لباس بلند در خواب و رویای کوتاه کردن لباس بلند

لباس بلند در خواب و تعبیر پوشیدن لباس بلند، کوتاه کردن لباس در خواب و خواب کوتاه کردن لباس با قیچی، پوشیدن لباس بلند در خواب برای زنان مجرد و متاهل.

لباس در خواب دلیل بر پنهانی و شرافت است و برای مجرد و برای صاحب اقتدار و استوار و نیرومند است چه بسا لباس بلند در خواب دلالت بر خیر فراوان و رزق فراوان دارد به شرط آنکه لباس باشد. برای بیننده مناسب است و هیچ عیب و نقصی در آنها نیست و لباس نو در خواب اصلا از لباس کهنه بهتر است سایز اندام از بلند یا کوتاه بهتر است و خدا اعلم در این مطلب تعبیر خواب را می خوانید. دیدن لباس بلند ابن سیرین در خواب، نماد لباس بلند در خواب، کوتاه کردن لباس در خواب و سایر علائم لباس بلند در خواب.

 • محقق ابن سیرین گفته است که لباس در خواب دلیل بر کتمان و حیثیت استو چه بسا ديدن لباس بلند در خواب دلالت بر رزق فراوان دارد و ديدن لباس بلند نو در خواب بيانگر حال خوبي است كه بيننده را خير مي آورد.
 • شیخ الجلیل النابلسی گفته است: لباس بلند در خواب، نشانگر درستی و پاکی بیننده است و دیدن لباس های بلند و تنگ در خواب، بیانگر بد نامی است، و دیدن لباس های بلند و وصله دار در خواب، بیانگر بیکاری و زیان است. از کار
 • تعبیر کنندگان رویاهای معاصر می گویند لباس های بلند در خواب دلیل بر موفقیت و سهولت کار است و دیدن لباس های بلند زیاد در خواب بیانگر موفقیت های فراوان و برآورده شدن آرزوهاست.
 • یک لباس بلند در خواب بیانگر موقعیت و اعتبار استو چه بسا ديدن لباس بلند در خواب بيانگر موفقيت بيننده در كار باشد و ديدن لباس بلند در خواب بيانگر آسودگي و فراخي در زندگي باشد.در امور دين و دنيا.
 • ديدن لباس سفيد بلند در خواب بيانگر بلندى و وقار است، ديدن لباس سياه بلند در خواب براى كساني كه در بيدارى آن را مى پوشيدند عزت و قدرت و براى كساني كه عادت به پوشيدن آن نداشتند غم و اندوه است. و اما ديدن لباس زرد بلند در خواب، دلالت بر آن دارد كه بيننده مرضى دارد كه رهايى آن سخت است، از او خدا داناتر است.
 • پوشیدن لباس بلند ابریشمی در خواب، نشانه ثروت و تجمل است، شاید خواب پوشیدن لباس نخی بلند، بیانگر تلاش و عمل صالح باشد، و اما دیدن لباس بلند کتانی در خواب، بیانگر سختی در کسب روزی است.
 • کوتاه کردن لباس در خواب، نشانه انحراف از دین یا بی دستی استشاید دیدن لباس کوتاه در خواب بیانگر بد آبروی و اخلاق باشد و دیدن لباس کوتاه در خواب بیانگر بدی و کمبود زندگی باشد و دیدن لباس کوتاه در خواب بیانگر خیانت و ریا باشد.
 • کوتاه کردن لباس پدر در خواب دلیل بر خستگی و بیماری پدر است و دیدن کوتاه کردن لباس مادر در خواب ممکن است نشان دهنده نافرمانی والدین باشد.
 • کوتاه کردن لباس برای مردم در خواب به معنای افشای اسرار در مقابل مردم است و دیدن لباس کوتاه و پوشیدن آن در خواب بیانگر از دست دادن شخصی است که در بیننده عزیز است.
 • كوتاه كردن لباس پاره در خواب، بيانگر آن است كه بيننده مال يتيمان را خورده يا از ربا به دست آورده است و كوتاه كردن لباس زير در خواب، دليل بر زنا يا رسوايي است.
 • کوتاه کردن لباس رسمی در خواب دلیل بر حضور در مناسبت های غم انگیز استدیدن کوتاه کردن لباس نماز در خواب، بیانگر کوتاهی در عبادت است و چه بسا بیننده خواب نماز خود را ترک کرده باشد.
 • کوتاه کردن لباس با قیچی در خواب دلیل بر غیبت و غیبت است و دیدن لباس کوتاه با قیچی در خواب نشان دهنده خیانت و خیانت است و دیدن لباس نو با قیچی در خواب نشان دهنده شکست در کار یا تجارت است.در مورد معشوق .
 • کوتاه کردن لباس با قیچی در خواب، نشانه ذلت و خواری استو اما کوتاه کردن لباس بلند با قیچی در خواب، بیانگر کوتاهی بیننده در کار است و دیدن کوتاه کردن شلوار با قیچی در خواب، بیانگر انحلال و فسق است.
 • کوتاه کردن لباس با چاقو در خواب، دلیل بر بد رابطه با دیگران است و دیدن کوتاه کردن لباس با تیغه تیز در خواب، بیانگر انجام اعمالی است که بر احساس بیننده تأثیر می گذارد و دیدن لباس کوتاه با تیغ و زخمی کردن بیننده در خواب. خواب بیانگر ناامیدی است.
 • لباس بلند در خواب برای زنان مجرد نشان دهنده عفت و ثروت استو شايد ديدن خواب پوشيدن لباس بلند در خواب براي زنان مجرد، بيانگر تقوا و نيكوكاري در دين باشد، پاره حاكي از آن است كه راز آن آشكار و آشكار شده است.
 • پوشیدن لباس بلند سفید در خواب برای زنان مجرد بیانگر صداقت و ایمان است، شاید خواب پوشیدن لباس مشکی بلند حکایت از غم و نگرانی و خواب پوشیدن لباس بلند سبز نشان دهنده اطاعت از پدر و مادر باشد، و اما دیدن پوشیدن لباس بلند زرد در خواب، این نشان دهنده بیماری و سلامت ضعیف او است.
 • لباس عروس بلند در خواب برای زنان مجرد نماد نیکی و نزدیک شدن به ازدواج است و شاید دیدن لباس عروس بلند و پاره در خواب بیانگر ازدواج او با معشوق باشد و خداوند آری و اعلم است.
 • کوتاه کردن لباس در خواب برای زنان مجرد

 • کوتاه کردن لباس در خواب برای زنان مجرد دلیل بر تفریح ​​در زندگی دنیاست و شاید دیدن کوتاه شدن لباس نو در خواب برای مجردها بیانگر خلط خوب و بد باشد.
 • کوتاه کردن پیراهن بلند در خواب برای زنان مجرد دلیل بر انحراف و دوری او از دین است، شاید رویای کوتاه کردن لباس بلند با پاره کردن شغل یا وارد نشدن به پروژه های جدید، در مورد دیدن لباس عروس بلند پاره شده خوابی که برای زنان مجرد دیده می شود، این نشان دهنده دشواری امور ازدواج او است.
 • بریدن لباس با قیچی در خواب برای زنان مجرد دلیل بر رقابت و مشاجره با دوستان است و دیدن بریدن لباس برای دیگران با قیچی در خواب ممکن است برای زنان مجرد نشان دهنده حسادت و حسادت آنها باشد.
 • لباس بلند در خواب برای زن شوهردار رزق و روزی خوب و فراوان است، دیدن پوشیدن لباس بلند در خواب برای زن شوهردار، بیانگر نیکی شوهر و رفتار نیک او با او است، و اما رویت پوشیدن لباس بلند نو در خواب برای زن متاهل، نشان دهنده به دست آوردن پول از ارث است و دیدن پوشیدن لباس های بلند پاره در خواب برای زن متاهل، بیانگر سودی است که پول شوهر از منبع غیر قانونی است.
 • خریدن لباس بلند در خواب برای زن متاهل دلیل بر بارداری نزدیک اوست و دیدن از دست دادن لباس بلند در خواب برای زن متاهل ممکن است بیانگر از دست دادن فرصت های شغلی برای او یا همسرش باشد.در مورد دیدن عروسی طولانی. لباس در خواب برای یک زن متاهل، این نشان دهنده عشق شوهرش به او و خوشبختی در زندگی او است.
 • کوتاه کردن لباس در خواب برای یک زن متاهل

 • کوتاه کردن لباس در خواب برای زن متاهل، دلیل بر خیانت و ریا است، دیدن کوتاه کردن لباس در خواب برای زن متاهل ممکن است بیانگر اختلاف نظر با شوهرش باشد، اما دیدن لباس کوتاه با پاره کردن آن در خواب برای زن متاهل، نشان دهنده شکست در تربیت فرزندان است.
 • کوتاه کردن پارچه با قیچی در خواب برای یک زن متاهل دلیلی بر جدایی عزیزان است.و شاید خواب پاره شدن لباس برای زن شوهردار، بیانگر فساد اخلاقی فرزندان و شوهرش باشد.
 • کوتاه کردن لباس با قیچی در خواب برای زن متاهل، دلیل بر مشکلات زیاد او با شوهر و ناتوانی در راضی کردن او است و شاید دیدن لباس کوتاه برای دیگران با قیچی در خواب برای زن متاهل بیانگر این باشد که درگیر علایم مردم است. و از آنها بد می گوید.
 • لباس بلند در خواب برای زن باردار نشان دهنده خوشبختی او از بارداری است و رویای پوشیدن لباس بلند نو برای زن باردار ممکن است نشان دهنده تسکین و رفع نگرانی باشد. زن باردار، این نشان دهنده رنج بارداری و ناراحتی روانی است.
 • خرید لباس بلند نو در خواب برای زن باردار بیانگر زایمان ایمن استو ديدن زن حامله با لباس بلند سفيد در خواب، نشان دهنده اين است كه نوزاد پسر است و رؤياي پوشيدن لباس بلند سياه در خواب براي زن حامله، نماد اين است كه نوزاد دختر است و خداوند اعلم.
 • دیدن بریدن لباس بلند در خواب برای زن باردار، بیانگر سختی زایمان است و اما دیدن لباس بلند در خواب برای زن حامله، بیانگر از دست دادن جنین و احتمالاً بیماری اوست و خداوند دانا است.
 • گالابیا در خواب برای زنان باردار

  گالابیه در خواب برای زن باردار دلیل بر بلند قامت بودن نوزاد اوست و خداوند اعلم دارد.شاید دیدن پوشیدن گالابیه بلند در خواب به زن باردار اشاره داشته باشد که به خواسته های خود می رسد و خواسته های خود را برآورده می کند. خواب زن باردار بیانگر عدم حوصله و مراقبت او است و اما دیدن کوتاه شدن گالابیه در خواب با قیچی برای زن باردار به قصد ترمیم آن بیانگر بهبودی او از یک مشکل سلامتی است و خداوند متعال. -دانستن

  پوشیدن لباس های بلند در خواب برای زنی مطلقه دلیلی بر معاشرت و ازدواج اوستو چه بسا ديدن زن مطلقه در خواب لباس بلند و كثيف بر تن او بيانگر آبروي او در بين مردم باشد و اما ديدن لباس سفيد بلند در خواب براي زن مطلقه بيانگر شنيدن خبرهاي خوش و خوش و كوتاه كردن لباس بلند در خواب است. برای یک زن مطلقه نماد از دست دادن فرصت های ارزشمند از او است.

  منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «علائم فی العالمیه»، بیان امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا