تعبیر دیدن خفاش در خواب و حمله خفاش در خواب

تعبیر دیدن خفاش در خواب و حمله خفاش در خواب

تعبیر دیدن خفاش و خفاش در خواب حمله خفاش در خواب تعبیر خواب نیش خفاش حمله خفاش به خانه در خواب و تعبیر خواب خفاش سیاه و خفاش سفید

دیدن خفاش یا خفاش در خواب از رؤیایی است که تعبیر کنندگان و تعبیر کنندگان در آن اختلاف دارند، بعضی از آنها می گویند خفاش در خواب ضرر و دشمنی است و بعضی می گویند خفاش در خواب است. عبادت مردی که از فتنه دور شده است و اگر خفاش یا ترس به او آسیبی برسد، بیانگر مصیبت و گرفتاری و ضرر است.

 • ابن سیرین می گوید خفاش در خواب نشانگر زاهدی عابد استدیدن خفاش در خواب بیانگر مردی محروم است که طبیعت او ظلم و ستم است، دیدن خفاش در خواب مخصوصاً برای مسافر بیانگر امور سخت است و اگر زن حامله در خواب خفاش ببیند، بیانگر خیر و امنیت است. زیرا خفاش ها مانند انسان ها زایمان می کنند.
 • و خفاش در خواب اگر در جایی فرود آمد یا پرواز کرد و در جایی فرود آمد، دلالت بر خرابی آن دارد.
 • شیخ نابلسی می‌گوید دیدن خفاش در خواب، نشان‌دهنده سرپوش گذاشتن به خاطر اعمال ناپسند است.و خفاش در خواب مظهر گمراهی و کوری بصیرت است و خفاش در خواب ممکن است نشان دهنده پسر زنا باشد و یکی از نشانه های خفاش در خواب این است که دلالت بر زنی جذاب دارد.
 • و خفاش در خواب بیانگر از بین رفتن نعمت یا وقوع امری غیرعادی است.خفاش در خواب ممکن است بیانگر قوت حجت و گوشه نشین باشد اگر بیننده عادل باشد و چیزی در خواب باشد. که از آن حمایت می کند و سخنرانی در اینجا برای النابلسی است.
 • و امام ابن شاهین ظهیری فرموده است که خفاش در خواب یا دلالت بر عابد و گوشه نشین دارد و یا بر ولگرد و محروم.
 • دیدن خفاش در خواب ممکن است نشان دهنده طول عمر و امنیت باشد و برخی از تعبیر کنندگان خواب در ادامه می گویند خفاش در خواب اگر بیننده فاسد باشد نشان دهنده فساد اوست و بر اصحابش از اهل شر و اگر بیننده عادل باشد خواب خفاش دلالت بر کناره گیری او از شر و اهل آن و رهایی از ترس و خطر دارد.
 • حمله خفاش در خواب بیانگر چیزی ترسناک است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیردتعبیر کنندگان خواب گفته اند که حمله خفاش در خواب بیانگر دزد و دزد است و هر که در خواب ببیند که خفاش به او حمله می کند ممکن است از مردی مرموز و به شدت آسیب دیده باشد.
 • و هجوم خفاش به خانه در خواب، بیانگر مصیبت در خانه بیننده است یا از اهل بیت او خالی است، و ابن سیرین گفته است که حمله خفاش در خواب به خانه، بیانگر خرابی آن است، و هر که خفاش را ببیند. ورود خفاش به خانه در خواب ممکن است نشان دهنده تعقیب همسایه ها باشد و خروج خفاش از خانه در خواب فرار از خطر است.
 • می گفتند حمله خفاش در خواب به بیننده ممکن است بیانگر اصحاب بد باشد یا حمله خفاش در خواب بیانگر این است که چیزی از راز بیرون می آید و به بیننده ضرر می رساند.
 • حمله خفاش در خواب نیز بیانگر نگرانی ها و مشکلاتی است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد و حمله خفاش در خواب ممکن است بیانگر بازگشت امری قدیمی به ظهور مجدد یا تجدید مشکلات قدیمی باشد.
 • و حمله خفاش در خواب ممکن است نشان دهنده بیکاری و از دست دادن کار باشد، زیرا خفاش ها در روز می خوابند و در شب فعال هستند.
 • و کی گفته در خواب دیدم که خفاش مرا تعقیب می کند او باید مراقب دوستان بد یا شب زنده داری باشد و دیدن خفاش تعقیب شده در خواب، بیانگر فضولی است که لغزش ها یا اشتباهات بیننده را شکار می کند یا نقاط ضعف او را جستجو می کند.
 • بعضی از تعبیر کنندگان خواب گفتند: دیدن خفاش در خواب بهتر از دیدن آن است و دیدن خفاش در خواب در بیرون از خانه و در فضا بهتر از دیدن آن در خانه یا اتاق است و خداوند متعال می داند. .
 • نیش خفاش در خواب به معنای از دست دادن پول استو هر کس در خواب ببیند که خفاش از پشت او را گاز می گیرد، در معرض دزدی قرار می گیرد یا با تقلب ضرر می کند، و کسی که در خواب ببیند که خفاش به او حمله می کند و از جلو او را گاز می گیرد، بیانگر ضرر است. رقابت با مردی شرور
 • و گزش خفاش در خواب، بیانگر خیانت و خیانت است و گزش خفاش در خواب، بیانگر فاش شدن و برملا شدن اسرار و ضرری است که بیننده از افشای اسرار خود در معرض آن قرار می گیرد.
 • نیش خفاش از گردن در خواب بیانگر انباشته شدن بدهی است و شاید بدهی به دلیل تقلب یا دزدی بوده است و اما نیش خفاش از پشت در خواب بیانگر خیانت و خیانت است.نیش خفاش از پا در خواب ممکن است مکان های سرگرمی یا بیکاری را نشان دهد.
 • و گزش خفاش در خواب بیانگر مزاحمینی است که برای بیننده مشکل ایجاد می کنندو هر کس در خواب خفاشی را ببیند که خون او را می مکد، در امور مالی بر او دخل و تصرف می کند.
 • می گفتند: نیش خفاش در خواب، بیانگر فقر است و هر که در خواب ببیند که خفاش او را گاز می گیرد، ورشکسته یا فقیرتر می شود، زیرا خفاش تنها پرنده ای است که پر است و می گفتند خفاش در خواب نیش می زند. بیماری های عفونی را نشان می دهد.
 • تعبیر دیدن گاز گرفتن در خواب را با کلیک بر روی راه حل او بخوانید.

 • خفاش سیاه در خواب بیانگر دشمنی مرموز است که بیننده خواب او را نمی شناسدو خفاش سیاه در خواب دشمنی بسیار خصمانه و خیانتکار است و هر که در خواب ببیند که خفاش سیاه به او حمله می کند، بیانگر ضرری است که بیننده خواب از دشمن خود خواهد دید.
 • خفاش سیاه در خواب ممکن است نشان دهنده کوری بینش و انتخاب ضعیف باشد و دیدن خفاش سیاه زیاد در خواب بیانگر احساس انزوا و تنهایی یا حضور دوستان فریبکار است.
 • خفاش سفید در خواب بیانگر کشف چیزی مرموز یا پنهان استو شايد ديدن خفاش سفيد در خواب بيانگر علم به رازي از دوست يا خويشاوند است كه بيننده خواب را آزار مي دهد و گفته اند خفاش سفيد در خواب مرد مفيدي است كه مردم را منزوي مي كند، مشروط بر اين كه موجب هيچ امري نشود. آسیب در بینایی
 • دیدن خفاش در خواب در روز نشان دهنده کوری بصیرت و راه رفتن بی هدف است و اما دیدن خفاش در خواب در شب بیانگر اعمال پنهان و مذموم مانند فضول و دزدی است.
 • کشتن خفاش در خواب بیانگر پیروزی بیننده در اختلاف استو کشتن خفاش در خواب بیانگر گرفتار شدن دزد یا فرار از خیانت و خیانت است.
 • گفته می شد ذبح خفاش در خواب نشان دهنده ازدواج با مجرد است، اما ازدواج خوشی نیست و شاید ذبح خفاش در خواب به معنای پایان کار ناراحت کننده یا خلاص شدن از شر فرد مزاحم باشد.
 • خون خفاش در خواب مالی است که باقی نمی ماند و می گفتند خون خفاش در خواب نشان دهنده پرداخت بدهی است زیرا برای از بین بردن موهای بدن استفاده می شود.
 • و هر که گفت در خواب دیدم که خفاش را کشتم ممکن است بیانگر پایان غیبت و شایعه باشد و کشتن خفاش در خواب اشاره به ساکت کردن مرد پرحرف از مخالفان یا دشمنان است.
 • شکار خفاش در خواب بیانگر شکار دزد است یا فرار از آسیب قبل از وقوع، ابن شاهین گفت: دیدن خفاش در خواب، بر حسب حال بیننده، نشانگر همراهی با مردی محروم، ظالم یا گوشه نشین عبادت کننده است.
 • خوردن گوشت خفاش در خواب بیانگر آن است که از مشاجره پول کمی به شما می رسد و بیننده از آن سودی نمی برد.خوردن گوشت خفاش در خواب بیانگر پول و مالی حرامی است که بیننده با نیرنگ و دسیسه می گیرد و دوام نمی آورد.

 • نیش خفاش در خواب برای یک زن مجرد بیانگر آسیب از طرف دوست یا خویشاوند او استو هر کس در خواب ببیند که خفاش او را گاز می گیرد، شاید یکی از اسرار او برملا شود یا در معرض تهمت و افترا قرار گیرد.
 • خفاش در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده تلاش افرادی است که او را اغوا می کنند، به خصوص اگر دختر مجرد در خواب ببیند که خفاش به او حمله کرده است یا در خواب ببیند که خفاشی او را تعقیب می کند.
 • دیدن خفاش در خواب برای زن متاهل بیانگر آن است که هیچ همسایه و خویشاوند زن خوبی در آنها وجود ندارد، شاید خفاش در خواب زن متاهل بیانگر کسی باشد که او را زیر پا می گذارد و حرمت خانه او را زیر پا می گذارد.
 • و نیش خفاش در خواب برای زن متاهل بلاها و مشکلات فراواننیش خفاش در خواب برای زن متاهل نشان دهنده رسوایی است که او را تعقیب می کند، حتی اگر تهمت به او باشد.
 • حمله خفاش به زن شوهردار در خواب ممکن است نشان دهنده خیانت و خیانت یا قرار گرفتن او در معرض کلاهبرداری و اخاذی باشد و خفاش در خواب هیچ ضرری ندارد.
 • شیخ النابلسی می گوید: دیدن خفاش در خواب برای زن حامله، بیانگر زایمان بی خطر است و خفاش در خواب مخصوصاً برای زن باردار مفید است.
 • حمله خفاش در خواب برای زن مطلقه نشان دهنده دوست دختر بد و کسانی است که برای بیننده شر می خواهند. حمله خفاش در خواب برای زن مطلقه ممکن است نشان دهنده مردی باشد که او را تعقیب می کند، او را اغوا می کند و قصد بدی برای او دارد.و گزش خفاش در خواب برای زن مطلقه ضرر و بلا یا کلماتی است که موجب ضرر می شود و شنیدن صدای خفاش در خواب بیانگر شنیدن سخنان ناراحت کننده یا خبر ناگوار برای زن مطلقه است.

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا