تعبیر دیدن مژه در خواب و مژه در خواب

تعبیر دیدن مژه در خواب و مژه در خواب

مژه در خواب و تعبیر مژه در خواب، تعبیر مژه های پرپشت و بلند در خواب، افتادن مژه در خواب، کندن مژه و مژه مصنوعی در خواب.

چشم در خواب دلالت بر سعادت انسان و زینت زندگی از قبیل پول و فرزند و سایر اسباب خوشبختی دارد و هر چه در اطراف چشم باشد چنین تعبیر می شود مانند دیدن ابرو و پلک و مژه در خواب. دلالت بر راحتی و وسعت در دنیا و نیکی و بالعکس دارد در این مطلب با نمادهای دیدن مژه و مژه در خواب، تعبیر خواب مژه های پرپشت و بلند و مژه مصنوعی در خواب بیشتر آشنا شوید. معنی کندن مژه و افتادن مژه در خواب برای زن و مرد.

 • ابن سیرین می گوید مژه در خواب نشانگر حفظ پول و فرزندان و قوت ایمان استمژه بلند در خواب خیر و شادی و اعتبار است و هر بدی که بیننده در مژه می بیند حکایت از غم و اندوه و خیال باطل از جانب فرزندان یا پول دارد.
 • و مرض مژه در خواب نشان دهنده بیماری کودکان است یا نقص مژه در خواب نشان دهنده فساد بستر است.
 • شیخ النابلسی فرموده است: مژه در خواب، حافظ دین و مصون ماندن از فتنه و بدعت است و مژه در خواب، بیانگر آن چیزی است که چشم تشخیص می دهد، مانند فرزندان، همسران، پول، علم و منزلت و دیدن عیب در مژه و… مژه در خواب بیانگر رسوایی یا مصیبت است.
 • النابلسی می افزاید: هر که در خواب ببیند که در سایه مژگان خود نشسته است در سایه دین یا علم خود زندگی می کند و اگر بیننده از اهل دنیا باشد و بیند. سایه مژه هایش در خواب، سپس پول می گیرد و از مردم پنهان می شود.
 • دیدن مژه در خواب بیانگر نقص دین یا مصیبت در خانواده و مالی است و مژه های بلند و زیبا در خواب افتخار در دین و پاسداری از جهت شادی و لذت است و گفتار در اینجا برای ال نابلسی.
 • می گفتند مژه ها در خواب بیانگر امری سریع و زودگذر استتکان دادن چشم در خواب بیانگر تعجب است، اگر مژه ها در خواب زیبا، بلند و سیاه بود، بیانگر تعجب سریع و خوشایند است و بالعکس.
 • تعبیر دیدن چشم در خواب را با کلیک بر روی حل آن به صورت کامل و دقیق بخوانید.

 • خواب مژه های پرپشت نشان دهنده حفظ عوامل شادی و خوشبختی در زندگی بیننده خواب است.و پرپشت مژه در خواب در بین مردم اعتبار و شهرت نیکویی به تقوا و دین دارد، مشروط بر اینکه تراکم مژه در خواب زشت و زشت نباشد.
 • و چشمک زدن غلیظ در خواب، بیانگر فرزند خوب استو گفته شد که خواب مژه های پرپشت در خواب شادی بیننده با اهل خانه و اطمینان اوست و هر که در خواب مژه های پرپشت و سیاه و زیبا ببیند از نگرانی در امان می ماند. فرزندانش و یا به واسطه آنها در میان مردم عزت و حیثیت خواهد یافت.
 • و اما مژه های روشن در خواب، بیانگر سبکی ایمان و سهولت اغواگری است. و هر که در خواب مژگان خود را روشن ببیند گرفتار بلا می شود از طرف فرزندان یا همسرش چون مژه های روشن در خواب نشانه مشکلات معیشتی و معیشتی است، مشروط بر اینکه مژه روشن در خواب از مژگان بیننده در واقعیت روشنتر باشد.
 • و هر کس در خواب چشم راست را غلیظ و چشم چپ را نور چشمک بزند، بیانگر قوت ایمان و دین نیک او با مصیبت در دنیا و گرفتاری از فرزندان و مشغله های کاری است و عکس آن بیانگر ظرفیتی در دنیاست. و نقص در دین یا فساد، و خداوند متعال آری و داناتر است.
 • مژه بلند در خواب، ثبات در زندگی و رزق استدیدن مژه های بلند و پرپشت در خواب خوشبختی طولانی مدت است و مژه های بلند و روشن در خواب بیانگر کم بودن اطرافیان بیننده یا کمبود فرزند است، با این حال او در زندگی خود تا زمانی که خوشحال است. مژه ها در خواب
 • مژه های کوتاه در خواب، شادی سریعی است که دوام نمی آورد و می گفتند کوتاهی مژه در خواب، نشان دهنده خروج فرزندان از مسئولیت والدین و استقلال آنها به تنهایی است.
 • و درازکردن مژه در خواب بیانگر محافظت مضاعف یا ترس برای کودکان است و چه بسا خواب بلند شدن مژه بیانگر مواجهه با شرایط سخت با عقل و قوت باشد و ان شاء الله برای بیننده خیر است.
 • مژه هایی که در خواب روی چشم می افتند تا زمانی که بینایی از بین نرود یا بدتر شود، نشانه ی دل مشغولی بیننده به دغدغه های دنیوی آخرت یا کوری او نسبت به امیال و جاه طلبی هاست، پس حقیقت را نمی بیند.
 • پلک زدن کوتاه در خواب اگر زشت نباشد خوب استهمین طور مژه های بلند در خواب اگر بلند باشند خوب است حتی اگر روشن باشند بهترین دید مژه ها در خواب مژه های بلند و پرپشت مشکی است که زیبایی و زیبایی را افزایش می دهد.
 • افتادن مژه در خواب بیانگر از بین رفتن عوامل خوشبختی است و بدبختی هایی که انسان در زندگی با آن مواجه می شود و افتادن مژه در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری و مشکلات سلامتی باشد.
 • افتادن مژه در خواب بیانگر جدایی پسران و یا عصیان آنها از والدین است.
 • و هر که در خواب ببیند که موی مژه بر گونه‌اش می‌ریزد، بیانگر ناامیدی یا از دست دادن آبرو و زوال نعمت است.
 • و اما جمع کردن موی مژه در خواب، بیانگر تلاش برای اصلاح مفسدان دین و دنیا و تلاش برای جمع آوری فرزندان یا جمع شدن خانواده است و گفته شد مژه در خواب، پشیمانی و پشیمانی است. .
 • و هر کس در خواب دید که مژه هایش می ریزد، باز می گردد و دوباره جوانه می زند در غیبت از سفر برگشته و یا از گناهی توبه کرده است و کاشتن مژه بعد از افتادن در خواب بیانگر رفع و رفع نگرانی های مربوط به آب سیاه، فرزند یا ازدواج است و خداوند اعلم.
 • نابلسی می گوید: هر که در خواب ببیند مژه ندارد، بیانگر آن است که احکام دین را حفظ نمی کند و به آن پایبند نیست.
 • می‌گفتند افتادن مژه و مژه در خواب، نشان‌دهنده طول عمر است، به‌ویژه اگر نشانه‌ای از پیری باشد، یا افتادن مژه‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌های طاقت‌فرسا و غم طولانی‌مدت است.
 • ریزش یک مو از مژه در خواب نبود فرزند یا ارتکاب گناه یا از دست دادن امنیت که در هر صورت آسانتر از از دست دادن تمام مژه ها در خواب است.
 • افتادن مژه و ابرو در خواب، بر حسب حال بیننده و شواهد بینا، بیانگر از بین رفتن اعتبار در میان مردم و از دست دادن محافظت یا ناتوانی در محافظت از فرزندان و والدین است.
 • کشیدن مژه در خواب بیانگر رسوایی استنابلسی می‌گوید: هر که در خواب ببیند که مژه‌هایش را می‌کند، او را در دینش آشکار می‌کند و چیزی را که حاوی خواری و ذلت است برایش آشکار می‌سازد.
 • کندن مژه در خواب همراه با خنده برای بیننده مصیبت بزرگی است و احتمال آن بیشتر مربوط به بچه یا پول است و اما کندن مژه در خواب هنگام گریه بیانگر پشیمانی شدید از گناه یا لذتی است که تبدیل به آن می شود. اندوه، به خصوص اگر گریه زوزه و زاری باشد.
 • و کندن مژه در خواب برای زیبایی نشانگر حفظ دین و معاش است و هر که ببیند مویی از مژه های خود بدون درد کند از آنچه نگرانش می کند و عمرش را تباه می کند خلاص می شود و یک تار مو از آن کنده می شود. مژه در خواب اگر خونی در بینایی وجود نداشته باشد و شکل مژه ها مخدوش نشود بهتر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که مژه هایش را می کند و خون و زخمی بر آن جاری شد، مال حرام می خورد که دینش را تباه می کند، یا گناهی می کند که خانواده و فرزندانش را ناراحت می کند و دنیایش را تباه می کند، و خدا می داند. بهترین.
 • و کندن مژه در خواب اگر کیفر باشد بیانگر فضول و تعقیب عورت است و این خواب هشداری است برای باز داشتن بیننده از آن.
 • دیدن مژه های کسی در خواب، بیانگر بی انصافی بیننده است. یا آشکار ساختن او در میان مردم، و گفته اند که کندن مژگان در خواب، بیانگر برتری بر او در نزاع است که روزی او را قطع می کند، و خداوند متعال داناتر است.
 • تعبیر مژه مصنوعی در خواب که دلالت بر آرزو داردو گذاشتن مژه مصنوعی در خواب اگر زیبا باشد، بیانگر حیثیت طلبی در بین مردم و امرار معاش یا زایش است.
 • و رویای مژه مصنوعی برای یک مرد ممکن است نشان دهنده خوشبختی باشد که دوام نمی آورد یا آرزویی که به آن می رسد و لذت آن بر او دوام نمی آورد و مژه های مصنوعی در خواب ممکن است برای مرد نشان دهنده کمک بیرونی برای حفظ پول و خانواده اش باشد.
 • اما اگر مژه مصنوعی در خواب برای زینت مال مرد باشد یا ظاهری زنانه به او بدهد خیری در آن نیست و بر فساد و بیکاری دلالت می کند و الله اعلم.
 • مژه مصنوعی در خواب برای یک زن خوب، سود و خوشبختی استو گذاشتن مژه مصنوعی در خواب برای زن بیانگر اعتبار او در میان همسالان و مال و شرف و فرزندانی است که به آن آراسته است.
 • مژه مصنوعی در خواب برای زنان مجرد مقدمه ای برای یک موقعیت شاد یا برآورده شدن آرزوی عزیز است و مژه مصنوعی در خواب برای زن متاهل نشان دهنده خوشبختی او با فرزندان و همسرش است.
 • و اما افتادن مژه مصنوعی در خواب دلالت بر فاش شدن دروغ یا افشای راز دارد و چه بسا افتادن مژه مصنوعی در خواب بیانگر زوال نعمتی از بیننده باشد و خداوند متعال اعلم. .
 • منشأ تعبیر مژه مصنوعی در خواب این است که برای زن ستوده است زیرا از زینت های اوست، مشروط بر اینکه بر زیبایی و فضل او بیفزاید.
 • شیخ نابلسی می گوید سفید شدن مژه ها در خواب نشان دهنده بیماری استو هر که در خواب ببیند مژه هایش خاکستری و موی مژه هایش سفید می شود در سر یا دهانش مرض شود شاید سفیدی مژه در خواب دلالت بر از بین رفتن امید و آرزو باشد قرض های انباشته و مشکلات مالی و هر که در خواب ببیند که مژه های خود را رنگ می کند، حال خود را از مردم پنهان می کند یا مقداری از بدهی خود را می پردازد و اگر در خواب رنگ به موهای مژه نچسبد. سعی می کند فقر یا نگرانی خود را پنهان کند و نمی تواند.

  کثیفی روی مژه ها در خواب پول پس از سختی زیاد استیا کثیفی مژه در خواب دلالت بر فرزندان و مسئولیت های خسته دارد و در خواب دیدن مژه های کثیف بیانگر فساد دین است و دیدن گل یا گل بر مژه ها در خواب برای بیننده رسوایی و رسوایی است. همانطور که گل مژه در خواب بیانگر آرزوها و امیال غیر قانونی است.مژه در خواب نشان دهنده صاف کردن اوضاع و رفع عیب است.همچنین شستن مژه در خواب بیانگر زوال نگرانی و پایان امور نگران کننده در زندگی است. بینا و خداوند متعال داناتر است.

 • مژه در خواب برای زنان مجرد بیانگر شادی، شادی و زینت است تا آنجا که زیبایی و بلندی مژه های بیننده خواب و مژه های پرپشت در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده آرزوهایی است که با شادی و لذت محقق می شوند و همچنین مژه های بلند در خواب.
 • مژه های روشن در خواب زن مجرد به اندازه زشتی و بد شکلی مژه ها نشان دهنده رفتار بد است، شاید روشن بودن مژه ها در خواب نشان دهنده از بین رفتن بخشی از امیدهای او باشد.
 • همچنین افتادن مژه در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده ناامیدی استو چه بسا مژه افتادن در خواب، دلالت بر زنان نامحرم داشته باشد و هر کس تمام مژگان او را در خواب ببیند در دین و تربیت خود زیاده روی کرده است و خدا داناتر است.
 • و کندن مژه در خواب برای زنان مجرد در صورتی که زیبایی اشکالی ندارد و بیانگر اصلاح امور است، ولی اگر کندن مژه در خواب زن مجرد، او را زشت جلوه دهد، بیانگر غم و اندوه شدید و مشکلات بسیار یا مجازات شدید است.
 • تعبیر خواب مژه مصنوعی در خواب برای زنان مجرد ممکن است بیانگر نامزدی باشد که شادی گذرا یا ماندگار نیست همچنین نصب مژه مصنوعی در خواب برای زنان مجرد بیانگر دستیابی به سعادت موقت است و گفته شده است که خواب. مژه های مصنوعی برای مجردها نشان دهنده ریاکاری است، به خصوص اگر مناسب شکل آنها نباشد.
 • تعبیر ریمل مژه در خواب برای زن مجرد، حکایت از یک مناسبت مبارکرؤیای ریمل مژه برای زنان مجرد ممکن است بیانگر نامزدی و ازدواج یا برآورده شدن آرزوهای عزیز و بزرگ باشد غم و اندوه از عشق و نامزدی.

 • مژه ها در خواب برای زن متاهل نشان دهنده فرزندان و خانواده استدیدن مژه های پرپشت و بلند در خواب برای زن متاهل بیانگر خوشبختی او با فرزندان و حفظ خانواده است، در حالی که مژه های کوتاه و روشن بیانگر چیزی است که او را می ترساند و نگران می کند.
 • شاید مژه در خواب برای زن متاهل نشان دهنده دین و تعهد او باشد، مژه های پرپشت در خواب زن متاهل نماد تقوا و عمل به دستورات شرعی است و برعکس، مژه های روشن یا کوتاه یا دیدن عیب در مژه ها.
 • افتادن مژه در خواب برای زن متاهل بیانگر ترس و اندوه فرزندان است.
 • همچنین کندن مژه در خواب برای زن متاهل بیانگر غم و اندوه و مصیبت استو بستن مژه در خواب برای زن شوهردار بیماری است که در خانه او وارد می شود و خدا داناتر است.
 • مژه مصنوعی در خواب زن متاهل به زینت موقت و شادی ناگهانی موقت مانند شنیدن خبرهای خوشحال کننده یا حضور در یک رویداد اشاره دارد.
 • مژه در خواب برای یک زن باردار نشان دهنده سلامت او و سلامت جنین استمژه های پرپشت و بلند در خواب برای زن باردار نماد سلامتی و برکت است و مژه های پرپشت در خواب حامله بیانگر رفع مشکلات و فرج و برعکس کندن مژه و افتادن مژه در خواب برای زن باردار است و خداوند متعال. بهترین می داند
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «الافعار القدری، بیان در بینش» شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 2000.l.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا