تعبیر دیدن خون در خواب و بند آمدن خون در خواب

تعبیر دیدن خون در خواب و بند آمدن خون در خواب

خونریزی در خواب و تعبیر خونریزی، تعبیر خونریزی واژینال و خونریزی قاعدگی در خواب، خونریزی بینی و خونریزی دهان در خواب و خواب خونریزی گوش و خونریزی داخلی

دیدن خونریزی در خواب تعابیر زیادی دارد که بستگی به محل خونریزی و مقدار خون و رنگ آن و زمینه بینایی دارد و خداوند متعال بله می دانم شما در این مطلب می خوانید تعبیر دیدن خونریزی در خواب برای بزرگان تعبیر خوابخونریزی قاعدگی و خواب خونریزی واژینال تعبیر دیدن خونریزی داخلی در خواب تعبیر خونریزی گوش خونریزی دهان دیدن خون دماغ در خواب علاوه بر تعبیر بند آمدن و بند آمدن خون در خواب و . موارد دیگر دیدن خونریزی و خونریزی در خواب.

 • ابن سیرین می گوید: خون در خواب، نشانه فتنه بزرگ است و خونریزی شدید منفور است.و شايد ديدن خونريزي شديد در خواب، بيانگر انكار يا انفاق بدون اراده باشد، در خواب ديد كه در حال خونريزي است، زيرا اگر آثار زخم را ببيند ممكن است نماد سلامتي بدن باشد.
 • نبلسی می گوید: دیدن خون در خواب بیانگر غم و اندوه و نگرانی است. اگر خونريزي شديد باشد و ديدن خون در خواب از روي اضطرار دلالت بر آسايش و سلامتي دارد و شايد ديدن خون در خواب بيانگر ناتواني از نفع فرزند يا شريك باشد.
 • ابن شاهین گوید هر که در خواب خون بی زخم ببیند و در مقام باشد رشوه می گیرد و اگر صاحب اختیار نباشد در معرض ضرر است بدن سالم و مال فراوان. و بیرون آمدن خون از رگها در خواب، بیانگر کمبود پول بیننده خواب به قدر بیرون آمدن خون است.
 • دیدن خون حجامت در خواب بیانگر زوال نگرانی و اضطراب استو شايد ديدن خون از مقعد در خواب، بيانگر آن باشد كه بيننده از ارتكاب گناه و معصيت دوري مي كند و ديدن خون از پا يا زانو در خواب، بيانگر تباهي بيننده است. برای دیدن خونریزی شکم در خواب، این نشان دهنده نافرمانی فرزندان بیننده است.
 • دیدن خون در خواب، بیانگر بیماری های موقتی است و دیدن خون سیاه در خواب ممکن است بیانگر اخلاق بد باشد.
 • گوستاو میلر می گوید: دیدن خونریزی در خواب بیانگر مرگ و هلاکت بیننده است، شاید دیدن خونریزی در خواب بیانگر بدشانسی و سختی ها باشد و خداوند دانا است.
 • تعبیر دیدن زخم در خواب راه حل او را با کلیک بر روی این لینک بخوانید.

 • خونریزی قاعدگی در خواب برای زن دلیل بر گناه است اگر به موقع نباشد به تعبیر ابن سیرین و چه بسا دیدن خون پریود در خواب بیانگر پرهیز از کار نیک یا نجوای شیطان باشد.
 • دیدن خونریزی شدید حیض در خواب بیانگر ارتکاب گناه است و اما دیدن خون حیض در خواب برای مرد، بیانگر عمل غیراخلاقی یا رسوایی است که در معرض آن قرار می گیرد.
 • دیدن سیاهی خون حیض در خواب، بیانگر افراط در شهوات و فسق است و چه بسا دیدن رنگ زرد قاعدگی در خواب بیانگر ابتلای بیننده به بیماری باشد.
 • دیدن خون قاعدگی به صورت قطعات در خواب بیانگر حال بد بیننده خواب استو شايد ديدن خون حيض بر لباس در خواب، گوياي فريب بيننده باشد و ديدن غسل بر اثر خون حيض در خواب، بيانگر توبه از گناه است.
 • تعبیر دیدن حیض و حیض در خواب راه حل آن را اینجا کلیک کنید.

 • تعبیر خواب خونریزی واژینال دلیل بر مشکوک بودن پول یا شهرت بدو دیدن خون از واژن در خواب ممکن است بیانگر اختلافات خانوادگی باشد و دیدن خون از واژن در خواب بیانگر زوال سلامتی است.
 • ديدن خونريزي شديد از واژن در خواب بيانگر زيان زيادي است، شايد ديدن لخته هاي خوني كه همراه با خونريزي از رحم خارج مي شود در خواب بيانگر مشكل خواهد بود. دیدن زخم و خونریزی واژن در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که او در معرض اتهام و آزار و اذیت قرار خواهد گرفت.برای یک زن متاهل، زخم در واژن و خونریزی در خواب ممکن است نشان دهنده یک رسوایی باشد.
 • دیدن بند آمدن خون از واژن در خواب، بیانگر حال خوب است، شاید دیدن شستن خون در خواب، بیانگر طهارت از گناهان و دیدن خونریزی واژینال با ادرار در خواب، حاکی از خراب شدن کودک باشد.
 • خواب خونریزی داخلی گواه بسیاری از نگرانی ها و دردها استو شايد ديدن خونريزي داخلي در خواب بيانگر فشار روحي زياد بر بيننده باشد و خونريزي داخلي در سر در خواب دليل بر عدم توافق بيننده خواب با كارفرما باشد.
 • خونریزی داخل رحم در خواب، بیانگر نافرمانی کودکان است، شاید خواب خونریزی درون شکم، بیانگر آن باشد که بیننده حق دیگران را می خورد و دیدن خون درونی در چشم در خواب، بیانگر کوری بصیرت و پیروی از هوی و هوس باشد. .
 • خونریزی درونی ستون فقرات در خواب بیانگر ترس بیننده خواب برای والدین است و شاید خواب خونریزی داخلی در مغز پس از تصادف بیانگر آن باشد که بیننده راه گمراهی را طی می کند، در حالی که خونریزی داخلی در سر برای کودکان در خواب دلالت بر بدبختی عمر بیننده دارد.
 • خون دماغ در خواب دلیل بر حرام بودن پول استشاید دیدن خون دماغ در خواب بیانگر انتقام یا قصاص باشد و دیدن خون دماغ در کودکان در خواب بیانگر اجبار بیننده و وادار کردن او به کاری باشد.
 • خواب دیدن خون از بینی و گوش و خونریزی آنها دلیل بر انحراف بیننده از اطاعت است. و چون دیدن خون دماغ در خواب بیانگر از دست دادن پول بیننده استو اما دیدن بینی کلفت در خواب، بیانگر از دست دادن حاملگی یا فرزند است.
 • شاید دیدن خون دماغ بعد از ضربه خوردن در خواب، به معنای بیرون آمدن بیننده از مصیبت باشد و دیدن خون دماغ از خونریزی در خواب، بیانگر تسکین خواب بیننده پس از خستگی باشد.
 • تعبیر دیدن بینی در خواب را اینجا کلیک کنید.

  خونریزی دهان در خواب دلیلی بر سخن گفتن و بدنام کردن علائم افراد استو چه بسا دیدن خون از دهان در خواب، بیانگر دروغ باشد، و دیدن خون از دهان و ورم در خواب، بیانگر بد رفتاری بیننده با نزدیکان خود باشد، و هر که ببیند در خواب کتک خورده و از دهانش خون جاری شد. از رزق و روزی و مالی خود آسیب می بیند و خونریزی دهان هنگام غذا خوردن در خواب دلیل بر خوردن است بیننده از حقوق مردم است دیدن لب خونریزی در خواب بیانگر بیماری کودک است و دیدن خون لثه در خواب بیانگر آن است. مشکلات بیننده خواب با اقوام و نزدیکان و دیدن خون فک در خواب بیانگر ضرر و ضرر برای بیننده است و دیدن شستن دهان از خونریزی در خواب بیانگر عذرخواهی بیننده از بدرفتاری یا ظلم به دیگران است و خداوند اعلم.

 • خونریزی گوش در خواب دلیلی بر گوش دادن به غیبت استو چه بسا دیدن خونریزی گوش در خواب، بیانگر شنیدن خبر تکان دهنده و دیدن درد و خونریزی گوش در خواب، بیانگر شنیدن سخنان ناسزا و ناسزا باشد.
 • بیرون آمدن خون از گوش هنگام تمیز کردن آن در خواب، بیانگر ناتوانی بیننده در بازگشت از گناه است، شاید دیدن عفونت گوش و خونریزی در خواب، بیانگر بد اخلاقی دختران بیننده خواب باشد و دیدن سوراخ شدن لاله گوش خونریزی در خواب بیانگر نقض اراده یکی از بستگان او است.
 • بیرون آمدن خون و کثیفی از گوش در خواب، دلیل بر گمراهی بیننده است و دیدن خونریزی در گوش و ضعف شنوایی در خواب، نشان دهنده ضعف دین بیننده است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن گوش در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • توقف خونریزی در خواب دلیلی بر از بین رفتن نگرانی و اضطراب استو چه بسا دیدن بند آمدن خون در خواب، نشانه بهبودی بیننده از بیماری باشد، و دیدن خون دست در خواب، بیانگر نیکی کردار بیننده پس از بدی باشد.
 • خونریزی بینی در خواب قطع می شود که بیانگر حل اختلاف فامیلی یا طایفه ای است، شاید دیدن قطع شدن خون از دهان در خواب به این معنا باشد که بیننده از گفتن سخنان دروغین برمی گردد.اما دیدن قطع خونریزی گوش در خواب در خواب، این نشان دهنده امتناع بیننده از شنیدن غیبت است.
 • دیدن قطع شدن خونریزی واژینال در خواب، بیانگر ترک اعمال مشکوک است و شاید دیدن قطع شدن خون حیض در خواب، بیانگر آن باشد که بیننده از گناه دست برداشته و دیدن خون سر قطع شده در خواب، بیانگر بازگشت قدرت به بیننده باشد.
 • خونریزی پا در خواب قطع می شود، بیانگر این است که بیننده به یک عمل باطل برمی گردد.
 • دیدن خونریزی در خواب برای زن مجرد، بیانگر انحراف او از اخلاق یا قرار گرفتن در معرض بحرانی بزرگ است. شاید دیدن خون در خواب برای زن مجردی که دچار وسوسه شوددیدن خون حیض در خواب برای زن مجرد، بیانگر ارتکاب گناه است.
 • و خواب خون و خونریزی از مهبل برای باکره بیانگر قطع رحم است و شاید دیدن خون دماغ در خواب برای زنان مجرد بیانگر مشکلات خانوادگی باشد و دیدن خون از گوش در خواب برای زنان مجرد بیانگر آن باشد. جدایی آنها از یک عاشق یا نامزد.
 • دیدن خونریزی از پا در خواب برای زن مجرد، بیانگر تلاش برای تباهی است و دیدن خونریزی لثه در خواب، ممکن است برای زنان مجرد نشان دهد که تحت تأثیر بستگان خود قرار گرفته اند و دیدن خونریزی بارداری در خواب برای زنان مجرد، بیانگر پریشانی است. از زندگی او
 • دیدن خونریزی در خواب برای زن متاهل بیانگر ناسپاسی و نارضایتی استو شاید دیدن خون در خواب برای زن شوهردار، بیانگر اخلاق بد و دیدن خون حیض در خواب برای زن شوهردار، بیانگر اختلاف و مشکل با شوهر باشد.
 • و خواب خون دماغ برای زن شوهردار، بیانگر فساد فرزندان است، و چه بسا دیدن خون دماغ فرزند در خواب برای زن شوهردار، بیانگر نگرانی و ناراحتی باشد، و دیدن خون دماغ در خواب برای زن شوهردار، بیانگر این باشد که زن شوهردار است. مورد توهین شوهرش
 • خواب خون از دهان زن متاهل بیانگر این است که از علایم افراد صحبت می کند و شاید دیدن خونریزی گوش در خواب برای زن متاهل بیانگر بی توجهی شوهر به او باشد و خونریزی از واژن زن متاهل نشان دهنده این باشد که فرزندانش این کار را خواهند کرد. در معرض آسیب قرار گیرد.
 • دیدن خونریزی در خواب برای زن باردار بیانگر مشکل در زایمان استو چه بسا دیدن خون در خواب برای زن باردار در ماه اول، بیانگر سقط جنین باشد، در خواب برای زن باردار، دچار حاملگی می شود و دیدن خون از چشم در خواب برای زن حامله، بیانگر آن است که جنین او آسیب می بیند، جنین، و خدا بهتر می داند.

 • دیدن خونریزی در خواب برای زن مطلقه بیانگر درد و درد اوستو شايد ديدن خون در خواب زن مطلقه، بيانگر فسق و فجور او باشد و ديدن خون حيض در خواب زن مطلقه، بيانگر گناهانى باشد.
 • و خواب خونريزي واژينال براي زن مطلقه بيانگر درگيري با خانواده است، شايد ديدن خون از واژن در خواب، بيانگر آن باشد كه زن مطلقه او را از فرزندانش جدا كند و در خواب خون و مدفوع از مقعد را براي زن ديده شود. زن مطلقه نشان دهنده رنج شدید اوست.
 • دیدن خون گرفتن از زن مطلقه در خواب بیانگر از دست دادن پول خود است و دیدن خونریزی از واژن در خواب برای زن مطلقه ممکن است بیانگر زندگی تنگ او باشد و دیدن خونریزی ادرار در خواب برای زن مطلقه نقض تابو است. خداوند دانا است.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا