تعبیر دیدن پر در خواب و علامت پر در خواب

تعبیر دیدن پر در خواب و علامت پر در خواب

تعبیرگران رویا موافقند که پر در خواب عمدتاً به معنای پول و رزق استابن سرین گفته است که پر در خواب امرار معاش و اقتدار است و همچنین نابلسی و ابن شاهین و دیگران است، اما برخی از تعبیرگران خواب معاصر نماد پر در خواب را با روابط عاطفی و اجتماعی مرتبط می‌دانند، می‌گویند پرهای سفید پایداری و خوبی دارد. -بودن و پر سیاه ناامیدی و بدبختی در عشق در این مطلب می خوانید تعبیر دیدن پر در خواب به صورت کامل و دقیق پر پوشیدن در خواب معنی پر سفید و پر سیاه در خواب رنگ های پر ، پر پرنده در خواب تعبیر جمع آوری پر و کندن پر در خواب و سایر نمادهای پر در خواب.

 • امام ابن سیرین می فرماید: هر که در خواب پر ببیند، بیانگر مال و مناصب بلند استو هر که او را در خواب بال و پر ببیند و با آن پرواز کند، حکایت از سفر پر برکت و سودمندی دارد، همچنان که دیدن پر در خواب، نشانگر مال اندوخته است، مبلغی که نیاز به مراقبت و مدیریت دارد.
 • و شیخ نابلسی گفت: پر در خواب رزق و سود است، چنانکه پر در خواب نشان دهنده لباس و ثروت پس از فقر است، بدانید.
 • ابن شاهین الظهری گوید: خواب. پرها با توجه به تراکمشان نماد شرافت و اعتبار هستندو پر اگر از پرنده ای باشد که خوردن غذای او حلال است، بیانگر پول حلال است، اما دیدن پرهای پرنده که خوردن آن در خواب حرام است، بیانگر مال حرام است.
 • پرهای کوچک و نرم در خواب، پول کم با خستگی است و پرهای درشت در خواب، مال فراوان و رزق و روزی است انشاالله.
 • و اما نوشتن با پر در خواب، بیانگر امانت مال است و هر که در خواب ببیند که با پر می نویسد، عهد مبارک می بندد یا عقد می نویسد یا شراکت سودمند می کند.
 • خوردن پر در خواب، بیانگر مالی است که بیننده به ناحق می گیرد، و هر که در خواب ببیند که پر می خورد و آن را فرو می برد، امانت را دریغ می کند یا زکات را دریغ می کند، و چه بسا خوردن پر در خواب، بیانگر خوردن حق زن باشد. و خدا داناتر است.
 • تعبیر دیدن بال در خواب را با کلیک بر روی حل آن به صورت کامل و دقیق بخوانید.

  تعبیر پرهای خاکستری در خواب

  پرهای خاکستری در خواب بیانگر شرایط نوسانی بین راحتی و خستگی است و پرهای خاکستری در خواب ممکن است نشان دهنده سردرگمی در مسائل مالی یا ازدواج باشد، اما دیدن پرهای خاکستری در خواب به هر حال بیانگر خوبی است.

  تعبیر دیدن پرهای سبز در خواب

  پرهای سبز در خواب ایمان و تقوا است و دیدن پرهای سبز در خواب اگر بیننده دانش آموز باشد بیانگر علم و دانش و برتری در تحصیل است و پرهای سبز در خواب به دلیل صداقت و حفظ بیننده نشان دهنده حسن شهرت است. حقوق مردم، سرزمین مقدس و معرفت خداوند.

  پرهای بنفش در خواب

  پرهای بنفشه در خواب نماد یک رابطه عاطفی خاص است یا پرهای بنفشه در خواب نشان دهنده راه حل های هوشمندانه ای است که بیننده برای اکثر مشکلات مالی یا اجتماعی خود پیدا می کند اخبار او را گیج می کند اما راه حل مناسب را انتخاب می کند.

  پرهای صورتی در خواب

  دیدن پرهای صورتی در خواب بیانگر فرصت های بزرگ در زندگی بیننده و جاه طلبی های بزرگ است و دیدن پرهای صورتی در خواب نماد برآورده شدن آرزوی غیرمنتظره است، در حالی که پر قرمز در خواب نماد رقابت شدید و حسادت و پرهای زرد در خواب است. در خواب غبطه بر پول و فضل و بیننده برای تکمیل امر خود از کتمان می کند و خداوند داناتر است.

  پرهای رنگی در خواب

  بیشتر تعبیر کنندگان خواب از دیدن پرهای رنگی در خواب مخصوصاً برای مردان متنفر بودند و بسیاری از پرهای رنگی در خواب نشان دهنده پول مشکوک یا دنبال کردن هوای نفس در برآوردن خواسته ها است.

 • پر در خواب برای زن متاهل نشان دهنده رفاه و خوشبختی زناشویی استو پر پوشیدن در خواب زن متاهل نشان از بهبود وضع مادی و عاطفی دارد و هر کس در خواب ببیند که پر دارد، ممکن است شوهرش به او پول بدهد یا از کارش پول جمع کند.
 • و پرهای سفید در خواب زن متاهل ایمنی و راحتی است، در حالی که پرهای سیاه در خواب برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده مشکلاتی برای رسیدن به آسایش یا رفاه مادی باشد.
 • دیدن پر پوشیدن در خواب برای زن متاهل نیز بیانگر پنهان کاری، رهایی از چشم مردم و تعهد به دین است.
 • تعبیر دیدن پر در خواب برای زن باردار

  پر در خواب برای زن باردار حکایت از سلامت جنین و تشکیل کامل آن دارد انشاءالله علم نزد خداست.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا