تعبیر دیدن حبوبات در خواب و خواب خوردن حبوبات

تعبیر دیدن حبوبات در خواب و خواب خوردن حبوبات

تعبیر خواب باقلا در خواب لوبیا سبز و لوبیا سفید در خواب خوردن باقالی پخته در خواب و تعبیر چیدن لوبیا در خواب.

فقهای تعبیر خواب گفته اند که حبوبات در خواب نماد امور سخت استهمچنین دیدن لوبیا سبز در خواب بیانگر بدبختی و خستگی صاحب خواب است و برخی از تعبیر کنندگان خواب رفتند که لوبیا سفید در خواب بهتر از سبزه و خوردن باقالی پخته در خواب بهتر از خام خوردن آن است. و الله اعلم تعبیر دیدن لوبیا در خواب را در این مطلب می خوانید برای مترجمین ارشد خواب دیدن لوبیا سفید در خواب و دیدن لوبیا سبز نماد خوردن لوبیا در خواب بریدن لوبیا سبز در خواب معنی پختن حبوبات در خواب تعبیر کاشت و چیدن لوبیا در خواب و تعبیر دیدن باقالی سفید برای مرده.

 • ابن سیرین گفت که دیدن حبوبات در خواب، رؤیای منفور است مخصوصاً سبزه ها و ابن شاهین الظهیری گفته است که همه حبوبات در خواب سبز و خشک و پخته و خام منفور است و بدین ترتیب مانند دیدن لوبیا چشم بلبلی در خواب است که حکایت از نگرانی و مشکل دارد.
 • و ديدن حبوبات در خواب بيانگر امور سخت زندگى بيننده است و چه بسا ديدن باقلا در خواب دلالت بر نگرانى و اندوه دارد به گواه بينا.
 • دیدن بوته لوبیا در خواب بیانگر فردی ضعیف است کسی که نمی تواند مسئولیت را بر عهده بگیرد و دیدن لوبیا سفید در خواب نشان دهنده بیماری شدیدی است که صاحب خواب از آن رنج می برد و بعداً بهبود می یابد.
 • برخی از تعبیر کنندگان می گویند لوبیا سفید در خواب بهتر از سبز است و دیدن لوبیاهای زیاد در خواب نشان دهنده مال زیادی است که بیننده برای به دست آوردن آن رنج می برد و اگر لوبیا سبز در خواب غم و اندوه باشد، لوبیا سفید در خواب است. اندوه سبک تر و کمتر، و خدا بهتر می داند.
 • می گفتند دیدن لوبیا سبز در خواب دلالت بر نگرانی و بیماری در بین اعضای خانواده دارد، شاید دیدن لوبیا در خواب بیانگر ناملایمات و مشکلات باشد، خریدن لوبیا سبز در خواب یا فروش آن بیانگر ضرر در پروژه ها و انباشته شدن بدهی است و خداوند متعال. بهترین می داند
 • دیدن لوبیا سبز در خواب بیانگر بدبختی و خستگی استدیدن لوبیا سبز در خواب ممکن است بیانگر شکست در برنامه ریزی و عدم توانایی در مواجهه با مشکلات باشد، دیدن لوبیا سبز فراوان در خواب بیانگر تلاش زیاد و خستگی برای کسب روزی اندک است و دیدن لوبیا سبز بیانگر شیوع بیماری های همه گیر و واگیردار است. تفسیر میلر.
 • پوست کندن لوبیا سبز در خواب بیانگر افشای اسرار و آگاهی از نهان است و دیدن پوست کندن باقالی بیانگر فریب و نفاق اطرافیان بیننده است و دیدن پوست لوبیا سبز در خواب بیانگر کار بیهوده ای است که به بیننده آسیب می رساند یا مایوس کننده است.
 • خرید لوبیا سبز در خواب بیانگر زیان و فقر برای بیننده استو اما رویای فروش لوبیا سبز در خواب، بیانگر این است که امور مادی بیننده خواب دشوار می شود و نمی تواند بدهی خود را بپردازد.
 • دیدن شخصی که در خواب به شما لوبیا سبز می دهد، دلیل بر کلاهبرداری و فریب او یا بر دوش مشکلات و دغدغه هایش است، دیدن لوبیا سبز گندیده در خواب بیانگر فساد اخلاق و دوری از اطاعت است.
 • لوبیا سفید در خواب نمادی است برای پول به تعداد حبوبات و کمی زودگذر استهمچنین دیدن لوبیا سفید در خواب به گواه بینایی بیانگر شنیدن خبر خوب یا بد است، لوبیا سفید در خواب نماد مشکلاتی است که به زودی تمام می شود و خداوند دانا است.
 • لوبیا سفید در خواب ممکن است نشان دهنده کودکان و تربیت آنها باشد، دیدن منظم لوبیا سفید در خواب بیانگر تربیت کودکان سالم است، اما اگر در خواب لوبیا سفید بر روی زمین پراکنده شود، بیانگر مشکلاتی در تربیت فرزندان و سهل انگاری با آنها و این بینش هشداری است برای بیننده توجه و دلیل گرفتن.
 • دیدن لوبیا سفید در خواب، بیانگر رزق و روزی پس از تنگی، و صلاح در خود است، و چه بسا دیدن لوبیا سفید در خواب، بیانگر انفاق در راه صحیح باشد که بیننده اندکی سود می برد و خداوند اعلم.
 • خوردن لوبیا سبز در خواب

 • خوردن باقلا در خواب به طور کلی بیانگر بیماری است، دیدن خام خوردن باقلا سبز در خواب بیانگر خستگی و سختی در شرایط مادی است و شاید دیدن باقلا بیانگر خوردن مال حرام باشد.
 • خوردن لوبیا سبز در خواب نمادی از کسب سود اندکی از کار سخت بیننده است و خوردن لوبیا سبز در خواب ممکن است بیانگر مالی باشد که دوام چندانی ندارد و گفته می شد که حال بیننده بدتر می شود. دیدن خوردن پوسته لوبیا در خواب بیانگر پشیمانی از عمل اشتباه است.
 • دیدن باقالی سبز با نان در خواب، بیانگر رزق اندک و قناعت به آن است و خداوند دانا است.
 • خوردن لوبیا سفید در خواب

  دیدن لوبیا سفید در خواب بیانگر موفقیت و خوشبختی بیننده در زمینه کاری است و شاید خواب خوردن لوبیا سفید بیانگر دانشی باشد که بیننده از آن بهره مند می شود، چنان که دیدن باقلا سفید خیس شده در خواب بیانگر رزق و روزی و پول بدون زحمت اگر نرم و لذیذ باشد دیدن طعم تلخ آن بیانگر آن است که لوبیا سفید در خواب از اضطراب و ناراحتی است که بیننده را مبتلا می کند و لوبیا سفید شیرین در خواب به رفع غم و اندوه و یا بهره مندی از خویشاوندان اشاره دارد.

  خوردن برنج و لوبیا در خواب

  خوردن برنج و لوبیا در خواب بیانگر سودی است که بیننده از تجارت یا کار پس از خستگی و سختی یا اختلاف به دست می آورد، دیدن توفیق و برکت از خداوند متعال و دیدن عزم برنج و حبوبات در خواب، بیانگر ملاقاتی است برای انجام دادن. مردم خوب و سودمند یا مناسبت شادی که در آن افراد نزدیک جمع می شوند.

 • دیدن بریدن لوبیا سبز در خواب بیانگر تقسیم ارث بین اعضای خانواده است. دیدن بریدن لوبیا سبز در خواب ممکن است نشان دهنده پیشرفت مالی باشددیدن بریدن حبوبات در خواب نیز بیانگر زکات یا اهدای مالی است.
 • دیدن بریدن لوبیا سبز با چاقو در خواب بیانگر فعالیت و سخت کوشی است، در حالی که بریدن لوبیا سبز با دست در خواب نمادی از نزاع و جدایی بین دوستان یا شرکا است.
 • دیدن لوبیا سبز در خواب بریدن لوبیا سبز بیانگر درخواست کمک از شخصی یا نصیحت در کاری است، شاید دیدن لوبیا سبز ریز در خواب، بیانگر اتمام کار با راندمان بالا و خواب بریدن لوبیا سبز باشد. با سبزیجات دیگر نشان دهنده آرامش و اطمینان است.
 • پختن لوبیا سبز در خواب

 • دیدن پختن لوبیا سبز در خواب بیانگر بازگشت عزیز غایب است. چشم انداز پخت لوبیا سبز با بقیه سبزی ها حکایت از رزق و روزی آسان و پر برکت داردو گفته شد پختن لوبیا سبز با پیاز در خواب بیانگر دسیسه و نقشه های بد است و پختن باقلا با آبگوشت در خواب توافق بر خیر و فایده است اگر رسیده باشد و خداوند اعلم.
 • و اما پختن لوبیا سبز با سیر در خواب، اشاره به توبه، بازگشت به سوی خداوند متعال و دوری از معصیت است، چه بسا دیدن باقالی که با روغن پخته شده در خواب، بیانگر نزاع و درگیری بین بیننده و اهل بیت او باشد که ختم به خیر می شود. به خواست خدا.
 • دیدن پختن لوبیا سبز با گوجه در خواب بیانگر آرامش و آسایش روانی بیننده است و دیدن لوبیا سبز آب پز در خواب بیانگر این است که بیننده برای بسیاری از مشکلات خود راه حل خواهد یافت.
 • پختن لوبیا سفید در خواب

 • دیدن پختن لوبیا سفید در خواب بیانگر عاقبت به خیر و موفقیت ها پس از مدت ها انتظار است پختن لوبیا سفید نشان دهنده پرداخت بدهی است و ممکن است نشان دهنده آشتی و پایان مشکلاتی باشد که بیننده به آن مبتلا بوده است و شاید دیدن پختن لوبیا سفید بیانگر آن باشد. موفقیت در زندگی حرفه ای و عملی
 • دیدن پختن لوبیا سفید با گوشت در خواب بیانگر سود و منفعت برای بیننده است، چنانکه پختن لوبیا با گوشت بره در خواب بیانگر دانش مفید و سودمندی دوستان صمیمی است و پختن لوبیا سفید با مرغ در خواب بیانگر حل اختلافات است. همسر، مادر یا یک زن نزدیک.
 • دیدن پختن لوبیا سفید با گوجه فرنگی در خواب بیانگر رضایت و خوشبختی خانواده است و دیدن لوبیا سفید پخته در خواب بیانگر سود فراوان از پروژه های کوچکی است که بیننده انجام می دهد.
 • کاشت لوبیا در خواب بیانگر عمر طولانی و افزایش برکت استدیدن کاشت حبوبات در خواب بیانگر پروژه ای موفق و پاشیدن حبوبات بر روی زمین در خواب بیانگر مراقبت و تربیت فرزندان در مسیر صحیح است.
 • دیدن حبوبات در باغ در خواب نشان دهنده حسن شهرت بیننده است که از همه مردم تقلید می کند و دیدن کاشت حبوبات در باغ خانه در خواب بیانگر همبستر شدن با زن و چه بسا نکاح است. مجردان و خداوند دانا است.
 • آبیاری محصول لوبیا در خواب دلیلی بر تلاش زیاد برای تربیت فرزندان است.به تعبیر گوستاو میلر دیدن بوته لوبیا در خواب بیانگر نگرانی و بیماری در بین کودکان است.
 • دیدن چیدن حبوبات در خواب بیانگر دستیابی به اهداف بی برنامه استو چه بسا ديدن خرمن باقلا در خواب بيانگر اختلاف و اختلاف بر سر مال باشد و هر كه بيند در خواب باقلا سبز را پيش از رسيدن مي چيد در امرار معاش عجله دارد باقلا خشك در خواب. برای روابطی که باعث پشیمانی و دردسر می شود.

  ديدن مرده در حال خوردن لوبيا در خواب بيانگر بيماري بيننده و قرار گرفتن در معرض سلامتي است، ديدن ميت در حال خوردن لوبيا سفيد در خواب، بيانگر از دست دادن مال بيننده يا در معرض ضرر اوست، شايد ديدن مرده لوبيا فروشي در خواب حاکی از رکود محصول باقلا یا رکود تجارت بینا است، دیدن مرده در حال خرید لوبیا سفید در خواب، بیانگر گرانی و محصول ضعیف است.گرفتن حبوبات از مرده در خواب نمادی از بر عهده گرفتن یکی از مسئولیت های اوست یا باری از غم خود را به دوش کشید و چه بسا در خواب باقالی مرده را به زنده بخشید، دلالت بر اندکی از مال داشته باشد، خستگی او بیش از سود او باشد.

 • دیدن لوبیا در خواب برای یک زن مجرد بیانگر غم و اندوه شدید از دست دادن عزیز یا دوری از او است و دیدن لوبیا سبز در خواب برای افراد مجرد ممکن است بیانگر شکست در اهدافی باشد که در زندگی به دنبال آن است. .
 • دیدن لوبیا سفید در خواب برای زنان مجرد بیانگر ثبات مالی است از شغلی که مناسب او و رضایت او از واقعیتش است و دیدن لوبیا سفید در خواب برای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده شادی و خوشحالی در ملاقات با برخی از عزیزان باشد.
 • خوردن لوبیا سبز خام در خواب برای مجردها بیانگر شنیدن خبرهای ناراحت کننده است که موجب ناامیدی می شود، دیدن لوبیا سفید در خواب برای مجردها بیانگر برآورده شدن آرزوها و خواسته های او است و خوردن برنج و حبوبات پخته در خواب برای مجردها دلیل بر اوست. به زودی ازدواج با کسی که دوستش دارد
 • دیدن باقالی پخته در خواب برای زنان مجرد نشان می دهد که روزی و مال زیادی به دست می آورند، چه بسا دیدن لوبیا چیدن در خواب بیانگر درگیری با خانواده یا معشوق او باشد و خداوند دانا است.
 • دیدن لوبیا سبز در خواب زن متاهل بیانگر اختلاف او و همسرش است، شاید دیدن لوبیا سبز در خواب برای زن متاهل بیانگر مشکلات مادی باشد که شوهرش از آن رنج می برد و گفته می شد که این امر بیانگر پول زودگذر یا کمتر است. بیش از حد انتظار معیشت
 • دیدن حبوبات پخته شده در خواب برای زن متاهل بیانگر آسودگی زود است برای او و خانواده اش، مانند خوردن حبوبات خام در خواب برای زن شوهردار، این امر نشان دهنده سختی و تلخی زندگی است، یا اینکه او در وقت نیاز از شوهرش پول پنهان می کند.
 • دیدن لوبیا در خواب برای زن شوهردار که در خانه او می روید، دلیل بر سختی زندگی و نداشتن برکت است و می گفتند گیاه باقالی در خواب نشان دهنده بیماری است.
 • دیدن لوبیا سبز در خواب برای زن باردار بیانگر مشکل در حمل اوستدیدن لوبیا سبز در خواب برای زن باردار بیانگر غم و اندوه و ناراحتی اوست و دیدن لوبیا سفید در خواب برای زن باردار نشان دهنده سهولت در بارداری و به دنیا آوردن فرزندی عاری از بیماری است.
 • همچنین دیدن لوبیا سبز خام در خواب برای زن باردار بیانگر بدتر شدن سلامتی و سلامت جنین او است، در حالی که دیدن لوبیا سفید در خواب برای زن باردار نماد شادی او با تولد فرزندش پس از مدت ها انتظار است. .
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. تحقیق «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» توسط باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.
  4. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا