تعبیر دیدن نخ در خواب و خواب نخ های رنگین

تعبیر دیدن نخ در خواب و خواب نخ های رنگین

تعبیر نخ بکر در خواب چیست؟ تعبیر دیدن نخ های رنگین در خواب و خواب نخ های درهم، گره زدن نخ و کشیدن نخ از دهان در خواب و خریدن نخ در خواب.

نخ در خواب نشان دهنده آمادگی و آمادگی استتارهای موجود در خواب ممکن است بیانگر روابط بیننده خواب با دیگران و پیوندهای بین آنها باشد و خواب نخ زمانی خوب است که نخ آزاد و محکم باشد و در مورد نخ در هم تنیده یا پیچیده در خواب، نماد نگرانی ها و مشکلات است. و همچنین نخ نازک و نازک نشان دهنده ضعف پیوندها یا آمادگی ضعیف برای امور است.در این مطلب می خوانید مقاله همگی درباره تعبیر دیدن نخ در خواب نماد حلقه نخ در خواب معنی کشیدن نخ است. نخ از دهان در خواب، علاوه بر تعبیر دیدن گره نخ و دیدن پاره شدن نخ در خواب و غیر آن.

 • ابن سیرین می گوید: نخ در خواب نشان دهنده آمادگی برای چیزی استدیدن نخ ها در خواب، نمادی است که بیننده خواب در حال تهیه و آماده سازی آن است و آماده سازی او با توجه به استحکام و ضخامت و طول نخ در خواب است.
 • شیخ نابلسی می گوید: نخ در خواب نشانه دلیل و علم به اموری است که برای بیننده مبهم است و هر که ببیند در خواب نخی به دست می گیرد یا به او نخ می دهند، نشان دهنده دخالت او در امر مبهم است و او. نیاز به مدرک
 • دیدن نخ در خواب نیز بیانگر پیوندها و روابط است، نخ محکم و محکم در خواب بیانگر روابط قوی است و نخ ضعیف در خواب، بیانگر روابط متشنج است که هر لحظه ممکن است پایان یابد.
 • ابن سیرین گفته است که دوختن نخ در خواب، بیانگر هماهنگی بین مردم و به هم رساندن آنها برای آشتی است، یا دوختن در خواب بیانگر پوشش است.
 • در مورد کسی که آن را دید نخ ها را از لباس می کشد یا گره دوخت را باز می کند این نشان دهنده جدایی و دوری است و چه بسا کشیدن نخ از لباس در خواب بیانگر از بین رفتن حجاب و آشکار شدن اموری است که بیننده را غمگین می کند و یا او را آشکار می کند و خداوند متعال اعلم است.
 • تعبیر دیدن خیاطی در خواب و نماد نخ و سوزن را اینجا بخوانید.

 • نخ باکره در خواب، نشان دهنده مردی سودمند و با ایمان است به مردم سود می رساند و بین آنها هماهنگ می شود و هر که در خواب ببیند که قرقره نخی به دوش می کشد، برای چیزی آماده می شود که از او سود می برد، هر چند برداشت حاصل آن طولانی باشد.
 • قرقره نخ ضخیم و محکم در خواب بیانگر ایمان و قدرت انسان در عقیده اوست و در مورد قرقره نخ نازک در خواب، ممکن است نماد صبر در مشاجره و اختلافات برای حفظ پیوندها و روابط باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که قرقره های نخ را در خواب می پیچد، برای کار بزرگی آماده می شود و آماده می شود و سود او از آن موضوع به اندازه طول و ضخامت نخ و مقدار آن خواهد بود. کلاف روی ماسوره، چنانکه در خواب نخ روی ماسوره پیچانده می شود، بیانگر آن است که بیننده با اهل بیتش وضع خود را درست می کند و به اذن مردم را به نیکی دور خود جمع می کند.
 • و دیدن جعبه ای حاوی قرقره های خیاطی در خواب مانند مواردی که در خانه ها استفاده می شود. نشان می دهد که بیننده باید برخی از روابط خود را با خانواده و اطراف خود اصلاح کند، زیرا جعبه خیاطی و قرقره نخ های داخل آن نشان دهنده مراقبتی است که شخص از خانواده نزدیک خود می کند و حمایتی را که در مضیقه انجام می دهد یا به دست می آورد. .
 • و اما در خواب، اگر نخ در هم پیچیده شود، بیانگر بروز حقایقی است که موجب اختلاف و نزاع می شود، بیننده برای حفظ خود یا دیگران آن را از پول یا علم پنهان می دارد.
 • رشته های در هم تنیده در خواب بیانگر مسائل پیچیده است و مشکلات زیاد در کار و زندگی و دیدن رشته های در هم تنیده در خواب نشانه گرایش ها و رقابت است، پس هر که ببیند در خواب می خواهد تارها را باز کند، نشان دهنده تلاش او برای آشتی دادن مردم یا پایان دادن به دعوا است.
 • نخ های پیچیده شده به دور بدن در خواب حکایت از سحر و حسد دارد پس هر کس ببیند که نخ ها به دور او پیچیده شده و قادر به حرکت نیست سحر می شود و گفته شده است که در خواب نخ های پیچیده شده به دور بدن نشان می دهد. گناه و پشیمانی و خدا داناتر است.
 • در هم تنیدگی تارها در خواب بیانگر این است که بیننده خواب سردرگم است و حقیقت و باطل را تشخیص نمی دهد.
 • و اما کسی که در خواب ببیند که عمداً تارها را به هم می‌پیچد، نشانگر فتنه و ایجاد مشکل از طرف آن شخص است.
 • ابن سیرین گوید: گره نخ در خواب، برای بیننده دلالت بر پیچیدگی امور دارد. از پول و نکاح و کار و هر که ببیند در خواب نخ را به آسانی گره می زند، به راحتی به خواسته اش می رسد و کارش آسان می شود، همه آن ها اگر خواب ببیند که با دست نخ را گره می زند و اگر گره زدن نخ در خواب برای او دشوار باشد، ممکن است عقد شراکت برای او دشوار باشد یا رسیدن به آنچه می خواهد برای او دشوار باشد.
 • و اما کسى که در خواب نخى را گره خورده ببیند و آن را گره نزند، این نگرانى و غم و اندوه است.
 • و تعبير باز كردن گره در خواب اين است كه دلالت بر آسودگي دارد، زيرا باز كردن گره به سختي بعد از كوشش از اضطراب رهايي يافت و هر كه در خواب ديد كه گره را باز مي‌كند براي بيننده تسكين مي‌يابد. زیرا دیدن گره در خواب خود به خود باز شدن، دلالت بر آسودگی از جانب خداوند دارد و از نظر بیننده به حساب نمی آید.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب گفتند: گره نخ در خواب بیانگر سحر و جادو استدیدن نخ گره خورده در خواب برای بیننده نماد چشم حسود و سحر در جای خود است، پس هر که در خانه اش نخ گره خورده ببیند سحر در خانه اوست و همچنین دیدن نخ گره خورده در قبر نشان می دهد که سحر و جادو دارد. برای بیننده یا خانواده او در میان قبور قرار داده شده است.
 • و کی گفته “دیدم در خواب نخ را گره می زنمممکن است دلالت بر آن باشد که او به سحر و سحر مشغول است یا به مال و معیشت مردم نگاه می کند، مخصوصاً اگر در گره می دمد یا در گره می دمد، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ مِنْ شَرَ الَّذِینَ یَفْدُونَ».
 • گسستن نخ در خواب بیانگر قطع رابطه یا قطع ارتباط استو هر که در خواب ببیند که نخ بریده شده است، در تنش و کشش و کشش است که تا ابد ادامه نمی یابد، و اما دیدن نخ بریده شده در خواب، بیانگر گسیختگی بین بیننده و اوست. بستگان یا خانواده
 • و هر کس در خواب ببیند که نخ را در خواب می کشد تا پاره شود، بر اهل خانه خود سخت می گیرد تا او را ترک کنند، یا در خواب نخ را محکم می کند تا پاره شود، بیانگر شک و اضطرار در نظارت و تجسس است.
 • بریدن نخ با قیچی در خواب ممکن است بیانگر اختلاف بین بیننده و خانواده اش از روی حسادت یا چشم باشد و هر کس در خواب ببیند که با قیچی یا چاقو نخ را بریده است، برای او مشکل است که او را بازگرداند. روابط فروپاشیده
 • و اما بریدن نخ با فندک در خواب، بیانگر فتنه ای است که باعث اختلاف شدید می شود و هر کس در خواب ببیند که نخ را با فندک آتش می زند، به خاطر اطلاعات گمراه کننده و افکار مسموم، خانواده و بستگان خود را رها کرده است. .
 • هر کس در خواب ببیند که تارها را بدون در هم تنیدگی می‌بافد تا ریسمان شود، نشانگر تکیه‌گاه و غرور است، چنان‌که نخ ضخیم بافته در خواب، بیانگر قدرت و اقتدار و قوت ایمان است. نخ را در خواب می برند و سپس می بندند به رابطه ای برمی گردد که پایان یافته یا به کار قدیمی برمی گردد و اگر خواب بیننده در خواب قادر به گره زدن این دو نخ نبود به خواسته خود نرسیده یا از جمله کسانی بوده که در خواب دروغ می گویند و با آن آشنا هستند. رویاها

 • کشیدن نخ از دهان در خواب بیانگر رهایی از سحر استبرداشتن نخ ها از بدن در خواب حسد را از بین می برد و حسود را رهایی می بخشد و هر که ببیند به سختی نخ را از دهان بیرون می کشد پس از خستگی و رنج از سحر نجات می یابد.
 • و هر كه در خواب نخ را ببيند كه بر زبانش پيچيده شده، بد مي گويد و ديدن نخ روي دندان در خواب، بيانگر اختلاف بين بيننده و اهل بيت اوست.
 • و دیدن کندن نخ از دهان در خواب ممکن است بیانگر کلماتی باشد که بیننده بر خلاف میل خود می گوید.
 • و هر کس ببیند که نخی از دهانش می کشد، این شخص از بیننده بازجویی می کند و می خواهد از او اسرار و حقایقی را دریابد.
 • کشیدن نخ از دهان در خواب نیز نمادی از لغزش زبان است که باعث ایجاد مشکلات و مشکلاتی می شود.
 • نخ های رنگی در خواب، اگر در هم تنیده نباشند، نشان دهنده شادی، لذت است تنوع منابع معیشت و معرفت و نخ های رنگین در خواب نشان دهنده روابط وسیع و خوبی است که بیننده خواب تا زمانی که این نخ ها بلند و بادوام باشد از آن سود می برد.
 • نخ زرد در خواب بیانگر کشف مشکل سلامتی یا کشف شخص حسود است و زرد شدن در خواب عموماً منفور است مخصوصاً اگر نخ آن گره خورده باشد.دیدن قرقره نخ زرد در خواب نماد جمع شدن کینه و حسد و بریدن است. نخ زرد در خواب ممکن است نشان دهنده پایان یک رابطه بد یا فرار از یک نقشه باشد.
 • در مورد ریسمان زرد طلایی در خواب، ممکن است بیانگر شروع کار جدید یا جلب حمایت افراد صاحب قدرت و ثروت توسط بیننده باشد و گفته شده است که نخ زرد در خواب نشان دهنده عشق به شهرت است.
 • نخ آبی در خواب دلالت بر آسايش پس از خستگي و معرفت پس از جهل دارد، ديدن نخ آبي باكره در خواب، نماد معلم و مشاور است، و اما ديدن نخ آبي گره خورده در خواب، مكر و طلسم از شخص پست است.
 • نخ قرمز در بینایی بیانگر ارتباط بیننده با افرادی است که او را دوست دارند و با او همدردی می کنند و دیدن حلقه نخ قرمز در خواب بیانگر همسر یا مادر و حمایت آنهاست و در مورد قطع نخ قرمز نیز ممکن است بیانگر آن باشد. پایان یک رابطه عاطفی
 • و نخ سبز در خواب تقوا و ایمان و منفعت دیدن قرقره نخ سبز در خواب بیانگر رزق و روزی از کار و پروژه است و یا حلقه نخ سبز بیانگر مرد مؤمن و آگاه و منفعت او به مردم و قطع نخ سبز در خواب ممکن است نشان دهنده قطع معیشت باشد و همچنین گره در نخ سبز نشان دهنده موانع در امر معاش است.
 • نابلسی گفت نخ سفید در خواب نشان دهنده سحر است و دیدن نخ سفید در خواب ممکن است نشان دهنده آغاز دوره ای خسته کننده باشد، اما دوام ندارد و سود زیادی خواهد داشت.
 • با توجه به نخ سیاه در خواب دلالت بر شب دارد و دیدن قرقره نخ سیاه در خواب، بیانگر سرپرست خانواده و جمع کننده مردم با خرد خود است و نخ سیاه ممکن است حکایت از غایت و غایت کارها باشد.
 • خریدن نخ در خواب بیانگر ورود به امر جدیدی و آماده شدن برای آن استو هر که ببیند نخ محکم و نو می خرد، علم یا مهارتی را به دست می آورد یا به کار جدیدی می پردازد، و خریدن نخ های ظریف در خواب، منفعتی است که ارزش آن کمتر و ماندگارتر است. جای نخ در خواب نشان دهنده مکان های سود و نصیحت است، مانند مؤسسات، مدارس و مساجد.

 • نخ ها در خواب برای زن متاهل نشان می دهد که او از خانواده و شوهرش مراقبت می کندو اگر زن متاهل نخ های رنگی زیبا ببیند، این نشان دهنده خوشبختی او با شوهر و فرزندان است.
 • و اما دیدن نخ های ضعیف یا شکسته در خواب، بیانگر اموری است که باعث تشویش می شود و نخ های ضعیف ممکن است بیانگر روابط متشنج با والدین و خویشاوندان یا خود خانواده باشد.
 • اگر زنی متاهل در خواب نخ های درهم و پیچیده ببیند، نماد اختلافات فراوان با خانواده شوهرش یا با خانواده اش است و نخ های پیچیده در خواب بیانگر افکاری است که باعث اضطراب و ترس او می شود و نمی تواند آنها را کنترل کند.
 • در مورد دیدن گره نخ در خواب برای زن متاهل، این نشانه تاخیر در آرزوها و خواسته های او است.و چه بسا اگر بخواهد حامله شود حاملگی او به تأخیر بیفتد و باز کردن گره در خواب زن متأهل به معنای پایان اختلاف یا رفع موانع از سر راه او و رسیدن او به آنچه می خواهد باشد و اگر ببیند که گره باز می کند. گره در خواب، او کسی است که از او حمایت می کند و به او کمک می کند.
 • و قطع شدن نخ در خواب برای زن متاهل نشان دهنده قطع ارتباط یا پایان یک رابطه پس از اختلاف است.
 • و اما دیدن نخ در خواب برای زن باردار، نماد حمایت و حمایت خانواده و شوهر است. قرقره نخ در خواب زن باردار بیانگر قدرت بارداری اوست تا ضخامت نخ و استحکام آن، همان گونه که بیرون آوردن نخ از دهان در خواب، برای زن باردار، دلالت بر نجات از بیماری یا حسد دارد، یا بیرون آوردن نخ در خواب، برای زن باردار دلالت دارد. اینکه اگر در اوایل بارداری باشد جنسیت نوزاد را می داند و خداوند متعال بهتر می داند.
 • خرید نخ در خواب برای زنان مجرد نماد شروعی جدید است به ترتیب سفارش دهندگان و درخواست کمک و حمایت او در آنچه می پذیرد و هر که در خواب ببیند که به نخ فروشی می رود، به معنای جایی است که او یا کسانی که او را حمایت می کنند و خرید می کند. نخ در خواب برای مجرد نشان دهنده آمادگی برای ازدواج یا کار بر اساس شرایط او و شواهد بینایی است.
 • در مورد قرقره نخ در خواب برای زنان مجرد، نماد کسی است که خانواده را دوباره جمع می کند یا دوستی که دوستان زن را گرد هم می آورد و بین آنها هماهنگ می شود.
 • و تعبیر گره زدن در خواب، مجرد بودن، گرفتاری ها، سختی ها و موانع.رشته های در هم تنیده در خواب نیز بیانگر اختلاف بین زن مجرد و معشوق یا بین او و خانواده اش است.
 • و اگر در خواب زن مجرد نخ قطع شد، به معنای قطع رابطه با شخص است.
 • و نخ آبی در خواب برای زنان مجرد به اندازه ضخامت و استحکام آن آرامش و آسایش است، چنانکه نخ آبی در خواب مجرد بیانگر ایمنی و قطع اضطراب و نخ زرد در خواب برای مجردان است. دلالت بر حسادت و گفتار در شهرت او دارد و هر که نخ سفید را در خواب ببیند، امیدی است تازه.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا