تعبیر روز جمعه در خواب و نماد خواب روز جمعه

جمعه در خواب، نماز جمعه و هر که در خواب نماز جمعه را ترک کرد، در خواب ازدواج در روز جمعه و مرگ در روز جمعه، تعبیر خواب روز جمعه برای زنان مجرد و متاهل، و آیا خواب جمعه محقق می شود؟

ابن سیرین گوید دیدن روز جمعه در خواب بیانگر خیر و برکت در روزی استو نماز جمعه در خواب دلالت بر سود مسافرت دارد و ابن شاهین می گوید جمعه در خواب، بیانگر ملاقات در خیر و کفاره گناهان است و هر که روز دیگری از هفته را در خواب ببیند و گمان کند روز جمعه است، دلالت بر امیدی باطل و امری مبهم برای بیننده دارد و گفته شد بلکه بر پیروان اهل فتنه و بدعت دلالت دارد و خداوند متعال در هر حال داناتر است.در این مطلب به شما تقدیم می کنیم. تعبیر دیدن مفصل جمعه در خواب از طریق تعبیر دیدن روز جمعه در خواب زن و مرد و تعبیر دیدن نماز جمعه در خواب و ترک نماز جمعه تعبیر دیدن ازدواج در روز جمعه در خواب و تاریخ جمعه در خواب. و تعبیر مرگ روز جمعه در خواب، علاوه بر تعبیر جمعه برای دختر مجرد، زن شوهردار و زن حامله و تعبیر نام جمعه در خواب.

 • ابن سیرین گوید روز جمعه در خواب برای بیننده بیانگر ملاقات امور جداگانه است و دیدن نماز جمعه در خواب مخصوصاً بیانگر تسهیل امور پس از دشواری است.
 • و روز جمعه در خواب نیز دلالت بر مسافرت دارد و مسافر بیننده لذت می برد و رزق و سود فراوان دارد ان شاء الله و این برای کسانی که دیدند در خواب نماز جمعه می خواند قویتر است.
 • شيخ نابلسي گويد روز جمعه در خواب بيانگر آسايش نزديك استروز جمعه در خواب دلالت بر شادی و لذت و ضیافت دارد.
 • یکی از نمادهای روز جمعه در خواب این است که در صورتی که در رؤیت خلاف آن دلیلی نباشد، دلالت بر استجابت دعا و رسیدن به مقاصد نیز دارد و خداوند متعال و دانا است.
 • امام صادق در تعبیر روز جمعه در خواب می فرماید بهترین روزها در خواب روز جمعه استبعد دوشنبه و پنج شنبه می آید و دیدن جمعه در خواب برای بیننده دلالت بر نیکی دارد، هر چه در خواب هوا صاف و زیبا باشد و دیدن جمعه در خواب با نور خورشید و هوای زیبا بیانگر رزق فراوان است. و بیننده را به امید و حالش منتفع کند و خداوند اعلم.ابن شاهین ظهیری گوید دیدن جمعه در خواب، دلالت بر همسری مؤمن و زیبا و پارسا دارد و چه بسا دیدن جمعه در خواب حکایت از اجتماع داشته باشد. گروهی از مردم به نیکی و تقوا و ذکر.

 • نماز جمعه در خواب بیانگر آرامش نزدیک است نیکی و رزق با تعبیر خواب موافق است و هر که ببیند در مسجد با مردم نماز جمعه می خواند با نیکوکاران ملاقات می کند و وسایل زندگی برایش جمع می شود و حالش از سختی به سختی تبدیل می شود. آسودگی انشاالله
 • ابن سیرین گوید: دیدن نماز جمعه در خواب، بیانگر سفر پربرکتی است که بیننده به سبب فضیلت دیدن نماز جمعه در خواب، روزی و سود و منفعت می گیرد و در سفر صلاح قرار می گیرد.
 • همینطور دیدن خروج از مسجد بعد از نماز جمعه در خواب دلالت بر رزق و خیر فراوان و آنچه را که بیننده به ثواب اعمال صالح و حسن نیت و شکیبایی می‌گیرد، می‌گوید که خداوند متعال در سوره جمعه می‌فرماید: «و چون نماز تمام شد، در زمین بگسترانید. فرود آیید و خواست خدا را برای خود بطلبید.»
 • و هر که ببیند در خواب با مردم نماز جمعه می خواند امر به معروف و نهی از منکر می کند و بر گروهی از خوبان و صالحان امر و نهی دارد حل آن را نیز بخوانید تعبیر دیدن نماز. در خواب با کلیک کردن اینجا.
 • شیخ النابلسی می گوید: نماز جمعه در خواب اگر صحیح و در وقت خود باشد، بیانگر رسیدن به مقاصد و برآورده شدن خواسته ها است.
 • نماز جمعه در خواب نیز به معنای شرکت در عروسی ها، شرکت در شادی ها، شرکت در ضیافت ها و ملاقات با مردم است و خداوند داناتر است.
 • و اما دیدن نماز جمعه خارج از وقت در خواب، ممکن است دلالت بر این باشد که بیننده خواب از چیزی امید به خیر دارد و آن را ندارد، در حالی که در امید یا عجول فریب خورده است.
 • و هر که ببیند روز شنبه در خواب نماز جمعه می خواند این ممکن است حکایت از محبت او به یهودیان داشته باشد، و اما کسی که دید روز جمعه در خواب روز یکشنبه نماز می خواند، نشان دهنده عشق او به مسیحیان است.
 • و دیدن نماز جمعه در خواب روز سه شنبه، بیانگر همراهی بیننده با اهل فساد است.
 • هر رؤیایی که بیننده در آن باور کند که امروز جمعه است و سپس بفهمد که روز دیگری است; دلالت بر پیروان اهل بدعت دارد و یا دلالت بر امید باطل و اعتقاد نادرست به امری دارد که به نظر خوب است و نمی شود و خداوند در هر حال داناتر است.
 • ترک نماز در خواب عموماً مکروه است و هر کس در خواب نماز جمعه را ترک کند، ممکن است کارش سخت شود و حالش مختل شود.
 • هر که در خواب عمداً نماز جمعه را ترک کند، از گمراهان و اهل مفسد پیروی می کند و کسی که در خواب ناخواسته نماز جمعه را ترک می کند، بیانگر مشکلات و نگرانی هایی است که برای او پیش می آید و ممکن است بیانگر این باشد که نماز واقعاً ترک شده است.
 • هر که در خواب ببیند اذان جمعه را در خواب می شنود و به نماز برخیزد، دلالت بر تقوای بیننده و ترجیح او بر دنیا بر آخرت دارد و بالعکس.
 • می گفتند اذان در خواب، بیانگر این است که بیننده بین دو گزینه قرار می گیرد، اگر در خواب بعد از شنیدن اذان به نماز بایستد. من بهترین را برگزیدم و تا آخرش دوبرابر شدم و اگر نماز نخوانی، دنیا آخرت را برای گفتن در سوره روز جمعه انتخاب می کند.
 • شیخ النابلسی می گوید هر که در خواب نماز جمعه را ترک کند اگر بیننده در خانه او باشد صدای نماز را می شنود; نشان دهنده انزوا از قدرت و از دست دادن موقعیت و اعتبار است.
 • و هر کس در خواب نماز جمعه را ترک کند، ممکن است بیانگر فقر بعد از مال باشدمخصوصاً اگر بیننده در حال بیداری برای نماز جمعه در مسجد بیدار باشد.
 • در حالی که ترک نماز جمعه در خواب برای گنهکار و غفلت از نماز، بیانگر عواقب عمل اوست و اینکه برای توبه و بازگشت به سوی خدا دیر شده است و باید توبه کند و استغفار کند و از خدا بترسد.
 • ازدواج در روز جمعه در خواب، برای مجرد ازدواج مبارک و پربرکتی دارد و اما ازدواج متاهل در روز جمعه در خواب، بیانگر کار جدیدی است که در آن خیر و رزق و بهترین روزهای ازدواج خواهد بود. در خواب روز جمعه و دوشنبه و پنج شنبه است رقص و آواز، زیرا رقص و آواز در خواب از نشانه های بلا است و شاید ازدواج در روز جمعه در خواب با رقص و آواز بیانگر مرگ مرد بزرگی باشد. مردم را دنبال می کنند و خداوند متعال داناتر است.

 • امّا مرگ روز جمعه در خواب، دلالت بر عاقبت به خیری دارد، زیرا روز جمعه از روزهای مبارک است و چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هیچ مسلمانی در شب جمعه یا جمعه نمی میرد مگر اینکه خداوند حفظ کند. او از محاکمه قبر.» حدیث ضعیفی که برخی از علما آن را تصدیق کردند.
 • شاید مرگ روز جمعه در خواب به معنای پایان مرحله دشوار زندگی بیننده باشد و ورود او به مرحله جدیدی که ویژگی آن رفاه و رفاه است، در صورتی که فرد خواب در خواب علائم مرگ یا تشییع جنازه و دفن را نبیند.
 • دیدن مرگ در یکی از روزهای هفته و سپس زنده شدن در روز جمعه، بیانگر توبه خالصانه و توبه از گناهان و نافرمانی است و در عین حال دعوت و بشارت است.
 • چه بسا خواب مرگ در روز جمعه حاکی از باقی ماندن عمر بیننده باشد و به اندازه روزهای باقیمانده هفته تا رسیدن روز جمعه به روز جمعه باشد، در روز یا ماه یا سال. یک روز، یک ماه یا یک سال از عمر او باقی مانده است و تنها خدا از عمر او آگاه است.
 • و گفته شد که مرگ روز جمعه در خواب، بیانگر مرگ با گروهی از مردم است.
 • سرانجام مرگ در روز جمعه ممکن است خود را در خواب نشان دهد، یعنی بیننده خواب در روز جمعه می میرد و تنها خدا سن و سال را می داند.
 • چشم انداز سفر روز جمعه در خواب بیانگر این است که بیننده خواب از حالتی به حالت بهتری می رودو اگر در حال بیداری قصد مسافرت داشته باشد، ان شاء الله حاکی از خیر و برکت در سفر اوست.
 • دیدن مسافرت روز جمعه در خواب، بیانگر موفقیت در امری است که بیننده خواب برای آن سفر می کند، هر که بگوید در خواب دیدم روز جمعه برای کار مسافرت کردم، دلالت بر برکت و موفقیت در کار دارد، هر چند سفر واقعی نباشد. و هر که بگوید دیدم روز جمعه برای جهانگردی سفر می کنم در خواب بیانگر حضور در جلسه ای است که در آن شادی و سرور است.
 • و تاریخ جمعه در خواب نیز بیانگر ملاقات خیر استهر که در خواب ببیند که روز جمعه با طبیب وقت می گذارد، بیانگر این است که از بیماری نجات یافته و معالجه مناسبی خواهد داشت و غیره.
 • چه بسا قرار روز جمعه در خواب حاکی از بار امانت است، پس هر که در روز جمعه قراری داده شد، شایسته حمل امانت بوده و ممکن است به خاطر آن کار نیکی کرده باشد.
 • و مصاحبه شغلی در روز جمعه در خواب اگر بیننده از صالحان باشد، بیانگر موفقیت در کار است و اگر نه، این خواب دلالت بر امید واهی دارد، زیرا روز جمعه در بیشتر موارد تعطیل است.
 • تعبیر روز جمعه در خواب برای دختر مجرد دلالت بر ازدواج یکی از اقوام نزدیک و ملاقات شادی و لذت در خانه او به قصد نامزدی یا ازدواج دارد.
 • و روز جمعه در خواب دختر مجرد نیز دلالت بر دوستان و ملاقات او با آنان در امری دارد، اگر صالح و پرهیزکار باشد خوب است و بالعکس.
 • همچنین دیدن زن مجرد در روز جمعه در خواب، اگر هوا صاف باشد و نور خورشید وجود داشته باشد، بیانگر موفقیت در آنچه بیننده خواب در کار، تحصیل یا تمایل به ازدواج دارد، می باشد.
 • و اما ديدن زن مجرد در روز جمعه در خواب، اگر هوا ابرى يا تاريك باشد، بيانگر جمع شدن افراد خير به سبب بلا يا مصيبتى است كه در خانواده او پيش مى آيد، و اين خواب ممكن است حاكى از به هم ريختن بعضى باشد. از امور او
 • و آرزوی ازدواج در روز جمعه برای افراد مجرد است دلالت بر ازدواج مبارک و فرخنده دارد و دامادی که با دیدن او از خدا می ترسد و با او خیر و خوشی می بینی.
 • تعبیر خواب روز جمعه برای زن شوهردار که بیانگر پایان یک مرحله طاقت فرسا است و روز جمعه در خواب زن متأهل بیانگر آسایش و اجابت دعاست.
 • دیدن نماز جمعه در خواب برای زن شوهردار نیز بیانگر رفع گرفتاری و آسانی پس از سختی است، مشروط بر اینکه نبینید در خواب با مردان یا امام با مردان نماز جمعه می خواند.
 • و خواب زن شوهردار در روز جمعه حکایت از تجدید رابطه با شوهر و غلبه بر اختلافات دارد و بیانگر بازگشت آب به جریان آن در صورت اختلاف بین او و شوهر است و گفته شده است که ازدواج. روز جمعه در خواب برای زن متاهل، اگر شایسته باشد، حکایت از بارداری نزدیک دارد.
 • جمعه در خواب برای زن باردار دلالت بر آسایش در بارداری و برکت در نوزادش ان شاء الله است و دیدن جمعه در خواب حامله نیز بیانگر امنیت او و جمع شدن مردم برای تبرک با اوست.
 • و اما دیدن نام جمعه در خواب، بیانگر ملاقات مردم استو دیدن نام جماعت در خواب، بیانگر ملاقات بیننده و اهل بیت او در امر خیر است و شاید دیدن نام جمعه در خواب، بیانگر دعوتی باشد که بیننده برای شرکت در جشن، مناسبت، یا یک جشن و سرور دریافت می کند. جلسه کاری یا کنفرانسی دارد دعوا می کند و سعی می کند آنها را آشتی دهد و انشاءالله این را خواهد داشت و همینطور دیدن شخصی به نام جمعه در خواب بیانگر آشتی و آشتی است یا به معنای شراکت مبارک با بیش از آن است. یک شخص. تعبیر دیدن اسماء در خواب را اینجا بخوانید و هر کس در خواب ببیند که او را به نام جمعه می خوانند دنیا و آخرت و علم و دین را با هم جمع می کند. زیبایی و اخلاق را در هم می آمیزد و هر که ببیند در خواب پسرش را جمعه می خواند، پسر مبارکی است، پدر و مادرش را در دنیا و آخرت سودمند و خداوند متعال داناتر است.

  هیچ دلیلی دال بر تحقق خواب های روز جمعه و یا اینکه خواب روز جمعه خواب برآورده می شود وجود ندارد، بلکه دیدن خود جمعه در خواب یکی از نشانه های آن است که بیانگر تحقق امور و رسیدن به خواسته ها و آرزوهاست. برکت در زندگی بیننده، مهم نیست که رؤیا با چه روزی مصادف شود، خواب مصادف با جمعه است، پس هیچ نشانه ای برای آن وجود ندارد و بهتر است انسان به نشانه های رویاهای واقعی و تفاوت بین آنها نگاه کند. رویاها و رویاها

  منابع و مراجع

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  3. «تعبیر خواب امام صادق» تهیه شده توسط علی صراط الحق، دارالمحجة البیضاء و دارةالرسول الاکرم، چاپ دوم، بیروت 2000م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا