تعبیر دیدن داروخانه در خواب و علامت داروساز در

تعبیر دیدن داروخانه در خواب و علامت داروساز در

نماد داروخانه در خواب و تعبیر رفتن به داروخانه در خواب ، خواب خرید دارو از داروخانه ، تعبیر دیدن داروساز ، دیدن فروشنده دارو در خواب و خواب ورود داروخانه

دیدن داروخانه در خواب بیانگر پایان درد و گرفتاری استو چه بسا دیدن داروخانه در خواب، بیانگر رهایی از پریشانی یا پریشانی باشد، اما خرید دارو از داروخانه در خواب، بیانگر کسب علم و دانش است، زیرا علائم داروخانه در خواب بر حسب جزئیات متفاوت است. از بینا و حال بینا تعبیر و علامت داروخانه در خواب ابن سیرین و النابلسی تعبیر دیدن داروساز و فروشنده دارو در خواب مجرد را در این مطلب می خوانید. و زنان متاهل نماد رفتن به داروخانه و خرید دارو در خواب معنی صحبت با داروساز در خواب و موارد دیگر از رؤیاهای داروخانه.

 • ابن سیرین می گوید: دیدن داروخانه در خواب، بیانگر رفع گرفتاری ها و ناراحتی هاستو چه بسا دیدن داروخانه در خواب، بیانگر رفع مشکلات انباشته باشد، در حالی که دیدن داروخانه خالی از دارو در خواب، بیانگر ناامیدی بیننده است، و دیدن داروخانه پر از مردم در خواب، بیانگر شادی و سرور است.
 • نبلسی می‌گوید: دیدن داروخانه در خواب دلالت بر آسایش و نیکی دارد.و چه بسا دیدن داروخانه در خواب، بیانگر راه خروج از مصیبت باشد، و دیدن داروخانه در خواب بزرگ و وسیع، بیانگر وسعت عمر بیننده باشد.
 • دیدن داروخانه در خواب، بیانگر تغییر حال بیننده برای بهتر شدن است و شاید دیدن خواب داروخانه در خواب بیانگر حال بد بیننده باشد.
 • دیدن ورود به داروخانه در خواب بیانگر پایان یک مرحله بد و دشوار در زندگی بیننده خواب است. و شاید دیدن مدخل داروخانه در خواب بیانگر خروج از تنگی به سوی آسیب پذیری باشد.دیدن ناتوانی از ورود به داروخانه در خواب، بیانگر ناتوانی بیننده در غلبه بر دردها و غمها است.
 • دیدن ورود به داروخانه با مادر در خواب، بیانگر اطاعت از او و نصیحت او است و شاید دیدن ورود به داروخانه با خواهر در خواب به معنای کمک گرفتن برای رهایی از تنگنای مالی باشد.
 • دیدن ورود به داروخانه با زن در خواب بیانگر حمایت او و ایستادن در کنار همسرش در مصیبت است و دیدن ورود پسر به داروخانه در خواب بیانگر حمایت و حمایت اوست.
 • دیدن ورود به داروخانه و خرید از آن در خواب، بیانگر رفع مشکلات بیننده خواب است.و اما رؤیت دخول در داروخانه و خرید نکردن از آن در خواب، بیانگر ناتوانی بیننده از غلبه بر موانع است و رؤیت بازکردن در داروخانه در خواب، بیانگر باز شدن در داروخانه است. دریچه امداد و رستگاری برای بیننده.
 • خرید دارو از داروخانه در خواب، دلیل بر کسب علم و دانش استو شاید دیدن خریدن دوا از داروخانه در خواب، بیانگر سلامت و ایمنی بدن باشد و دیدن خریدن دوا از داروخانه و مصرف آن در خواب، بیانگر خیر و برکت باشد.
 • دیدن خریدن تعداد زیادی دارو از داروخانه در خواب، بیانگر رزق و روزی وسیع است و دیدن خریدن قرص های دارویی از داروخانه در خواب، بیانگر حسن سلوک بیننده و ذکر او در میان مردم است.
 • دیدن مرده در حال خرید دارو از داروخانه در خواب، بیانگر ترک گناهان بیننده است و چه بسا دیدن عزیزتان در حال خرید دارو از داروخانه در خواب بیانگر محبت و اخلاص باشد، در حالی که دیدن شخص ناشناس در حال خرید دارو از داروخانه خواب بیانگر آن است که بیننده پول خواهد گرفت.
 • دیدن دارو فروشی در داروخانه در خواب بیانگر درستی و عقلانیت مردم استو چه بسا دیدن فروش دارو در خواب، بیانگر انتشار علم و آگاهی در بین مردم باشد و دیدن فروش جعبه دارو در داروخانه در خواب، بیانگر آن است که فتنه از بیننده دور می شود، در خواب، بیانگر آن است که بیننده از آرزوهای خود دست می کشد، اما در خواب دیدن داروی فاسد در داروخانه، حکایت از فتنه افروزی دارد، و چه بسا دیدن فروش داروی دامپزشکی در خواب، بیانگر نیکی و صدقه باشد، آری می دانم.

 • دیدن داروفروش در خواب، بیانگر مردی دانا و آگاه استو چه بسا دیدن داروساز در خواب، بیانگر مصلح و راهنمای راههای خیر باشد، در حالی که دیدن خرید از داروفروش در خواب، بیانگر آموختن حکمت و عقلانیت بیننده است.
 • دیدن دعوا با داروفروش در خواب، بیانگر جهل و گمراهی است و چه بسا دیدن کتک خوردن داروساز در خواب، بیانگر حال بد بیننده باشد.ارتفاع و منزلت.
 • هر کس در خواب خود را در حال فروش دوا ببیند، از مقام و منزلت خود بالاتر می رود و هر که در خواب دوا فروش را ببیند که او را می شناسد، از مقام یکی از نزدیکان خود بهره مند می شود.
 • دیدن صحبت با داروساز در خواب، بیانگر این است که خرد به دست اهلش می رسد. و چه بسا ديدن رؤياي گفتگو با داروساز در خواب بيانگر هدايت و تقواي بيننده باشد و ديدن بلند صحبت با داروساز در خواب بيانگر قوت دين بيننده باشد، صحبت با داروساز و درخواست دارو از او. در خواب بیانگر نیاز بیننده خواب به کمک و کمک است.

 • دیدن نظافت داروخانه در خواب، بیانگر فقاهت در دین است، شاید دیدن نظافت داروخانه در خواب، بیانگر هوشیاری بیننده باشد و دیدن داروخانه در حال نظافت و عقیم شدن در خواب، بیانگر دوری از ارتکاب گناه و معصیت باشد.
 • دیدن تمیزکردن کف داروخانه با آب و صابون در خواب، بیانگر مصونیت بیننده از بیماری است و چه بسا دیدن بیننده در حال نظافت داروخانه آلوده در خواب، به معنای رفع نگرانی بیننده و دیدن کمک داروساز در نظافت داروخانه باشد. در خواب بیانگر مشارکت بیننده در کارهای خیر است.
 • دیدن نظافت داروخانه و خلاص شدن از داروهای تاریخ مصرف گذشته در خواب، بیانگر خروج از فتنه است و چه بسا دیدن داروخانه پاک از خون در خواب، بیانگر بازگشت بیننده از ارتکاب گناه بزرگ باشد و خداوند دانا است.
 • کالج داروسازی در خواب گواه روشنایی و دانش استو شايد ديدن دانشكده داروسازي در خواب، بيانگر جايگاه فقه و فتوا باشد، و ديدن قبولي در دانشكده داروسازي در خواب، بيانگر آن است كه بيننده بر مشكلات غلبه كرده است و ديدن ورود به دانشكده داروسازي در خواب، بيانگر مسافرت است. على العلم، در حالى كه در خواب اخراج از دانشكده داروسازى، بيانگر كمبود دين و علم است، و چه بسا ديدن دوستان در دانشكده داروسازى در خواب، بيانگر اختلاط با اهل علم و دانش باشد. سرگردانی در کالج داروسازی در خواب بیانگر کمبود دانش یا دانش برای بیننده است.

 • دیدن داروخانه در خواب برای زنان مجرد بیانگر فرهنگ و آگاهی استو چه بسا دیدن داروخانه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر رهایی از نگرانی و تشویش باشد و دیدن ورود به داروخانه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر برآورده شدن آرزو باشد.
 • دیدن صحبت با داروساز در خواب برای زن مجرد، بیانگر خوب بودن حال او است و دیدن ازدواج داروساز با داروساز در خواب برای زن مجرد، بیانگر شادی نزدیک است.
 • فروش دارو از داروخانه در خواب به زنان مجرد دلیل بر کمک آنها به مردم است و شاید دیدن نظافت داروخانه در خواب بیانگر ترک گناه و گناه زنان مجرد باشد.
 • نماد خرید دارو از داروخانه در خواب برای زنان مجرد

 • خرید دارو از داروخانه در خواب برای یک زن مجرد، دلیل بر خرد و سلامت عقل اوست. و شاید اشاره کرد دیدن خرید دارو از داروخانه در خواب برای زنان مجرد در زمان بلوغو دیدن خرید جعبه داروی شیشه ای از داروخانه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر افشای اسرار آن برای کسانی است که آن را نگه نمی دارند.
 • و دیدن خرید قرص دارویی از داروخانه در خواب برای زنان مجرد بیانگر حسن شهرت است و دیدن خرید سرنگ دارویی از داروخانه در خواب برای زنان مجرد بیانگر غلبه بر بحران هاست.
 • و دیدن خرید ویتامین از داروخانه در خواب برای خانم های مجرد بیانگر قدرت و استقلال آنهاست، در حالی که دیدن خرید فیز از داروخانه در خواب برای خانم های مجرد بیانگر عجله در تصمیم گیری است.
 • ورود به کالج داروسازی در رویا برای مجردها

  ورود به دانشکده داروسازی در خواب برای زنان مجرد گواه تکمیل دانش اوست و رویای ورود به دانشکده داروسازی در خواب برای مجردها ممکن است نشان دهنده موفقیت در زندگی او باشد.داروسازی در خواب بیانگر زندگی مشترک خوب است و فارغ التحصیلی از کالج داروسازی در خواب برای زنان مجرد دلیلی بر تکمیل دانش یا کار او به طور کامل است.

 • دیدن داروخانه در خواب برای زن متاهل بیانگر خیر و سعادت استو چه بسا دیدن داروخانه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حل اختلاف با شوهر باشد و اما دیدن داروی فرزندان از داروخانه در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حسن اخلاق آنهاست.
 • ديدن زن در حال صحبت و مخالفت با داروساز در خواب بيانگر غفلت او از فرزندان و بي اطلاعي از تربيت آنان است و ديدن شوهر در خواب وارد شدن به داروخانه براي زن متاهل حاكي از صلاح بين آنها و بهبود اوضاع است. رابطه آنها
 • فروش دارو در داروخانه در خواب به زن شوهردار، دلیل بر گسترش آگاهی و نیکی در بین مردم است، چه بسا دیدن داروخانه در حال نظافت و عقیم کردن در خواب برای زن شوهردار، بیانگر صداقت در دین او باشد و دیدن داروساز در خواب زن متاهل پس از اختلاف نظر با دیگران به آشتی با آنها اشاره می کند.
 • دیدن داروخانه در خواب برای زن باردار بیانگر این است که او به خوبی و بی خطر زایمان خواهد کردو چه بسا دیدن داروخانه در خواب برای زن باردار، بیانگر این باشد که او از مشکل سلامتی خارج شده است و دیدن دست فروش مواد مخدر در خواب برای زن باردار، بیانگر مراقبت و توجه او باشد.
 • دیدن صحبت با داروساز در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که او دستورات بارداری را رعایت کرده است و دیدن داروساز که زن حامله را کتک می زند، بیانگر آن است که مرتکب کاری شده است که او را ایجاب می کند.
 • فروش قرص های دارویی از داروخانه در خواب به زن باردار دلیل بر رهایی از مشکلات است و اما رویای خرید بیش از یک دارو از داروخانه در خواب برای زن باردار بیانگر شادی و نشاط با نو است. عزیزم شاید دیدن شکسته شدن دارو در داروخانه و تمیز کردن آن در خواب برای زن باردار بیانگر مشکلات سلامتی باشد که به زودی برطرف خواهد شد.
 • دیدن داروخانه در خواب برای زن مطلقه بیانگر پایان درد و غم استو چه بسا دیدن داروخانه در خواب برای زن مطلقه بیانگر پایان مشکلات با شوهر سابق باشد و دیدن ورود مشتاقانه به داروخانه در خواب برای زن مطلقه بیانگر این باشد که او از ترس خود خلاص خواهد شد.
 • دیدن داروفروش در حال بوسیدن زن مطلقه در خواب بیانگر مراقبت است و دیدن داروساز در خواب برای زن مطلقه بیانگر خوشبختی در زندگی جدید است و چه بسا دیدن داروخانه در حال نظافت و چیدن داروها در خواب بیانگر دریافت زن مطلقه باشد. نزدیک شدن به خداوند متعال و دوری از فحشا.
 • فروش دارو در داروخانه در خواب به زن مطلقه، دلیل بر همکاری و درستی است، اما دیدن خرید ویتامین از داروخانه در خواب برای زن مطلقه، بیانگر بازگشت قوای او پس از ضعف است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا