تعبیر خواب خواندن سوره ضحی و نماد ضحی در خواب

تعبیر سوره ضحی در خواب و خواب خواندن سوره ضحی و نوشتن و شنیدن سوره در خواب و تعبیر آیه، ولی پروردگارت به تو عطا می کند و تو راضی می شوی. یک رویا

تعبیر خواب خواندن سوره ضحی و نماد ضحی در خواب

دیدن سوره ضحی در خواب بیانگر تکریم یتیمان و فقرا است و گفته شده است که سوره ضحی در خواب نماد ایمنی و حفاظت است.در این مقاله تعبیر خواب سوره ضحی از ابن سیرین می باشد. و دیگر مفسران ارشد، خواندن سوره ضحی در خواب و تعبیر شنیدن سوره ضحی در خواب، معنی حفظ سوره ضحی در خواب، و تعبیر آیه ای که پروردگارتان به شما خواهد داد. و در خواب راضی خواهی شد.

 • ابن سیرین می گوید: دیدن سوره ضحی در خواب، نماد بزرگداشت یتیمان و نیازمندان است.و هر کس در خواب ببیند سوره ضحی را می‌خواند پس از ترس در امان است و دیدن کسی که در خواب سوره ضحی را می‌خواند، بیانگر خیر و منفعت او برای بیننده است، و گفته شد. دیدن تلاوت سوره ضحی در خواب، بیانگر مال و ثروت است.
 • و شیخ النابلسی گفت دیدن سوره ضحی در خواب دلالت بر سخاوت و بخشش دارد و چه بسا خواندن سوره ضحی در خواب دلالت بر مژده پس از یأس و امید پس از ناامیدی دارد پس از فقر انفاق می کند و خداوند داناتر است.
 • ابن شاهین الظهری گفته است: خواب خواندن سوره ضحی، بیانگر این است که بیننده خواب به افراد ضعیف کمک می کند و با آنها خوب رفتار می کندو هر کس در خواب سوره ضحی را بخواند مانع شاگردی و التماس نمی شود و او را مؤاخذه نمی کند، همچنان که خواندن سوره ضحی در خواب دلالت بر آسانی بعد از سختی دارد و دیدن سوره ضحی در خواب ممکن است. دلالت بر سرزنش و تذکر عبادت دارد، به سبب فرموده خداوند متعال: «وَ الْآخِرَةُ لِکُمْ أَنْ أَوْلَیْکُمْ».
 • ابن غنم گفت: دیدن سوره ضحی در خواب بیانگر همدردی با ضعیفان و فقرا است.
 • خواب خواندن سوره ضحی دلیل بر برآورده شدن حاجات دیگران استو چه بسا دیدن سوره ضحی در خواب، دلالت بر هدایت و درستی داشته باشد، و هر که ببیند سوره ضحی را می خواند و در خواب می خواند، مال خود را زیاد می کند و هر که بیند. اینکه در خواب در بین مردم سوره ضحی را می خواند، سؤال کنندگان را ناامید نمی کند.
 • چهل مرتبه خواندن سوره ضحی در خواب، بیانگر هدایت و حکمت است و خواب هفت مرتبه خواندن سوره ضحی در طلوع آفتاب، بیانگر التزام به شرع است، بیانگر تعالی و عزت است، و اما دیدن سوره ضحی در هنگام طلوع آفتاب بدون مصحف در خواب، بیانگر زوال مصیبت یا مصیبت است.
 • خواندن سوره ضحی در خانه در خواب، دلیل بر رسیدن خیر و روزی فراوان است و هر که در خواب خود را در حال خواندن سوره ضحی در مسجد ببیند، در میان مردم سود و صلاح می‌جوید.
 • خواب خواندن سوره ضحی برای فقیر، بیانگر افزایش مال و دارایی او است و برای ثروتمند بخشش و سخاوت اوست.
 • خواندن سوره ضحی در خواب در وقت نماز برای بیننده با قبول عبادت و استجابت دعا مژده است و سوره ضحی و تحریف آن در نماز در خواب، عدم اعتماد و وفا است. .
 • و خواب خواندن سوره ضحی در نماز صبح دلیل بر تلاش برای چیزی که حال بیننده و اهل بیت او را سامان دهد شاید دیدن سوره ضحی در نماز ظهر در خواب دلالت بر اعمال صالح و مفید دارد و خواندن سوره ضحی در نماز عصر در خواب بیانگر هدایت و نیکی است.
 • و اما خواندن سوره ضحی در نماز مغرب در خواب، دلیل بر برآورده شدن حاجت بیننده پس از سختی و مشقت است، گفته شد خواندن سوره ضحی در نماز عصر در خواب موجب تغییر شرایط می شود. و هر کس در خواب از امام بشنود که سوره ضحی را در نماز جمعه بخواند، به خواسته خود می رسد و خواسته های خود را برآورده می کند.
 • راه حل آن تعبیر دیدن نماز در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب آیه «وَرَبِّکُمْ عَلَیْکُمْ وَ تَرْضَیْنَکُمْ» به مژده دنیا و آخرت اشاره دارد.و گفته شد که خواندن آیه ای که پروردگارت به تو عطا می کند و در خواب راضی می شوی، بیانگر رزق مبارک صاحب خواب است و خواندن آن با صدای زیبا در خواب دلیل بر نعمت است که خداوند به بیننده عطا کرده است و نوشتن آن به منزله کسب مال حلال است.
 • و اما کسى که تلاوت آیه اى را بشنود و پروردگارت به تو عطا کند و تو در خواب راضى شوى، مژده مى شنود و دیدن حفظ این آیه دلیل بر حفظ آن است. نعمت بینا از رحلت.
 • و هر کس آیه ای ببیند و پروردگارت به تو عطا کند و تو راضی خواهی شد که در خواب بر پیشانی او نوشته شده است، این دلیل بر افزایش حیثیت او و محبت مردم به اوست، و هر که آیه «آیا او را تمام کند». تو را یتیم نمی‌یابد و پناه می‌برد؟» در خواب، دلیل بر انذار و یادآوری خواب بیننده است که بر نعمت‌های نماز و ایستادن و ذکر خدای متعال سپاسگزاری کند و هر که آیه «وَ یَفْتُکُمْ» را تمام کند. گمشده و هدايت شده» در خواب، گواهي بر رسيدن به درجات عالي علم و اخلاق است و خداوند متعال و داناست.
 • شنیدن سوره ضحی در خواب، نشانه پریشانی و اندوه استو گفته شد که شنیدن سوره ضحی، دلیل بر هدایت و درستی پس از ضلالت است، و تکریم در هنگام شنیدن سوره ضحی در خواب، بیانگر رفع نگرانی بیننده است.
 • دیدن قرائت سوره ضحی در خواب دلیل بر کمک گرفتن از خویشاوندان است، شنیدن سوره ضحی از سوی فرد ناشناس در خواب ممکن است بیانگر اطاعت و صالح بودن بیننده باشد.
 • ديدن شنيدن سوره ضحى از مسجد در خواب به معناى اعمال خير فراوان پس از خشكسالى است.
 • حفظ سوره ضحی در خواب دلیل بر عصمت از گناه استو چه بسا دیدن حفظ سوره ضحی در خواب، دلالت بر حفظ امانت دارد و هر که ببیند سوره ضحی را حفظ کرده و در خواب آن را حفظ نکرده است، پادشاه و منزلت به دست آورد، خواب تحریف شده. چون خلاف شرع و دین است تعلیم و حفظ سوره ضحی برای فرزندان در خواب دلیل بر تربیت آنان برای کمک و نیکی به دیگران است شاید دیدن حفظ سوره ضحی برای همسر در خواب بیانگر او باشد. مراقبت و نگهداری

 • نوشتن سوره ضحی در خواب دلیل بر تغییر شرایط به سوی بهتر شدن استو هر کس در خواب ببیند که سوره ضحی را به خط قرآن می نویسد، در دنیا رزق و روزی فراوان و خیر می یابد.
 • و خواب نوشتن سوره ضحی بر روی کاغذ دلیل بر کسب مال حلال است و نوشتن سوره ضحی بر لباس در خواب دلیل بر پوشش است.
 • دیدن چندین بار نوشتن سوره ضحی در خواب بیانگر انفاق و نیکی است، شاید دیدن تحریف نوشته سوره در خواب بیانگر فساد دین یا مالی بیننده باشد.
 • خواب خواندن سوره ضحی برای مرد متاهل دلیل بر بهبود حال اوستو چه بسا رؤیت خواندن سوره ضحی در خواب برای مرد متاهل بیانگر افزایش روزی او باشد.
 • شنیدن بلند سوره ضحی در خواب برای مرد متاهل، بیانگر آن است که از مصیبت یا مصیبت بیرون می آید و دیدن سوره ضحی که در خواب برای مرده می خواند برای مرد متاهل، بیانگر زکات دادن است و صدقه پول خود را به یتیمان.
 • نوشتن سوره ضحی بر روی دست در خواب برای مرد متاهل بیانگر این است که با کار با دست خود امرار معاش می کند، دیدن سوره ضحی که بر روی پیراهن در خواب برای مرد متاهل نوشته شده، بیانگر تعهد او به عبادت است. در حالى كه ديدن سوره ضحى در حال حفظ و فراموش كردن آن در خواب براى مرد متاهل، بيانگر هوى و هوس و گناهى است كه انجام مى دهد.
 • خواب دیدن سوره ضحی برای زن شوهردار، گواه زندگی خوش و نیک استو چه بسا دیدن تلاوت سوره ضحی در خواب برای زن شوهردار حاکی از اطاعت حسنه او باشد.
 • خواندن سوره ضحی در نماز ضحی در خواب برای زن شوهردار، دلیل بر تکمیل صفات دین اوست و خواندن سوره ضحی بدون نسخه قرآن در خواب برای زن شوهردار، بیانگر ادای قرض او و دیدن نوشتن آیه ای که پروردگارت به تو عطا می کند و در خواب زن شوهردار راضی می شوی، بیانگر باردار بودن اوست.
 • نوشتن چند بار سوره ضحی در خواب برای زن شوهردار، بیانگر افزایش دین و تقوا است و دیدن حفظ سوره ضحی برای فرزندان در خواب برای زن شوهردار، بیانگر حسن تربیت او برای آنان است. خداوند دانا است.
 • خواب دیدن سوره ضحی برای زن مطلقه دلیل بر زوال غم و اندوه اوست.و چه بسا دیدن خواندن سوره ضحی در خواب برای زن مطلقه، بیانگر هدایت و تقوای او باشد، زیرا زن مطلقه بیانگر عدم صداقت اوست، و اما خواندن سوره ضحی در نماز صبح در خواب. زن مطلقه در آغاز خوش و نیکو، شنیدن سوره ضحی در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که از دیگران کمک خواهد گرفت و خداوند متعال و دانا است.

 • خواب دیدن سوره ضحی برای زنان مجرد دلیل بر درستی و اطاعت اوست.و چه بسا رؤیای خواندن سوره ضحی در خواب برای زن مجرد، دلالت بر احسان او به پدر و مادر داشته باشد، رؤیت آیه ای باشد و پروردگارت به تو بدهد و در خواب راضی خواهی بود.
 • خواندن سوره ضحی هنگام نماز ظهر در خواب برای زنان مجرد، بیانگر دین نیک آنان است، شنیدن سوره ضحی از نزدیکان در خواب به مجردان، حکایت از حمایت و کمک و دیدن باز شدن قرآن دارد. سوره ضحی در خواب مجردان بیانگر تغییراتی در زندگی او به سوی بهتر شدن است.
 • نوشتن سوره ضحی بر روی زمین در خواب برای زنان مجرد، بیانگر نفاق و دروغگویی آن است و دیدن حفظ سوره ضحی و فراموشی آن در خواب برای زنان مجرد، بیانگر اشتغال آنان به انجام فرایض است.
 • دیدن سوره ضحی در خواب برای زن باردار، بیانگر برکت و آسایش پس از ناراحتی است.و شاید دیدن خواب خواندن سوره ضحی برای زن حامله، بیانگر آسانی زایمان باشد و دیدن سوره ضحی در خواب برای زن حامله، بیانگر حفظ جنین او از آسیب باشد. مشکلات سلامتی که در دوران بارداری با آن مواجه می شود، شنیدن سوره ضحی در خواب برای زن حامله نشان دهنده تسکینی نزدیک است و خداوند متعال و دانا است.

  منابع و مراجع

  1. تعبیر سورة الضحی در خواب ص 602 معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «تفسیر سوره ضحی در خواب، ص 88» نشانه ها در عالم عبارات، بیانگر امام غرث الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیه. چاپ، بیروت 1993م.
  3. «شرح قرائت سوره ضحی، ص 13» مدرس حروف اللغه فی بیان الرؤیا، ابراهیم بن یحیی بن غنم مقدسی الحنبلی، به دست مشهور بن حسن سلمان، دار. ابن الجوزی، عربستان سعودی ۱۴۳۱ق.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا