تعبیر دیدن صحرا در خواب و خواب قدم زدن در بیابان

تعبیر دیدن صحرا در خواب و خواب قدم زدن در بیابان

تعبیر خواب کویر، خواب قدم زدن در بیابان و دیدن کویر و کوهستان، تعبیر خواب گم شدن در بیابان و خوابیدن در بیابان، رویای رانندگی ماشین در بیابان

ابن سیرین گوید: خواب صحرا دلالت بر خوشبختی و گذار به امری دارد که در آن آسایش و منفعت است، و همه خواب های صحرا به گفته اکثر تعبیر کنندگان خواب معنی خوبی دارند، تا زمانی که چنان که در بیابان هیچ ضرری برای بیننده، سرگردانی و زیان نیست، و چه بسا کویر در خواب، بر دوری و بیگانگی از وسعت فاصله ها و ظلم طبیعتشان، همان گونه که رویای راه رفتن در صحرا نماد سفر و سفر طاقت فرسا با منفعت است و خواب صحرا و کوه به صاحبان قدرت و منفعت یا ضرر بر حسب سیاق بینش و شواهد آن نزدیکتر است و خداوند متعال آری و داناتر است. خواب و تعبیر خواب صحرا و کوه به تفصیل معنی پیاده روی و دویدن در بیابان و خواب بیابان خوابیدن به اضافه تعبیر دیدن حیوانات در بیابان در خواب. ، و تعبیر خواب صحرا برای زنان مجرد، متاهل و باردار.

 • ابن سیرین در تعبیر خواب صحرا می‌گوید صحرا دلیل بر حالت قائم است و صحرا در خواب دلالت بر شادی و خوشی دارد تا زمانی که بیننده در خواب آسیبی نبیند. و در بیابان گم و گم نمی شود.
 • و اما دیدن صحرای وسیع در خواب، اگر در آن وحش یا خزندگان و خار باشد، بیانگر کار بیننده در خدمت مرد ظالم و ستمگر است و اگر سزاوار آن نیست، خواب او حکایت از زن بدی دارد که در میان مردم به شهرت ناپسند خود مشهور است و این سخن برای ابن سیرن است.
 • دیدن گیاهان سبز در بیابان، بیانگر نزدیکی به مرد مفید است و اگر بیننده از کسانی باشد که شایسته ملاقات با حاکمان و سلاطین باشد، منفعت و خیر خواهد یافت. از حاكم يا رئيس و نيز ديدن در خواب گل سرخ و گياه سبز در بيابان بيانگر پيروي از مردي با علم و بهره مندي از علم اوست و اين تعبير ابن شاهين است.
 • دیدن صحرای کوچک و محصور در خواب، بیانگر زنی است. حیوانات، خزندگان و خارها در خواب بودند. همه اینها حکایت از زن بداخلاق و بد آبروی دارد و خداوند متعال داناتر است.
 • تعبیر خواب صحرا و کوهها که دلالت بر مکان مبارک و شریف داردزیرا کوهها در خواب جای مبارک را نشان می دهد و به سبب فرموده خداوند متعال می فرماید: پروردگارا. من در میان فرزندانم در دره ای ساکن شدم که با رحمت تو قابل کشت نیست.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که دیدن کوهی در بیابان ممکن است نشان دهنده پادشاهی ظالم باشد، به خصوص اگر کوه تنها در بیابان باشد و خار داشته باشد. یا راه آن ناهموار است و خداوند متعال داناتر است.
 • خواب بالا رفتن از کوه در بیابان بیانگر صعود در بیداری است و شاید بالا رفتن از کوه در بیابان بیانگر تحقق امیدها و اهداف پس از سختی و خستگی و کوشش باشد به شرط رسیدن بیننده خواب. بالای کوه یا اینکه از کوه نیفتد ضرری ندارد
 • رؤیای افتادن از کوه در بیابان، بیانگر ناامیدی زیاد و لغزش در برآورده شدن آرزوها و آرزوهاست، عزل از منصب و از دست دادن رتبه و شاید بیانگر فقر بعد از ثروت باشد. و خواری پس از عزت، و خداوند داناتر است.
 • بالا رفتن از کوهی در بیابان در خواباگر طاقت فرسا و خسته کننده باشد و سختی داشته باشد، بیانگر رنج به خاطر چیزی است، او را خسته می کنم.
 • دیدن کوه‌هایی که بیننده را در بیابان احاطه کرده‌اند، ممکن است نشان‌دهنده محافظتی باشد که او از مردان قوی با اقتدار و نفوذ به دست می‌آورد، مگر اینکه بیننده در بیابان گم شود و کوه‌ها او را احاطه کنند. این نشان دهنده آسیبی است که مردان قوی به او وارد می کنند، او را در امر امرار معاش محاصره می کنند، یا راه امید او را بر او می بندند.
 • رؤیای صحرا و کوههای سیاه در دلالت سلاطین و فرمانروایان و صاحبان قدرت قویتر است زیرا امنیت بیننده از آسیب در بیابان از آنها در امان است. خطر و بهره مندی از آنها و بالعکس. تعبیر دیدن کوه در خواب را به تفصیل با کلیک روی اینجا بخوانید.
 • رؤیای راه رفتن در صحرااگر به راهنمایی او باشد و بیننده خواب بداند به کجا می رود; بیانگر گذار به بهترین، خیر و خوشی است که بیننده از کار و خدمت یا حمل و نقل و سفر به دست می آورد.
 • گفتند خواب پیاده روی در بیابان، حکایت از حج یا عمره، زیارت مکه و قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد، مخصوصاً اگر بیننده قصد رفتن داشته باشد. به حج یا رؤیت او نزدیک به وقت حج است و خداوند متعال داناتر است.
 • و ابن سیرین گوید که دویدن در خواب، بیانگر سرعت در رسیدن به خواسته و فرار از خوف و خطر است، خوف، دویدن در بیابان قویتر بود، نشانگر نجات از آن بود و خداوند اعلم.
 • فرار از بیابان در خواب نیز بیانگر فرار از ترس و خطر است و فرار از بیابان در خواب بیانگر گذار از شک به یقین و گذار از جهل به علم، به فرموده موسی علیه السلام، چنان که در قرآن کریم آمده است: «از شما گریختم چون از شما ترسیدم، و پروردگارم مرا داوری کرد».
 • رویای گم شدن در بیابان منفور و در تعبیر بد استو گم شدن در بیابان در خواب بیانگر پیروی از مردی ظالم، مبتکری بی رحم یا چسبیدن به زن بدی است. شخصیت و شهرت بد.
 • خواب گم شدن در بیابان نیز بیانگر انحراف از راه حق و غفلت از عبادت است و شاید همه اینها از فتنه و بدعت بوده است و این خواب حاوی هشداری به بیننده است. برای بازگشت و منصرف شدن.
 • رؤیای گم شدن در بیابان نیز ممکن است نشان دهنده تأخیر در تحقق امیدها و اختلال در خواسته ها و اعمال باشد.
 • از دست دادن در یک بیابان وسیع در خواب بیانگر نگرانی طولانی مدت، سردرگمی و اضطراب استاگر فرد خوابیده انتهای بیابان را در خواب ببیند یا به روستایی راهنمایی شود. یا شهر، این نشان دهنده تسکینی است انشاالله.
 • دیدن فردی در بیابان گمشده در خواب نیز بیانگر این است که او دنبال هوا و هوس خود است و در دنیا غوطه ور است و یا تحت ظلم صاحبان نفوذ و قدرت قرار می گیرد.
 • ابن سیرین می گوید که سراب در بیابان در خواب بیانگر عدم امکان به دست آوردن آرزویی از بیننده و دلبستگی او به امید واهی است که برآورده نمی شود بی فایده است.
 • و سراب در خواب به معنای پیروی از بدعت ها و گمراهی ها و طمع های دنیا و فراموشی آخرتاست، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ الَّذِینَ الَّذِینَ کَفَرُهُمْ عَمَلَهُمْ». مانند سرابی در بیابان است که آنها را حساب می کنند.” li>
 • اما خوابیدن در بیابان در خواب، در بیشتر موارد دلالت بر سفر دارد.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه گفتند که خوابیدن در بیابان بیانگر انزوا و دوری از مردم است و شاید خواب انسان در بیابان برای نزدیکانش مایوس کننده باشد. li>
 • و هر که ببیند در بیابان می خوابد و سرد می شود بیانگر بیکاری یا بی عدالتی است که موجب فقر و نیاز او می شود و هر چه بیننده خواب سردی را شدیدتر احساس می کند. کویر در شب، قوی تر نشان دهنده مشکلات مالی است.
 • اما سردی صحرا در روز ستوده است و خواب خواب در بیابان اگر در سایه باشد دلالت بر خیر و برکت و رهایی از ظلم و ستم دارد. خطر هر چه باشد و خداوند متعال بهتر می داند.
 • رؤیای رانندگی در بیابان به کسب رتبه و مقام بالا تعبیر می شودکه بیننده خواب را در بین مردم اعتبار می کند و رانندگی در بیابان بیانگر تماس سریع با افرادی است که مناصب مهمی است و خواب بیننده از آنها فواید بسیاری می برد.
 • راندن خودرو در بیابان در صورتی که بیننده به مقصد نهایی خود برسد به معنای تحقق سریع آرزوها و آرزوها قویتر است و هر تأخیر در رسیدن یا مانعی که در جاده بیابانی پدیدار می شود نشان دهنده تأخیر و تأخیر است. موانع بر سر راه بیننده به سوی جاه طلبی اش.
 • در خصوص گم شدن در ماشین در بیابان، ممکن است به معنای سوء استفاده از قدرت، بی عدالتی و انحراف از مسیر حقیقت به دلیل طمع باشد.
 • دیدن ماشینی که در شن‌های بیابان آویزان است ممکن است نشان‌دهنده مانعی باشد که رویا بیننده را در جستجوی خود قرار داده است. . امر او به تأخیر می افتد و مانع می شود، تا خدا بخواهد و خدا داناتر است.
 • ماشین سواری با شخصی در بیابان نشان دهنده امر مبارکی است که بین بیننده و سواران با او شریک هستند و ممکن است با هم سفر کنند یا با هم به حج بروند یا کار و شراکت داشته باشند. که به آنها مال و افتخار می دهد.
 • ابن سیرین می گوید: ریگ بیابان در خواب، بیانگر فقر و تنگدستی در گرفتن مستمری و برآورده شدن خواسته ها است و این تا آنجاست که رد شدن در رمل های بیابان در خواب برای او دشوار و خسته کننده است. بیننده.
 • حمل شن صحرا در خواب، بیانگر چیزی است که بیننده خواب را دچار سردرگمی می کند و هر که در خواب شن بیابان را در دست بگیرد، حق را با باطل اشتباه گرفته است.
 • جمع آوری شن در خواب، بیانگر مبلغی است که بیننده خواب جمع آوری می کند، مشروط بر اینکه ماسه جمع آوری شده در خواب معقول باشد و بیننده خواب را زیر آب و غرق نکند. و خوردن شن صحرا در خواب بیانگر مال حرام است.
 • دیدن غرق شدن در ریگ بیابان در خواب، بیانگر گناهان و عذاب و سختی های فراوان ناشی از دویدن در امور دنیا و فراموشی امور آخرت و شن فراوان در دنیاست. خواب منفور است و به تعبیر نابلسی نشان دهنده عذاب و خستگی است. تعبیر دیدن شن و ماسه در خواب را با کلیک در اینجا به تفصیل بخوانید.
 • خواب کندن در ریگ بیابان، بیانگر فتنه و بدعت است و ممکن است دلالت بر حیله و دسیسه ای داشته باشد که بیننده در آن شرکت دارد یا صاحب آن است و دیدن خواب خیری ندارد. حفاری در بیابان مگر اینکه بعد از کندن آب ظاهر شود و خداوند داناتر است.< /li>
 • کسی که در خواب پای خود را در شن های بیابان آویزان ببیند، بیانگر تلاش و کوشش و خستگی سخت و دشوار است و آن قدر است که شن او را در آن فرو می برد. رویا.
 • تعبیر خواب حفر قبر در بیابان این است که به تعبیر تعبیر خواب بیانگر هلاکت برای زندگی دنیا و لذات آن و فراموشی آخرت است. در محل حل آنها.
 • حیوانات بیابانی در خواب متنفر هستند و به طور کلی معنای ضعیفی دارند، زیرا بیشتر حیوانات صحرا در خواب بیانگر دشمنی، بی عدالتی و آسیب است. به استثنای شتر و شتر در خواب، در تعبیر آنها ملاحظه است.
 • دیدن خواب مارمولک در بیابان بیانگر گم شدن از راه حق و خروج از خیر به شر بدون هدایت به راه بازگشت است.بصیر مدتهاست که توسط مارمولک بیابانی در او همان رویا را از مردی پست و کینه توز دریافت کرد، یا از بیماری رنج برد، و همچنین بسیاری از خزندگان بیابانی در خواب.
 • دیدن عقرب در بیابان در خواب بیانگر نگرانی ها و غم های طاقت فرسا است و عقرب در خواب نیز بیانگر دشمنی ضعیف و پست است، اما ضرر می رساند. ضرر در مال اوست و خدا داناتر است.
 • رؤیای مار در بیابانبا خصومت شدید تعبیر می شود که ضررش به اندازه ی مار و زهر و آسیب آن است بیننده – تا زمانی که او آسیب ببیند.
 • و گزش مار در بیابان در خواب نیز بیانگر ضرری است که به بیننده می رسد به اندازه قوت و ضرر نیشگون، و خواب مارهای بسیار در بیابان بیانگر دشمنان است. توطئه و آسیب رساندن به آنها.
 • در خواب شتر و شتر در بیابان دلالت بر سفر پر برکت دارد و شتر در بیابان در خواب دلالت بر مردی صبور دارد و شاید شتر در بیابان در خواب بیانگر مردی است که تلخی و کینه در دل دارد.< /li>
 • گفتند شتر در خواب دلالت بر اندوه دارد چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شتر سواری غم و شهرت است.
 • تعبیر خواب صحرا برای زن مجرد این است که دلالت بر نامزدی از جانب مرد جوانمرد و سخاوتمند دارد اما ممکن است گستاخ و خشن باشد و اگر در نامزدی نباشد بیابان. در خواب دختر مجرد بیانگر انتقال او به وضعیت بهتر است ان شاء الله مشروط بر اینکه در خواب آسیب دیده، گم شده یا گم شده باشد.
 • گم شدن در بیابان در خواب برای زن مجرد بیانگر انحراف او از راه حق و تقوا است، شاید خواب گم شدن در بیابان برای زن مجرد بیانگر نیاز او به پایبندی به آن باشد. عبادت کند و چیزهای کوچکی را که دین و اخلاق او را تباه می کند ترک کند.
 • و خواب، ره، رفتان، صحرا، بری، زنان، قدر، راه، راه، ارشد، بشند، مشکلات و معانی صلاح و خیر و نیکی. داشوار، داشوار یا بدون رحمان مای; می توان معنای کلمه «پروی» را که الان هستی به کار برد، ای غرق در لذت آن، ای فکر دستکاری در فوریت کارها و کفایت آن، این غذای عالی است.
 • حر آسیبی که در خواب در بیابان به دختر فقط می رساد استودنی لانه و بیانگر اسبی اش که در بیداری متمول می شد.
 • بیان در خواب بری ذن صلاحیت می شود بین او و شهرش و قضیه پژنجی تفاوت دید و نقش من قویاست. منشأ این گفته کجاست؟
 • و رویای قدم زدن در بیابان برای زن متاهل، بیانگر تلاشی سخت برای چیزی است. اگر راه رفتن در صحرا آسان باشد، به آنچه آرزویش دارد می رسد و بالعکس.
 • در مورد خواب زن متاهل که در بیابان خوابیده است، ممکن است نشان دهنده احساس ناامنی او از طرف شوهرش و اختلاف نظرهایی باشد که رابطه او با او را تهدید می کند و ثبات خانواده اش را تهدید می کند. یا دلالت بر این دارد که به خاطر امور دنیوی از دین خود غافل است.
 • و ديدن شوهر در حال راه رفتن در بيابان در محاصره خارها، خزندگان يا حيوانات، در نشان دادن گمراهي او و پيروي زن بداخلاق قوي تر است. بیابان بدون آسیب و بدون خار و خزندگان. او در راه رزق و جلال قدم برمی دارد.
 • ریگ بیابان در خواب برای زن شوهردار مکروه است، چنانکه ابن سیرین می گوید: رمل در خواب برای زن شوهردار، بیانگر بیوه شدن و مرگ شوهر است و علم نزد خداست. /li>
 • رؤیای گم شدن زن متاهل در بیابان نیز نشان دهنده مصائب مربوط به شهرت اوست، خواه رسوایی که اسرار او را فاش می کند، یا اتهامی نادرست.
 • ریگ بیابان در خواب زن باردار ممکن است نشان دهنده بیماری یا بارداری سخت و سختی زایمان باشد و خداوند دانا است.

منابع و مراجع

 1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 2. «اشاره‌ها در عالم عبارات» امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م. /li>

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا