تعبیر دیدن تفصیل مدفوع در خواب

تعبیر دیدن تفصیل مدفوع در خواب

تعبیر دیدن تمیز کردن مدفوع در خواب به طور دقیق و نماد پاک کردن مدفوع از روی زمین و لباس در خواب و سایر علائم را بیاموزید.

تعبیر دیدن تفصیل مدفوع در خواب

دیدن پاک کردن مدفوع در خواب، نشانه رهایی از رسوایی و دوری از گناهان است و دیدن پاک کردن مدفوع با آب در خواب، بیانگر نیاز و رهایی از ناراحتی است و گفته شده است که دیدن مدفوع بر روی زمین و پاک کردن آن در خواب، بیانگر آن است. انفاق قرض و رفع خستگي، و خداوند اعلم ديدن پاك كردن مدفوع در خواب توسط ابن سيرين و ديگر مفسران ارشد، ديدن مدفوع روي زمين و پاك كردن آن، و ديدن پاك كردن مدفوع از لباس و لباس در خواب، معنی تمیز کردن مدفوع در توالت در خواب و دیدن اینکه مدفوع را با آب تمیز می کنند و موارد دیگر تمیز کردن مدفوع در خواب.

 • ابن سیرین دیدن مدفوع پاک کننده در خواب را فرار از رسوایی تعبیر کرده است و ممکن است دلالت بر دوری از گناهان داشته باشد و هر که مدفوع را پاک کند و بوی آن در خواب بماند، در حالی که میل باقی است از گناه دوری می کند.
 • و گفته شد که پاک کردن خانه از مدفوع در خواب، بیانگر اعتدال در کسب درآمد و قطع اختلاف در آن است، و دیدن بستر مدفوع در خواب، بیانگر حل اختلافات زناشویی است، و هر که ببیند بدن خود را از آن پاک می کند. مدفوع او در خواب از امراض شفا می یابد و رؤیت پاک کردن مدفوع از محل معلوم نشان می دهد که در خواب حرکت و مسافرت مخل را تسهیل می کند، چنانکه در خواب دید پاک کردن محل نامعلومی از مدفوع است. نشان دهنده رهایی از بی عدالتی است.
 • احساس انزجار هنگام تمیز کردن مدفوع در خواب، بیانگر سختی و خستگی است و دیدن اجباری پاک کردن مدفوع در خواب، بیانگر ترک نافرمانی به زور است.
 • پاک کردن مدفوع پدر در خواب بیانگر نیکی و نیکوکاری است، دیدن پاک کردن مدفوع شخص دیگری در خواب بیانگر کمک و کمک به دیگران است.
 • تمیزکردن مدفوع گربه در خواب بیانگر برگشت پول های دزدی است، دیدن مدفوع سگ تمیز در خواب بیانگر دوری از پستی و پستی است و خداوند اعلم.
 • نبلسی می گوید: دیدن پاک شدن مدفوع با آب در خواب، بیانگر رهایی از پریشانی و ناراحتی است.و خواب پاك كردن مدفوع با آب و صابون بيانگر عفت و پاكي و شفا است ديدن پاك كردن مدفوع با آب و كلر در خواب بيانگر بازگشت به حق و تجديد عهد با خداوند متعال است.
 • شستن زمین از مدفوع با آب در خواب بیانگر نجات از مصیبت و پاک کردن لباس از مدفوع با آب در خواب بیانگر برائت از تهمت است.
 • دیدن پاک کردن مدفوع با آب زلال در خواب بیانگر توبه و هدایت خالصانه و پاک کردن مدفوع با آب گل آلود در خواب بیانگر فساد در کسب و کار و بیماری است.
 • پاک کردن مدفوع با آب دریا در خواب بیانگر طول عمر است، دیدن مدفوع با آب چاه در خواب، بیانگر توبه از زنا یا عمل زشت است و خداوند دانا است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن آب در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • مفسران بزرگ معاصر رویاها می گویند تمیز کردن مدفوع در توالت در خواب بیانگر رهایی از مشکلات و نگرانی های همسر است.و اما تمیز کردن توالت عمومی از مدفوع در خواب، دلیل بر تحلیل پول است و خواب کشیدن سیفون برای دفع مدفوع در توالت، بیانگر کمک گرفتن برای رهایی از نگرانی و ناراحتی و پاک کردن مدفوع مایع در توالت است. توالت در خواب بیانگر رهایی از افکار شیطانی و وسواس است.
 • هر کس در خواب ببیند که مدفوعش در توالت هنگام تمیز کردن آن لک شود، سخت بیمار می شود.و افتادن در توالت هنگام پاک کردن آن از مدفوع در خواب، بیانگر افتادن در مصیبت و بلا است.
 • بیرون آمدن فضولات در توالت و تمیز کردن آن در خواب بیانگر بهبودی از بیماری است و اما ورود به توالت پر از مدفوع و تمیز کردن آن در خواب بیانگر سختی برآورده شدن حاجت است.
 • کمک خواستن برای نظافت مدفوع در توالت در خواب بیانگر ضعف و ناتوانی است، در حالی که دیدن ناتوانی در تمیز کردن مدفوع در توالت در خواب بیانگر بزرگی و سنگینی نگرانی است.
 • تعبیر دیدن توالت در خواب را اینجا بخوانید.

 • النابلسی می گوید: دیدن مدفوع بر روی زمین و پاک کردن آن در خواب، بیانگر تسکین پس از ناراحتی و رهایی از آسیب است.دیدن مدفوع زیاد روی زمین و پاک کردن آن در خواب، بیانگر سهولت سفر پس از سختی است.
 • هر که در خواب مدفوع خود را بر زمین ببیند و در خواب آن را پاک کند از سخنان بد خلاص می شود و اما دیدن مدفوع در کف خانه و پاک کردن آن در خواب، بیانگر خلاصی از حرام است. .
 • دیدن مدفوع در محوطه مسجد و نظافت آن در خواب، بیانگر دوری از نافرمانی و پاک شدن از گناهان است و دیدن مدفوع در محوطه کار و پاک کردن آن، بیانگر زوال اختلاف و رفع مشکلات آن است.
 • دیدن مدفوع در زمین زراعتی و پاک کردن آن در خواب، بیانگر بازگشت نعمت و نیکی است، دیدن مدفوع در زمین سنگلاخی و پاک کردن آن در خواب، بیانگر بازگشت امید پس از ناامیدی است.
 • تعبیر دیدن زمین در خواب را با کلیک بر روی راه حل آن بخوانید.

 • دیدن مدفوع در لباس و تمیز کردن آن دلیل بر توبه پس از گمراهی و دوری از فسق است.دیدن مدفوع روی لباس و پاک کردن آن با دست در خواب، بیانگر درستی دین و دوری از گناه است، دیدن مدفوع در لباس و شستن آن با ماشین لباسشویی در خواب، بیانگر راهنمایی و راهنمایی است.
 • ديدن مدفوع در لباس زير و پاك كردن آن در خواب، بيانگر بازگشت از فساد و نافرماني است و خواب مدفوع در لباس زير و ناتواني در پاك كردن آن، بيانگر ناتواني در خودداري از هوس ها و بدي ها است.
 • پاک کردن لباس کهنه از فضولات در خواب، دلیل بر حفط و سلامتی است و دیدن چهارپایه بر لباس نو و پاک کردن آن در خواب، بیانگر پرداخت بدهی است.
 • پاک کردن لباس پشمی از مدفوع در خواب، دلیل بر رهایی از فقر است و دیدن مدفوع بر لباس رسمی و پاک کردن آن در خواب، بیانگر رفع آن چیزی است که مانع ترفیع بیننده در کار و اعتلای اوست.
 • تعبیر او از دیدن لباس در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • رؤیای تمیز کردن پشت مدفوع، گواه تلاش برای پاکی درون و نیت خیر است.دیدن پاک شدن مقعد با دست از مدفوع در خواب، بیانگر ترک گناه و انجام اعمال صالح و تقوا است.
 • دیدن پاک کردن مقعد با دستمال توالت از مدفوع در خواب بیانگر دوری از جذابیت های دنیوی است، دیدن پاک کردن مقعد با دستمال مدفوع در خواب بیانگر خرج کردن قرض یا امانت است.
 • دیدن پشت مدفوع با آب سرد در خواب، بیانگر بهبودی و رستگاری است و پاک کردن مقعد از مدفوع با آب گرم در خواب، بیانگر رهایی از غم و اندوه است و خداوند دانا است.
 • مفسران ارشد خواب می گویند: پاک کردن خود از مدفوع در خواب، بیانگر پاکی از گناهان است.و پاک شدن خود از مدفوع برای وضو در خواب، بیانگر توبه و درستی و هدایت است.
 • شستن مدفوع در خواب دلیل بر طهارت و پاکدامنی است و هر کس در خواب ببیند که مدفوع را بدون آب می شویند در دین بدعت می اندازد.
 • دیدن خودپاکسازی مدفوع با سنگ در خواب، بیانگر بهانه جویی است و دیدن خودپاکسازی مدفوع با آب در خواب، بیانگر رهایی و رهایی از ناراحتی است.
 • پاک شدن از مدفوع در خواب بیانگر توبه به درگاه خداوند و عذرخواهی از مردم است و پاک شدن از مدفوع در مقابل مردم در خواب بیانگر رسوایی و خشم خداوند متعال است.
 • تمیز کردن مدفوع کودک در خواب بیانگر خلاصی از موانعی است که بر سر راه موفقیت قرار دارند.دیدن تمیز کردن مدفوع نوزاد در خواب بیانگر رهایی از مسئولیت ها و بارهای جدید است.
 • نظافت مدفوع فرزند پسر در خواب بیانگر فرار از مصیبت و دیدن پاک شدن مدفوع فرزند دختر در خواب بیانگر بازیابی پول دزدی است.
 • خواب دیدن خلاص شدن از مدفوع کودک در پوشک، بیانگر زنده ماندن از بیماری است و دیدن شستشوی مدفوع کودک با آب در خواب، بیانگر شادی زیاد و زوال اندوه است.
 • دیدن مدفوع کودک روی زمین و پاک کردن آن در خواب، بیانگر زوال موانع است، دیدن مدفوع کودک در توالت در خواب، بیانگر رهایی از گرفتاری ها و مشکلات کوچک است و خداوند اعلم.
 • دیدن پاک کردن مدفوع در خواب برای مرد بیانگر آن است که با سختی و مشقت مال حلال به دست می آوردتمیز کردن مدفوع با آب در خواب برای مرد بیانگر رهایی از پریشانی و دیدن مدفوع تمیز کردن در توالت در خواب برای مرد متاهل بیانگر رابطه خوب او با همسرش است.
 • ديدن مدفوع بر زمين و پاك كردن آن در خواب براي مرد، بيانگر ظرفيت بعد از مضطرب است و خواب مدفوع بر لباس و پاك كردن آن براي مرد، دليل بر رهايي از بد آبروي است.
 • خواب پاك كردن مقعد از مدفوع مرد، بيانگر راستي و درستي است، ديدن پاك كردن مدفوع كودك در خواب براي مرد، بيانگر استراحت پس از نگراني و خستگي است.
 • پاک شدن مدفوع در خواب برای مرد، بیانگر ترک شهوات و فرار از گناه است، و غسل و شستن مدفوع در خواب برای مرد، بیانگر حسن معاشرت او با اهل بیت است و خداوند دانا است. .
 • ابن سیرین می گوید: دیدن پاک شدن مدفوع زن مجرد در خواب، بیانگر توبه خالصانه و پاک شدن او از گناهان است.و خواب مدفوع با دست و شستن آن با آب برای زنان مجرد، دلالت بر ترک گناهان و تقرب او به خدا دارد.
 • دیدن مدفوع گربه از روی زمین در خواب برای زنان مجرد بیانگر ترک پول های دزدی است و خواب تمیز کردن مدفوع از لباس برای زنان مجرد بیانگر دوری آنها از بد اخلاقی است.
 • خواب شستن مقعد با آب از مدفوع زن مجرد، بیانگر خوب بودن حال او و پاک کردن مقعد در خواب برای دختر مجرد، بیانگر پاکی و پاکدامنی است.
 • وقتی دختر مجردی در خواب می بیند که مدفوع کودکی را پاک می کند، از غم و اندوه فراتر می رود و پاک کردن معشوق از مدفوع در خواب برای زن مجرد، بیانگر جستجوی او برای درستی حال این شخص است.
 • ابن سیرین گوید: دیدن تمیز کردن مدفوع در خواب برای زن شوهردار، دلالت بر آسایش و آسایش نزدیک دارد.دیدن مدفوع با دست و شستن آن با آب سرد در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که حرام را ترک کرده است و دیدن شوهر در حال تمیز کردن مدفوع در خانه در خواب بیانگر دوری او از کسب حرام است.
 • دیدن تمیز کردن کف حمام از مدفوع در خواب برای زن متاهل بیانگر از بین رفتن مشکلات و موانع است.
 • خواب پاک کردن لباس پسر از مدفوع زن شوهردار، بیانگر هدایت و صالح بودن اوست و زن شوهردار وقتی در خواب ببیند که مدفوع فرزندش را تمیز می کند، تربیت و توجه به فرزندان را اصلاح می کند.
 • شستن مدفوع در خواب برای زن شوهردار، بیانگر بازگشت او به سوی خداوند است و پاک کردن مدفوع در خواب برای زن شوهردار، بیانگر توبه او است و خداوند اعلم.
 • دیدن مدفوع تمیز کردن در خواب برای زن مطلقه بیانگر بی گناهی از اتهام یا خلاص شدن از بی عدالتی است.و پاک کردن مدفوع مایع در خواب زن مطلقه، بیانگر رهایی از تلقینات و افکار شیطانی اوست.
 • دیدن توالت مدفوع و تمیز نشدن در خواب برای زن مطلقه بیانگر ناتوانی او در رهایی از غم شدید و خواب پاک کردن مدفوع از لباس زیر زن مطلقه بیانگر نجات اوست. از رسوایی ها
 • خواب پاک کردن مقعد با سنگ از مدفوع زن مطلقه، بیانگر عجز او و پاک کردن مقعد از مدفوع در خواب برای زن مطلقه، بیانگر پاکی و پاکدامنی اوست.
 • تمیز کردن مدفوع سگ در خواب برای زن مطلقه بیانگر خلاص شدن از شر فرد رذل است و دیدن مدفوع گربه در خواب برای زن مطلقه بیانگر فرار از کلاهبرداری یا تقلب است و خداوند اعلم.
 • دیدن مدفوع تمیز کننده در خواب برای زن باردار بیانگر زوال نگرانی و خستگی استو پاک کردن مدفوع جنین در خواب برای زن حامله، بیانگر مصونیت و ایمن بودن او از آسیب است و گفته شد: خواب پاک کردن مدفوع با دستمال برای زن حامله، بیانگر رهایی از گرفتاری حاملگی است.
 • ديدن شوهر در حال تميز كردن مدفوع در توالت در خواب براي زن باردار، بيانگر مساعدت و حسن برخورد او با او است و ديدن كف خانه از مدفوع در خواب براي زن باردار، بيانگر زوال اختلافات در آن است.
 • خواب پاک کردن لباس زیر شوهر از مدفوع زن حامله، بیانگر خوبی اوست و اگر زن حامله ای در خواب ببیند که لباس خود را از مدفوع پاک می کند، بیانگر بهبودی او از بیماری است.
 • اگر در خواب زن حامله هنگام پاک کردن مدفوع از زمین به مدفوع آغشته شود، دچار مشکل می شود و خواب پاک کردن مدفوع زن حامله، بیانگر درستی او در دین و عبادت است و خداوند اعلم.
 • منابع و مراجع

  1. «شرح رؤیت فضولات در خواب، ص 817» معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 1387ش.
  2. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  3. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا