تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه رؤیاها عالم پنهانی است که جز پروردگار متعال از آن چیزی نمی دانیم، تعبیر کنندگانی هستند که در تعبیر خوابها کوشیده اند و این تعبیر نتیجه شخص بیننده بوده است.

یا آنچه در اطراف آن اتفاق می افتد، از رویا یا نه، خواب هندوانه است که مفسران تعبیر کرده اند، پس تعبیر این خواب را خواهیم آموخت.

تعبیر خواب هندوانه در نابلسی

خواب ها زیاد و متفاوت است اما خواب هندوانه به قول نابلسی می تواند تعبیر داشته باشد و او یکی از تعبیر کنندگانی است که در آن زحمت کشیده است تعبیر خواب چنین است:

 • اگر شخصی در خواب هندوانه ببیند ممکن است رهایی از زندان باشد.
 • اگر بیننده ببیند که در این کار دستش را دراز می کند و هندوانه ای از آسمان می گیرد، ممکن است تعبیرش این باشد که موقعیت خوبی به دست می آورد.
 • وقتی می بیند که هندوانه هندی به مردم می دهد، یعنی آدم سنگینی است که مردم قبول نمی کنند.
 • هر کس در خواب هندوانه سبزی ببیند که نرسیده باشد، این بدان معناست که او سالم است، چه بسا هندوانه سبز نشانه زن و فرزند باشد.
 • نبلسی گوید هر که در خواب هندوانه زرد ببیند، چه مرد باشد و چه زن، نیکو است.
 • اگر بیننده در خواب ببیند که شخصی را می بیند که نمی شناسد و به زن مطلقه هندوانه می دهد و طعم آن خوشمزه می شود.
 • این گواه بر این است که خداوند به او نیکی و مهربانی و عطوفت و مهار عطا خواهد کرد و خداوند متعال متعال و دانا است اما تعبیر تعبیر کنندگان خواب این است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر دیدن سیب و تعبیر آن در خواب

  تعبیر خواب هندوانه ابن شاهین

 • نظر ابن شاهین در تعبیر خواب هندوانه زرد بود، زیرا نشان دهنده بیماری است، مخصوصاً اگر انسان آن را بخورد یا او را از جای خود ربود.
 • و هندوانه زرد در خواب می تواند بیانگر این باشد که این مرد بسیار غمگین است و هر که از آن بخورد غمگین می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که هندوانه سبزی می خورد، ولی طعم یا مزه آن شیرین است، به فرمان خدا این است که غم و اندوهی که بر او وارد می شود برطرف می شود.
 • و هر که در خواب هندوانه سبز را به موقع ببیند، این امر خطرناکی است و ممکن است بر زن نیکوکار دلالت کند.
 • در مورد هندوانه زرد هم خوب نیست و خداوند متعال اعلم است.
 • تعبیر خوردن هندوانه در خواب

  بسیاری از مفسران به این نظر رفتند که دیدن هندوانه در خواب خواب خوب و نیکو نیست و برخی گفته اند هندوانه در خواب رزق است، اما تعابیری دارد که به شرح زیر است:

 • هر که در خواب ببیند که هندوانه سبز می خورد، دلالت بر زوال غصه دارد که ببیند هندوانه خورد و آنچه از هندوانه باقی مانده از نگرانی است.
 • و هر که در خواب ببیند که هندوانه می خورد و بعد با من دانه می ریزد، این نشان از دغدغه های فراوان بچه ها دارد.
 • همچنین اگر مریض باشد، دارو کمکی نمی کند، ولی این نظر مفسران است و علم نزد حق تعالی است.
 • تعبیر خواب هندوانه زرد در خواب

  مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

 • ديدن هندوانه زرد در خواب بيانگر بيماري است، چنانكه خواب خوش خيمي نيست و خوردن آن در خواب بيان كننده امراض زيادي است ولي خداوند متعال بالاتر و داناتر است.
 • اگر در خواب هندوانه زرد رنگ در کمد خود ببیند، بیانگر غم و اندوه و نگرانی نیز است.
 • نظر النابلسی در خواب طالبی یا هندوانه زرد بوده است، زیرا دلالت بر زن زیبا دارد، ولی ممکن است بد خلق باشد، ولی خداوند متعال بالاتر و داناتر است.
 • تعبیر خواب هندوانه برای زنان مجرد

 • برخی از تعبیر کنندگان خواب می گویند زنان مجرد در خواب هندوانه می بینند که به امر خداوند مژده است.
 • برخی دیگر می گویند اگر دختری باکره بعد از پایان فصل هندوانه ای را در خواب ببیند، در فصل خارج از فصل هندوانه می بیند که نشان دهنده از بین رفتن برخی از روابط عاطفی است.
 • وقتی یک دختر مجرد هندوانه ای را می بیند، اما در فصل خارج از فصل است، این نشان می دهد که افکاری بین خودش و خودش وجود دارد.
 • برخی می گویند دیدن هندوانه نشانه آن است که او دچار آشفتگی، اضطراب یا ترس شده و می خواهد ازدواج کند.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب می گویند دختر مجردی هندوانه می بیند نشان دهنده ارتباط عاطفی اوست یا اگر ببیند هندوانه می خورد خواب خوبی است.
 • همچنین ببینید: تعبیر دیدن انبه در خواب

  تعبیر دیدن هندوانه در خواب برای زن شوهردار

 • برخی از تعبیر کنندگان خواب اگر زن هندوانه ای شوهردار در خواب ببیند، بیانگر خیر است.
 • و بعضى از تعابير خواب مى گويند زن شوهردار وقتى در خواب هندوانه مى بيند دليل بر نزديك شدن آبستن است ولى خداوند متعال بالاتر است و آن را مى داند.
 • اگر زن شوهردار در خواب هندوانه ببیند، دلیل بر ثروت فراوان است.
 • مفسران می گویند هندوانه در خواب بیانگر رزق و روزی است.
 • اگر زن متاهلی در خواب هندوانه ای ببیند که در حال خوردن آن است، نشان دهنده پایان مشکلاتی است که با آن مواجه است.
 • اگر زن متاهل ببیند هندوانه خوشمزه ای می برد، دلیل بر این است که همسرش کارش را نسبت به خانه و فرزندانش انجام می دهد.
 • و اگر زن شوهردار ببیند که هندوانه می خرد ولی به خاطر دانه هایی که در آن است نمی تواند بخورد.
 • این گواه بر آن است که او در زندگی خود با مشکلاتی مواجه خواهد شد، اما خداوند دانا و بلند مرتبه است.
 • تعبیر خواب هندوانه برای یک مجرد

 • تعبیر کنندگان خواب می گویند اگر مجردی در خواب هندوانه ببیند، نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج یا نامزدی است.
 • هر که در خواب ببیند مخصوصاً مجردی که در حال خرید هندوانه آن را انتخاب می کند و با میوه های موجود مقایسه می کند.
 • این نشان می دهد که او مشغول انتخاب همسر مناسب برای خود است و نشان دهنده اضطراب است.
 • اگر مجرد ببیند هندوانه می خرد و می خورد، نشان دهنده موفقیت او در رابطه زناشویی است که وارد آن می شود.
 • اگر ببیند هندوانه قرمز می خورد، نشان می دهد که با شوهر خوش قیافه اش معاشرت می کند.
 • هر کس ببیند هندوانه زرد می خورد، این نشان دهنده ارتباط با یکی از دختران است و او در رابطه موفق نبوده است.
 • تعبیر خواب مرده که هندوانه می دهد

 • خواب هایی وجود دارد که ما تعبیر آنها را نمی دانیم، اما تعبیر کنندگان خوابی را تعبیر کردند که در آن نظر به شخص متوفی در خواب هندوانه داد.
 • اما او از گرفتن آن خودداری کرد، زیرا دلیل بر این است که بیننده ممکن است در رفتار خود نامحبوب باشد و به همین دلیل است که مرده از او آسیب می بیند.
 • اگر مرده در خواب به بیننده هندوانه سرخ بدهد، بیانگر این است که به امر خداوند غم و اندوه خود را برطرف می کند و بشارت می دهد، ولی علم نزد پروردگار متعال است.
 • اما اگر متوفی بیاید و در خواب از بیننده بپرسد که هندوانه قرمز می خواهد، این نشان می دهد که مرده به کارهای خیر نیاز دارد.
 • باید به این امر توجه کند و به آنها صدقه دهد و برایشان طلب رحمت کند، ولی خدا داناتر است.
 • اگر خواب بیننده در خواب با مرده هندوانه بخورد، بیانگر خوشبختی او در زندگی است و شادی می کند.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر دیدن انگور در خواب و تعبیر آن

  تعبیر خوردن هندوانه برای مرده در خواب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که پدر مرحومش با او هندوانه می خورد ولی خشنود شد و طعم آن لذیذ بود.
 • یعنی کسی که این خواب را دید کسی است که پدرش را فراموش نمی کند و همیشه به او صدقه می دهد.
 • به فقرا و نیازمندان نیکی می کند و پدرش را فراموش نمی کند حتی اگر نماز بخواند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا