تعبیر دیدن یوسف علیه السلام در خواب به روایت ابن سیرین

تعبیر دیدن یوسف علیه السلام در خواب به روایت ابن سیرین

یوسف علیه السلام در رؤیت خود اشاره به پادشاهان خلافت و تسلط با عدل و دانش دارد. شاید رؤیای او حاکی از زمانی باشد که به دلیل خشکسالی شدید گرانی‌ها ظاهر می‌شود و رویای رویای یوسف به نشانه از دست دادن والدین و ندیدن آنها به دلیل مسافرت یا مرگ و نیز جدایی عزیزان از خانواده و خویشاوندان و اقبال زنان و نجات از زندان یا ورود به خاطر آنها. و هر کس او را در خواب ببیند معجزه ای بر او ظاهر می شود یا دشمنی را برای او به دست می آورد و بینایی او حکایت از بازگشت بینایی او دارد.

و اگر زنى يوسف عليه السلام را ببيند و در برابر او برهنه باشد، ازدواج مى‏كند و محفوظ مى‏گردد، و اگر با ديدن او فقير باشد، روزى مى‏دهد كه او را توانگر و بهبود بخشد. ان شاء الله شرایط دنیا و آخرت.

شاهد: تعبیر خواب دیدن حضرت داوود در خواب ابن سیرین

و هر كه يوسف عليه السلام را ديد، رؤيتش نشان از تسليم قدرتمندان در برابر او، و آزار او از جانب مخالفان او بر آنان است، و رستگاري عاقبت اوست.

و هر کس با یوسف (علیه السلام) سخن بگوید یا در خواب چیزی به او بدهد، دلیل بر درک رؤیا و تعبیر خواب اوست تا مبین رؤیاها شود و از علمای تاریخ جلیل شود. وقایع و اخبار اقوام یا تعبیر خواب آگاه در تعبیر رؤیا و مسافر از دیار خود اگر یوسف را در خواب ببیند نشان می دهد که در محل سکونتش خیر بزرگی نصیب او می شود هر چند از او دور باشد. وطن و اهل بیت او و اسیر در رؤیت یوسف، نشانه خروج از زندان است و هر که در خواب خود به ریاست بخواهد با دیدن این خواب به آن رسیده است.

یوسف علیه السلام دید خیر یا شر؟

دیدن یوسف علیه السلام در خواب، اشاره به خلافت و تصدی منصب بلندی مانند پادشاهی یا زعامت است و ممکن است اشاره به وقوع حیله گری در بیننده باشد که رؤیت او در زمان بلندی باشد. قیمت ها و خشکسالی و نیز در بینش او نشانه از دست دادن خانواده و خویشاوندان و فرزندان و اقبال زنان به خاطر زیبایی خلقت و شکل نیک او است و شاید بینش او بر آگاهی از راه های تعبیر خواب باشد. و رؤیاها، و چه بسا دشمن خود را به دست آورد و پس از آن که بیننده توانایی شکست دشمن را داشت، او را عفو کرد، پس نصرت و پیروزی نصیب او شد. پس از آن به زادگاهش منتقل می شود.

یوسف علیه السلام بینش نیکو. برای بازگرداندن بینایی پدرش علیهم السلام و پیراهن او بهتر است. آنجا که اشاره به خروج غم و اندوه و شفا و آشکار ساختن حق باشد، مگر اینکه خون بر آن باشد یا پاره شده باشد; در اینجا دلیل بر امراض و حبس است و اگر پیراهن از مقعد پاره شد، دلالت بر اتهامی دارد که صاحب خواب در آن متهم است.

شاهد: تعبیر خواب دیدن توله – سفید – سیاه – قهوه ای در خواب

جوانی که یوسف علیه السلام را در خواب ببیند، نشان از کم اقبالی برادرانش است و ممکن است به او ظلم شود و زندانی شود و به او دروغ گفته شود و در وسوسه برادرانش بیفتد. از نظر سنی از او کوچکتر هستند، اما پیروزی و پیروزی در نهایت از آن اوست.

و اما خواب زن از یوسف علیه‌السلام، بیانگر از دست دادن بینایی او و بی‌محبتی او به بستگانش است، و در صورتی که بینش به چیزی از آنچه قبلاً اشاره کردم، خیر برای او مجسم می‌شود. و نتیجه خوبی در زندگی و آخرت خود به دست آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا