تعبیر نماز جمعه در خواب و خواب غیبت نماز جمعه

تعبیر نماز جمعه در خواب و خواب غیبت نماز جمعه

تعبیر دیدن نماز جمعه در خواب، خواب امامت اقامه نماز جمعه و تعبیر خواب وضو برای نماز جمعه، نماد غیبت نماز جمعه در خواب و خطبه جمعه در خواب.

دیدن نماز جمعه در خواب دلالت بر آسودگی و رزق فراوان دارد و شاید هم دلالت بر ملاقات خیر دارد و مفسرین ارشد خواب گفته اند که نماز جمعه در روزی غیر از روز جمعه در خواب دلیل بر پیروی از اهل بدعت و فتنه است. و دیدن نماز جمعه در خواب غیبت نشان دهنده سختی کارها است یا از دست دادن فرصت های توبه و فرصت های نیکوکاری و خداوند اعلم در این مطلب تعبیر دیدن نماز جمعه در خواب ابن سیرین را می خوانید. ، النابلسی و دیگر علمای ارشد تعبیر خواب، تعبیر خواب امامت در نماز جمعه و نماز جمعه در روزی غیر از جمعه در خواب، وضو برای نماز جمعه در خواب، نماد خطبه جمعه در خواب دیدن نماز جمعه غیبت شده در خواب تعبیر خواب نماز جمعه در مسجد اعظم مکه و تعبیر نماز جمعه در خواب برای زنان مجرد و متاهل.

 • ابن سیرین گفت: دیدن نماز جمعه در خواب، بیانگر آسایش است رزق فراوان و قطع غم و اندوه، چنانکه رؤیت نماز جمعه در خواب، حکایت از سفر پر برکتی دارد که بیننده خواب از آن سود و منفعت به دست می آورد، بینا، خداوند داناتر است.
 • شیخ النابلسی فرموده است: نماز جمعه در خواب اگر صحیح و در وقت خود باشد، بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهای صاحب خواب است و چه بسا دیدن نماز جمعه در خواب، بیانگر صداقت در دین و افزایش فیض
 • مفسران ارشد خواب می گویند: هرکس در خواب ببیند که در مسجد با مردم نماز جمعه می خواند، بیانگر این است که برای نیکی کردن و عمل به آن با مردم ملاقات می کند و حالش بهتر می شود انشاءالله. دیدن نماز جمعه در خواب، بیانگر ملاقات برای شادی و حضور در مجالس شادی است.
 • تعبیر جمعه در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن امامت در نماز جمعه در خواب، بیانگر امر به معروف و نهی از منکر است.دیدم در خواب روز جمعه مردم را به نماز می خوانمدلالت بر قضاوت و داوری بین مردم یا دعوت به نیکی دارد و دیدن نماز جمعه در خواب دلیل بر پیروی مردم از قانونی است که بیننده وضع می کند یا عملی را که او انجام می دهد.
 • و هرکس در خواب ببیند که نماز جمعه را با مردم می خواند و در خواب نمازش تمام می شود، دلیل بر کسب اختیار و اختیار او بر مردم است، این خواب دلالت بر ریاکاری و فریبکار بودن قومش دارد.
 • و هر کس ببیند که نماز جمعه را به امامت می‌خواند و همه در خواب می‌نشینند، دلیل بر ابتلای او به بیماری همه‌گیری و گرانی و روزی است. به تعبیر نابلسی.
 • و هر که در خواب ببیند که در خواب نماز جمعه را به امامت می خواند و در نمازش نخواند، زیرا این امر نشان می‌دهد که پایانش نزدیک است و پس از مرگش مردم برای او دعا می‌کنند و خداوند متعال و داناست.
 • و دیدن زنی که در خواب نماز جمعه بر مردان امامت می کند، دلیل بر نزدیک بودن اجل است، زیرا زن بر مرد سبقت نمی گیرد مگر در مرگ، و گفته شده است که دیدن زنی در حال نماز با مردم در خواب، بیانگر بدعت است و خداوند. بهترین می داند
 • شیخ نابلسی فرمود: دیدن وضو برای نماز جمعه در خواب نور بر نور استو شاید خواب وضو برای نماز جمعه، بیانگر برآورده شدن حاجت صاحبان مناصب و مناصب باشد، و تمام وضو گرفتن برای نماز جمعه در خواب، دلیل بر این باشد که بیننده به هدف و مقصود خود رسیده است.
 • و هر کس در خواب ببیند که وضو می گیرد و نماز جمعه می خواند در خواب از نگرانی بیرون می آید و پروردگار خود را حمد می گوید و وضو گرفتن با آب گرم برای نماز جمعه در خواب برای صاحب بینا دلیل بر نگرانی و بیماری است. یا توبه ای که بر آن تحمیل شده است.
 • دیدن وضو بدون آب برای نماز جمعه در خواب، دلیل بر آن است که بیننده مالی قرض می کند که از پرداخت آن عاجز است و هر که ببیند در خواب نماز جمعه را بدون وضو می خواند، دلالت بر تاجر بی پول و کارگر بی خانه دارد. .
 • وضو گرفتن در خانه برای نماز جمعه در خواب، دلیل بر جابجایی بیننده از جایی به جای دیگر یا فروش خانه است، اما کسی که در خواب دید که برای نماز جمعه در آب دریا وضو می گیرد، بیانگر سلامتی است. و رفع غم و اندوه و نزدیک شدن به اهل علم یا سلطان.
 • شیخ نابلسی گفت: دیدن خطبه جمعه در خواب، بیانگر طهارت است و تکریم و توبه به درگاه خداوند متعال، چنانکه رؤیت خطبه جمعه در خواب، حاکی از طول عمر و مقام بلند است، چنانکه دیدن خطبه جمعه در خواب، نماد شادی ها و ملاقات با خیر است.
 • و هر کس در خواب ببیند که در خواب برای مردم خطبه می‌خواند، بیانگر آن است که مقامی در خور او می‌گیرد و هر که خطبه‌اش را تمام کند و در روز جمعه با مردم نماز بخواند، آنان را تصاحب می‌کند و کلامش می‌شود. اطاعت شود و هر کس در خواب خطبه خود را برای مردم تمام نکند، بیانگر آن است که به بیماری یا قرض مبتلا شده است.
 • دیدن زنی که در روز جمعه مردم را خطاب قرار می دهد در خواب نشان دهنده قدرت و خرد اوستو اگر در خواب خطبه نماز جمعه را نخواند، از امری که پنهان می‌کرده آشکار می‌شود و آبرویش در میان مردم بد می‌شود.
 • دیدن خطاب سلطان در روز جمعه در خواب، بیانگر قدرت و اعتبار اوست و دیدن سلطان که در خواب خطبه خود را در روز جمعه تمام نکرد، دلیل بر زوال حجت و از بین رفتن مال اوست. .
 • هر کس روز جمعه بالای منبر خطبه کند در حالی که در خواب دستهایش بسته است، این دلیل بر فسق و فجور است.
 • و گفته شد خطبه جمعه در خواب اگر حاوی اندرز و دعوت به عمل باشد برای بیننده پیغام پند و اندرز است و اگر حاوی نهی و سرزنش باشد برای او نیز پیام است. از بدی ها دوری کنند و خدا داناتر است.
 • غیبت نماز جمعه در خواب عموماً مکروه استدیدن نماز جمعه در خواب، بیانگر آن است که کار بیننده مختل می شود و کار او مشکل می شود، و هر که در خواب نماز جمعه را عمداً ترک کند، به دنبال اهل ضلالت و فساد است. که بیننده خواب آن را از دست می دهد یا نماز را قطع می کند و خداوند دانا است.
 • و هر کس در خواب ببیند که اذان جمعه را در خواب بشنود و به نماز برخیزد، بیانگر برتری آخرت او بر دنیا و زهد او در زندگی است.
 • و هر کس در خواب نماز جمعه را ترک کند، بیانگر فقر بعد از مال استغم و اندوه بعد از شادی به وجود می آید و حال بیننده بدتر می شود، دیدن غیبت نماز جمعه بر اثر خواب در خواب بیانگر تفکر نادرست و زندگی در توهم و غفلت اوست.
 • ترک نماز جمعه به دلیل تنبلی در خواب، دلیل بر انتخاب عالم فانی و ترجیح آن بر زندگی جاودانه آخرت بیننده است و دیدن نماز جمعه در خواب برای گناهکار یا کافر، هشداری است برای او. که باید به طاعت، توبه و بازگشت به سوی خدا بازگردد، تا دیر نشده باشد.
 • دیدن نماز جمعه در مسجد اعظم مکه در خواب بیانگر ایمان و اخلاص در نیت و کسب امان از خداوند متعال است.دیدن نماز جمعه در مسجد اعظم مکه در خواب بیانگر ملاقات سخنان مردم برای گفتن حق و انکار باطل است. و دیدن نماز جمعه در حرم مکه گنهکار حکایت از توبه خالصانه او دارد و برای کافر نشانه اسلام اوست.
 • هر که در خواب نماز جمعه را در مسجد اعظم مکه بخواند، آرزوها و خواسته هایش برآورده می شود.و خواب نماز جمعه در مسجد اعظم مکه ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب برای حج یا عمره مسافرت می کند.
 • نماز جمعه در حرم مکه در خواب بدون وضو دلیل بر نفاق و زنانگی در برابر مردم و بازگشت از توبه است او را نهی کرد.
 • رؤیت امامت با نماز جمعه در مسجد اعظم مکه حکایت از آن دارد که بیننده از خداوند متعال حجت و نفوذ قوی پیدا می کند و خداوند متعال و دانا است.
 • دیدن نماز جمعه در روزی غیر از روز جمعه، بیانگر پیروان مفسدان و منافقان استدیدن نماز جمعه در روزی غیر از جمعه در خواب، بیانگر ناامیدی و انتظار وعده های دروغین است.
 • فقهای تعبیر خواب گفته اند: دیدن نماز جمعه در خواب، دلیل بر محبت بیننده به یهودیان یا نزدیکی او به آنان است.
 • دیدن نماز جمعه در صبح بیانگر این است که بیننده خواب مرتکب گناه می شود و به بیماری سختی مبتلا می شود، شاید دیدن نماز جمعه شب در خواب بیانگر از دست دادن فرصت های ارزشمند باشد.
 • راه حل آن تعبیر دیدن نماز جماعت در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن نماز جمعه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر ازدواج نزدیک با فردی است که در دین خود متقی استدیدن نماز جمعه در خواب برای زنان مجرد بیانگر دور هم جمع شدن خانواده و دوستان برای شادی و خوشی است.
 • وضو گرفتن نماز جمعه در خواب برای زنان مجرد، دلیل بر برآورده شدن خواسته و خوب بودن حالش است و اگر زن مجرد در خواب ببیند که نماز جمعه را بدون وضو می خواند، نشان دهنده بیماری شدید اوست. .
 • دیدن خطبه جمعه در خواب برای زنان مجرد بیانگر رابطه صمیمی آنان است و شاید بیانگر آن باشد که اجل او نزدیک است و خداوند آری و داناتر است و در خواب این امر گواه بر آبروی اوست و مردم از ارائه او سخن می گویند. .
 • غیبت نماز جمعه در خواب، برای زنان مجرد، به تأخیر افتادن ازدواج و سختی کارش اشاره دارد، و شاید دیدن نماز در مسجد اعظم مکه در خواب، برای زنان مجرد، بیانگر آن باشد که امور او درست می شود و به آنچه می خواهد خواهد رسید
 • دیدن نماز جمعه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر همه خوشی ها برای او و خانواده اش است. دیدن نماز جمعه در خواب نیز بیانگر این است که انشاءالله به زودی حامله می شود.
 • و دیدن وضوی نماز جمعه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر آن است که به مقصد و مقصود رسیده است، اما اگر زن شوهردار در خواب ببیند که نماز جمعه را بدون وضو می خواند، نشان دهنده بیماری او یا مرض است. یکی از خانواده اش
 • دیدن نماز جمعه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر اختلاف با شوهرش به دلیل کوتاهی او با او و فرزندانش است و اما خواب نماز جمعه در مسجد اعظم مکه، برای زن شوهردار، بیانگر رفتن است. برای حج یا عمره با شوهرش و خداوند متعال و داناست.
 • دیدن نماز جمعه در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که به زودی از غم و غصه بیرون می آید و غم و اندوه به پایان می رسد و آسودگی می یابد و شاید دیدن نماز جمعه در خواب برای زن مطلقه بیانگر ازدواج زودهنگام او باشد ان شاء الله.
 • دیدن وضو برای نماز جمعه در خواب، بیانگر پاک بودن زن مطلقه است پاکدامنی و حسن شهرت او و اقامه نماز جمعه بدون وضو در خواب برای زن مطلقه دلیلی بر مواجهه او با بحران ها و مشکلاتی است که رهایی از آن برای او دشوار است.
 • دیدن غیبت نماز جمعه در خواب برای زن مطلقه، بیانگر از دست دادن فرصت های ارزشمند از او است و دیدن نماز جمعه در مسجد اعظم مکه در خواب، بیانگر پاکی و توبه او به درگاه خداوند متعال است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  3. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا