تعبیر خواب دیدن غذا و نوشیدنی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن غذا و نوشیدنی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب و آشامیدن در خواب ابن سیرین و تعبیر خواب با شکم غذا خوردن یا با سیری بدون گرسنگی غذا خوردن میخک چنانکه امام محمد بن سیرین ذکر کرده است.

تعبیر خواب دیدن غذا و نوشیدنی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن غذا در خواب ابن سیرین

خوردن در خواب در شرایطش فرق می کند و گفته شد: هر که ببیند گرسنه است مال و طعام بسیار می رسد و مشتاق است به آنچه به دست آورده است که بی منفعت و منفعت هدر ندهد. و هر کس به غذا دعوت شد یا کسی را دید او را به ناهار دعوت کرد. رویاهای او سفری نه چندان دور را نشان می دهد. زیرا خداوند متعال می فرماید: «از این سفر ما به مصیبتى بر خوردیم».

هر که در وسط روز به ناهار دعوت شود از خستگی آرام می گیرد، اگر شب او را به شام ​​بخوانند فریب خورده است و هر که او را فریب دهد دعوتش به غذا خوردن در شب است. و اما غذایی که صاحب آن گمان می کند خورده و هضم کرده است. او مشتاق است که در حرفه خود تلاش کند.

و اما گوشت خوردن در خواب، هر کس از گوشت خود بخورد، آنچه را که از مال و گنج پس انداز کرده، می خورد، له کردن یا غلبه کردن، و اگر زنی از گوشت خود بخورد، دلیل بر زنا است. او زحمات واژن خود را می خورد.

خوردن گوشت مرد در تعبیر مانند خوردن گوشت زن است و همچنین خوردن گوشت مرد جوان در تعبیر قویتر از خوردن گوشت پیرمرد است. و هر کس گوشت زبان خود را بخورد از زبان خود بهره ای می برد و چه بسا این خواب دلالت بر آن دارد که صاحب آن به سکوت عادت کرده و با من از نیکی سخن نگوید و به مهار خشم و ادب بر اسرار خو گرفته است. .

گوشت پخته یا خوردن گوشت پخته دلیل بر صرف سرمایه و همچنین خوردن گوشت کبابی است و خوردن نان در خواب بر روی میزهای غذاخوری نشان دهنده طول عمر است. به شرطی که نبیند میز جلویش بلند شده است.

خوردن ظرف در خواب، دلیل بر یقین و تکبر اوست، مگر اینکه ظرف حرام باشد مانند ظرف نقره یا طلا. مال حرام و قرض زیاد است و خوردن در میان مردم بدعت یا شهوت است و هر کس جویده شده را فرو برد دلیل بر تسریع در ادای دین معوق است و هر که احساس کند طعم غذا از آن بهتر است دلیل بر درستی باطن است و اگر تلخی یا اسیدی شدن آن ناممکن باشد، بیانگر تغییر همسر و تجارت است.

هر کس با دست راست غذا بخورد به سنت عمل کند و هر کس غذای دست دیگری بخورد یا با دست خود لقمه ای بگیرد نمی تواند برای بیماری در آن غذا بخورد و اگر رنگ ناپسند بخورد ارزش اوست. ذلیل خواهد شد و خوردن ترافل امر یا نهی یا افزایش سن و یا شفای مریض است ازدواج با مجرد علم با هدایت و رزق و صنعت و بیماری و خوردن کدو به عنوان راهنما. پیروی از سنت و فتنه.

همچنین ببینید: تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن در خواب | کوتاه کردن ناخن در خواب

تعبیر خواب دیدن شراب در خواب ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند آب می جود یا چیزی را که فرو برده است می جود، این بدان معناست که در کسب و کار سهل انگاری می کند و نوشیدن در خواب به نسبت خوبی است که نوشیدنی دلالت می کند. شراب خواری برای کسی که عالم یا پیر مؤمن است، فایده ای ندارد.

همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن کشتی – دریانوردی – غرق شدن در خواب

نشانه های دیگر دیدن خوردن و آشامیدن در خواب

نان غلیظ بخورید: اگر خواب ببیند که بر سر سفره نان می خورد و نان غلیظ است. طول عمر اوست بعد از آن که سفره را از روی دست خود نبیند و اگر پس از اتمام آن برافراشته شود، روزی او از آن مکان یا دیار تمام شده است.

در راه یک خرده نان بخورید: هر کس در دستش خرده نانی ببیند که در راه بازار یا سر کار می خورد، عمری برایش باقی می ماند و اگر خرده آن نازک باشد، امر عاجل است و اگر در سفره یا بشقاب، پس رزق یا روزی است.

خوردن کاغذ قرآن: هر کس ببیند که قرآن را می خورد که روی آن نوشته است. مبتلا به روزی بد، چه در خشکی و چه در خشکی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا