وصله کردن لباس در خواب و رویای تعمیر لباس پاره

تعبیر خواب تعمیر لباس کهنه و پاره و وصله لباس در خواب وصله کردن لباس و تعبیر لباس وصله دار در خواب و معنی دوخت لباس پاره در خواب.

لباس نو و تمیز در خواب در هر صورت بهتر از لباس کهنه یا لباس های وصله دار یا کثیف در خواب است و لباس در خواب نشان دهنده شریک زندگی و نشان دهنده کار و پوشش است. و هر که در خواب عیبى در لباس خود ببیند، بیانگر نقص در روابط زناشویی یا کار و مستمرى اوست.و لباسهای وصله دار در خواب ممکن است نشانگر فقر یا نفاق باشد و خداوند داناتر است.

 • ابن سیرین می گوید وصله لباس در خواب این نشان دهنده بازگشت از دروغ و عذرخواهی غیرقابل قبول برای یک اشتباه بزرگ استهمچنین وصله کردن لباس در خواب، بیانگر همراهی با مفسد است، و هر که در خواب ببیند که لباس خود را وصله می کند، ممکن است با برخی از نزدیکان خود نزاع کند.
 • شيخ نابلسي گويد وصله كردن جامه در خواب، شفاي مريض و پوشاننده حال اوست و هر كه سالم بود و در خواب ديد كه لباس كهنه خود را تعمير مي كند، ممكن است فقير باشد يا مالش كم باشد. یا گناه کبیره ای مرتکب شد و عذرخواهی کرد ولی عذرش پذیرفته نشد.
 • و اما ديدن کسي که در خواب لباسهاي پاره را وصله و تعمير مي کند، بيانگر مرد سازشکار يا منافق است، شايد وصله کاران در خواب حکايت از فقر دائمي داشته باشد و اين لفظ براي شيخ نابلسي است.
 • دوختن لباس در خواب ممکن است بیانگر اصلاح رابطه بین بیننده و بستگان یا اهل خانه او باشد.
 • تعبیر دیدن لباس و لباس در خواب را به صورت کامل و دقیق با کلیک بر روی راه حل او بخوانید.

 • دوختن لباس های پاره شده در خواب بیانگر آشتی دو دوست نزاعگر یا بین خویشاوندان است.و اما کسى که در خواب ببیند جامه پاره خود را مى دوزد، پس از مشکل و اختلاف به عزیزى نزدیک مى شود تا با او رابطه را اصلاح کند، و دوختن لباس پاره در خواب، بیانگر اصلاح سوء تفاهم است. و نزدیک کردن دیدگاه ها
 • وصله کردن لباس در خواب، بیانگر بی پولی است که بیننده خواب می خواهد آن را از مردم پنهان کند، دیدن وصله کردن لباس در خواب ممکن است نشان دهنده تلاش برای پنهان کردن گناه و پوشاندن اشتباه یا عذرخواهی در جایی باشد. عذرخواهی کافی نیست
 • و وصله کردن لباس جدید در خواب نشان دهنده ناامیدی بیننده خواب است در چیزی جدید و سعی می کند ناامیدی خود را از مردم پنهان کند.
 • می گفتند دوختن لباس پاره در خواب بدون وصله بهتر است و نشان دهنده نزدیکی و آشتی است و وصله زدن در خواب خیری در آن نیست و نشان دهنده تلاش بد برای آشتی است.
 • جزئیات دیدن خیاطی در خواب جواهرات او را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.

 • ترمیم لباس های کهنه در خواب بیانگر پیدایش مشکلات قدیمی در زندگی بیننده خواب است و بازگشت برخی اختلافات به صورت بی حساب و یا بینش تعمیر لباس کهنه، حکایت از مشکلات مالی در زندگی بیننده و از دست دادن مال او دارد.
 • و هر کس در خواب ببیند که لباس کهنه را تعمیر می کند، به دستوری که ترک کرده است بازگردد، ترمیم لباس کهنه ممکن است برحسب حال و حال بیننده، نشان دهنده بازگشت به زن پس از ترک زن یا بازگشت به کار قبلی باشد. زمینه چشم انداز
 • و هر کس در خواب توانست لباس کهنه را تعمیر کند، بر مشکلاتی که از گذشته با آن روبرو بود فائق آمده و یا با مشکلات شهرت و اعتبار در میان مردم دست و پنجه نرم کند.
 • و تعمیر لباس شخص دیگری در خواب نماد کمک و پنهان کاری او است. مشروط بر اینکه بدون وصله و وصله باشد، زیرا تعمیر لباس شخصی در خواب، بیانگر ستایش او در حضور مردم و دفاع از او است.
 • و اما تعمير جامه نو در خواب، بيانگر نااميدى، از دست دادن و در معرض فريب خوردن است.
 • وصله در خواب بیانگر عذرخواهی و درخواست عفو و بخشش استاگر وصله در خواب برای لباس مناسب باشد، بیانگر پذیرش عذرخواهی و بخشش است، و اما دیدن وصله ای که برای لباس مناسب نیست در خواب، بیانگر امتناع از عذرخواهی و عدم بخشش است و هر که ببیند آن را می گذارد. وصله زشتی روی لباس در خواب، به طرز بدی عذرخواهی می کند و ممکن است با رفتار بد پشیمانی از بین برود.
 • گرفتن یک تکه پارچه در خواب ممکن است نشان دهنده کمک مالی یا معنوی باشد که بیننده دریافت می کند و هر که در خواب ببیند که وصله را به دیگران می دهد به دیگران کمک می کند و او را می پوشاند و چه بسا برای او عذری پیدا شود اگر وصله نباشد. بر جامه دوخته شده و خدا داناتر است.
 • و تکه قرمز در خواب حسادت شدید و سوء ظن نابجا، رابطه زن و شوهر با یکدیگر و روابط دوستان با یکدیگر را خراب می کند.
 • در مورد لکه زرد در خواب، نشان دهنده حسادت شدیدی است که صاحب لباس در معرض آن قرار می گیرد و لکه زرد در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری و مشکلات سلامتی باشد.
 • و لکه سیاه در خواب به کسی اطلاق می شود که جامه ای بپوشد که مال او نیست و برای مردم نشان دهنده جلال یا ثروت است، و اما لکه سفید در خواب، رفتار ناپسند و با نیت خیر است، شاید لکه سفید در خواب بیانگر بخشش باشد. گناهکار به خاطر مهربانی قلبش.
 • لکه سبز در خواب ممکن است دلالت بر توبه و اصلاح نافرمانی کند با برگرداندن آن، بیننده نیز به رنگ وصله و رنگ جامه با هم نظر می کند، اگر منافاتی در آن نباشد، خیری در آن نیست.
 • لکه پوست در خواب اندک پول خواب بیننده را از درخواست و درخواست پنهان می دارد، یا یک تکه پوست در خواب نشان دهنده مصیبت است که نیاز به صبر دارد و اختلاف خانوادگی که حل آن نیاز به خرد و صبر دارد.
 • لباس وصله دار در خواب فقر و زیان و سختی در کار و معیشت استپوشیدن لباس وصله دار در خواب بیانگر ازدواج ناخوشایند یا کاری بی ثمر است.
 • شیخ النابلسی فرمود: لباس وصله دار در خواب، بیانگر همنشینی با پیروان بدعت است و لباس وصله دار در خواب، ممکن است بیانگر زهد در دنیا و ترک زینت آن باشد، همچنان که لباس وصله دار، حزن و اندوه و نگرانی را نشان می دهد.
 • لباس های وصله شده در خواب روابط متشنج و ناپایدار استو هر کس در خواب یک لباس تکه تکه بخرد، با ازدواج نامناسبی ازدواج کرده یا وارد یک پروژه شکست خورده شده است.
 • و اما دیدن لباس های وصله دار که در لباس فروشی ها به نمایش گذاشته می شود، حاکی از نفاق و نشان دهنده ناراحتی است که بیننده از ریا و دروغ احساس می کند.
 • پوشیدن لباس وصله دار در خواب بر لباس نو یا خوب، بیانگر آن است که بیننده بار دوم ازدواج می کند و زن اولش بهتر از دومی می شود یا کارش را تغییر می دهد و کار اولش بهتر می شود.
 • پوشیدن لباس وصله دار در خواب بر لباس نو، بیانگر آن است که باطن بیننده از ظاهرش بهتر است و نمی تواند خود را به درستی بیان کند.
 • پوشیدن لباس جدید بر روی لباس وصله دار در خواب، بیانگر ریا و جعل واقعیت است و بیننده ممکن است پس از ثروتمند شدن مجبور شده در مورد وضعیت مالی خود دروغ بگوید یا اصل خود را رها کند و گفته می شد که لباس جدید بر روی وصله. لباس دوباره ازدواج خواهد کرد و بیننده شادتر خواهد شد.
 • وصله زدن لباس مرده در خواب، نماد پوشاندن او و پرهیز از ذکر عیب اوستو هر کس در خواب ببیند که لباس میت را وصله می کند، باید متعهد به ذکر فضیلت مرده شود، چنانکه وصله زدن لباس مرده در خواب، بیانگر کوتاهی در دعا و صدقه است، نشان دهنده عاقبت برخی است. اختلاف بین خانواده یا فرزندانش و اما اینکه در خواب مرده را در حال وصله لباس خود می بیند، از بیننده استغفار می کند یا از کسی که به او معصیت کرده است، و خداوند متعال داناتر است.

 • وصله کردن لباس در خواب برای زنان مجرد بیانگر دوست دختر بد استیا بر اختلافات عمده او و خانواده اش و هر کس در خواب ببیند که لباسش را وصله می کند از خانواده طلب آمرزش می کند و به آسانی به دست نمی آورد و اما دوخت لباس در خواب برای زنان مجرد بدون. وصله زدن، نشان دهنده رفع مشکل است.
 • وصله زدن لباس مجرد در خواب، بیانگر کمک یا پوشاندن و پوشاندن اوست، و اما دوختن لباس در خواب، بیانگر نامزدی و ازدواج است، به ویژه دوختن لباس نو در خواب و خیاطی لباس.
 • پوشیدن لباس وصله دار در خواب بیانگر شایعات و شهرت بد استو شاید پوشیدن لباس وصله دار نشان دهنده اشتباهات فراوان زنان مجرد باشد که باعث می شود افراد بهانه های آنها را نپذیرند.
 • و هر کس در خواب ببیند که لباس وصله دار برمی دارد، یا لباس وصله دار به او هدیه می دهد، پندهای ناشایست می شنود و با افراد ناشایست همراهی می کند.
 • تعمیر لباس در خواب برای یک زن متاهل دلالت بر اصلاح رابطه با شوهر و غلبه بر اختلافات دارد و هر که در خواب ببیند لباس شوهرش را درست می کند به خانواده او نزدیک است و از اختلاف خود با آنها چشم پوشی می کند و شاید تعمیر لباس شوهر در خواب بیانگر این باشد که بیننده در مضیقه مالی در کنار شوهرش می ایستد، همه اینها اگر در حال تعمیر لباس با دوخت و بدون وصله باشد.
 • وصله کردن لباس در خواب برای زن متاهل، بیانگر اشتباهی است که او در حق شوهرش مرتکب می شود و سعی در اصلاح آن دارد و شاید شوهرش عذرخواهی او را نپذیرفته است و وصله کردن لباس در خواب زن متاهل نشان دهنده پنهان شدن اوست. نقص او از شوهرش یا کتمان رازی.
 • و درست کردن لباس بچه ها در خواب نشان دهنده نیاز آنها به مراقبت و کمک است و وصله کردن لباس پسر در خواب نشان دهنده پوشاندن امور او یا عذرخواهی از او برای اشتباه است.
 • و تعبیر دوختن لباس در خواب برای زن باردار این است که فرزند او دلیلی برای رفع اختلافات با خانواده یا خانواده شوهر یا اختلاف بین او و شوهرش باشد.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا