درب در خواب و تعبیر خواب درها به تفصیل

درب در خواب و تعبیر خواب درها به تفصیل

بستن در در خواب و خواب در باز، درب جدید در خواب، دیدن زوال در و تغییر حالت آن در خواب و موارد دیگر دیدن در در خواب.

در واقع، معنای در در خواب با معنای نمادین آن در بیداری تفاوت چندانی ندارد، همانطور که وقتی در محکم و محکم است احساس امنیت می کنیم و وقتی در مضیقه هستیم میل به باز کردن درها را داریم. ترس یا پریشانی، تعبیر دیدن در در خواب و هر رؤیایی نیز به تفصیل آن است.

در این مقاله؛ ما و شما با بررسی تعبیر خواب بستن و بازکردن در، تعبیر خواب درب بزرگ و کوچک، علاوه بر فوت در یا ترک خوردن، معنی در را در خواب می دانیم. در خواب، و موارد دیگر دیدن در در خواب.

«در در خواب صاحب خانه است یا زنانش».به گفته ابن سیرین، در به متصدی امور خانه اشاره می کند و حال در در خواب، حالت صاحب خانه در بیداری است و خداوند داناتر است که در چه می شود. در خواب برای متصدی خانه اتفاق می افتد زنان خانه و احوال آنها و خواهیم دید که خواب درها به تفصیل رؤیت و حال بیننده چگونه تعبیر می شود.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن درها در خواب می گویددر در خواب دژ ​​و دژ است و ورودی و خروجی است که امنیت و امان است و مایه آرامش اهل خانه و ساکنان آن است تعبیر در در خواب. بستگی به خود دید دارد

گشایش درها به طور کلی از نظر ابن شاهین الظهری خوب و مفید است. هر مصیبتی که در خواب به در خانه می‌رسد، بیانگر مصیبتی است و همچنین کسی که درها را بیش از حد باز می‌بیند.

ابن شاهین می گوید ممکن است زن در خواب را تعبیر کند، دیدن خرید در و دیدن در جدید در خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج یا نامزدی باشد و کوبیدن در یا حرکت حلقه در بیانگر خواسته های بیننده است. ان شاء الله اگر دری که در زد به روی او باز شود، اجابت می شود. خواب اجابت خواسته او سریعتر و قویتر بود و خدا داناتر بود و ابن شاهین می افزاید که باز شدن در بهشت ​​در خواب. دلالت بر فضل و برکت و نیکی دارد.

تعبیر خواب در بسته و رؤیت بسته شدن در چیست؟ابن سیرین گوید بتا دید و در را به روی خود بست، اشاره به نافرمانی خدا می کند، بستن در در خواب نیز ممکن است دلالت بر ازدواج داشته باشد، شیخ النابلسی در خواب درها را در مورد زنان به توافق تعبیر می کند. با ابن سیرین دیدن در آهنی بسته در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب با باکره ازدواج می کند، اما دیدن در بسته در خواب بعد از حوادث، دلیل بر زنده ماندن مرد است و هر که بخواهد در خواب را ببندد و نتوانسته است. ، از طرف همسرش موضوع سختی است.

و درباره دیدن در بسته در خواب تعبیر خواب در شیرینی آن می گویدهر دری بسته در خواب یک معنا و مفهوم دارد و ما آنها را ذکر می کنیم; هر کس ببیند در خانه اش بسته است، منزوی می شود و با مردم ارتباط برقرار نمی کند، اما کسی که در خواب درب مسجد را بسته ببیند، نماز و واجبات را انجام نمی دهد. مسجد در خواب) و درب بسته در خواب، دلیل بر ظلم و بی عدالتی در دستگاه قضایی است و هر که درب بیمارستان را بسته در خواب ببیند، اگر مریض باشد یا مریض داشته باشد، بهبودی او در آن است. دست خدا تنهاست پس صبر کند و ثواب بخواهد و به دعا ادامه دهد و تعبیر خواب در مورد بستن در خواب در حلاوت خود می گوید: و اما بستن درب خانه در خواب آن جدا شدن بیننده از اهل اراده و دوری او از آمیختگی با آنها با میل خود است و دیدن در بسته در خواب بیننده مردم را دفع می کند و آزار می دهد (تعبیر خانه را در خواب بخوانید) .

تعبیر درهای باز در خواب چیست؟ابن سیرین در تعبیر درب باز در خواب می گوید که درهای باز، درهای رزق و روزی بیننده است و هر که در خواب ببیند اعم از معلوم یا مجهول، درهای دنیا باز می شود. به او، مگر اینکه درهای باز در خواب از حد خود خارج شود، نشانه خراب شدن خانه و بر هم خوردن امور اهل آن است، درها در خواب به خیابان باز است، پس خروج آنچه بیننده از دنیای خود به دست می‌آورد به سوی بیگانگان و عوام، بیننده در خانه خود بدون اذن است و درهای بهشت ​​در خواب اگر باز بود، بیانگر افزایش خیر و باران در در آن سال، زیرا خداوند متعال در قرآن کریم از سوره قمر فرمود: «فَأَنْتَا أَنْتَهُمْ بِالْأَسْتَاءِ مِنَ الْأَبْرِ».

شیخ نابلسی در تعبیر باز در خواب می گوید در خواب در باز می شود تسهیل امور و برعکس بستن درها در خواب که دلالت بر پریشانی و نگرانی و مشقت دارد و دری که در خواب برعکس باز می شود – یعنی وارونه – نشان دهنده مصیبت سلطان یا خراب شدن خانه است. و خدا داناتر است از ارتکاب نافرمانی و منکر حرام است و ممکن است حاکی از عذاب شدید باشد جز اینکه باران به دام افتاده است، نشان دهنده باز شدن درب بهشت ​​در خواب است که باران می بارد.

در خواب در بزنو از گشودن در تا در خواب زدن که تعبیر ابن سیرین دارد که می گوید هر که در خواب در بزند چیزی را برد و کوبیدن در خواب دلیل بر این باشد. نزدیک شدن به استجابت دعای بیننده و خداوند داناتر است و برای کسی که در را می زند قوی تر است در خواب نزد او باز شود یا باز شود (دعا را در خواب بخوانید).

تعبیر خواب در شیرینی خود از در باز در خواب می گویددری که در خواب باز است، گشاد است، اگر یکی از اهل بیت یا دوستان بیننده مریض باشد، او را رها کند و علم نزد خداست، بیمارستان در خواب باز است، زیرا به وسیله خدا شفا می یابد. اذن مرضش اگر مریض باشد یا مریض به اذن خدا شفا یابد. گشودن در را در خواب می گوید تعبیر خواب به شیرینی اوبازکردن در خانه در خواب، برای بیننده و اهل آن انشاءالله نشانه برکت و خیر است، که دری را به روی او بگشاید و در آن داخل کند، زیرا معلمش به او علم می آموزد، چنانکه. همچنین تلاش برای باز کردن در در خواب ممکن است توضیح دهد که بیننده جوینده دانش یا سؤالات بسیاری است.

تعبیر خواب درها با توجه به جنس آنتعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که در آهنی در خواب، برای کسانی که آن را در خانه اش دیده اند، نشانه محافظت از مردم و دشمنان است، و همچنین دیدن در چوبی در خواب، اما درب آلومینیومی در خواب بیانگر آن است که بیننده ضعیفتر از آن چیزی است که دیگران فکر می کنند، اما درب شیشه ای در خواب، اگر برای خانه بیننده است، مراقب از دست دادن شغل خود باشد و هر که ببیند درب خانه اش طلا شده است. در خواب صاحب اختیار و اختیار می شود و هر که در خواب ببیند که در خانه اش نقره شده است خانه او خانه علم و ایمان است (تعبیر نقره را در خواب بخوانید).

تعبیر شکستن درب خانه در خواب چیست؟ابن سیرین می گوید که غیب شدن درب خانه در خواب ممکن است دلالت بر جدایی صاحب خانه از زمینی باشد که در آن خیر است و این ممکن است جدایی او از خانه برای چیزی بدتر از آن باشد. در خواب، اخلاق صاحب خانه عوض می شود یا یکی از اهل خانه تغییر می کند، و اما بسته شدن در خانه، بلای بزرگی است که به اهل خانه می رسد، همین طور. هر کس در خواب ببیند که در خانه اش افتاده یا شکسته یا شکسته است، این مصیبت است بر صاحب خانه و خدا داناتر است و هر که ببیند به دنبال درب خانه خود است بی آنکه بیابد. در زندگی دنیوی خود سرگردان است، نابلسی می گوید: دیدن درب خانه سوخته، شکسته یا کنده شده، بلایی است که بر صاحب خانه می آید.

تعبیر درب بزرگ در خواب چیست؟ابن سیرین می گوید وسعت و استحکام درب خانه در خواب، بیانگر حال خوب صاحب خانه است و درهای زیاد در خواب ممکن است حاکی از ربا و حرام باشد، مخصوصاً اگر مگس یا زنبور از خانه بالا بروند. درها در خواب غبار یا باران گلی بر آنها می بارید. اگر به چشم و گوش اصابت کند تیرهایش فتنه است و اگر اصابت کند مال از سلطان مصادره است.

النابلسی از تغییر حالت در در خواب می گویدهر که در در را واقعه ببیند آن حال صاحب خانه است و تغییر حال در در خواب تغییر حال صاحب خانه و وسعت و عظمت است. درب خانه در خواب تعبیرش خوب است به شرطی که وسعت زیاده گویی و زشتی نباشد و در بزرگ در خواب ممکن است بیانگر ورود بیگانگان بدون اجازه به خانه مردم باشد.

در جدید در رویاشیخ النابلسی می افزاید که دری نو در خواب بشارت سلامتی و تندرستی است، همین طور هر که در خواب ببیند که نجار در را نصب می کند، اما هر که در خواب ببیند که دری را زده و دری را نصب کرده است. یکی، خانه اش را می فروشد.

درب خانه در خواب و زنانهمانطور که قبلاً اشاره کردیم، ابن سیرین و النابلسی در تعبیر درب خانه با زنان اهل آن اتفاق نظر دارند و دیدن درب جدید در خواب، بیانگر باکره از ماده است، در حالی که درهای بدون بسته شدن در خواب، بیانگر آن است. لباس زنان نابلسی می گوید هر که در خواب هفت نفر را دید که بر در خانه می پرند، نشانگر تعقیب گناهکاران به سوی همسرش است.

درب مخفی در خوابشیخ النابلسی می افزاید که باب مخفی در خواب، بیانگر حال بیننده است.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از تغییر وضعیت در در خواب می گویددرِ بلند در خواب، بیانگر علم است; هر که ببیند در خانه اش بلند شده است ان شاء الله یکی از فرزندانش عالم می شود و همینطور در خواب کوتاه یا کم در خواب به عدم علم و دانش تعبیر می شود یعنی بیننده. ظواهر را دوست دارد و از خودنمایی می ترسد، پس باید از آن دوری کرد و از خدا امنیت خواست. هر که ببیند درب خانه اش بزرگ شده است منتظر است که میهمانان بر آن فرود آیند و همینطور هر که ببیند در خانه اش شکسته است مهمان بسیار است که مردم را دوست می دارد و با آنها در می آمیزد.

تعبیر داخل شدن از در در خواب چیست؟ابن سیرین درباره ورود از در در خواب می گوید: هر که در خواب خود را ببیند که از در وارد می شود، اگر با کسی اختلاف داشته باشد، غالب است، زیرا خداوند متعال در سوره مائده می فرماید: از در به سوی آنها درآی و چون وارد آن شدی ابلهی، خواب چنان است که از دری باز غیر از در خانه اش داخل شود، سپس به حرمت صاحب خانه وارد شود. و داخل شدن از در مجهول در خواب بیانگر پیروزی و پیروزی در مقابله با دشمنان است و در مجهول در خواب نیز ممکن است بیانگر علم و سفر و رزق باشد.

ابن سیرین در تعبیر ترک در خواب می گوید: هر کس در خواب ببیند که در باریکی را به وسعت می گذارد، در بیداری نیز هست، چنانکه خروج از در باریک در خواب، خروج از تنگی به وسعت او و از نگرانی به آسایش است. در بد، پس هر که از دری که شکسته و ویران یا ویران شده خارج شود، به تعبیر نابلسی از شر بیرون می آید و خود نجات می یابد، در خواب به نقطه بد بو، پس هر که می بیند که در خواب از در بیرون می رود و خود را در محلی متعفن می بیند که در آن مردار یا آتش است، این نشان دهنده حال بد او در آخرت است (تعبیر آتش را در خواب بخوانید).

 • هر که در وسط در خانه اش در کوچکی ببیند بد است و این نشان می دهد که در اهل عیب وارد می شود و ممکن است همسرش – ابن سیرین / نابلسی – در معرض خیانت قرار گیرد.
 • هر که ببیند خانه اش دو در است، زنش فاسد است – ابن سیرین.
 • انگشتر در، دلالت بر قرض و قرض دارد، پس هر که دید در خانه اش دو انگشتر است، مدیون دو نفر بود – ابن سیرین.
 • هر کس در خواب انگشتر خود را بردارد یا آن را قطع کند، وارد بدعت می شود – شیخ النابلسی.
 • و هر کس در خواب ببیند که بر درگاه مردم ایستاده و از آنان سؤال می کند، در میان مردم در جایگاه خشوع تکبر کرده است – تعبیر خواب.
 • تمیز کردن در در خواب در جایی که مردم را گرامی می دارند تحقیر می کند پس بیننده از خداوند امنیت بخواهد – تعبیر خواب.
 • هر کس ببیند دری را می شکند، در میان مردم وسوسه می شود و در میان آنها به زیان می رود – تعبیر خواب.
 • دروازه مدینه در خواب، خداوند لطف فرمود که اگر فرصت جدیدی به بیننده خواب داده شد، در بهره برداری از آن کوشش کند و فریب خواب خدا را نخورد، چنانکه خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: «وَ تُدْخُلُوا الْبَرُ فِیْ سجده کن و تواضع بگو، ما از گناهان و گناهان تو می گذریم.»
 • منابع و مراجع addremove

  [1] معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.[2] کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.[3] «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا