تفاوت بین رؤیای راست و دروغ و نشانه های رؤیت

نشانه های رؤیای راستین، تفاوت خواب راست و دروغ، تفاوت بین رؤیا و رؤیا، معنای رؤیت خوب جزء نبوت و شرایط و اسباب رؤیاهای حقیقی است.

تفاوت بین رؤیای واقعی و باطل و نشانه های رؤیت واقعی

مفسران خواب و علما و فقها اتفاق نظر دارند که خواب بر دو قسم است اول رؤیای حق که از جانب خداست و آن رؤیت حق است و دوم خواب لوله ای یا خواب باطل که از شیطان خیال است. و ضمیر ناخودآگاه که رؤیت باطل است بر اساس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم: «خواب از خداست و خواب از شیطان.» نشانه های رؤیت واقعی چیست؟ تفاوت بین دید واقعی و کاذب چیست؟ منظور از رؤیت واقعی بخشی از نبوت چیست؟ آداب بینایی واقعی و آداب خواب مربوط به بینایی واقعی چیست؟ پس شرایط و علل رؤیت واقعی چیست؟ سعی می کنیم در این مقاله به این سوالات پاسخ دهیم و از خداوند منان توفیق، مغفرت و نتیجه گیری خوب را خواستاریم.

تعريف رؤياي راستين و خواب نيكو آن است كه انسان در خواب ببيند و از جانب خداوند متعال است كه در آن مژده و انذار و انذار و انذار است و مشتمل بر ملامت و انذار است. و دعوت به توبه. شاهد این امر، رؤیاهای پادشاهان مصر در زمان موسی و یوسف علیهما السلام است که به چند مورد اشاره می کنیم. [1]در حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: رؤیاها سه است: رؤیای بشارت از جانب خداوند متعال، خواب مسلمانی که با خود سخن می گوید، و رؤیای حزن انگیز از جانب شیطان.امام صادق (علیه السلام) رؤیای راستین و صالح را این گونه بیان کرد: «هنگامی که مؤمن بخوابد، حرکتی از نفس او به سوی آسمان کشیده می‌شود.» هر چه که روح مؤمن در ملکوت آسمان می‌بیند حق است و هر چه در زمین می‌بیند، رؤیایی است. [2]

شایان ذکر است که رؤیاها در طول اعصار مورد توجه مردم بوده است و شاهد آن نیز این است که پادشاه مصر در زمان مولای ما یوسف دو رهگذر را جمع آوری کرد تا پیامی را که در سال 2018 به او رسیده بود را بداند. رؤیا، نوزادان، آنچه را که قرآن کریم در مورد رؤیاهای ابراهیم و یوسف علیهماالسلام ذکر کرده است، به آن اضافه کنید، یعنی رؤیت واقعی، تصادفی با وقوع و ظهور اسلام نیست، بلکه آن است. – از نظر فقهی – وسیله ای برای رساندن کلام خدا به بنده اولین کسی که در خواب خواب دید وقتی حوا را در خواب دید و وقتی بیدار شد او را همانطور که او را دید. او را دید و خدای متعال بلند مرتبه و داناست. [3]همچنین با کلیک بر روی این لینک مقاله ما در مورد اصول بیان رؤیا و تعبیر خواب را بخوانید.

تفاوت خواب های راست و دروغ در این است که رویاهای واقعی از جانب خداوند است و رویاهای دروغ از شیطان یا از خودگویی. در بررسی مطالبی که اساتید ارشد تعبیر خواب در مورد انواع رؤیا ذکر کرده اند، می توان به تفاوت خواب های واقعی و دروغین اشاره کرد:

 • قدری می گوید: هر چه انسان در خواب ببیند بر دو قسم است، حق و باطل، و آن به دلیل اجتماع علما است. [3]
 • رؤیت حقیقی و رؤیت حقیقی که بنده در آن دست نداردو از جانب خداوند است که ملک خوابها را حمل می کند و از اهل علم و دانش شایسته تعبیر و بیان است. در مورد خواب های دروغین و رویاهای واهی نیز باید گفت که آنها تحت تأثیر همان خواب بیننده و وضعیت او هستندآنچه را که روحش به او می گوید در خواب می بیند و شیطان از اعمال و افکار و نیاتش یواشکی به خواب او می رود. این دروغ از خود گفتاری یا شیطان بود و خدا داناتر است.
 • یک رویای واقعی و درست حاوی مژده یا هشدار استو امر بصیر در آن به دست خداوند متعال است و او توانا و دانا به غیب است. در مورد خوابها و رؤیاهای دروغین، تعبیر آنها حکمتی ندارد، برای مؤمنی که بدون اراده خدا ضرری ندارد یا با منفعتی دروغ می گوید، برای گفتن در حق تعالی ساکت می شود.
 • امام محمد بن سیرین می فرماید که همه رؤیاها اعم از خیر و شر از جانب خداسترؤیاها و باطل ها به شیطان نسبت داده می شود زیرا شیطان او را می خواند، اما شیطان قادر به ایجاد رؤیا و رویا نیست، بلکه خداوند خالق هر چیزی است که انسان در خواب و بیداری می بیند و باطل به شیطان نسبت داده می شود زیرا او آن را حمل می کند و حق را به خدای سبحان منسوب می کند که توسط پادشاه بینش ها حمل می شود.
 • ابوسعید وزیر می‌گوید: بینش‌های صحیح، حقایق اعمال را پیش‌بینی می‌کند و عواقب امور را به‌گونه‌ای که امر و نهی می‌کنند، آگاه می‌سازد و از آن جمله بشارت و پیشگویی است. و در رؤیاها و رویاهای دروغین چنین چیزی وجود نداردخواب باطل و خواب باطل، بیننده را مژده و انذار نمی‌دهند و او را امر و مواخذه نمی‌کنند و جز به خواست خدا ضرر و منفعتی از آنها نخواهد داشت.
 • امام صادق(ع) می فرماید: رؤیاهای حق و باطل خروجی یکسانی دارندو اما خوابهای باطل که انسان در اول شب می بیند و از آن چیزی است که تصور می کند و تعبیر آنها صحیح نیست و خیری در آنها نیست.
 • امام صادق به ما حكمت وجود رؤياهاى حقيقى و رؤياهاى باطل را گفته است و اين در خطاب به شاگردش توحيد مفضل است، پس امام صادق مى‏فرمايد: «اى مفضل فكر كن. رؤیاها چگونه در آنها اداره می شد و اگر همه آنها دروغ بود، هیچ سودی در آنها نبود، بلکه فضلی بی معنی بود، پس گاهی راست می گفتند، پس مردم از آنها به نفعی بهره می برند که به آن می رسند. هدايت شده و يا مضر است كه مراقب آنها باشيم، و زياد دروغ مي گويند مبادا كاملاً به آنها اتكا شود!»

  در حديث شريف صلي الله عليه و آله فرمود: خواب نيكو از مرد صالح يك جزء از چهل و شش جزء نبوت است، به روايت انس بن مالك و در صحيح ابن ماجه آمده است. «جزء هفتاد» نزد دیگران آمد و فرمود: «اگر وقت فرا رسد، به آنها ایمان نمی‌آورید.» خواب مؤمن یک جزء از چهل و شش جزء نبوت است. از ابوهریره روایت شده و در صحیح بخاری آمده است.

  ابوسعید الوادر در تفسیر خود می گوید: «خواب نیک جزء نبوت است» چنان که ابن سیرین در «مکتب الکلام» از او نقل کرده است. از پیامبران صلی الله علیه و آله کسانی هستند که وحی در خواب برایشان نازل شد و کسانی که در بیداری برایشان وحی نازل شد و فرشته وحی را دیدند، آنها فرستاده اند. بنابراین رؤیت عادلانه و حقیقی یکی از بخشهای نبوت بود. [4]قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: خواب مؤمن یک جزء از چهل و شش جزء نبوت است که وحی که آن حضرت قبل از آمدن در خواب به آن می‌رسید. برای او در بیداری، و این که چهل و شش قسمت از عمر رسول، یک مقدار بیداری است. [3]

  این به هیچ وجه به این معنا نیست که صاحبان رؤیاهای راستین و درست امروز، پیامبران یا در ردیف پیامبران هستند! این بدان جهت است که محمد صلی الله علیه و آله خاتم انبیا و رسولان است و بعد از او نبوت نیست و به خاطر فرموده او که می فرماید: «پس از من چیزی از نبوت باقی نمی ماند مگر حاملان. بشارت.» بلكه توضیح اینكه مبلغان بدون نبوت بمانند به صراحت در حدیث رسول صلى الله علیه وآله از انس بن مالك رضی الله عنه آمده است: «رسول و رسول نه رسولی است و نه پیامبری.

  خط پایانی؛ رؤیت راستین و عادلانه مرد مؤمن از دو جهت جزء اجزای نبوت است، اول اینکه پیامبران از طریق رؤیاهای راستین بر آنها نازل شده اند و دوم اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: از رؤیا به عنوان آخرین باقیمانده نبوت یاد می شود، در مقام نبوت است، زیرا این امر مغایر با اصل اسلام و اصل رسالت است، همین بس که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد. در حدیثی که عبدالله بن سرجیس در سنن ترمذی نقل کرده است، بخش‌های دیگری از نبوت را که از صفات ممدوح و شایسته پیروی است، ذکر کرده است: فضل و نرمی و اقتصاد جزء بیست و چهار جزء است. رسالت.”

  چگونه می توانم دید واقعی را از دید نادرست تشخیص دهم؟ما نص صریحی برای تشخیص رؤیت واقعی و باطل نمی دانیم، بلکه تفاسیر احادیثی است که درباره رؤیت ذکر شده است، در این تفاسیر در برخی از علما اختلاف نظر وجود دارد. نشانه های رؤیاهای راستین، و بر برخی از آنها توافق وجود دارد:

 • زمان بینایی: در جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «صادق ترین خواب ها در سحر می آید». امام صادق(ع) فرمود: خواب نیکو در ثلث آخر شب می بیند. و بعضى گفتند بلكه خواب حق در چرت است و با خوابى عمیق گفتند كه چنین نیست قدرى گفت: رؤیای حق در هفت ماه سال است. و گفتند بهترین و واقعی ترین بینایی در بهار و تابستان است و ضعیف ترین آن در پاییز و زمستان.
 • وضوح دید: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک بینش واقعی این است که واضح است و فرد خوابیده آن را به گونه‌ای می‌بیند که گویی واقعیتی در مقابل خود است، به هم پیوسته و متوالی، نه همپوشانی در آن با افکار یا وسواس‌های دیگر، به هم پیوسته است. و با نمادهای واضحی که دور آن می چرخد ​​انسجام از ویژگی طمع و تخیل نیست.
 • چشم انداز را به خاطر بسپار: رؤیت واقعی به طور کامل در حافظه نقش می بندد و شخص خواب پس از بیدار شدن آن را فراموش نمی کند، بلکه از خواب بیدار می شود و با وضوح کامل آن را به یاد می آورد و حتی اگر زمان بگذرد آن را فراموش نمی کند. عقل نمی تواند آن را مانند رؤیای باطل تغییر دهد و آن این است که رؤیاهای راستین پیامی است برای بنده از جانب پروردگارش، زیرا اگر آن را فراموش کند فایده اش از بین می رود، پس خداوند رویا را در خواب مستحکم ساخت. یاد بصیر تا در مژده و انذار از آن عبرت بگیرد و گفته شد که فقط کسانی که بینش واقعی را دست کم گرفتند فراموش می کنند.
 • یقین بینا و احساس بیننده: رؤیای واقعی وقتی از خواب بیدار می شود از خودش خبر می دهد، بنابراین در درون خود احساس قوی نسبت به آنچه دیده است دارد، بنابراین با مژده از خواب بیدار می شود، یا برای هشدار گریه می کند، از سرزنش پشیمان می شود، از عذاب خدا در هشدار می ترسد. به خاطر بیاوریم و به یاد آوریم که خداوند متعال می فرماید: «نصیرت تنها از جانب شیطان است که مؤمنان را اندوهگین می کند و هیچ چیزی جز به خواست خدا برایشان ضرری به آنان نمی رساند».
 • انکار نشانه های رؤیت دروغین: نخستين آن چيزي است كه امام ابن شاهين ظهيري در گفتار خود به او اشاره كردند كه اگر خواب به امري كه بيننده و ذهن او را در روز مشغول مي‌كند متصل شود، باطل مي‌شود. [7]همینطور آنچه ابن سیرین در باطل بودن خواب به آن اشاره کرده است، اگر مربوط به خواب از روی گرسنگی یا سیری و مربوط به خوردن باشد، و سایر نشانه های خواب دروغ.
 • تکرار دید: این یک الزام نیست. انسان ممکن است یک خواب را جز یک بار نبیند و حقیقت دارد، اما خواب برای او بسیار تکرار می شود و لوله است، اما تکرار خواب اگر نشانه های رؤیت واقعی جمع شود، قویتر بود. دلالت بر صدق آن دارد و در تکرار حکمت تصدیق است و خدا داناتر است.
 • طلب رؤیت از خدا: بعضى گفتند: خواستن رؤيت از خداوند براى شخص گيج و مضطرب و مضطر، از نشانه هاى رؤيت حقيقى است، چنان كه در استخاره و آمادگى براى درخواست نشانه براى چيزى است و خداوند در هر حال داناتر است.
 • صداقت: صدق و راستی انسان یکی از دلایل رؤیاهای واقعی است، چنانکه درود خدا بر او فرمود: «در آخرالزمان، رویای مؤمن به سختی انکار می‌شود، و صادق‌ترین آنها در خواب، راستگوترین آنها در گفتار است.» خداوند راستگویان را برمی گزیند تا آنها را بیم دهد یا بشارت دهد. قدری می‌گوید: اگر بیننده راستگو باشد و از دروغ دیگران بیزار باشد، رؤیاهایش راست است و بالعکس.
 • خوابیدن بر طهارت: علمای تعبیر خواب متفق القول دانسته اند که طهارت از شروط رؤیای راستین و صحیح است و برخی صحت خواب را برای زن جنابتی یا حائض و برای زن زیر سؤال بردند. کسی که می خوابد و وضویش خراب است.
 • خوابیدن به پهلوی راست: و این همان است که ابن سیرین و امام صادق بر آن اتفاق نظر داشتند که خوابیدن به پهلوی راست برای بیننده در دیدن رؤیای راستین صحیحتر است و خوابیدن به پشت یا چپ یا شکم موجب رؤیا و خواب باطل می شود.
 • قرائت از قرآن کریم قبل از خواب: و امام صادق فرمودند که خواندن سوره مزمل و سوره قدر از اسباب دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خواب است و بشارت دهنده بیننده است و همچنین خواندن سوره مبارکه است. معوذاتین و کوتاهترین سوره و سوره کهف از اسباب رؤیاهای راستین است، در حالی که برخی از علما گفته اند که تلاوت آسان از قرآن با خضوع یکی از دلایل رؤیاهای واقعی است. مؤمن بعضی از قرآن را بر بعضی دیگر ترجیح نمی دهد و خداوند داناتر است.
 • پناه بردن و تسبیح و مغفرت: همه آنها از آداب معروف خواب هستند و همچنین از عوامل رویاهای واقعی هستند.
 • دعای رویای واقعی: چون عایشه راضی بود اگر بخوابد، گفت: «خدایا از تو بینایی معتبر می‌خواهم، صادقانه دروغ نیست، بیهوده نیست.» تو را در بیداری و خواب از دستکاری شیطان حفظ کند.
 • رؤیای واقعی خداوند: شایان ذکر است که رؤیت واقعی فقط از جانب خداست، او انتخاب می کند که چگونه و در چه زمانی برای بنده بفرستد، و اینکه بگوییم راه ضامنی برای دیدن رؤیت واقعی و صالح وجود دارد صحیح نیست، بلکه اینها فقهی است. که اگر فایده ای نداشته باشد ضرری ندارد و از آداب عمومی خواب است.
 • برای گفتن خواب نیز اصولی وجود دارد که اولین آن این است که بیننده خواب به اهل علم و دانش روی می آورد و رؤیای خود را به حسود و کینه ور و نادان نگوید. و هنگامی که رؤیا پیامی از آسمان بود; دروغ گفتن در خواب و رویا گناه بزرگی است. ممکن است برخی او را دست کم بگیرند یا معتقد باشند که دروغ در بینش اصلاح جایز است و اینطور نیست. حكم كذب در خواب از جهت اصلاح يا منفعت يا غير آنبا کلیک بر روی نماد پخش یا با رفتن به این لینک ویدیو را تماشا کنید:

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  3. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  4. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  5. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 200.
  6. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  7. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا