تعبیر کره در خواب، کره گرفتن و دادن در خواب

تعبیر کره در خواب، کره گرفتن و دادن در خواب

نماد کره در خواب و تعبیر کره خوردن در خواب، کره گرفتن در خواب و دیدن کره دادن، تعبیر کره دادن به میت در خواب و خواب خوردن کره با نان.

کره در خواب نماد برکت ناب از زینت دنیاستو هر که در خواب کره ببیند مرغوب و خوش طعم بود، دلالت بر آسانی و آسانی در کارها و سود سرمایه دارد، ثمری ندارد و خدای متعال آری و می داند در این مطلب شما تعبیر کره در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید و معنی کره خوردن در خواب و استفاده از کره در آشپزی را به علاوه دیدن دیدن کره گرفتن و دادن کره در خواب از موارد دیدن کره برای یک مرد و زن

 • ابن سیرین می گوید که کره در خواب بیانگر سود و منفعت استو هر که در خواب ببیند کره می خورد یا کره می گیرد، بیانگر مال آسان و سود حلال است، همچنان که دیدن کره در خواب، بیانگر فقه و خلاصه علم است.
 • کره در خواب نیز بیانگر سهولت دستیابی به اهداف و رسیدن به خواسته ها به خصوص کره نرم در خواب است.
 • شیخ النابلسی می گوید: دیدن کره در خواب، نماد حاملگی زن است، چنانکه خواب کره، بیانگر غنیمت و مال بسیار است، و خوردن کره در خواب، بیانگر زیارت ارض مقدس و چه بسا رؤیت است. خوردن کره حکایت از حج یا عمره یا اخذ مدرک فقهی و دینی دارد.
 • ابن شاهین الظهیری گفته است که کره و قیمه در خواب، بیانگر مال و فضل است. شاید دیدن کره در خواب بیانگر پسری مفید باشدو ابن شاهین می افزاید که قیمه در خواب بهتر از کره و قویتر است و این نشان دهنده رزق و نعمت و فراوانی در دنیاست.
 • خوردن کره در خواب بیانگر سود خالص است خواب بیننده آن را از تجارت یا پروژه ای به دست می آورد، زیرا خوردن کره در خواب نشان دهنده پول ارث و سهولت پایان دادن به تقسیم پول بین ورثه است.
 • و هر کس در خواب ببیند که کره می خورد و آن را شور یا ترش یافت، بیانگر آن است که از جایی که می داند یا نمی داند مالی حرام به او وارد می شود.
 • خوردن کره نرم در خواب بیانگر این است که کارها آسان خواهد بود تصادف کرد و غلبه بر موانع، و اما کسی که در خواب کره جامد یا یخ زده را دید، ممکن است فریب چیزی را خورده باشد که فکر می‌کرد آسان‌تر از آنچه انتظار داشت پیدا کردن آن سخت‌تر است، و کره یخ‌زده برای بیننده نشان می‌دهد که پولی برای بیننده وجود ندارد. دور انداختن
 • می گفتند کره خوردن در خواب، بیانگر آموختن و کسب تجربه و دانش است.
 • و هر که ببیند در خواب با کسی که می شناسد کره می خورد; آنها در چیزی شریک هستند و بین آنها سود تقسیم می کنند، زیرا رویا خوردن کره با شخصی در خواب نشان دهنده ازدواج و نسب است.
 • خوردن نان با کره در خواب بیانگر برآورده شدن آرزو پس از انتظار است.
 • خواب خوردن کره با نان نماد ثبات و بهره مندی طولانی مدت از رزق و روزی است و خوردن کره با نان خشک در خواب ممکن است نشان دهنده ثروت بعد از بند و وسعت بعد از پریشانی باشد.
 • پختن با کره در خواب بیانگر مشارکت و توافق آسان و مبارک استهمچنین آب کردن کره در خواب بیانگر سود حاصل از شراکت است و کره آب شده در خواب یا سیاح پول بیشتر و آسان تری دارد.
 • شاید پختن با کره در خواب بیانگر سهولت برخورد با مردم باشد.
 • سرخ کردن گوشت با کره در خواب نماد زوال خستگی و سختی کار و معیشت است سرخ کردن تخم مرغ با کره در خواب بیانگر حاملگی و زایمان یا آغاز برداشت سود است.
 • همچنین تعبیر او از دیدن آشپزی در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • خوردن کره در خواب بیانگر سود خالص است که بیننده از سرمایه اش، از فرزندانش یا از روابطش با مردم به دست می آورد.
 • و هر که ببیند در خواب از ناشناس کره می گیرد، دلالت بر فراخی و آسایش دارد.
 • شاید خوردن کره در خواب بیانگر پایان سردرگمی و سردرگمی در چیزی و رسیدن به حقیقت ناب باشد.
 • خوردن کره در خواب به معنای خلاصه کردن کلمات است و قول آخر به خاطر گفتن «کره الکلام» است، پس هر کس در خواب ببیند کره می گیرد، از گفتن و علم یا نصیحت از آن دهنده سود خالص می برد.
 • بعضى از علماى تعبير خواب گفته اند كه خوردن كره در خواب، بيانگر علم فقهى و شناخت اسلام است و هر كه در خواب كره بخورد قرآن را حفظ كرده و به سنت پيامبر عمل كرده است و خداوند متعال داناتر است.
 • تعبیر خرید کره در خواب این است که بیننده کار مبارکی را از ازدواج، کار یا تجارت شروع می کند و هر کس در خواب کره بخرد و بعد از آن بخورد، از پول خود و خانواده اش بهره مند می شود. زیرا هر کس در خواب ببیند که کره می‌خرد و آن را ذخیره می‌کند یا در یخچال می‌گذارد، این پولی است که به راحتی به دست می‌آورد و پس‌انداز می‌کند.
 • تعبیر خواب استخراج کره از شیر که بیننده برای کار خود نتیجه نیکو و سود فراوان می برد و هر که در خواب ببیند که از شیر کره می گیرد در امری محقق می شود و به حقیقت و نتیجه آن می رسد و این برای او خیر و سود است. و گفته می شد خواب استخراج کره از شیر، نماد تربیت خوب و نفع پسر یا دانش آموز است.
 • کره دادن در خواب، گواه بر حق استو هر که بگوید در خواب دیدم که به کسی کره می‌دادم، او را نصیحت می‌کند یا راهنمایی می‌کند یا دلیلی برای بهبود رزق و روزی اوست.
 • دیدن کره در خواب، بیانگر آن است که دختران را در صورت صلاحیت بیننده ازدواج می کنند و هر کس در خواب کره دیگری بدهد، ممکن است از منفعت مالی یا ارث، حق خود را به او بدهد.
 • در مورد فروش کره در خواب؟ دلالت بر غفلت از تجارت سودمند یا رابطه سودمند دارد و هر که در خواب ببیند که کره می فروشد زن صالح خود را رها کند و نزد کم سن و سالی برود و نیز هر که در خواب ببیند کره سفید می فروشد و کره زرد می خرد. سپس یک امر مفید را برای امری نافع باقی می گذارد و هر دو مفید است.
 • کره دادن در خواب بیانگر تحصیل است، دیدن کره و قیمه دادن در خواب به این معناست که بیننده تجربه و دانش خود را به دیگران منتقل می کند، مشروط بر اینکه در مقابل کره ای که می دهد پولی نگیرد.
 • تعبیر دادن کره به میت در خواب دلالت بر رضایت میت از زنده به خاطر صدقه و دعا یا اجرای وصیت او دارد و هر که در خواب میت را در حال درخواست کره ببیند دعا و صدقه می کند، مرده در خواب از خانه کره می گیرد. ، پس این نشان دهنده ضرر مالی و خانواده است. همچنین دیدن کره مرده در خواب، بیانگر قطع سود از چیزی است یا جدا شدن شراکت و گویند مرده در خواب کره و قیمه می خورد، دلالت بر قطع امید به چیزی دارد.

  کره دادن به مرده در خواب بیانگر خیر بسیار است و توفیق در کار و زندگی، مخصوصاً اگر در خواب پدر مرده یا مادر مرده خود را ببیند که به او کره می دهد، گرفتن کره از مرده در خواب، بیانگر سود بیننده از خانواده مرده یا دریافت مقداری از او است. وراثت گرفتن کره از مرده در خواب نیز بیانگر سود پس از از دست دادن امید و بازگشت مال گمشده یا دزدیده شده پس از قطع امید از آن است و گفته شده است که گرفتن کره از مرده در خواب نشان دهنده پیروی از نزدیک شدن او و گرفتن از آن است. تأثیر آن در علم و دانش، و خداوند داناتر است.

 • کره در خواب برای یک دختر مجرد شادی و لذت استو اگر زن مجردی در خواب ببیند که کره می خورد، بیانگر موفقیت زیاد در کار یا تحصیل است، همچنان که کره در خواب زن مجرد، بیانگر نامزدی و ازدواج او با مردی دیندار و مال است.
 • خوردن کره در خواب برای زنان مجرد به این معنی است که فرد بینا تصمیم سرنوشت سازی می گیرد که زندگی او را به سمت بهتر شدن تغییر می دهد، با کمک کسانی که در خواب به او کره داده اند و اگر زن مجرد در خواب کره به دیگران بدهد، او کمک و کمک می کند و شاید پس از فکر کردن به ازدواج رضایت داده است.
 • کره در خواب زن مجرد و زن متاهل بیانگر برآورده شدن آرزوی عزیز استهمانطور که کره در خواب برای زن شوهردار دلالت بر سهولت برخورد با شوهر و سهولت تربیت فرزندان دارد، هر کس در خواب ببیند که کره می گیرد یا کره می خورد، اختلاف او با خانواده و شوهرش تمام شده است و زن. از خوبی فرزندانش لذت برده است.
 • کره در خواب برای زن باردار، بیانگر جنین و سلامت اوست، خوردن کره در خواب برای زن حامله، نشانگر نوزاد مبارکی است که موجب خوشبختی او می شود و در چهره او رزق و روزی و آرامش می بینید.
 • تعبیر خواب کره برای زن مطلقه این است که بیانگر خبر خوش استو اگر زن مطلقه در خواب ببیند که کره می خورد، بیانگر آن است که آرزویی به آسانی برآورده می شود، دعوا به نفع اوست و اگر زن مطلقه حقوق مالی خود را از شوهر سابق خود نگیرد، کره در خواب بیانگر این است که حق او به راحتی و به سرعت به او باز می گردد و خداوند اعلم.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا