تعبیر خواب راه رفتن بر فراز ابرها در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب راه رفتن بر فراز ابرها در خواب ابن سیرین ابرها زمانی ایجاد می شوند که آب از منابع آبی روی زمین بر اثر دما تبخیر شده و سپس به صورت باران می بارد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، آن را به کسی جز کسی که دوست دارد نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب راه رفتن بر فراز ابرها در خواب ابن سیرین

 • در خواب دیدن راه رفتن بر فراز ابرها بیانگر درجات بالاتر پرچم است که به بالاترین مقامها می رسد یا به آنها می رسد.
 • راه رفتن بر فراز ابرها و سپس افتادن در خواب بیانگر این است که او در معرض مشکلات و موانع زیادی قرار خواهد گرفت که او را از رسیدن به اهدافش باز می دارد.
 • دیدن مردی که در خواب بر فراز ابرها راه می‌رود، بیانگر پیشرفت او در کار و جایگاه بزرگی است که در جامعه خود به دست می‌آورد.
 • دیدن راه رفتن بر فراز ابرها در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب به آرزوهای بلندی که می خواهد خواهد رسید و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی هوا در خواب ابن سیرین

 • دیدن راه رفتن روی هوا در خواب بیانگر آن است که بیننده از محل حلال پول زیادی دریافت می کند.
 • دختر مجردی که در خواب می بیند که در هوای آرام و با ثبات قدم می زند تا نشان دهنده آرامش روانی و مسیر صحیح زندگی اش باشد.
 • دیدن دختر مجردی در خواب که آشفته روی هوا راه می‌رود، بیانگر آن است که مشکلات و گرفتاری‌های زیادی را پشت سر خواهد گذاشت که او را آزار می‌دهد.
 • زنی متاهل در خواب او را در حال راه رفتن روی هوا می بیند، دلالت بر این دارد که کارش آسان می شود و پول خوب و فراوانی به دست می آورد و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی پل در خواب ابن سیرین

 • زن مطلقه ای که در خواب می بیند که روی پل راه می رود، بیانگر این است که دیگر نزد شوهر سابقش برنمی گردد.
 • راه رفتن آسان روی پل در خواب بیانگر تغییر و تحول در زندگی او به راحتی و بدون مشکل است.
 • دیدن قدم زدن به سختی از روی پل در خواب بیانگر این است که در دوره های تعیین کننده و سرنوشت ساز زندگی خود با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
 • در خواب دیدن راه رفتن روی پل، نشانه نیاز خواب بیننده به صاحب نفوذ و یاری او از کسی است که صاحب اختیار و نفوذ زیاد است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی دیوار در خواب ابن سیرین

 • دختر مجردی که در خواب می بیند که روی حصار راه می رود تا نشان دهد که موازین و قوانین اجتماعی را بسیار رعایت می کند.
 • در خواب دیدن راه رفتن روی حصار بیانگر این است که او امور زندگی خود را به خطر می اندازد و برای اداره امور می شتابد.
 • دیدن شخصی که در خواب از روی حصار راه می‌رود، بیانگر این است که او در اطراف تب معلق است.
 • دیدن سقوط از دیوار در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب دچار وسوسه ها و شبهات بسیاری می شود و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی علف در خواب ابن سیرین

 • در خواب یک دختر مجرد، دیدن او که در خواب روی چمن‌های سبز راه می‌رود، بیانگر تلاش او برای رسیدن به اهداف و جاه‌طلبی‌های مورد نظرش است.
 • راه رفتن روی چمن سبز در خواب بیانگر این است که او در مسیر درستی برای رسیدن به خواسته ها و جاه طلبی های خود قرار دارد.
 • مردی که در خواب ببیند در میان علف‌ها راه می‌رود، او را به روزی فراوان و خیری که نصیبش می‌شود، مژده است.
 • دیدن راه رفتن روی چمن های نرم در خواب بیانگر این است که راه او برای رسیدن به خواسته اش بدون مانع و مشکل می گذرد و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی زغال داغ در خواب ابن سیرین

 • در خواب جوانی که او را در حال راه رفتن روی ذغال های داغ می بیند، بیانگر آن است که به خواسته خود رسیده است، اما پس از خستگی و گرفتاری طولانی.
 • زن حامله ای که در خواب می بیند روی ذغال های داغ راه می رود، بیانگر این است که در دوران بارداری دچار مشکلات و خستگی هایی خواهد شد، اما از آن خلاص می شود.
 • دیدن زن متاهل در خواب که بر روی زغال های داغ راه می رود بدون اینکه آسیبی ببیند، بیانگر آن است که با اراده و اراده با مشکلات و مشکلاتی مواجه خواهد شد تا اینکه تمام شود و از شر آن خلاص شود.
 • راه رفتن روی زغال داغ در خواب دختر مجرد بیانگر این است که او با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که به سرعت از شر آن خلاص می‌شود یا از بیماری‌ای که گریبان‌گیرش شده است، بهبود می‌یابد و خدا بهتر می‌داند.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی فاضلاب در خواب ابن سیرین

 • زن متاهلی که در خواب می بیند از روی آب فاضلاب می گذرد، حکایت از خطرات و مشکلاتی دارد که در پیش خواهد داشت.
 • در خواب دیدن راه رفتن از روی فاضلاب نشان دهنده این است که مرتکب اشتباهاتی می شود که مشکلات و مصیبت های زیادی برای او به همراه خواهد داشت.
 • وقتی انسان در خواب می بیند که در آب فاضلاب می افتد، بیانگر مشکلات بزرگ و بحران های بی پایان برای اوست.
 • دیدن بیرون آمدن از فاضلاب در خواب بیانگر تلاش او برای تغییر شرایط و پایان دادن به مشکلاتی است که می کشد و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی ناخن در خواب ابن سیرین

 • دختر مجردی که در خواب می بیند از روی ناخن ها می گذرد، نشان دهنده قدرت و تحمل او در برابر مشکلات است تا زمانی که از شر آنها خلاص شود.
 • زن متاهل که در خواب می بیند شوهرش روی ناخن راه می رود، نشان دهنده قدرت و استقامت او در رهایی از بحران های زندگی است.
 • در خواب زنی مطلقه، دیدن این که شوهر سابقش روی ناخن ها راه می رود، بیانگر این است که تمام حقوق خود را از شوهر سابقش می گیرد و سختی هایی را که کشیده به خوبی جبران می کند.
 • راه رفتن روی ناخن در خواب مرد بیانگر این است که فرصت شغلی سختی برای او پیش می آید که نمی تواند انجام دهد و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب راه رفتن مثل حیوان در خواب ابن سیرین

 • در خواب دیدن شخصی که مانند حیوانی که خداوند اجازه داده و خورده است در خیابان راه می‌رود، بیانگر آن است که او مشتاق است در بین مردم خیر و کمک بگستراند.
 • وقتی انسان در خواب می بیند که مانند حیوان حرام راه می رود، هشداری است برای او از گسترش بدی و فحشا و ریا در بین مردم.
 • دیدن شخصی که در خواب مانند حیوان راه می رود، بیانگر آن است که سیرت او مانند اخلاق اهل جاهلیت و کردار او مانند افراد جاهل است.
 • دیدن شخصی که در خواب روی دست راه می‌رود، بیانگر بیماری یا جراحتی است که در پاهای او راه می‌رود و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب راه رفتن در جاده تاریک در خواب ابن سیرین

 • در خواب دیدن راه رفتن در جاده ای تاریک بیانگر آن است که در بسیاری از موانعی که دیگران برای جلوگیری از رسیدن او به اهدافش قرار می دهند، دست و پا می زند.
 • دیدن شخصی که در راه تاریکی در خواب راه می‌رود، بیانگر بد اخلاقی او و پیروی از هوی و هوس او و نجواهای شیطان است.
 • زن شوهرداری که در خواب ببیند در راه تاریکی قدم می زند، هشداری است برای او از سهل انگاری در عبادت و رفتار بد با دیگران.
 • راه رفتن در جاده تاریک در خواب بیانگر این است که بیننده خواب به دلیل گذراندن مزاحمت ها و ترس از امری، احساس امنیت نمی کند و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب راه رفتن در راه طولانی در خواب ابن سیرین

 • زن متاهلی که می بیند در جاده ای طولانی قدم می زند و در خواب به طور ناگهانی تصادف می کند، بیانگر وجود دشمنی است که علیه او نقشه می کشد و علیه او نقشه می کشد.
 • زن متاهلی که در جاده ای طولانی قدم می زند در خواب، بیانگر مسئولیت های زیادی است که بر دوش خواهد داشت یا طول عمر او.
 • دیدن پیاده روی در جاده ای طولانی در خواب بیانگر این است که بیننده خواب به دنبال رسیدن به خواسته ها و جاه طلبی های بسیاری است.
 • دیدن راه رفتن در راه طولانی سنگفرش شده در خواب، بیانگر آن است که سالی خوش خواهد گذراند، هر چند طولانی و پر از دست انداز باشد، به مشکلاتی که بیننده خواب می بیند، و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی یک پا در خواب ابن سیرین

 • در خواب دیدن راه رفتن روی یک پا بیانگر این است که پول زیادی از دست می دهد که ممکن است به نصف پولش برسد.
 • دختر مجردی که در خواب می بیند که روی یک پا راه می رود، بیانگر از دست دادن عزیزی است که ممکن است پدر یا برادر باشد.
 • دیدن راه رفتن روی یک پا در خواب بیانگر عدم تعادل بیننده بین امور دینی و دنیوی خود است.
 • سه پا راه رفتن در خواب، مژده به عمر دراز و زیاد شدن خیر و روزی است و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب راه رفتن در ساحل در خواب ابن سیرین

 • زن متاهلی که در خواب ببیند در ساحل دریا قدم می زند، برای او مژده است که از مشکلات زناشویی که او را احاطه کرده است خلاص خواهد شد.
 • دیدن راه رفتن در ساحل دریا در خواب بیانگر شفا و رهایی بیننده از درد و بیماری است.
 • در خواب دیدن راه رفتن روی ماسه های دریا و گرما نشان دهنده این است که در مرحله بعد از مشکلات و موانعی که با آن روبه رو می شود خلاص خواهد شد.
 • دیدن زن مطلقه در خواب که با مردی ناشناس در ساحل دریا قدم می زند، علامت آن است که با مردی ازدواج می کند که غرامت ازدواج اول او را می دهد و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب راه رفتن در حوض آب در آب ابن سیرین

 • دختر مجردی که در خواب می بیند که در حوض آبی راه می رود، مژده موفقیت و سرآمدی درخشان در زندگی اوست.
 • زنی متاهل در خواب او را در حال راه رفتن بر روی حوض می بیند که نشان دهنده ثبات زندگی زناشویی و بارداری او به زودی است.
 • ديدن جوان مجرد آب حوض در خواب بيانگر نزديک شدن ازدواج او و حاملگي همسرش پس از آن است.
 • زن حامله اگر در خواب آب حوض را ببیند، علامت آن است که به راحتی زایمان می کند و فرزند صالح و صالحی به او عنایت می کند و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی آب زلال در خواب ابن سیرین

 • دختر مجردی که در خواب ببیند از روی آب زلال می گذرد، دلالت بر این دارد که مؤدب و خوش اخلاق است و از گناه و نافرمانی دوری می کند.
 • راه رفتن روی آب در خواب، نشان دهنده توانایی بیننده خواب برای غلبه بر ناملایمات، بحران ها و مشکلات زندگی است.
 • در خواب دیدن راه رفتن آسان بر روی آب، بیانگر این است که او مرحله سختی از زندگی خود را پشت سر می گذارد و آن را به سمت بهتر شدن تغییر می دهد.
 • دیدن شخصی که در خواب روی آب راه می‌رود، بیانگر خیر فراوانی است که نصیبش می‌شود و محبت مردم نسبت به او و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب راه رفتن در آب کدر در خواب ابن سیرین

 • دیدن راه رفتن در آب گل آلود در خواب، هشدار می دهد که صاحب بینایی در تصمیم گیری خود تعجیل می کند و بدون فکر خوب آزمایش می کند.
 • در خواب دیدن راه رفتن بر روی آب کدر بیانگر بلاها و مصائبی است که ممکن است برای بیننده پیش آید.
 • وقتی انسان در خواب ببیند که روی آب گل آلود راه می رود، بیانگر این است که مرتکب فحشا و گناهان و معاشرت بدی شده است که او را احاطه کرده است.
 • راه رفتن روی آب گل آلود و رها کردن آن در خواب، نشانه رهایی از سختی های زندگی و شفای بیماری هاست و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب راه رفتن روی زمین خیس در خواب ابن سیرین

 • زن حامله ای که می بیند روی زمین پر آب راه می رود، نشان می دهد که موعد زایمان او نزدیک است.
 • در خواب دیدن راه رفتن در وسط آب بیانگر آن است که بیننده خواب از سلامتی و شادی و طول عمر برخوردار خواهد شد.
 • دیدن بیننده در حال قدم زدن در آب، بیانگر تلاش و جاه طلبی او برای رسیدن به هدفی خاص است.
 • وقتی انسان در خواب ببیند بر روی زمین خیس از آب باران قدم می زند، بیانگر رهایی او از گرفتاری ها و گرفتاری ها و بلایا است و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب قدم زدن در جنگل در خواب ابن سیرین

 • وقتی مرد جوانی در خواب می بیند که در جنگلی زیبا قدم می زند، بیانگر آرامش و ثبات روانی است که او احساس می کند.
 • در خواب، دیدن راه رفتن در جنگل در شب، بیانگر تمایل شدید بیننده خواب برای حل مشکلات و خلاص شدن از شر آنها است.
 • دیدن پیاده روی در جنگل در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب به مسائل مهم زندگی خود می رسد و باید در آنها شجاعت و رفتار نیکو داشته باشد.
 • گم شدن و سرگردانی در جنگل در خواب، علامت آن است که افکار منفی و نادرست بر ذهن بینا چیره می شود و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب راه نرفتن در خواب ابن سیرین

 • دختر مجردی که در خواب می بیند در خواب نمی تواند راه برود، بیانگر این است که نمی تواند به هدفی که می خواهد برسد.
 • در خواب زن متاهل، دیدن اینکه نمی تواند راه برود، بیانگر ناتوانی او در بر عهده گرفتن مسئولیت خانه و زندگی و مشکلات فراوان زناشویی است.
 • دیدن زنی مطلقه که نمی تواند راه برود در خواب بیانگر مشکلات، مشکلات و بحران های روانی است که پس از طلاق با آن مواجه می شود.
 • ناتوانی مرد در راه رفتن در خواب، بیانگر مسئولیت های فراوانی است که بر دوش او گذاشته شده و ناتوانی او در مدیریت شرایط سختی که دارد می گذرد و خدا بهتر می داند.
 • مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی‌اش مضطرب شود، شیطان با او بازی می‌کند و او را در خواب در مورد چیزهایی که او را آزار می‌دهد و گیج می‌کند ظاهر می‌کند. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا