تعبیر به در خواب و خوردن و چیدن به در خواب

تعبیر خوردن به در خواب چیست؟ علامت به در خواب، تعبیر خواب خوردن به، تعبیر خواب چیدن به، دیدن درخت به در خواب و تعبیر به سبز در خواب.

تعبیر خواب در تعبیر دیدن درخت به در خواب متفاوت استبعضی از آنها در خواب می گویند که به به دلیل رنگ زرد آن خیری ندارد و نشان دهنده حسد و بیماری است و برخی در خواب می گویند که به در خواب اگر نخورد اشکالی ندارد و نشان دهنده سود است. و پول خواب روی به زرد است و خداوند اعلم در این مطلب تعبیر دیدن به در خواب را به طور مفصل و معنی خواب خوردن به و چیدن به سبز و زرد و تعبیر درخت به در خواب برای زن و مرد و موارد دیگر بینایی به.

 • امام ابن سیرین می فرماید که بِه در خواب بیانگر بیماری و خستگی استو بِه در خواب ممکن است حاکی از سفری باشد که همراه با فراق و سختی باشد و خواب بِه مورد تنفر بیشتر تعبیر کنندگان خواب از جمله امام محمد بن سیرین باشد.
 • برخی دیگر می گفتند که به در خواب ممکن است نشان دهنده افزایش سود تجارت و افزایش برکت در پول و کار باشد، به ویژه دیدن آب به در خواب و دیدن به بدون خوردن آن.
 • و شیخ نابلسی گفت که بِه سبز در خواب بهتر از به زرد استو خواب خوردن به، بیانگر بیماری است، و خوردن بِه در خواب، شفای مریض است، و بِه در خواب، بیانگر گسترش قدرت برای اختیار و قوت دولت برای ولیّ است.
 • بِه در خواب به دلیل اینکه شدید و قابض است نشان دهنده بخل و بخل است و شاید بَه نشان دهنده حفظ اسرار و حفظ آن به همین دلیل باشد.تک دانه به در خواب بیانگر زنی زیبا و دشوار یا سفری بزرگ است.
 • النابلسی معتقد است که بِه در خواب طلا و پولی است که بیننده خواب آن را تصرف می کند، به ویژه اگر شواهدی بر آن در خواب وجود داشته باشد.
 • ابن شاهین ظهیری گفته است که بِه در خواب، دلالت بر سفری طولانی دارد که بیننده خواب خسته و بدبخت است، و هر کس در خواب ببیند که به را می گیرد و نمی خورد، دلالت بر آن دارد که خیر و فایده آن است. برای او به دست آمد، زیرا به در غیر سرزمین خود میوه ای عزیز است.
 • شايد بِه در خواب دلالت بر فرزند و نسل باشد، به ويژه اگر بيننده در انتظار فرزندى بود و در جستجوى آن بود، سپس آن را در خواب ديده بود، ظهيرى مى گويد وقتى حضرت آدم عليه السلام نازل شد. به زمین، از بِه خورد و سپس از او انزال کرد و از این رو، بِه در خواب دلالت بر اولاد و فرزندان دارد.
 • و امام صادق فرمود: «به در خواب اگر در وقت و زمان خود نباشد، نشان دهنده بیماری است».بیشتر میوه ها و سبزیجات در خواب زمانی که در فصل نیستند، منفور هستند، مگر آنهایی که خشک نگه داشته می شوند.
 • الکرمانی می‌گوید: «به زرد در خواب مرض سختی است و بِه سبز در خواب بیماری آسانی است».
 • نابلسی می گوید خوردن به در خواب شفا است و اگر بیننده سالم باشد خواب خوردن به بیانگر پریشانی و نیرومندی در اختیار یا ظلم در کار است، چنان که خوردن به در خواب به سفر اشاره دارد.
 • خوردن به در خواب بیانگر بخت بد یا مشکلات در امر امرار معاش است. خواب خوردن به ممکن است بیانگر خاطرات بد باشدیا ملاقات با فردی که بیننده را به یاد دوران سختی از زندگی اش می اندازد.
 • خوردن به سبز در خواب نشان دهنده منفعت بعد از سختی است و اندک خواهد بود، خوردن به در خواب بیانگر سفری سخت در راه امرار معاش یا معرفت است.
 • در مورد خوردن به زرد در خواب، ممکن است نشان دهنده بیماری و مشکلات سلامتی باشد، یا خوردن به زرد نشان دهنده حسادت و ازدحام کردن برای امرار معاش و دلایل زندگی است.
 • و بعضی از تعبیر کنندگان خواب گفته اند که خوردن به در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوی دور است اگر فرو بردن آن در خواب آسان باشد.
 • می گفتند: خوردن به در خواب، بیانگر ناامیدی و دل شکستگی است، یا بیانگر مالی است که بیننده به سختی می گیرد و از خانواده خود بخیل است.
 • ابن سیرین می گوید درخت به در خواب دلالت بر مردی عاقل و دانا دارد اما با عقل عمل نمی کند و از علم خود بهره ای نمی برد و چه بسا درخت به در خواب، دلالت بر مردی دارد که زیاد مسافرت می کند و در خانه ای ساکن نمی شود، فرزندان بخل و بخل هستند و خدای متعال داناتر است. تعبیر دیدن درختان در خواب را اینجا بخوانید.

 • تعبیر چیدن به در خواب، بیانگر کم مالی و سخت به دست آوردن آن است بیننده آن را تا پس از سختی و خستگی دریافت نمی کند.
 • و بِه سبز را در خواب پول بیشتر چید، ولی خستگی و گرفتاری او بیشتر است و هر که در خواب ببیند که به چید، بر اثر کاری درو می کند و ممکن است او را ناامید کند.
 • گفته شد چیدن سبزه در خواب به نفع مردی است که قدر خود را نمی داند و هر که در خواب ببیند که به سبز می چیند و جمع می کند از دوستان و اقوام خود پول می گیرد تا شروع کند. شغل جدید یا سفر
 • خواب چیدن به در خواب و جمع آوری آن، بیانگر وصول قرض مردم به بیننده پس از سختی و خستگی و پیگیری های فراوان است.
 • هر کس در خواب به را بچیند و آن را گندیده یا مزه ناخوشایند بیابد، بیانگر رابطه ای است که موجب پشیمانی و دردسر او می شود.
 • دیدن یک به در خواب ممکن است نشان دهنده فرصتی برای سفر پس از خستگی مفرط برای تامین نیازهای سفر باشدخوردن به در خواب نشان دهنده مال اندک است که خسته است و دادن به در خواب ممکن است نشانگر امانتی سنگین یا راز نگه داشتن باشد.بیمار و اضطراب از بیننده دور می شود و هر که مرده را ببیند که بره را می گیرد. در خواب مسافرت او مختل می شود و در خواب دیدن مرده در حال خوردن به صدقه و دعا نیاز دارد و یا بدهی دارد که او را آزار می دهد و خداوند متعال می داند.

 • تعبیر خواب به در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که برخی از حالات او بدتر خواهد شد.و خواب خوردن به برای مجردها بیانگر ناامیدی از روابط عاشقانه یا دوستی است و خوردن به در خواب برای مجردها بیانگر خاطرات بد بیننده است.
 • شاید دیدن به در خواب برای زن مجرد، بیانگر نامزدی و ازدواج سختی باشد که بدون زحمت و زحمت صورت نمی گیرد.
 • خریدن به در خواب برای زنان مجرد بیانگر این است که او رازهای آزاردهنده ای در مورد خود یا دیگران دارد.
 • و بِه در خواب برای زن شوهردار نشان دهنده سفر یا دوری شوهر از او است و خوردن به زرد در خواب بیانگر اختلاف با شوهر است. شاید اختلافات قدیمی تجدید شدو بِه سبز در خواب زن متاهل بهتر است و ممکن است نشان دهنده روزی باشد که به سختی به سراغش می آید.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب از جمله ابن شاهین گفته اند که درخت به در خواب برای زن متأهل نشان دهنده حاملگی و زایمان است در صورتی که بیننده لیاقت حاملگی را داشته باشد و در انتظار حاملگی باشد، به ویژه دیدن دانه به که از شوهر گرفته شده است. خواب، یا گرفتن به از شخص ناشناس در خواب، یا دیدن آب به.
 • و اما دیدن به در خواب برای زن باردار، در بیشتر موارد بیانگر بارداری سخت استو اگر زن حامله مریض باشد، بِه سبز در خواب او نشان دهنده شفا است و اگر سالم باشد، دیدن زرد در خواب، بیانگر مصیبت حاملگی و امراض آن است و خداوند متعال اعلم است.
 • چیدن به سبز در خواب برای زنان مجرد بیانگر نتایج کار اوست که پس از خستگی درو می کند. در ذهن او و آنطور که او می خواست نیستو گفته شد که بِه سبز در خواب برای زن مجرد پند مفیدی است که از تندخو می شنود و او را ملامت می کند یا چیزی که بعد از دیر شدن پشیمان می شود و از آن عبرت می گیرد و خدایا. بهترین می داند

  منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا