تعبیر دیدن موشک در خواب به صورت کامل و دقیق

تعبیر دیدن موشک در خواب به صورت کامل و دقیق

خواندن تمام نمادهای موشک در خواب برای خانم های مجرد و متاهل خواب پرتاب موشک معنی انفجار موشک در خواب و سایر نمادها

دیدن موشک در خواب نمادی از تسریع حوادث شدید و ناگهانی و تغییر خیلی سریع شرایط برای خوب یا بد شدن است، طبق شواهد بینش، دیدن موشک در آسمان در خواب، بیانگر تعقیب اهداف بزرگ است. سقوط موشک در خواب ممکن است به معنای فتنه بزرگ باشد و تعبیر خواب موشک با توجه به حال بیننده و جزئیات خواب متفاوت است.

 • دیدن موشک در خواب بیانگر سرعت رسیدن به هدف و برآورده شدن آرزوها و خواسته هاست ممکن است بیانگر تغییرات ناگهانی و ناگهانی در زندگی بیننده باشد و شنیدن صدای موشک در خواب بیانگر شنیدن سخنان تند یا اخبار رعد و برق است و دیدن افرادی که در خواب دور هم جمع شده اند تا موشک را ببینند، بیانگر سرعت انتقال خبر است. در بین مردم و دیدن بیش از یک موشک در خواب بیانگر موفقیت بیننده است.قدرت و قدرت.
 • می گفتند: دیدن موشک در خواب، بیانگر سفر و تغییر اوضاع است، دیدن موشک در خواب در زمان جنگ، بیانگر قدرت و پیروزی بر دشمنان است.
 • دیدن موشکی که در خواب منفجر نشده است، بیانگر این است که بیننده خواب باید در تلاش خود به دلیل خطر آن محتاط باشد. نقطه دیدن در خواب موشکی در خانه منفجر می شود تا اعضای آن متفرق و متلاشی شودو انفجار موشک در خیابان در خواب بیانگر مشکلات و نزاع است.
 • موشک های جنگ در خواب بیانگر افتادن در ناملایمات و توانایی غلبه بر آن است و هرکس در خواب موشک و بمب ببیند ممکن است شایعات زیادی درگیر آن شود.
 • دیدن موشک نظامی در خواب بیانگر غلبه بر مشکلات و موانع است، دیدن موشک اسکاد در خواب بیانگر دستیابی به هدف پس از مدت ها انتظار است، موشک هسته ای در خواب بیانگر تحمل سختی ها و سختی ها در تلاش است، در حالی که موشک هواپیما در خواب دلالت بر شجاعت و ریسک در تعقیب دارد و موشک بیانگر فضا در خواب بر حکمت در کار و تلاش است و خداوند اعلم.
 • شایان ذکر است که موشک در زمان ابن سیرین یا سایر تعبیر کنندگان بزرگ خواب وجود نداشته است، از این رو مفسران معاصر برای تعبیر خواب موشک آمده اند و در کتاب های ابن سیرین، ابن شاهین و نابلسی ذکر نشده است.
 • رؤیای موشک در آسمان بیانگر تمایل و عجله زیاد برای برآوردن آرزوهاست ممکن است دلالت بر مسافرت و سفری باشد که در آن خیر و منفعتی برای بیننده است و هر که در خواب موشکی در آسمان ببیند عزت بلندی پیدا می کند و بلندی آن به اندازه ای است که موشک از زمین بلند می شود. و هر که در خواب ببیند چند موشک از آسمان می گذرد، دلالت بر امید و امید فراوان دارد.
 • ترس از موشک در آسمان در خواب بیانگر بی ثباتی بیننده خواب در زندگی است و دیدن موشک مخفی شده در آسمان در خواب بیانگر فرار از مسئولیت ها و وظایف است.
 • شنیدن صدای موشک در آسمان بدون دیدن آن در خواب بیانگر شنیدن اخبار غیر موثق است، در حالی که دیدن انفجار موشک در آسمان در خواب بیانگر عدم رسیدن به هدف است.
 • و هر کس در خواب ببیند که موشک را در آسمان تعقیب و نظاره می کند، دلالت بر رزق و روزی طلبی و گذر از حالتی به حال دیگر دارد و ناپدید شدن موشک در آسمان در خواب بیانگر از بین رفتن آرزوها و آرزوها و خداوند متعال و داناست.
 • مترجمان رویاهای معاصر می گویند دیدن سقوط موشک در خواب نشان دهنده تلاش برای جاه طلبی بدون دلیل است.ممکن است نشان دهنده ناکامی بیننده در رسیدن به هدف باشد و دیدن سقوط موشک بدون آسیب رساندن در خواب بیانگر این است که بیننده از اشتباهات خود درس گرفته است. این نشان دهنده شر و آسیبی است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد.
 • افتادن موشک در جای نامعلوم در خواب بیانگر این است که بیننده خواب تصمیمات خود را ندارد و اما افتادن موشک در جای معلوم در خواب بیانگر ضرر و زیان به مردم آن مکان است.
 • افتادن موشک در آب در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب مشغول وسوسه های تلاش خود است و دیدن موشکی که در خواب به خانه می افتد، بیانگر مصیبت های فراوانی است که بر خانواده وارد می شود.
 • افتادن موشک در روستا در خواب بیانگر ویرانی آن روستا است و دیدن موشک در جای دور در خواب بیانگر مصیبت و مصیبت است و خداوند دانا است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن سقوط در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • افتادن موشک در دریا در خواب بیانگر این است که بیننده خواب به بدعت ها و وسوسه ها می رود. ممکن است حکایت از عذاب او داشته باشد و دیدن بالا آمدن سطح آب هنگام افتادن موشک در دریا و بروز ضرر در خواب، بیانگر ضرر و زیان حاکم ظالم به مردم آن مکان است، اما اگر خواب بدون ضرر بوده است. برای مردم آن مکان خوب است
 • افتادن موشک بر روی کشتی در دریا در خواب بیانگر مرگ و عذاب است، دیدن موشک بر روی جزیره ای در دریا در خواب بیانگر شکست، ضرر و بدشانسی است.
 • نگاه کردن به دریا هنگام افتادن موشک در خواب، بیانگر ترس از غضب سلطان است و هر که در خواب موشکی در دریا افتاد، شنا می کرد، با صاحبان امر به دنبال آسیب رساندن به دیگران است.
 • دیدن روستا در حال فرار از موشک و افتادن آن به دریا در خواب بیانگر حقانیت مردم آن است و اما دیدن ترس هنگام افتادن موشک در دریا در خواب بیانگر سختی ها و وحشت های دنیاست و خداوند. بهترین می داند
 • تعبیر دیدن دریا در خواب را اینجا بخوانید.

 • رؤیای فرار از موشک بیانگر امنیت و فرار از هر بدی است ممکن است حکایت از جدی بودن تلاش صاحب رؤیا داشته باشد و هر که در خواب ببیند که موفق به فرار از موشک ها شده است، فرصت جدیدی برای رسیدن به خواسته خود پیدا می کند. در خواب آسیب دیده است، این نشان می دهد که او در یک دوراهی و خطر بزرگ است.
 • دیدن لغزش هنگام فرار از موشک در خواب، بیانگر آن است که برای رهایی از مصیبت دچار مشکل می شود و هر که در خواب ببیند هنگام فرار از موشک به زمین افتاد، در معرض آسیب قرار می گیرد.
 • دیدن ترس و فرار از موشک در خواب، بیانگر این است که بیننده در خواب به امنیت می‌رسد و دیدن افرادی که از موشک می‌گریزند، بیانگر خرابی و فساد در زمین است.
 • فرار از ترس موشک به پناهگاه ها در خواب بیانگر یافتن پناهگاهی امن از وسوسه و تباهی است و خواب فرار از کشور به کشور دیگر از ترس موشک بیانگر استراحت پس از خستگی و گرفتاری است و خداوند دانا است.
 • تعبیر دیدن فرار در خواب را با کلیک بر روی راه حل او بخوانید.

 • انفجار موشک در خواب بیانگر تحمل فشارهای زیاد است ممکن است بیانگر انکار نعمت و حسنات باشد و دیدن موشکی که در خواب منفجر شده و ویران می کند، بیانگر گسترش فساد و گشایش در گناهان است.
 • دیدن انفجار موشک نظامی در خواب بیانگر مشکلات و مزاحمت های فراوان است، دیدن انفجار موشک اسکاد در خواب بیانگر بی حوصلگی پس از تحمل دردسرهای فراوان است.
 • و انفجار موشک هسته ای در خواب بیانگر عبور از سختی ها و خطرات است و دیدن انفجار کوچک موشک در خواب بیانگر ظلم و بی تدبیری است.
 • و اما انفجار موشک هواپیما در خواب، بیانگر عبور از ناملایمات به دلیل خطرات خطرناک است و انفجار موشک فضایی در خواب، دلیل بر عدم آگاهی، خرد و سرگردانی است.
 • انفجار موشک در خانه در خواب بیانگر اختلال در کارها و روابط است، دیدن انفجار موشک در مسجد در خواب بیانگر فساد دین و ترک واجبات است و خداوند دانا است.
 • رویای موشک و هواپیما بیانگر موفقیت در تجارت استو ترس از موشک و هواپیما در خواب بیانگر بی ثباتی در امنیت و ایمنی و تصمیم است، دیدن صدای موشک و هواپیما در خواب بیانگر شنیدن سخنان زشت و زشت است.

  هر کس در خواب ببیند که هواپیماها موشک شلیک می کنند، دشنام می شنود، و می گویند هر که ببیند هواپیماها جنگ می کنند و موشک ها در خواب به یکدیگر شلیک می کنند، شهادت می دهد که بین مردم سخنان توهین آمیز رد و بدل می شود و هر که ببیند. در خواب موشکی که در هواپیما منفجر شود در سفر شکست می خورد و خدا بهتر می داند.

 • دیدن بمباران موشک در خواب بیانگر تهمت زدن به خواب بیننده است ممکن است بیانگر این باشد که در معرض شایعات زیادی قرار گرفته است، هر کس در خواب ببیند که در هنگام بمباران موشک آسیب دیده است، نمی تواند خود را از اتهامات و شایعات مبرا سازد و دیدن مرگ بر اثر بمباران موشک در خواب، بیانگر نگرانی و ناراحتی است. که با شنیدن کلمات زیانبار بیننده خواب را آزار می دهد.
 • ترس و وحشت ناشی از بمباران موشک در خواب بیانگر مواجهه با آسیب روحی و جسمی و شر است، دیدن فرار از بمباران موشک در خواب بیانگر فرار بیننده از شر و دوری او از هر چیزی است که به او آسیب می رساند.
 • دیدن کشور که در خواب بمباران می شود، بیانگر پیدایش نزاع در آن است، در حالی که دیدن بمباران کشور و وقوع ویرانی بزرگ در کشور در خواب، بیانگر تباهی، فساد و رواج گرانی در آن است.
 • دیدن بمباران موشک و منازل در حال تخریب، بیانگر مصیبت بسیار برای مردم است.
 • راه حل آن تعبیر دیدن جنگ در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • دیدن صدای موشک در خواب، بیانگر شنیدن توبیخ و سخنانی است که حاوی توهین و تهمت است.و هر کس در خواب صدای نزدیک شدن موشک را بشنود، بیانگر تعصب به آبرو و حیثیت اوست و اما شنیدن صدای شلیک موشک در خواب، بیانگر شنیدن وعده ها و عهدهایی است که خواب بیننده آرزوها را بر اساس آن بنا می کند. و رویاها
 • شنیدن صدای انفجار موشک در خواب، دلالت بر ناامیدی دارد و هر که ببیند از شنیدن صدای انفجار موشک در خواب ترسیده است، بیانگر پشیمانی او از بی احتیاطی و بی احتیاطی است.
 • شنیدن صدای موشک پرقدرت در خواب بیانگر از بین رفتن قدرت و نفوذ در بین مردم است و هرکس در خواب صدای موشک را بشنود مشکلات و نگرانی هایی به دنبال دارد و خداوند داناتر است.
 • دیدن پرتاب موشک در خواب بیانگر شایعه سازی و پرتاب اتهام استو ترس هنگام پرتاب موشک در خواب بیانگر غم و اندوه در شنیدن سخنان تند است، دیدن فرار هنگام پرتاب موشک در خواب بیانگر عدم پاسخگویی به سخنان و توهین به دیگران است.
 • دیدن پرتاب موشک به فضا در خواب بیانگر برنامه ریزی و خردمندی در تعقیب است، در حالی که دیدن موشک هایی که به آسمان پرتاب می شوند در خواب بیانگر جاه طلبی ها و آرزوهای بزرگ است.
 • دیدن موشک هایی که در خواب به کشور دشمن شلیک می شود، بیانگر پیروزی خواب بیننده بر مخالفان است و هرکس در خواب ببیند که موشک به طور تصادفی شلیک می شود، بیانگر آن است که سخنانی را بدون فکر کردن به آنها می گوید.
 • دیدن موشک در حال پرتاب و افتادن به دریا در خواب، بیانگر آن است که بیننده بین مردم آتش نزاع ایجاد می کند، دیدن موشک در حال پرتاب و منفجر نشدن در خواب، بیانگر این است که سخنان بیننده تأثیری بر دیگران ندارد.
 • دیدن موشک سواری در خواب بیانگر تحقق تلاش هایی است که رویا بین مدت ها به دنبال آن بوده است.و هر کس در خواب ببیند که در حال وحشت سوار موشک شده است، نشان دهنده تردید و ترس و اضطراب او در تعقیب و تصمیم گیری است. موشک سواری به فضا در خواب بیانگر دستیابی به مراد از هوش و خرد و دانش است. .
 • دیدن موشک سواری و سقوط در خواب، بیانگر رویارویی با مشکلات و موانع در کار است، اما هر که ببیند موشک سوار شده و در خواب منفجر شده، شکست می خورد و به هدف خود نمی رسد.
 • سوار شدن بر موشک کوچک در خواب بیانگر امیدها و آرزوهای محدود است، در حالی که دیدن موشک مدرن و پیشرفته در خواب بیانگر آرزوها و آرزوهای بزرگ است و خداوند دانا است.
 • دیدن موشک در خواب برای زن مجرد بیانگر آرزوهای بزرگ اوست که به دنبال رسیدن به آنهاست و چه بسا ازدواج زودهنگام او و اگر دختر مجرد در خواب ببیند که موشک پرتاب کرده است، بیانگر قدرت او در رویارویی با چالش ها و مشکلات زندگی و تلاش و فرار از موشک در خواب برای زنان مجرد است. نشان دهنده زنده ماندن او از آسیب است.
 • دیدن انفجار موشک در خواب برای خانم های مجرد بیانگر گرفتار شدن در مشکلات و بحران ها و دیدن سقوط موشک در خواب برای خانم های مجرد بیانگر عدم موفقیت در رسیدن به آرزوها است.
 • خواب دیدن دختر مجردی که در آسمان موشک سوار است، بیانگر دستیابی به اهداف بزرگ اوست و وقتی دختر مجرد در خواب موشکی را در دریا می بیند که وارد بدعت ها و وسوسه ها می شود.
 • دیدن موشک و جنگ در خواب برای زن مجرد، بیانگر بی ثباتی زندگی او است و شنیدن صدای موشک در خواب برای زن مجرد، بیانگر این است که آبروی او رفته است و خداوند اعلم.
 • دیدن موشک در خواب برای زن متاهل بیانگر این است که او به زودی باردار خواهد شدو اگر زن شوهردار در خواب برای فرزندان خود ترس از موشک و جنگ ببیند، بیانگر توجه او به آنها و توجه او به آنهاست.
 • ديدن موشك شوهر در خواب بيانگر شنيدن مواخذه از او است و فرار با شنيدن صداي موشك در خواب براي زن متاهل بيانگر آن است كه او جرأت پاسخ دادن به سخنان مردم را ندارد.
 • خواب دیدن بیش از یک موشک در آسمان برای زن متاهل نشان دهنده امید زیاد او به فرزندانش است و وقتی زن متاهل در خواب می بیند که موشکی به دریا می افتد و سطح آب بدون آسیب بالا می رود، نشان دهنده زنده ماندن اوست. از آسیب
 • دیدن انفجار موشک در شهر در خواب برای زن متاهل بیانگر وقوع خرابی و گسترش فساد است و دیدن موشکی که در خانه در خواب می افتد برای زن متاهل بیانگر بروز مشکل اساسی در آن است. و خدا داناتر است.
 • دیدن موشک در خواب برای زن باردار بیانگر نزدیک شدن به تاریخ زایمان و تسهیل آن استو اگر زن حامله ای در خواب ببیند که مردم بر اثر بمباران با موشک کشته می شوند، نشان دهنده وقوع بلای سخت است، دیدن دود هنگام پرتاب موشک در خواب برای زن باردار، بیانگر شایعه پراکنی است. او
 • دیدن گریه هنگام شنیدن صدای موشک و جنگ در خواب برای زن باردار بیانگر آسودگی نزدیک پس از دردسر طولانی است و فرار با دیدن موشک پرتاب شده در خواب برای زن باردار بیانگر این است که او از جنین خود محافظت خواهد کرد.
 • خواب دیدن موشک های متوالی در آسمان برای زن باردار، بیانگر این است که بیش از یک فرزند به دنیا آورده است و وقتی زن حامله در خواب ببیند موشکی در مسجد افتاده است، بیانگر شکست در عبادت است. .
 • دیدن انفجار موشک و از بین بردن زن باردار در خواب بیانگر بیماری شدید او است و دیدن موشک در خواب برای زن باردار بیانگر این است که جنین او در خطر است.
 • دیدن موشک در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که پس از محدود شدن، آزادی خود را به دست خواهد آورداگر زن مطلقه در خواب ببیند که با شلیک موشک در حال فرار است، بیانگر این است که سخنان آزاردهنده ای شنیده است.
 • ديدن موشك زن مطلقه در خواب، بيانگر اين است كه در مقابل هر كه در معرض او قرار مي گيرد، مي ايستد و مرد مطلقه كه با شنيدن صداي موشك در خواب فرار مي كند، بيانگر اين است كه از حرف مردم نجات يافته است.
 • دیدن ناپدید شدن موشک در آسمان برای زن مطلقه بیانگر از بین رفتن آرزوهای اوست و وقتی زن مطلقه می بیند موشکی به دریا می افتد و سطح آب بالا می رود و در خواب به او آسیب می رسد، نشان دهنده این است که او دچار وسوسه خواهد شد
 • دیدن انفجار موشک در آسمان برای زن مطلقه، بیانگر ناامیدی اوست و دیدن موشک در خانه برای زن مطلقه، بیانگر متفرق شدن اعضای خانواده و از دست دادن فرزندانش است و خداوند اعلم. .
 • منابع و مراجع

  1. “دایره المعارف تعبیر خواب”، گوستاو میلر.
  2. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل بریدی، چاپ مکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا