تعبیر خواب هیزم و علامت هیزم در خواب

تعبیر خواب هیزم و هیزم جمع آوری در خواب هیزم حمل کردن در خواب دسته هیزم و چوب دستی در خواب هیزم سبز در خواب و تعبیر هیزم دادن در خواب.

ابن سیرین گوید: چوب در خواب، گویای تهمت زنی است که از امور مردم و احوال آنها بسیار سخن می گوید.ديدن هيزم شکن در خواب، بيانگر رئيس غيبت و رئيس جلسات غيبت است، ولي چوب در خواب نيز حاکي از منفعت و خير است اگر انسان هيزم را در انباري جمع آوري کرده يا در خواب بدون آزار آتش بيافروزد، و خداوند هيزم را روشن مي کند. خداوند متعال بیشتر می داند رویا و نماد چوب بری، جمع آوری و خرد کردن هیزم از طریق بندهای زیر.

 • محمد بن سیرین گفت چوب در خواب غیبت استحمل چوب در خواب ممکن است بیانگر غیبت زیاد و گفتن از احوال مردم و تهمت زدن به آنها باشد و جمع آوری چوب در خواب تهمت و دروغ به مردم و اهانت به ناموس آنهاست مخصوصاً کسی که ببیند خارهای خشک و چوبهای ریز و ریز جمع می کند. چاپستیک، یا بر سر راه می اندازد، و آن به خاطر فرموده ی حق تعالی است: «وَ جَوْرَهُ حَلِّی» چوبی که زن ابولهب خارها را جمع می کرد و در راه پیامبر (ص) می انداخت. او به تهمت زدن به پیامبر صلی الله علیه و آله معروف بود.
 • شيخ النبلسي در مورد نماد هيزم و دلالت آن بر فتنه و غيبت با ابن سيرين موافق است و مي افزايد: گذاشتن هيزم بر آتش سوزان در خواب بيانگر سخنان تند و تزاحم فزاينده است.
 • النابلسی می گوید چوب در خواب نیز بیانگر گناه در دین است و گناهان کبیره از قبیل قتل و زنا و هر که در خواب ببیند که چوبی شده و از اهل بدی و گناهان کبیره بوده است از جانب سلطان عذاب می شود و ممکن است عذاب بر او جاری شود.
 • و آتش زدن هیزم در خواب، بیانگر نزدیکی به صاحبان مقام و صاحبان نفوذ و درجه است.
 • هیزم انبار شده در خواب، دلالت بر خیر و نیکی دارد، و هر کس در خواب هیزم در هیزم یا محل نگهداری هیزم ببیند، بیانگر رزق و روزی پایدار و تسهیل پس از سختی است.
 • ديدن هيزم در خواب به تعبير نابلسي حاكي از بخيل است و خواب هيزم براي بيكار ستودني است و بيانگر موفقيت و خروج از مصيبت است و نيز جمع آوري هيزم براي بيمار در خواب حاكي از بهبودي اوست. و هیزم در خواب برای کسانی که کارشان با هیزم و آتش بود نشان دهنده نیکی است.
 • ابن شاهین گفته است: جمع کردن هیزم از بیابان در خواب، بیانگر حسود و غیبت کننده است و عواقب آن برای او سریع است و خداوند متعال بزرگتر و داناتر است.
 • جمع آوری هیزم در خواب، اگر برای گرم کردن نباشد، فایده ای نداردو هر کس در خواب ببیند که در خواب شب هیزم جمع می کند، علایم مردم را بسیار می خورد و غیبت و غیبت را زیاد می کند.
 • رؤیای جمع آوری هیزم در خواب نیز بیانگر جمع آوری اقوال و شایعه پراکنی بدون تأیید آن است، برای اینکه به معنای آن پی ببرید یا به آن فکر کنید، از بین می رود.
 • و اما جمع آوری چوب در خواب برای منفعت، بیانگر خیر و رزق استهر کس در خواب ببیند که برای گرمی هیزم جمع می کند، مالی به او می رسد که او را از تنگدستی نجات می دهد و هر که در خواب ببیند که هیزم جمع می کند برای پختن غذا و افروختن آتش برای غذا، به آنچه کمک می کند به دست می آورد. او برای امرار معاش، یا به پسرش به معلمی می‌پردازد که به نفعش است، یا به اصلاح‌کنندگان رفتار او می‌پیوندد.
 • جمع آوری هیزم در خواب بدون داشتن منفعت ظاهری، حاکی از جمع آوری صفات ناپسند و فطرت بد دوستان از اهل ریا و غیبت است.
 • حمل هیزم در خواب و راه رفتن با آن در میان مردم، نماد ارتکاب گناه و عذاب سریع است و هیزم‌دار در بین مردم به آنچه از آن بیزار است مشهور است و مردم او را به نفاق و تهمت زدن به خود می‌شناسند.
 • و هر که در خواب ببیند که هیزم بر پشت دارد ممکن است امانت سنگینی بر دوش بگیرد و آن را از اهلش دریغ کند یا گناهی را در گردن بگیرد و در دنیا و آخرت به عذاب آن برسد، زیرا خداوند متعال می فرماید:
 • النابلسی گوید حمل هیزم در خواب مخصوصاً برای بیکار خوب است و دلالت بر کار در خدمت مرد امر دارد.
 • و اما چوب خوردن در خواب، بیانگر خوردن مال حرام است و چه بسا خواب خوردن چوب، بیانگر بخل و بخل و منکر فضل باشد و خداوند اعلم.
 • می گوید شیخ النابلسی می گوید که چماق ها در خواب دلالت بر کلماتی است که باعث نزاع و نزاع می شود.و هر کس در خواب ببیند که چوبه ها را در خواب به آتش می زند، وارد دعوا می شود که در آن سخنان تند و تند وجود دارد، و هر چه چوب دستی ها در خواب زیاد شود، اختلافات زیاد و زیاد می شود، مگر اینکه خواب گردان چوبه ها را بسته می بیند پس دسته هیزم در خواب بیانگر پول و رزق از منابع و اشکال مختلف است و گفته اند چوبه های خواب باعث افروختن آتش می شود اگر بیننده خواب از چوب های چوب استفاده می کرد. در خواب برای گرم کردن یا پخت و پز خوب و منفعت بود، چوبه ها از خار بود که بدتر بود و خدای متعال داناتر است.

 • منشأ تعبیر شعله ور شدن هیزم در خواب این است که بیننده علت شعله ور شدن هیزم و تأثیر آن از آتش را در نظر می گیرد، خداوند مضطرب می شود، همچنان که ببیند در خواب هیزم برای پختن غذا روشن کرده است. پخت و پز
 • و در خواب در جای مناسب هیزم روشن کنید شومینه و تنور و تنور اشکالی ندارد و اما روشن کردن هیزم در جای نامناسب نشان دهنده فتنه ای است که به اندازه آتش گسترش می یابد و قدرت و آسیب آن است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در خواب هیزم روشن می کند، از آتش آسیب می بیند یا لباسش می سوزد. به فتنه ای می پردازد که به او ضرر می زند، یا عمل زشتی انجام می دهد که به زودی از آن باز می گردد.
 • و اما کسی که در خواب ببیند هیزم روشن می کند تا او را روشن کند یا راه مردم را روشن کند. این حکایت از نزول چیزی به بیننده ای دارد که در مورد او ابهام داشته است، یا آشکار شدن شخص منافق، یا اینکه بیننده علم کسب می کند که با آن مردم را راهنمایی و راهنمایی کند.
 • النابلسی می گوید: در خواب هیزم گذاشتن در آتش، بیانگر یکی از چهار چیز است، یا تقرب به خداوند متعال، یا اینکه بیننده یکی از فرزندان خود را به معلمی و ادب می دهد، یا اینکه به دادگاه متوسل می شود. مشاجره، یا نشان دهنده مریضی است که نزد پزشک می رود، اگر در خواب هیزم بی ضرر آتش بگیرد، بیننده از همه آن چیزی را که امید دارد به دست می آورد و بالعکس.
 • چوب سبز در خواب بیانگر پولی است که به صبر و تلاش نیاز داردو بهتر از چوب خشک در خواب است، چنانکه دیدن چوب سبز در خواب، بیانگر ضرر کمتر از فتنه است زیرا آتش زدن آن دشوار است بسته بندی شده، و ابن سیرین گفت: چوب سبز است و خشک جدال است بخوانید. در راه حل آن تعبیر دیدن چوب در خواب با جزئیات اینجا کلیک کنید.

 • شکستن چاپستیک در خواب بیانگر هیاهو، شایعات و جنجال و مشاجره زیاد است.به دلیل علامت هیزم در خواب و به دلیل صدای تق تق، اگر خواب ببیند چوب های چوب را در خواب می شکند و در آتش می اندازد، بیانگر دامن زدن به نزاع و اختلاف با سخنان حساب نشده و نابه جا است. .
 • و اما شکستن چوب درشت در خواب، ممکن است دلالت بر تقسیم ارث یا تقسیم مال باشد و چوب درشت یا نی نشان دهنده بیکاری و له شدن آن نشان دهنده کار پس از اخلال است.
 • النابلسی گفته است که چوب اتاق چوب در خواب نشان دهنده سود و مالی استاگر نیاز به بریدن و اره کردن داشته باشد، دلالت بر امرار معاش دارد که نیازمند زحمت است، و اگر چوب بریده و آماده در خواب باشد، رزق و روزی آسان و بدون خستگی بود، و شکستن چوب در خواب، ستوده است برای کسی که کار و علت امرار معاش او با آتش.
 • چوب بری در خواب شغلی است برای افراد بیکارو کبود در آن خستگی و مشقت است مشروط بر اینکه هیزم در تاریکی نباشد زیرا خواب دارکوب در شب دلالت بر غیبت و دروغ و هتک ناموس مردم دارد و نیز دیدن نقش چوب در بیابان در خواب.
 • قطع درختان در خواب بیانگر مرگ همسر بیننده یا جدایی بین آنها است و قطع درختان از درختان در خواب ممکن است بیانگر ظلم و خصومت مرد و همسرش باشد.
 • و چوب بری از درختان مثمر در خواب اگر درخت را قطع نکرده باشد بیانگر منفعت مرد یا زن ارجمند است درختان را در خواب به صورت کامل و دقیق با کلیک اینجا ببینید.
 • دادن هیزم در خواب بیانگر سخنان تندی است که بیننده از کسانی که هیزم می دهند شنیده است.
 • و رؤیت هیزم دادن در خواب به میت، حکایت از ذکر بلاهای مرده و حدیث در شرح حال او دارد.و بیننده توقف کند و یادش بیاید که «خیر مردگان خود را یاد کن.» و اما هیزم گرفتن از مرده در خواب، ممکن است دلالت بر این باشد که از ارث خود چیزی به دست می‌آورد یا از اولاد و خانواده‌اش و خداوند بهره می‌برد. بهترین می داند
 • هیزم فروختن در خواب ممکن است بیانگر وعده های دروغین و فریب باشد و همچنین خرید هیزم در خواب در صورتی که برای انبار و منفعت نباشد نشان دهنده این است که بیننده خواب قربانی ریا و نزاع است که به دلیل شایعه سازی اتفاق می افتد و بستگی به آن دارد. افراد ریاکار
 • هیزم در خواب برای یک زن مجرد ممکن است بیانگر چیزی باشد که شما می گویید و باعث آسیب او شودو چه بسا چوب در خواب زن مجرد، دلالت بر خواستگاری بخیل دارد که زیاد حرف می زند و غیبت می کند، و همچنین دیدن حمل چوب در خواب برای زن مجرد، دلالت بر خواستگاری بخیل و ناسپاس دارد.
 • دیدن هیزم جمع آوری در خواب برای زنان مجرد، بیانگر نفاق و روابط از روی دروغ است، و چه بسا هیزم جمع آوری در خواب، بیانگر جمع آوری و پخش اخبار مردم برای مجردان باشد و باید از عذاب آن برحذر باشند زیرا سریع است.
 • دیدن چاپستیک در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده نزدیک شدن به یک شخص مرجع است، اگر دختر مجردی در خواب ببیند که چوب غذاخوری را به داخل آتش می زند، در این صورت می خواهد از شخص درجه یک چیزی درخواست کند.
 • و افروختن هیزم در خواب برای مجردها اگر آسیبی یا سوختن باشد وسوسه ای است که موجب یا مزاحم آن می شود و دوستان غیبت می کنند که به او ضرر می رساند و ممکن است به ذات خود آغشته شود، اما اگر از طرف آن نباشد. آتش چوب ضرر، ممکن است حاکی از موفقیت و خیر و بیان برخی از امور مبهم باشد و خداوند متعال آری است و می دانم.
 • و گفته شد که کنده کاری در خواب برای زن مجرد، بیانگر سختی و مشقت به دلیل نبودن بند و سرپرست است و کنده کاری در خواب ممکن است حکایت از سختی حرکت از مرحله ای به مرحله دیگر در زندگی او و سختی آن باشد. ممکن است در تحصیل، ازدواج یا کار باشد.
 • تعبیر خواب چوب برای زن شوهردار، که نشان دهنده گناهی است که با شوهرش انجام می دهد.و عذاب او سریع خواهد بود که این خواب هشداری است برای زنی که ببیند حال او این است و باید از خدا بترسد و حمل هیزم در خواب برای زن شوهردار نیز بیانگر گناه کبیره است.
 • و خواب هیزم برای زن شوهردار، بیانگر دعوای او و شوهرش است، و چه بسا دعوا به خاطر بد اخلاقی او یا بد اخلاقی شوهر یا از بخل مرد و جمع آوری مال بدون خرج او بوده است.
 • و اما حکاکی در خواب برای زن شوهردار، دلالت بر فقر و بی تدبیری و جست و جوی معیشت دارد، و اگر حکاکی در خواب شب یا در تاریکی باشد، بیانگر سرایت است. از الفاظ و انتشار اخبار مردم و حریم شخصی آنها و آسیب رساندن به آنها، و قبل از وقوع مجازات باید خود را بررسی کند.
 • تعبیر هیزم در خواب زن حامله نیز همین است و اگر زن حامله در هیچ کدام از آن ها نباشد، حمل هیزم در خواب بیانگر گرفتاری های حاملگی یا سختی زایمان است و خداوند متعال اعلم است.
 • تعبیر خواب هیزم برای زن مطلقه که دلالت بر سخنانی دارد که موجب آزار خود و ظلم مردم نسبت به او می شود و هر که در خواب زن مطلقه هیزم حمل می کند، ممکن است با شوهر سابق خود تهمت زده باشد. و دروغ می گوید و وارد فتنه ای شد که بدون ضرر تمام نمی شود، این که در خواب هیزم جمع می کند و انبار می کند، نشان دهنده مالی است که تا هنگام ضرورت پنهان می کند. نشان دهنده یأس و ناامیدی از ازدواج پس از طلاق یا بازگشت شوهر استمخصوصاً آنکه در خواب کنده بزرگی از چوب دیده و نتوانسته آن را بریده و بشکند، چه بسا خواب هیزم به زن مطلقه دلالت کند که پس از طلاق با فرزندانش مشکل است و خداوند متعال می داند. .

  منابع و مراجع

  1. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا