دیدن خورشید گرفتگی در خواب و نماد ماه گرفتگی در خواب

دیدن خورشید گرفتگی در خواب و نماد ماه گرفتگی در خواب

تعبیر دیدن خورشید گرفتگی در خواب نماد کسوف و ناپدید شدن خورشید در خواب تعبیر خسوف و سقوط آن در خواب تعبیر خورشید گرفتگی در خواب برای خانم های مجرد و متاهل

تعبیر کسوف در خواب که دلالت بر ترسی دارد که مردم را مبتلا می کندو شايد ديدن خورشيد گرفتگي در خواب دلالت بر مرگ مرد صاحب اختيار يا علم يا غيبت پادشاه و رئيس جمهور باشد خورشيد در خواب براي مترجمان ارشد خواب تعبير خورشيد گرفتگي و سقوط آن در خواب دیدن خورشید گرفتگی و وقوع خسارت در خواب نماد نور بعد از خورشید گرفتگی در خواب تعبیر خواب خورشید گرفتگی برای مرد و دیدن ماه گرفتگی در خواب برای زنان مجرد و متاهل.

 • ابن سیرین گفته است: دیدن خورشید گرفتگی در خواب، بیانگر ترس و وحشت مردم است.و چه بسا غیبت و کسوف در خواب دلالت بر کتمان و کتمان حقایق باشد دیدن خورشید گرفتگی در خواب بیانگر بیماری حاکم و سلطان است و گفته شد که خورشید گرفتگی جزئی در خواب. رؤیا دلیل بر بازگشت انسان به آنچه بوده است است پس ثروتمند به سوی فقیر باز می گردد و بالعکس و خداوند دانا و داناست.
 • شیخ نابلسی می گوید: خورشید گرفتگی در خواب، بیانگر امری فوری است که برای پادشاه پیش می آید.دیدن خورشید گرفتگی در خواب، بیانگر ضعف اختیار و فروپاشی حکومت یا کودتای وزیر علیه حاکم یا معاون علیه مدیر است.
 • و هر که در خواب خورشید گرفتگی را ببیند، جلوی نور را گرفته است، این نشان می دهد که حقیقت از بیننده پنهان است یا اهل آن مکان گمراه شده اند.
 • ابن شاهین می گوید که ناپدید شدن خورشید در خواب عموماً خوب نیستدیدن خورشید گرفتگی در خواب بیانگر بیماری یا غیبت پدر است و گفته می شد که دیدن خورشید گرفتگی در خواب با توجه به زمینه و جزئیات رؤیت، نماد طلاق و جدایی از زن است.
 • شکافتن خورشید پس از کسوف در خواب بیانگر اختلافاتی است که بین حاکم و وزیر او و بروز درگیری بین سربازان رخ می دهد و دیدن انفجار خورشید پس از کسوف در خواب بیانگر حادثه بزرگی است که در کشور یا مصیبت بزرگی که بر بیننده وارد شود و خداوند داناست.
 • علمای ارشد تعبیر می گویند: دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای کسی که مریض است یا مریض دارد، بیانگر شدت بیماری و مرگ اوست، مگر اینکه بعد از کسوف، اشعه خورشید را در خواب ببیند. خواب و اشک او جاری شد، این نشان دهنده ترس و قرب او به خداوند متعال است.
 • تعبیر شیرین او از دیدن خورشید در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

  طلوع خورشید پس از کسوف در خواب نماد رهایی از بحران است و مشکلات پیش روی بیننده همان گونه که دیدن ظهور نور پس از خورشید گرفتگی در خواب بیانگر ظهور عدالت پس از ظلمی است که بیننده به آن روا داشته است یا بازگشت غایب یا پیروزی حق. و طلوع خورشید بعد از کسوف در خواب نمادی از افشای راز پنهان و برتری حق بر باطل است و خدایا می دانم که می گفتند خورشید در خواب بعد از کسوف طلوع می کند، بیانگر عدالت است. حاکم یا مدیر و کارزارهای پاکسازی از ظلم و فساد، اما اگر تابش خورشید بعد از کسوف در خواب باعث ضرر شود، دلیل بر ظلم و ستم بر بیننده است و خداوند دانا است.

 • دیدن خورشید گرفتگی در خواب بیانگر انتظار حکم دادگاه است یا در انتظار نتیجه چیزی که در زندگی بیننده تأثیر می گذارد، اگر با نگاه به خورشید گرفتگی در خواب آسیب ببیند، حکم یا نتیجه به صلاح او نیست و اگر ببیند خورشید بعد از طلوع می کند. کسوف در خواب، آنگاه به عدالت دست می یابد و همه چیز آن طور که او می خواهد و می خواهد پیش می رود.
 • و دیدن خورشید گرفتگی در خواب با جمعی از مردم بیانگر پیدایش بیماریهای همه گیر در بین مردم است و ممکن است بیانگر قحطی و خشکسالی در این کشور باشد و گفته شده است که دیدن مردم در خواب به ماه گرفتگی نشان دهنده رنج آنهاست زیرا از ظلم و جریمه، و خدا داناتر است.
 • کوری و از دست دادن بینایی ناشی از کسوف در خواب دلالت بر از بین رفتن بصیرت در دین و بی ایمانی دارد و هر کس در خواب ببیند که بینایی خود را بعد از خورشید گرفتگی از دست می دهد، بیانگر این است که دچار ناراحتی یا جریمه یا مجازات می شود.
 • دیدن خورشید گرفتگی در بازار در خواب، دلیل بر گرانی و فقر عمومی مردم است، شاید دیدن بیش از یک خورشید در خواب، قمرها رو به روی آن، بیانگر ظلم کارگزاران و وزیران به مردم یا عواقب آن باشد. از جنگ و بلایا
 • دیدن خورشید گرفتگی و سقوط آن در خواب بیانگر عزل حاکم یا سلطان و احتمالاً مرگ او است.و اما دیدن خورشید گرفتگی در خواب و افتادن آن به دریا، بیانگر فوت یکی از والدین پس از بیماری شدید و دیدن خورشید گرفتگی در خواب و سقوط آن در خانه بصیر بیانگر ضرری است که در این خانه وجود ندارد.
 • فرود آمدن خورشید در خواب بر بالین بیننده پس از کسوف، بیانگر ابتلای او به بیماری است که باعث می شود مدتی در بستر بماند.
 • و هر کس در خواب ببیند که خورشید در خواب گرفت و بر بدن او افتاد و بدن او را سوخت، دلیل بر آن است که پس از اختلاف و اختلاف با پدر و مادر خود از خانه بیرون رفت.
 • دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای مرد بیانگر غم یکی از والدین اوستدیدن خورشید گرفتگی در خواب برای مرد، بیانگر ضرر و زیان و بی سودی یا گذر از بحران های مالی است و شاید دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای مرد متاهل، بیانگر طلاق یا بیماری زن باشد.
 • کسوف و ریزش آن در خواب برای مرد، بیانگر از دست دادن کار یا فوت کارفرما است و خورشید گرفتگی در خواب و سقوط آن بر فرزندان مرد متاهل، دلیل بر فساد آنهاست. تربیت و اخلاق بد یا قرار گرفتن آنها در معرض ظلم و ستم.
 • دیدن نور پس از خورشید گرفتگی در خواب برای مرد نشان می دهد که او از نگرانی ها و مشکلاتی که قبلاً رنج می برد خلاص می شود و به زودی پیشرفت هایی در انتظار او است.
 • فرار از خورشید گرفتگی در خواب برای مردی دلیلی بر ترس او از ظلم حاکم و سفرهای خارج از کشور است، شاید دیدن خورشید در حال بلعیدن خورشید پس از کسوف در خواب، برای مرد نشان می دهد که از علائم آن صحبت می کند. از دیگران و خداوند دانا است.
 • دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن مجرد به دلیل بیماری و ناتوانی در کار.دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن مجرد، بیانگر غیبت پدر یا وصی او از اوست و ممکن است او را رها کند و راه او را با او قطع کند.
 • نگاه کردن به خورشید گرفتگی در خواب زنان مجرد و از دست دادن بینایی، بیانگر عدم تمایز بین حلال و حرام و اختلاط آنهاست. و گفته شد که خورشید گرفتگی در خواب برای زنان مجرد دلیلی بر وجود فردی فریبکار در زندگی اوست. یا بسیاری از امور مهم را از او پنهان می کند و ممکن است او را به راه تاریکی و نافرمانی سوق دهد.
 • دیدن نور پس از خورشید گرفتگی در خواب برای زن مجرد، دلیلی بر پیشرفت در زندگی و احساس آرامش پس از سختی است، شاید دیدن نور شدید پس از خورشید گرفتگی در خواب بیانگر این باشد که زن مجرد انصاف او در میان برادرانش و بازگرداندن آنچه از او ربوده شده است.
 • دیدن بلعیدن خورشید پس از کسوف در خواب، بیانگر شایعات و بدگویی در مورد دیگران است و دیدن تاریکی در هنگام خورشید گرفتگی در خواب برای زنان مجرد، بیانگر تلاش آنها برای ظلم به مردم و آزار و بدی به آنها و یا ترک است. راهنما و مشاور و خواسته های آنها را دنبال کنید.
 • دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن متاهل بیانگر غیبت شوهر و غم و اندوه او بر او است.دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن متاهل نشان دهنده این است که او حقایقی را از شوهرش پنهان می کند و در آنها جعل می کند. خانواده و جستجوی امنیت
 • دیدن از دست دادن بینایی هنگام نگاه کردن به خورشید گرفتگی در خواب برای زن متاهل، دلیل بر ناتوانی او در برخورد با فرزندان و شوهر است که ممکن است برای او مشکلاتی ایجاد کند.
 • دیدن نور بعد از خورشید گرفتگی در خواب برای زن متاهل، بیانگر آن است که از مصیبت و چه بسا نیکویی شوهرش بیرون می آید و اما دیدن انفجار خورشید و کسوف در خواب برای متاهل. زن، این نشان دهنده ارتکاب گناه و گناه و دوری از طاعت است.
 • دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن شوهردار و شوهرش با او، بیانگر بروز اختلاف شدید بین همسران در اثر ظلم و فریب است و چه بسا دیدن شکافتن خورشید در هنگام کسوف در خواب. به زن متاهل ناتوانی او در تحمل فشار در زندگی زناشویی را نشان داد.
 • دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن باردار بیانگر بی ثباتی در زندگی اوستو چه بسا دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن باردار بیانگر سختی زایمان او باشد و خداوند اعلم.
 • و دیدن از دست دادن بینایی در هنگام خورشید گرفتگی در خواب برای زن حامله بیانگر ناتوانی در بر عهده گرفتن مسئولیت بارداری و حفظ سلامت جنین است، مانند دیدن نور بعد از خورشید گرفتگی در خواب. ، نشان می دهد که او پس از گذراندن یک بارداری سخت، نوزاد خود را با خیال راحت به دنیا می آورد.
 • دیدن خورشید گرفتگی و سقوط آن در خواب برای زن باردار بیمار، بیانگر سقط جنین است.
 • دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن مطلقه بیانگر فشار روحی و روانی اوست. یا دادگاه به او ظلم کرده و حقش را نگرفته استهمچنین دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن مطلقه بیانگر مرگ نان آور خانه و حمایت از او یا ترک اوست.
 • دیدن خورشید گرفتگی در خواب برای زن مطلقه بیانگر ناامیدی او از از دست دادن فرزندان یا همسر سابقش است و اما دیدن نور بعد از خورشید گرفتگی در خواب زن مطلقه بیانگر آشتی است. بین او و شوهر سابقش و شاید بازگشت به سوی او، و خداوند دانا و داناست.
 • دیدن خورشید گرفتگی و ریزش آن در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که او امید خود را برای بازگشت به همسرش از دست داده است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا