‌ی آن باشد که پزشکی با خود دارویی مفید برای بیمار حمل می‌کند.
 • دیدن کسی که در خواب حنا می کشد نیز بیانگر دلسوز بودن است و یا بیانگر شادی است.
 • کرمانی گفته است که کشیدن و حکاکی حنا در خواب مکروه است، زیرا حنا نشان دهنده شادی در بیداری است و این همان چیزی است که ابن شاهین از او نقل کرده است، هر چند مفسران دیگر با آنها مخالفت کردند.
 • و حکاکی حنا در خواب ممکن است نشانگر زینت دنیا باشد و مشغولیت به بیننده آخرت، و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید حنا در خواب به دست زنان مجرد بیانگر افزایش امور دنیوی است خواب را در این لینک بخوانید.
 • حنا در خواب برای یک زن مجرد، ازدواجی که توسط خانواده او ترتیب داده شده استو گفته شد که شادی او برابر است با زیبایی حکاکی در خواب و وضوح طرح و ثبات رنگ.
 • دیدن حنا در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر این باشد که او در حال پوشاندن برخی از امور خود است، اما اگر حنا ببیند در خواب به دست و پا و موی او چسبیده نیست. پنهان و آشکار نخواهد شد.
 • و حناى خرما در خواب براى زن مجرد، ممكن است دلالت بر تنبلى و عدم انجام وظايف خود نسبت به خانواده و پروردگارش داشته باشد، زيرا به تنبل گفتند: كفش مبتلا شده است.
 • و حنا در بیرون دست در خواب برای زنان مجرد بیانگر دستیابی آسان به یکی از خواسته های اوست.
 • حنا بر روی مو در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر خبر خوش باشد و شاید موی حنا در خواب برای زنان مجرد بیانگر پوشش باشد.
 • دیدن کیسه حنا در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده امرار معاش است که از جایی که حساب نمی کنید دریافت می کنید و آن را برای وقت نیاز ذخیره می کنید.
 • دیدن کشیدن ابرو با حنا در خواب، بیانگر اطاعت است.
 • و هر کس در خواب ببیند که دیگری برای او حنا می کشد کمک و همدردی می کند و بالعکس.
 • یا دیدن شخصی که در خواب به زنان مجرد حنا می زند، بیانگر دستی در نامزدی اوست.
 • تعبیر حنا در خواب برای زن متاهل حاکی از خوشبختی یا ناراحتی او در ازدواج است و آن با توجه به جزئیات خواب و شواهد آن است.
 • حنا بر انگشتان زن شوهردار به تعبیر ابن سیرین نشان می دهد که شوهرش با او خوب رفتار می کند.
 • اما اگر زن شوهردار در خواب ببیند که حنا به پوست او نمی چسبد، دلیل است که شوهرش محبت را سرکوب می کند و به او ابراز نمی کند.
 • می گفتند حنا در خواب برای زن متاهل نشان دهنده لطافت و شفقت از سوی شوهر است.
 • و دیدن کتیبه حنا بر دست در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حیله در یکی از چیزهایی است که زینت داده است.
 • ابن سیرین می گوید: دیدن کتیبه های حنا که در خواب با هم مخلوط شده اند ممکن است نشان دهنده مصیبتی برای کودکان باشد.
 • هر حنا در خواب برای زن بدون اغراق و زشتی بیانگر آسودگی و خیر است ان شاء الله.
 • می گفتند حنا در خواب برای زن شوهردار، نشان دهنده باردار بودن او است و اگر صلاحیت آن را داشته باشد، از این حاملگی خوشحال است.
 • حنا در خواب زن حامله نشان دهنده خوشبختی به زودی است و شاید حنا در خواب زن حامله بیانگر زایمان آسان باشد و هر کس در خواب ببیند که در حال حاملگی بر پنجه های خود حنا می گذارد، ممکن است برایش سختی هایی پیش آمده باشد. در آخر بارداری و از حرکت خودداری کرد، ولی انشاءالله خیر است، حنا در خواب به پوست و مو نمی چسبد، برای زن باردار خیری ندارد و ممکن است نشان دهنده ضعف باشد. از بارداری یا خستگی او در این حاملگی و همچنین دیدن کتیبه زشت حنا در خواب.

 • حنای دست در خواب برای زن بهتر از مرد است، برای زن دلالت بر شادی و لباس های زیبا و پوشیدن آن ها می کند و برای مرد دلالت بر نگرانی، بدهی یا ظلم بیننده به دیگران دارد. .
 • و هر که در خواب حنا بر دست راست ببیند، دلالت بر حفظ امانت دارد و از آن مضطرب می شود. و اگر کشیدن حنا بر دست راست زشت باشد، نشان دهنده ظلم بیننده به دیگران است..
 • حناى دست چپ در خواب، دلالت بر پنهان بودن امانت از صاحب آن دارد، زيرا حنا در اين صورت لكّه است، يا دلالت بر دغدغه كار و معيشت دارد.
 • دیدن حنا در خواب بر دو دست، بیانگر آن است که چه چیزی برای بیننده خوب یا بد است، چنانکه اشاره کردیم.
 • در مورد فرو بردن انگشتان در حنا در خواب، یا دیدن حنا بر انگشتان، به تعبیر ابن سیرین، دلالت بر تسبیح بسیار دارد.
 • حنا روی انگشت کوچک یا صورتی ممکن است نشان دهنده ازدواج یک مجرد باشد، زیرا رسم بر این است که داماد انگشت کوچک خود را در حنا فرو می برد.
 • حنا بر مرد و پا در خواب برای زن خیر و نشاط است، مشروط بر اینکه حنا برای زینت باشد و گفته شد حنای پای در خواب برای زن شوهردار در شوهرش مصیبت است. برای او دوام نمی آورد و چه بسا حنای پا در خواب، بیانگر این است که بیننده به کجا می رود و در کجا غیبت می کند از خانواده خود پنهان می شود، ولی امر او بعداً آشکار می شود.

  حنای صورت در خواب برای مرد مکروه است مگر اینکه روی ریش باشد دیدن حنا بر صورت در خواب بیانگر رسوایی است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد و دیدن حنا به صورت در خواب بیانگر لک است. که در میان مردم مشهور و شناخته شده است. اگر زیبا باشد زیبایی صورت را زیاد می کند، بیانگر بهبود اوضاع و احوال و دلالت بر شادی و آسایش دارد، اما اگر حنای صورت زشت یا کم رنگ شده باشد، ممکن است نشان دهنده تغییر شرایط باشد. بدتر و خدای متعال بله و می دانم.با کلیک روی این لینک.

  حنا گذاشتن بر مو در خواب اگر مو را زیباتر کند، بیانگر زینت بیننده یا بینا است. این نگرانی غالب است تعبیر خواب در شیرینی او می گوید: حنا گذاشتن بر مو در خواب برای زن بیانگر نیاز او به آرامش و اطمینان و تقرب به خداست. روی این لینک کلیک کنید همچنین رنگ کردن مو با حنا در خواب نشان دهنده پنهان و پنهان عیب است، زیرا هر که در خواب ببیند یا ببیند که حنا بر مو ثابت نشده است نفاق او برملا شد، موضوعش آشکار شد یا قرض گرفتار شد و خدا داناست.

  دیدن پودر حنا در خواب بدون استفاده از آن، بیانگر پول و رزق است و همچنین دیدن کیسه حنا در خواب، بیانگر رزق و روزی است، تدبیر در امری که در آن منفعت یا شهرت در میان مردم باشد، و خمیر حنا در خواب ممکن است. در این تدبیر و استفاده از حیله، شاهد حیله گری باشید و خداوند متعال داناتر است.

  تعبیر دیدن حنا در خواب برای میت به طور کلی بیانگر درخواست دعا و صدقه و خواندن قرآن کریم برای روح میت است و خداوند اعلم. شاید دیدن حنا دادن مرده در خواب بیانگر رزق و روزی و مالی از طرف میت و خانواده یا ورثه او باشد.

 • شستن و برداشتن حنا در خواب برای مرد اکثراً خوب و سودمند استزیرا همان طور که اشاره کردیم در خواب مرد به طور کلی حنا ناپسند است.
 • دیدن شستن حنا در خواب و برداشتن آن، بیانگر آن است که یکی از اسرار بیننده فاش می شود.
 • و هر کس ببیند که در خواب کتیبه حنا را بر دست یا پای خود می‌شوید، دلالت بر چیزی است که او را در شادی می‌آزارد، زیرا حنای زن برای شادی گذاشته می‌شود.
 • گفته شده است که دیدن شستن و پاک کردن حنا در خواب ممکن است بیانگر توبه بیننده از تقلب برای رزق باشد یا توبه او از گناه و بازگشت از ریا و نفاق.
 • برخی از مفسران در ادامه می گویند: شستن حنا و برداشتن حنا در خواب از مو یا ریش، نشان دهنده بدهی و نگرانی است، به ویژه اگر با آن، سفیدی مو باشد، و خداوند اعلم.
 • منابع و مراجع

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  3. کتاب معطر الناس در بیان خواب شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا