تعبیر دیدن رنگهای طوطی در خواب و خواب ابن سیرین

بسیاری از افرادی هستند که طوطی را چند رنگ در خواب و رویا می بینند، رنگ های طوطی بسیار زیاد است، از جمله طوطی سفید، طوطی سبز، طوطی سیاه و پرهای بسیار رنگی که توسط این پرنده زیبا حمل می شود. ممکن است با یکدیگر مخلوط شوند و هر کدام در معنای خواب اهمیت و معنای خود را دارند و در تعبیر رؤیا مهم ترین آنها را برمی شمیم.

ما برای تعبیر دیدن طوطی در خواب از رنگ های طوطی و معنی هر رنگ خاکستری و قرمز و سبز آمیخته با بسیاری از کتب تعبیر خواب ابن سیرین که به این خواب پرداخته اند استفاده می کنیم. تفسیر، به دست پیروان مجله میخک.

تعبیر دیدن رنگهای طوطی در خواب و خواب ابن سیرین

* امام محمد بن سیرین رحمه الله در رؤیت طوطی و معنی رنگهای طوطی در کتب خود در تعبیر خواب فرموده است که مراد از زن و مرد است و به خوبی ها و بدی های آنها را نشان دهید، چنانکه تعبیر دیگری به ابن سیرین رسید که خواب طوطی ممکن است بر پدر و مادر و پدر و مادر دلالت کند.

امام در تعبیر دیدن طوطی می فرماید که او غلام (حیوان و غلام) است که در داد و ستد ناصادق، دروغگو، ظالم، فریبکار، و از جهش یافته هاست. این در صورتی است که اشاره به مرد باشد.

طوطی اگر در خواب طوطی ماده دیده شود ممکن است به زن اطلاق شود، زیرا دلالت بر همسری زیبا و زیبا دارد و ممکن است نشان دهنده مردی باشد که فساد او در زمین ظاهر شده و بیشترین ظلم و تهمت را به دیگران کرده است.

جوجه طوطی سفید یا با رنگ های زیاد به معنای پسر فیلسوف یا خوش اندام و خوش اخلاق است و طوطی نشانه زنی زیباست. با حرکت و فصاحت یا پسر هم همینطور. و چه بسا دلالت بر زنی از عجم باشد، و دلالت بر مردی به سرگردانی و تکبر بسیار، یا بسیار فحشا و فحشا و انجام حرام از زنان باشد.

دیدن طوطی در خواب (خواب) در حال سخن گفتن و سخن گفتن با آنچه فهمیده می شود بیانگر موفقیت و رسیدن به مقصود است.عزیزان که به سبب سوه چیزهایی است که ارزشی ندارد.

خواب طوطی که ساکت است و حرفی نمی زند، مانند پرندگان دیگر که حرف نمی زنند، بیانگر پایان یک دوره پریشانی برای برعکس معنای قبلی است.

– زن مجردی که ازدواج نکرده و هنوز باکره است، اگر طوطی را در خواب ببیند و او با هدیه دادن یا خریدن آن را تسخیر کند، در زندگی منتظر برآورده شدن اولین آرزوی کاری یا ازدواجش است. ، تا شروعی جدید برای یک زمان زیبا باشد.

* تعابیر دیگری که ائمه معاصر برای دیدن رنگ طوطی در خواب داده اند عبارتند از:

کسی که در خواب خود رنگهای طوطی یا طوطی رنگهای مختلف را ببیند، خواب بیننده این خواب طعم خوبی دارد که هنوز آن را رها نکرده است، در انتظار برانگیخته شدن برای نوآوری و درخشش و رسیدن به آنچه هست، دفن می شود. در دل رویاهایش

– و هر کس در خواب طوطی سبز را ببیند زندگی جدیدی پر از شخصیت های مهم و والا می پذیرد که او را در رسیدن به اهدافش یاری می کنند و او را برای رسیدن به آرزوهایش در آینده حمایت می کنند و شاید مژده ای باشد. .

خریدن طوطی در خواب، اگر طوطی خاکستری یا سفید باشد، بیانگر رضایت از آنچه بیننده در زندگی خود به رغم مواجهه با مشکلاتی به دست آورده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا