تعبیر دیدن مو در خواب و تعبیر آن

تعبیر دیدن مو در خواب و تعبیر آن

تعبیر دیدن مو در خواب

در این با تعابیر دیدن مو در خواب و تعبیر آن برای بزرگان تعبیر خواب به ویژه عالم بزرگوار ابن سیرین آشنا می شویم.

مو در خواب

تعبیر دیدن مو در خواب

 • دیدن مو در خواب بیانگر چند چیز است و بسته به بلندی مو یا کوتاهی مو تعابیر بسیار متفاوتی دارد مثلاً برای زن باردار به خواست خدا نشان دهنده تولد دختر است.
 • موی سر در خواب به معنای پول و عمر طولانی است، پس هر که در خواب دید که موهای سرش بلند است، دلالت بر طولانی شدن عمرش دارد.
 • و هر که ببیند موی او بلند است، این کار نیکو است، مخصوصاً برای زنان، و اما قیطان، نشانگر بدهی بر شخص است.
 • کندن موی سبیل یا زیر بغل، دلیل بر ادای قرض و آسودگی او و پیروی از سنت است و بافتن مو در خواب، بیانگر تسلط او و پس انداز است.
 • برای شما انتخاب کردیم: تعبیر شعر در خواب برای زن مجرد از ابن سیرین

  دیدن موهای بلند در خواب و معنی آن

  تعبیر دیدن مو در خواب

 • اگر زنی در خواب موهای بلند ببیند، بر خلاف واقعیت که بیانگر زیبایی و سلامتی است، نشانه بدی است.
 • موهای بلند در خواب به معنای نگرانی های فراوان است و به ویژه برای زنان نمادی از اضطراب، اندوه و اندوه است.
 • تعبیر دیدن مو در خواب ابن سیرین

  تعبیر دیدن مو در خواب

 • موی سر پول یا طول عمر است و معانی آن به حسب صاحب بینا فرق می کند، اگر ثروتمند ببیند نشان دهنده پول اوست و اگر فقیر ببیند نشان دهنده گناهان اوست.
 • و زيبايى موى سر حاكى از عزت و جلال است و هر كه ببيند موى او مجعد است عزت و جلال خواهد يافت.
 • اگر موهایش را بلند و پراکنده ببیند، پول متعلق به رئیسش پراکنده می شود، اما اگر نرم و صاف باشد، این نشان دهنده افزایش پول رئیس او است.
 • هر که در خواب ببیند که موی بلند دارد و به آن خرسند است، مخصوصاً برای زنان نیکو است.
 • و دیدن موی بافتنی برای زنان خوب و برای دیگران مضر است.
 • موی بلند برای آن خوب است، پس هر که ببیند مویش بلند است، علم و مال او را زیاد می کند.
 • و اگر صاحب رؤیت سلطان باشد، اقتدار او تقویت می شود، و رفتارش در او نیکو می گردد.
 • صاحب بصیرت تاجری است که تجارت او سود می برد به قول حق تعالی: {وَ فَضَدَهُ عَلَیْهِ وَ الْجَسْنِهِ} سوره بقره، 247.
 • ابن سیرین از سپیدی موی جوان متنفر بود و گفت موی سفید اگر بلند باشد فقدان و توهم است.
 • اگر ببیند موهای سفیدش را کنده است، نشانگر این است که سنت را زیر پا می گذارد و بزرگان را کوچک می داند.
 • مرد جوانی در خواب که موهایش سفید است، پس این نشانه غیبت از او است.
 • گفته اند سفیدی مو، افزایش کرامت و دین است، و نیز گفته اند که افزایش سن است، در فرموده خداوند متعال سوره غافر، ۶۷: «پس لابد پیر شوی».
 • روايت شده است كه حجاج بن يوسف در خواب ديده بود كه سر و ريشش سفيد شده بود، پس عبدالملک بن مروان نگراني و پريشاني و دگرگوني در كارهاي خود يافت.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب شستن مو در خواب و معنای دقیق آن

  تعبیر دیدن مو در خواب نابلسی

  تعبیر دیدن مو در خواب

 • کسی که او را در خواب ببیند موهای مجعد دارد، این نشان می دهد که با پول، شوهر یا لباس جبران می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که در جای دیگر مو روییده است، به آنها مبتلا می شود و در ایام حج موی سر را تراشیده می شود، این نشان می دهد که او در امان است.
 • بلندی موی زیر بغل حکایت از رسیدن به حاجت و سلامتی در قرض و سخاوت صاحب آن دارد و اگر شپش داشته باشد نشان دهنده کثرت فرزند است.
 • موی سرش از بین رفته، نگران است و اگر ببیند که موهایش را می کند، این بلای مالی است.
 • موهای خود را با رنگ می کشد، چنانکه برای او زینت است و هر که ببیند برای خود سرش را پایین می اندازد، از عیب او آگاه است.
 • اگر مو در جاهایی رشد کند که هیچ مویی رشد نمی کند، بدهی آن را افزایش می دهد.
 • و اگر با کف دستش مو کند، این برای او منفعت است و موی سر نشان دهنده زراعت یا مالی باشد و برای زن مجرد شوهر کند.
 • و همسری به مرد مجرد و آن موی بافته نشان دهنده جمع آوری پول است و از بین بردن شپش از سر بیانگر خروج خرابکاران از زمین های اوست.
 • معنی دیدن شعر در خواب ابن شاهین و تعبیر آن

  مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

  تعبیر دیدن مو در خواب

 • هر کس ببیند که موهایش بلند شده است، نشانگر آن است که از آنها رنج و مضطرب شده است، و اگر زنی این رؤیت را ببیند، برای او زینت و بیانگر زیبایی است.
 • همچنین گفته شد که دیدن موهای کسى که لباس فقیر را بپوشد، ضررى به او ندارد.
 • تراشیدن سر در زمان حج، اصلاح دین و کفاره گناهان اوست.
 • و اگر در ماههای حرام باشد یا رفع بدهی و زوال غم و اندوه باشد و گفته شود که از صاحبان منصب می بیند ستودنی نیست.
 • اگر زن آن را ببیند، دلالت بر فوت شوهر یا یکی از محرمان او دارد.
 • اگر زنی ببیند موهایش کوتاه شده یا مقداری از آن کوتاه شده است، بیانگر نزاع با شوهرش است.
 • همچنین گفته شد که حکایت از مصیبت دارد و اگر ببیند تمام موهایش سفید شده، دلیل بر فاسق بودن شوهرش است.
 • موهای نازک در خواب

 • نازک شدن موها در خواب روی سر او، به ویژه در قسمت جلو، تأیید می کند که رابطه او با شوهرش پرتنش است و خوب نیست.
 • او باید در مواجهه با شرایط سخت زندگی صبور و صبور باشد تا موضوع برای جدایی او از همسرش پیش نرود.
 • این بینش تأیید می کند که او در ازای آزادی از همه حقوق خود صرف نظر می کند و او را برای همیشه از شر طلاق خلاص می کند.
 • موهای زیبا در خواب

 • چه بسا زیبایی مو حکایت از حسنات او دارد، در حالی که بافتن موی زن در خواب و در واقع بیمار بوده است، بیانگر مرگ او باشد.
 • و اما موی مرد، زینت است و ممکن است حافظ یا مالی دائمی باشد و اگر موهای بدنش را سفید ببیند.
 • در مجموع دیدن مو در خواب بیانگر 5 علامت است

  تعبیر دیدن مو در خواب

 • دلالت بر شاه بر سربازان و زن با عزت و جلال و رعیت و پریشانی آنان و فقرا با افزایش عبادت آنان است و نیز گفته اند که بر زیارت دلالت می کنند.
 • موی بدنش بلند است و اگر خوب باشد در پول و اعتبارش زیاد می شود و اگر بیند که فقیر است سخت و باریک می شود و اگر زن ببیند که موی او است. تراشیده یا بدون منشأ آن برداشته شده است.
 • موی سرش خاکستری شده و این نشان دهنده افزایش بدهی اوست و همچنین گفته اند که در پولش کم شده است.
 • موهای بلند و کم پشت سر نشان دهنده پراکندگی پول رئیس است.
 • و هر که ببیند در حال کچل مو بر سرش نیست، بیانگر افزایش عمر است.
 • تعبیر خواب کسی که موهایم را بو می کند

 • اگر خواب ببینید که شخصی موهای شما را بو می کند، نشان دهنده کنجکاوی جنسی است و نیاز به تحریک حسی دارید.
 • بوی مو یا شخص دیگری بوی مو شما را به یاد فرد خاصی می اندازد.
 • دیدن انبوهی از مو در خواب

 • هر كه خواب ببيند در خواب انبوهي از موها را ببيند كه كاري انجام ندهد، بيانگر آن است كه از پدر و مادر گرفتار و مضطرب خواهد شد.
 • همچنین گفته اند که موی سر نشان دهنده مال فراوان، عمر طولانی و بسیاری از نیکی ها، غرور و افتخار است.
 • خواب دیدم دخترم موهای بلندی دارد

 • دیدن دخترم با موهای بلند در خواب بیانگر امنیت و سلامتی برای بیننده خواب است.
 • همچنین انتخاب کردیم: تعبیر دیدن موی کوتاه در خواب ابن سیرین

  امیدواریم از تعبیر شکست در خواب بهره کافی را برده باشید برای تعبیر خواب بیشتر با ما همراه باشید و فراموش نکنید که خواب خود را در کامنت با ما در میان بگذارید.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا