دیدن کبودی در خواب و دیدن لکه هایی در بدن

دیدن کبودی در خواب و دیدن لکه هایی در بدن

علامت کبودی در خواب و تعبیر خواب کبودی آبی و قرمز معنی لکه روی بدن در خواب و سایر علائم را بخوانید.

دیدن کبودی در خواب نماد نگرانی و اندوه و حوادثی است که در زندگی بیننده تأثیر می گذارد، دیدن کبودی روی صورت یا گونه در خواب بیانگر زوال حیثیت و شکوه است، به ویژه اگر زشت باشد یا خونریزی داشته باشد. و پیدایش کبودی روی دست در خواب نمادی از به هم ریختن شرایط و کار است، چنانکه کبودی در خواب نمادهای پیچیده ای است که تعبیر آنها با توجه به موقعیت آنها در بدن، رنگ آنها و زمینه کلی بینایی متفاوت است.

 • ابن سیرین دیدن کبودی در خواب را افشای امری و آشکار شدن رازی در برابر مردم بیان کرده است.و لکه های بدن در خواب ممکن است حاکی از نگرانی ها و ناراحتی های فراوان باشد و دیدن ناگهانی کبودی در خواب بیانگر عبور از گرفتاری ها و مشکلات بزرگ و پیدایش لکه های رنگی در بدن در خواب است که نشان دهنده نگرانی است که تأثیر می گذارد. خواب بیننده پس از گذراندن یک مصیبت و تلاش برای پنهان کردن کبودی‌ها در خواب، بیانگر این است که آنچه را که بیننده را خسته می‌کند، خاموش کرده و از مردم پنهان می‌کند.
 • دیدن درمان کبودی در خواب بیانگر راه برون رفت از مشکلات و مشکلات استو هر که در خواب ببیند که بر کبودی یخ می گذارد، از مصیبت بیرون می آید و اطمینان می یابد.
 • می گفتند دیدن کبودی در خواب، بیانگر خستگی مفرط و احساس درد ناشی از کبودی در خواب، بیانگر ضعف و به هم خوردن حال بیننده و خستگی است.
 • دیدن زمین خوردن و پیدایش کبودی در خواب بیانگر کاهش حیثیت بیننده خواب است.دیدن لکه هایی بعد از دعوا با شخصی در خواب، بیانگر غارت حق بیننده خواب است و پیدایش کبودی بعد از تزریق سوزن در خواب، بیانگر شنیدن سخنان آزاردهنده ای است که اثری بر بیننده خواب می گذارد.
 • دیدن کبودی دور چشم در خواب، بیانگر غم و اندوه است، و هر که در خواب کمر کبودی ببیند به برادر یا پدرش آسیب می رساند و دیدن کبودی در ناحیه شکم در خواب، بیانگر خرج کردن مال حرام است و خداوند. بهترین می داند
 • پیدایش لکه هایی روی بدن در خواب بیانگر عدم سلامتی و عدم سلامتی استو گفته شد که خواب دیدن لکه هایی بر روی پوست، بیانگر رسوایی و فاش شدن راز است، و دیدن لکه های پراکنده در تمام بدن در خواب، بیانگر ضعف و به هم ریختن حالات است، و دیدن لکه های سفید بر بدن، بیانگر قوت و قدرت است. منفعتی که بیننده خواب به دست می آورد.
 • دیدن لکه های قرمز روی بدن در خواب بیانگر بیماری شدید و دیدن لکه های آبی بدن در خواب بیانگر قرار گرفتن در معرض خشونت و ظلم است.
 • دیدن لکه های سیاه بدن در خواب، بیانگر فساد دین بیننده است و هر کس در خواب لکه های قهوه ای رنگ بر بدن خود ببیند، مال و نعمت را هدر می دهد و خداوند داناتر است.
 • کبودی های آبی در خواب بیانگر اضطراب و غرق شدن استو خواب دیدن لکه های آبی فراوان در بدن، بیانگر ضعف و درماندگی بیننده خواب در مقابل گرفتاری ها و مشکلاتی است که با آن مواجه می شود و رهایی از کبودی های آبی در خواب، بیانگر بقای دلواپسان و رهایی از آن است. از مشکلات پیش روی صاحب رویا.
 • و هر که ببیند کتک خورد و لکه های آبی در خواب ظاهر شد پس از خستگی و کوشش زیاد پولی به او می رسد.
 • دیدن آثار کبودی آبی در خواب، بیانگر آن است که نگرانی بیننده خواب از بین می رود و هرکس در خواب ببیند که لکه های آبی را پنهان می کند، سعی می کند ضعف و مشکلات خود را از دیگران پنهان کند.
 • احساس درد هنگام لمس لکه های آبی در خواب، بیانگر سوء استفاده یا آسیبی است که در روح بیننده خواب اثری به جا می گذارد و دیدن کبودی های آبی بدون درد در خواب، بیانگر تابو شدن است و خداوند دانا است.
 • دیدن کبودی های قرمز در خواب بیانگر بیماری است ممکن است نشان دهنده کار مشکوک باشد و دیدن لکه های قرمز کوچک در بدن نشان دهنده خروج از حق است، در حالی که پیدا شدن لکه های قرمز درشت در بدن در خواب نشان دهنده رباخواری و خوردن غیر قانونی و درمان کبودی های قرمز در بدن است. خواب بیانگر دوری از کاری است که قوانین را نقض می کند.
 • خواب دیدن کبودی سرخ روی سینه، بیانگر فساد دین است و گفته اند: پنهان کردن کبودی قرمز در خواب، بیانگر دزدی و کلاهبرداری است.
 • و هر که در خواب ببیند که از آلرژی به او لکه های سرخ خورد، به تعداد قرص های قرمز مال زیادی می رسد و هر که ببیند کتک خورد و کبودی های سرخ بر بدنش ظاهر شد. به خاطر اشتباهی که مرتکب شد مجازات شد
 • احساس درد هنگام دست زدن به کبودی های قرمز در خواب، بیانگر مال حرام است که باعث ناراحتی و ناراحتی می شود و دیدن لکه های قرمز بدون درد در خواب، بیانگر لذت و هوس است و خداوند اعلم.
 • دیدن کبودی های سیاه در خواب بیانگر این است که ژاکت خود را می پوشید و چه بسا لطمه زدن به آبروی بیننده، پیدایش لکه های سیاه بدن در خواب بیانگر این است که بیننده در معرض رسوایی بزرگ قرار می گیرد و درمان کبودی سیاه در خواب بیانگر بهبود شهرت یا خاموش شدن شایعات است.
 • احساس درد هنگام فشار دادن کبودی سیاه در خواب، بیانگر توهین و تحقیر شدن است، اما اگر کبودی های سیاه روی بدن بدون درد در خواب باشد، بیانگر فسق و فجور است.
 • دیدن درمان کبودی سیاه در خواب، بیانگر تلاش برای مهار امیال است، در حالی که پنهان کردن کبودی سیاه در خواب، دلیل بر اعمال ناپسند پنهان دیگران است و خداوند اعلم.
 • کبودی صورت در خواب بیانگر کمبود آبرو و شکوه استو در خواب دیدن لکه هایی بر صورت، بیانگر فساد دین یا زوال آبرو است، دیدن کبودی و ورم صورت در خواب بیانگر کینه توزی و بغض شدید و چه بسا غم و اندوه فراوان است. چهره در خواب، نشان دهنده شهرت است.
 • دیدن کبودی سیاه روی صورت در خواب، بیانگر ارتکاب نافرمانی و گناه است و دیدن کبودی های زرد رنگ در صورت، بیانگر نفاق و نفاق است.
 • کبودی قرمز روی صورت در خواب، بیانگر شرم و بی حیا است و خواب دیدن کبودی های آبی در صورت، بیانگر ارتکاب اعمال خشونت آمیز و جنایت است.
 • دیدن لکه های اطراف دهان در خواب، بیانگر دروغ گفتن است و هر کس در خواب پیشانی خود را کبودی ببیند، بیانگر از دست دادن قدرت است و در خواب دیدن لکه هایی بر گونه، بیانگر بروز مشکل با عزیزان است. و خدا داناتر است.
 • تعبیر دیدن صورت در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب دیدن کبودی در ناحیه ران نشان دهنده مشکلات بین بیننده خواب و قبیله یا عموزاده هایش است.دیدن کبودی دردناک در ران در خواب، بیانگر عیب و نقصی است که بیننده در کارها و کسب خود به آن وابسته است و دیدن کبودی در ران و ورم آن در خواب، بیانگر آن است که بیننده حق خود را می خورد. خویشاوندان به ارث می برند.
 • دیدن لکه های سیاه روی ران در خواب، بیانگر نام بد طایفه بیننده در بین مردم است، دیدن کبودی های سبز رنگ بر روی ران در خواب بیانگر نسب نیکو است.
 • دیدن لکه های قرمز در ناحیه ران در خواب بیانگر مشکلات خانوادگی یا بیگانگی است و در خواب لکه های آبی در ناحیه ران بیانگر دشمنی با خویشاوندان است.
 • ظاهر شدن کبودی در ران راست در خواب بیانگر از دست دادن نماز یا عدم تسلط است و هرکس در خواب ران چپ را کبود ببیند به زن یا پسرش آسیب می رساند و خداوند دانا است.
 • تعبیر دیدن ران در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • خواب دیدن کبودی روی دست نشان دهنده فقر و شرایط بد استدیدن کبودی روی ساعد در خواب بیانگر بیماری و آزار پسر است و دیدن کبودی روی شانه در خواب بیانگر ضعف قوت بیننده و زوال حیثیت اوست.
 • خواب دیدن کبودی دست چپ، بیانگر این است که کار بیننده خواب مختل می شود و دیدن لکه های دست راست در خواب، بیانگر خودداری از زکات و صدقه است.
 • دیدن کبودی سیاه روی دست در خواب، بیانگر ارتکاب گناه است و دیدن کبودی زرد رنگ در دست، بیانگر سحر و جادو است.
 • دیدن لکه های قرمز روی دست در خواب بیانگر کسب مال حرام و دیدن کبودی های آبی رنگ روی بازو در خواب بیانگر وارد شدن به اختلاف و مشکل است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن دست شکسته در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن کبودی روی سر در خواب بیانگر وخامت حال و کاهش آبرو و اعتبار است.دیدن سردرد بر اثر کبودی در سر در خواب، بیانگر تلاش و خستگی است و دیدن نقاط غیر دردناک سر در خواب، بیانگر گناه و گناه است.
 • پیدایش کبودی بر سر پس از ضربه خوردن در خواب، هشداری است به خواب بیننده از کوتاهی در مسئولیت ها و وظایفش و دیدن کبودی روی سر پس از زمین خوردن در خواب، بیانگر غم و اندوه شدید از دست دادن رهبری است. و اقتدار
 • دیدن کبودی های قرمز رنگ بر سر در خواب بیانگر بدهی های بسیار برای بیننده خواب است و دیدن کبودی های آبی رنگ در سر بیانگر نگرانی و گرفتاری بسیار است.
 • تعبیر دیدن سر در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن کبودی روی پاها در خواب بیانگر ضعف در طلب رزق است و چه بسا سستی به پیوند مبتلا شود و دیدن کبودی های دردناک در پاها در خواب بیانگر این است که بیننده خواب برای امر ناخوشایندی تلاش می کند و دیدن درمان کبودی پا در خواب بیانگر رفع موانع و مشکلات است.
 • دیدن کبودی پای چپ در خواب بیانگر پریشانی در عالم بیننده خواب است و دیدن کبودی پای راست در خواب بیانگر کاستی در دین است.
 • کبودی های سیاه روی ساق پا در خواب بیانگر عدم علاقه و دیدن کبودی های زرد رنگ روی ساق پا در خواب بیانگر کم شانسی و تدبیر است.
 • کبودی قرمز روی ساق پا در خواب، بیانگر افتادن در وسوسه است و دیدن کبودی آبی در ساق پا در خواب، بیانگر بر هم خوردن تلاش است و خداوند دانا است.
 • تعبیر دیدن پا در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • ظاهر شدن کبودی روی گردن در خواب نشانه عدم صداقت یا کاهش عملکرد آن است.کبودی های دردناک گردن در خواب بیانگر بدرفتاری بیننده و شکایت دیگران از برخورد اوست، دیدن درمان لک های گردن در خواب بیانگر ادای امانت و بازگشت حق به صاحبان آنهاست.
 • دیدن کبودی سیاه روی گردن در خواب، بیانگر عمل زشتی است.
 • دیدن کبودی قرمز بر گردن در خواب، بیانگر کوتاهی در حفظ وصیت و مال است و دیدن کبودی آبی در گردن در خواب، بیانگر مواخذه برای کوتاهی است و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن گردن در خواب را اینجا بخوانید.

 • دیدن کبودی بر بدن میت در خواب، بیانگر کوتاهی بیننده در دعا برای اوست. ممکن است بیانگر شرایط بد خانواده بعد از او باشد و دیدن کبودی بر بدن مرده هنگام شستن در خواب بیانگر بدهی های کلان او است.
 • رویای کبودی های آبی روی بدن مرده نشان دهنده بی توجهی بیننده خواب نسبت به زندگی پس از مرگ است، در حالی که کبودی های قرمز روی بدن مرده در خواب نشان دهنده فساد در دین بیننده خواب است.
 • دیدن کبودی بر پیشانی میت در خواب، بیانگر زوال آبروی خانواده او پس از مرگ او است و هرکس در خواب بر صورت مرده کبودی ببیند، بدی را در میان مردم یادآوری می کند.
 • دیدن کبودی روی دست میت در خواب بیانگر نیاز او به صدقه است و خواب دیدن کبودی روی پای میت بیانگر لزوم استغفار و استغفار برای اوست و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن مرده در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن کبودی در خواب برای زنان مجرد بیانگر خستگی مفرط در اثر استرس و مشکلات استکبودی در خواب سبز است زیرا تک حرکت نشان دهنده رزق و روزی و پول است و دیدن کبودی های سفید روی بدن در خواب برای زن مجرد بیانگر بهبود حال او است.
 • خواب دیدن کبودی روی صورت یک دختر مجرد نشان دهنده فقدان حیا است.
 • خواب دیدن کبودی دست راست زن مجرد، بیانگر نقص دینی او است و دیدن کبودی دست چپ در خواب برای زنان مجرد، بیانگر پریشانی او در زندگی است.
 • خواب دیدن کبودی های قرمز روی سینه زن مجرد، بیانگر رسوایی اوست و دیدن لکه های آبی روی ساق پا در خواب برای زن مجرد، بیانگر شکست در تلاش اوست و خداوند اعلم.
 • دیدن کبودی در خواب برای زن متاهل بیانگر مسئولیت های زیادی بر دوش اوستدیدن کبودی روی بدن شوهر مرده در خواب برای زن متاهل بیانگر عدم پرداخت صدقه و دیدن کبودی قرمز در خواب برای زن متاهل بیانگر فساد تجارت اوست.
 • خواب دیدن کبودی صورت پسر زن متاهل، بیانگر زوال آبروی اوست و دیدن کبودی روی پای شوهر در خواب برای زن متاهل، بیانگر عدم تلاش اوست.
 • خواب دیدن لکه های آبی روی پای زن متاهل نشان دهنده کمبود معیشت او است و دیدن کبودی روی دست در خواب برای زن متاهل بیانگر فقر و بدی او است.
 • دیدن کبودی های آبی در بدن زن متاهل در خواب بیانگر خشونت همسرش است، خواب دیدن لکه های آبی روی گردن زن متاهل بیانگر این است که او امانت را حفظ نمی کند و الله اعلم.
 • دیدن کبودی در خواب برای زن باردار بیانگر سختی و دردی است که از بارداری متحمل می شوددیدن کبودی بدن در خواب برای زن باردار بیانگر آسیب به جنین او است و خواب کبودی صورت برای زن باردار بیانگر زوال مقام او در مقابل خانواده است.
 • خواب کبودی سیاه برای زن حامله بیانگر کوتاهی او در عبادت است و دیدن کبودی قرمز در خواب برای زن باردار بیانگر آن است که از مشکلات سلامتی عبور کرده است.
 • دیدن کبودی روی پا در خواب برای زن باردار بیانگر نیاز او به کمک است و دیدن کبودی روی دست در خواب برای زن باردار بیانگر عدم مراقبت از جنین است و خداوند اعلم.
 • دیدن کبودی در خواب برای زن مطلقه بیانگر ظلم و ستم و نگرانی غالب اوست.دیدن کبودی های آبی در خواب برای زن مطلقه بیانگر حالات بد و ضعف او است.دیدن درمان کبودی قرمز رنگ بدن در خواب برای زن مطلقه بیانگر دوری از اعمال مشکوک است.
 • خواب کبودی سیاه برای زن مطلقه بیانگر بداخلاقی و بداخلاقی اوست و خواب کبودی زرد برای زن مطلقه بیانگر مشکلات و دعواهای فراوان زندگی اوست.
 • خواب کبودی روی دست زن مطلقه بیانگر انجام کارهای مشکوک است و دیدن کبودی روی پا در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که او به وسوسه می افتد.
 • خواب دیدن کبودی در پشت زن مطلقه بیانگر عدم وجود پیوند است و دیدن لکه هایی روی شکم در خواب برای زن مطلقه بیانگر خوردن مال حرام است.
 • منابع و مراجع

  1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
  2. «اشارات فی عالم الفاظ»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا