تعبیر دیدن زمین در خواب با ترجیح

تعبیر خواب خرید و فروش زمین و دیدن زمین کشاورزی در خواب ، تعبیر شخم زدن زمین در خواب و دیدن زمین شخم زده ، زلزله در خواب و خواب بلعیده شدن زمین.

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: «وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ یَعْمَدًا مَکْنَ الْأَرْضِ وَالْعَمْرُ» زمین جایگاه انسان فانی است و از آن منابع معاش و معیشت او است. . با تعبیر زلزله در خواب، تعبیر کلی خواب زمین، علاوه بر تعبیر خواب شکافتن زمین و تعبیر زمین صاف و زمین باریک در زمین آشنا می شویم. رویا.

«زمین در خواب به دلیل نزدیکی به جهان، و آسمان به دلیل تعالی، عالم آخرت را نشان می‌دهد».

 • ابن سیرین می گوید: زمین در خواب دلالت بر جهان دارد و به وسعت و تنگی آن توضیح داده می شود، زمین بزرگ در خواب در دنیا و روزی فراوان است و زمین باریک در عالم. خواب روزی کمتر و تنگی است و ممکن است آسمان حکایت از آخرت داشته باشد زیرا زمین بر دنیا دلالت دارد و خداوند داناتر است.
 • شيخ نابلسي گويد زمين در خواب بيانگر زن است زیرا پا می گذارد، شخم می زند، می کارد، آب می دهد و می زاید و دیدن زمین زراعتی در خواب بیانگر خیر و برکت است و ممکن است حکایت از حاملگی زوجه داشته باشد، و اما زمین بایر در خواب، بیانگر عدم امکان حاملگی یا عدم تدبیر است و قطع معیشت
 • زمین در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده آینده او است اگر دختر مجردی در ازدواج یا کار خود زمین وسیعی ببیند و در آن زراعتی باشد، نشان دهنده ازدواج نزدیک با مردی خوش اخلاق و خوشنام است و دیدن زمین بایر یا زمین باریک ممکن است نشان دهنده ازدواج سخت . .
 • و زمین در خواب برای زن متاهل نشان دهنده فرزندان اوستهر که در خواب زمین زراعتی را دید از فرزندان خود خیری به دست آورد و گویند خرید زمین در خواب برای زن شوهردار، حکایت از حاملگی و زایمان دارد.
 • گوستاو میلر، تعبیر خواب معروف غربی، می گوید که زمین حاصلخیز در خواب نشانه خوبی است، مگر اینکه عمیق و صخره ای باشد که نشان دهنده یأس و ناامیدی است. و هر كه خشكي را از دريا يا بحر ببيند، گويي خشكي را در حالي كه در كشتي است ببيند، اين راه سعادت و رستگاري است و زلزله در خواب به قول ميلر بيانگر مصيبت و ناكامي بزرگ است. کار یا جنگ هایی که بین ملت ها رخ می دهد.
 • ابن سیرین می گوید خرید زمین در خواب به دنیا دلالت می کند، پس هر که در خواب زمین مجهول بخرد اگر فقیر باشد ثروتمند است و اگر مجرد باشد ازدواج کرده و اگر توان متوسط ​​داشته باشد قیام کند. و خواب خرید زمین معلوم ممکن است بیانگر شراکت یا ازدواج با صاحبان آن زمین باشدو می گفتند خرید زمین در خواب به اندازه وسعت و حاصلخیزی زمین در خواب نماد سود حاصل از تجارت است.
 • شیخ نابلسی می گوید خرید زمین در خواب تعبیر می شود; هر که زمین بایر و بایر و عاری از گیاه بخرد با زن فقیر یا عقیم ازدواج کند و زمین پهن شده در خواب رستگاری زندانی و تولد زن حامله است و ازدواج کرده بود و ممکن بود شریک شود. یا وارثی به دست آورد و برای او خانه یا مانند آن بخرد.
 • و خرید زمین وسیع و سرسبز در خواب بهتر از زمین بایر و بایر است و همچنین خرید زمین پاک بهتر از خرید زمینی است که در آن زباله و مردار باشد که در این دومی نشان دهنده اعمال بد است.
 • و چه بسا حرکت از سرزمینی به سرزمین دیگر در خواب بیانگر خروج از مدهبی به آن باشد چنانکه ابن سیرین می گوید اولاً الله اعلم.
 • نابلسی می گوید: حرکت از سرزمینی به سرزمین دیگر در خواب، اگر از عقیم به بارور باشد، بیانگر طلاق یا ازدواج زن با او و به طور کلی تغییر اوضاع است.
 • فروش زمین در خواب ممکن است نشان دهنده طلاق باشد یا جدایی زن و مرد و ممکن است بیانگر زیان کار باشد، پس هر کس در خواب زمینی را فروخت یا به سرزمین دیگری نقل مکان کرد و معلوم نبود، دلیل بر فقر و زیان است، مخصوصاً اگر از سرزمینی کوچ کرده باشد. زمین با علف به یک متروک دیگر.
 • فروختن زمین در خواب ممکن است دلالت بر قطع رحم و نافرمانی پسر از مادر داشته باشد و گفته اند که هر کس در خواب ببیند زمین می فروشد و بهتر می خرد زنش را رها می کند و به عقد او در می آید. بهتر است، یا کارش را برای کار بهتر رها کند.
 • فروختن زمین به قیمت ارزان در خواب، بیانگر فریب و تقلبی است که بیننده در امر امرار معاش و کار خود در معرض آن قرار می گیرد و ممکن است همسر زیبا و خوش نام خود را انکار کند و اما فروش زمین به مبلغ هنگفت. ممکن است نشان دهنده تجارت سودآور در کوتاه مدت باشد و خدا بهتر می داند.
 • شخم زدن زمین در خواب بیانگر ازدواج است برای مجرد و مجرددیدن زمین شخم زده در خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج با زن دزد باشد و گفته شده است که زمین شخم زده در خواب نشان دهنده حاملگی زن است.
 • دیدن شخم زدن زمین با تراکتور در خواب، بیانگر آشتی زن و شوهر و پایان اختلاف بزرگ است، شاید دیدن شخم زدن زمین با تراکتور در خواب، حکایت از دستیابی بیننده به سودهای مبارک از کار داشته باشد و گفته اند که شخم زدن زمین با تراکتور در خواب بیانگر درمان ناباروری و مشکلات تولید مثلی است.
 • و زمین شخم زده در خواب نماد نیکی و منفعت است، پس هر که زمین شخم زده را در خواب دید و شروع به زراعت کرد، بیانگر این است که زن یا روزی خود را در کار خود حمل می کند.
 • و اما کسى که در خواب ببیند که زمین خود را شخم مى زند، مکروه است و نشانگر خیانت و خیانت یا ضررى است که صاحب زمین به مال خود و خانواده اش وارد مى کند.
 • زمین در خواب برای زن مجرد بیانگر نیکی و موفقیت است، اگر زراعت، وسیع و مسطح باشد. دیدن زمین کشاورزی در خواب برای زنان مجرد بیانگر لحظات خوشی است و تجارب خوب و اما زمین بایر یا بایر در خواب، نماد سختی و خستگی است و می گفتند زمین بایر در خواب مجرد، نماد تأخیر در ازدواج اوست.
 • قطعه زمین کشاورزی در خواب برای زن مجرد بیانگر وضعیت او در دنیا به قدر وسعت یا تنگی آن است و دیدن خرید زمین در خواب برای زنان مجرد بیانگر ازدواج نزدیک و بنای یک خانواده.
 • شخم زدن زمین در خواب برای زن مجرد بیانگر تلاشی است که او در کار یا تحصیل می کند و خیری که از آن به دست می آورد.
 • دیدن زمین شخم زده در خواب نیز بیانگر ازدواج قریب الوقوع دختر مجرد و سرعت بارداری اوست.
 • زمین در خواب برای یک زن متاهل نمادی از وضعیت او با شوهرش استدیدن زمین کشاورزی در خواب برای زن متاهل بیانگر تربیت فرزندان و مواظبت از خانه است و اما زمین بایر یا بایر در خواب زن متاهل ممکن است بیانگر تاخیر در بارداری باشد.
 • و هر کس در خواب شوهرش را در حال شخم زدن ببیند به آن باز می گردد یا اختلاف خود را با او حل می کند و اما دیدن شوهر در حال شخم زدن زمین مجهول در خواب ممکن است دلالت بر ازدواج او با زن دوم یا فسق کند. .
 • فروختن زمین در خواب به زن شوهردار ممکن است بیانگر جدایی شوهر باشد و گفته شده است که فروختن زمین در خواب به زن شوهردار، بیانگر آن است که به میل خود حاملگی را متوقف می کند و هر که ببیند زمین بزرگی در یک خانه می خرد. در خواب از خانواده و فرزندان بهره می برد و خرید زمین در خواب برای زن شوهردار نیز بیانگر معیشت و ارث است.
 • ابن سیرین گوید: فوران زمین در خواب، بیانگر عذابی از جانب سلطان است که در آن مکان فرود می‌آید، و زلزله در خواب به طور کلی ظلم پادشاه به گله‌اش، یا فتنه‌ای است که پیش می‌آید یا بیماری است که به آن مبتلا می‌شود. پادشاه و خدا داناتر است و انحلال فرسایش زمین نیز زوال نعمت و وارونه شدن شرایط است.
 • و اما دیدن کوهی که در خواب می لرزد یا حرکت می کند یا ناپدید می شود، بزرگان در آن مکان به مصیبت سختی دچار می شوند و حرکت زمین ممکن است به حرکت بینا و معیشت او دلالت کند. سیرین.
 • و هر کس در خواب ببیند که زمین قومی را محصور می کند، به همان اندازه که زمین آنها را احاطه کرده است، مرگ بر آنها فرود می آید، یا خشکسالی و ناراحتی به آنها می رسد.
 • شیخ النابلسی می گوید: زلزله زمین و فرونشست آن در خواب، بلایی است که از سلطان نازل می شود یا ترس شدید یا احساس هوای گرم و سرما و مانند آن.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید هر کس در خواب ببیند زمین می لرزد، بیانگر ظلم اهل محل است و زلزله در خواب اگر ضرری نداشته باشد، هشدار دهنده خشم خداوند است بر مردمی که منکر منکر نمی شوند. .
 • با توجه به زلزله در خواب برای یک زن باردار نشان دهنده تولد جنین او در ماه هفتم بارداری یا سقط جنین است و خداوند اعلم دارد.
 • ابن سیرین گفت: اگر در خواب زمین شکافته شود و چیزی از باطنش بیرون نیاید و چیزی از پشت خود فرو نبرد، این حادثه بدی است که به آن مکان می رسد. نابلسی می گوید: شکافتن زمین در خواب، نشانه بدعت و آشکار ساختن حرام است.هر کس در خواب ببیند زمین شکافته و حیوانی را که مردم از آن سخن می گویند بیرون آورده، ممکن است دلالت بر مرگ بیننده یا ظهور آیه ای باشد که مردم آن را تحسین می کنند.
 • تعبیر شکافتن زمین در خواب بستگی به این دارد که زمین هنگام شکافتن در خواب چه چیزی بیرون آورد، اگر زمین پس از شکافتن جوانی بیاورد بین اهلش دشمنی پدید می آید، اما اگر زمین در خواب شکافته شود. و پیرمردی به دنیا می آورد که بخت و اقبال اهل زمین است و همچنین اگر زمین از گیاهان شکافته شود نشان دهنده باروری است.
 • و اگر در خواب زمین شکافته شود و هفت یا حیوانی را بیرون بیاورد، فرمانروایی ستمکار است و اگر مار را بیرون بیاندازد، عذابی است دائمی، و خدا داناتر است.
 • ابن سیرین می گوید: هر که زمین را دید او را در خواب فرو برد و در خواب فرو برد، اگر صاحب اختیار باشد، اختیار از او سلب می شود، پس امور او تغییر می کند تا دوستش دشمن شود و آسایش او مایه نگرانی شود. در خواب دیدم که زمین مرا فرو برد ممکن است مسافرت کند و به آغوش خانواده برنگردد یا در زندگی غرق شود و دیگری را فراموش کند و بلعیدن سرزمین بیمار در خواب خوب نیست.
 • شیخ نابلسی می گوید هر که زمین را دید او را در خواب فرو برد و در خواب فرو برد، اگر از اهل شر باشد عذابی بر او نازل می شود و اگر چنین نباشد سفر دور و هر کس ببیند که زمین در خواب بدون کسوف او را فرو برد، آن هم سفر طولانی است.
 • و اما کسى که زمین را در زیر خود چین خورده ببیند، ممکن است دلالت بر پوچى کار یا طلاق همسرش داشته باشد، و فروبردن زمین براى انسان در خواب، حکایت از شرم و عذر داشته باشد، و چه بسا دلالت بر مسافرت یا سفر کند. زندان
 • تبدیل زمین به گودال و افتادن در آن در خواب

 • هر که ببیند در خواب چاله می کند، این دلیل بر حیله و نیرنگ است و هر که ببیند بدون کندن در زمین غایب است، این سفری است در تعقیب دنیا.
 • و هر که در خواب ببیند که زمین به گودال تبدیل شده، زنش باردار نشود و از حرفه ای به پیشه دیگر برود.
 • او می گوید تعبیر خواب هر کس در خواب ببیند که در زمین راه می‌رود و زمین در مقابلش فرو می‌ریزد، دلالت بر کبر و ظلم و ستم او دارد، هشدار است.
 • در خواب دیدم که زمین با من صحبت می کند، این به چه معناست؟ابن سیرین می‌گوید: هر که زمین را دید که با او سخن می‌گوید، اگر گفتارش نیکو بود، بیننده در دین و دنیا به نیکی رسید، و اگر گفتار او ملامت بود، مال حرامی است که به بیننده می‌رسد. از خدا بترسید و اگر سخنان زمین به بیننده مشکوک باشد و معنی آن مجهول باشد، مالی مشکوک است که بر او تأثیر می گذارد و خدا می داند که هر که زمین را دید که با او سخنان نامفهوم می گوید، دلالت بر پریشانی و فتنه و تجاوز دارد. از حجاب ها

 • ابن سیرین گوید راه رفتن در خواب رزق و روزی است و هر کس خود را صاف و صاف ببیند به دنبال احکام اسلام است، در حالی که در خواب به عقب راه می‌رود، بیانگر فساد دین و تغییر اوضاع است.
 • شیخ نابلسی می گوید هر که خود را در خواب ببیند که رفت و آمد می کند، سفرش از سرزمینی به خشکی دیگر طول می کشد یا زن خود را طواف می کند.
 • تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید هر کس در خواب ببیند که در زمین صاف راه می رود، مرد حکیمی است که چیزها را به ترازوی صحیح می سنجد.
 • و خواب راه رفتن در زمینی ناهموار و پر پیچ و خم، بیانگر ضعف سلامتی یا نگرانی دنیوی است.
 • و اما کسی که در خواب ببیند آهسته روی زمین راه می رود، تشییع جنازه می کند و مرده را بدرقه می کنند.
 • و هر که در خواب ببیند که بر زمین راه می‌رود و از کوه‌ها بالا می‌رود و از دره‌ها فرود می‌آید، این نوسان زندگی او میان قالی و تنگی است.
 • هر که در خواب ببیند که در زمینی مبله راه می رود، بیانگر آسایش و کسب خدمات اطرافیان است. و زمینی که در خواب به قالیچه مبله شده است، بیانگر مقام و منزلت والای اوستو اگر زمین در خواب با شن و ماسه مبله شود، بیانگر برجای ماندن اثری در زندگی دنیوی اوست، و اما زمینی که در خواب با سنگریزه پوشیده شده است، بیانگر سختی زندگی برای کسی است که خود را در حال راه رفتن ببیند. و هر کس در خواب ببیند که بر زمینی مملو از کتاب راه می رود، فخرش به علم است و این خواری اوست.

 • دیدن سرزمین جماعت در خواب، نشانه حفظ اسرار است غنا و امنيت و صداقت و شايد ديدن سرزمين حشر در خواب حاكي از همسري بزرگ يا منصبي مهم براي بخت صغير است و ممكن است به تعبير شيخ نابلسي نشانه هدايت و توبه باشد.
 • تمام حیوانات موذی و حشرات زمین در خواب نشان دهنده شرارت مردم و شرارت آنهاست.
 • هر که در خواب ببیند که به سرزمینی تبدیل شده است، به گفته شیخ نابلسی در میان مردم مقامش بالا رفت.
 • هر کس در خواب ببیند که بر زمین لغزید یا از خاک آن دست داد، اگر مریض باشد اجلش نزدیک می‌شود و چنانچه شیخ النابلسی می‌گوید فقیر است.
 • و اما کسی که دید زمین را بر پشت گاو حمل می کنند، یا نهنگ در خواب پادشاه خود را عزل می کند یا از دستیاران ارشد خود خلع می کند بدون اینکه چیزی را تغییر دهد، و اما کسی که دید زمین را حمل کرد و وزنی برای آن نیافت، نشان از ظلم دیگران در سرزمینش دارد و هر که از زمین خورد. زمین به همان اندازه که از آن می خورد از آن بهره برد و شرح در اینجا برای شیخ نابلسی است.
 • تعبیر خواب در سایت هالوها می گوید هر که زمین را ببیند که از آب منفجر می شود، بیانگر درستکاری اطرافیانش است و هرکس در خواب ببیند زمین را می بوسد، نشان دهنده قدردانی او از نعمت و حفظ آن است. .
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا