تعبیر آوای پرندگان و حیوانات در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر آوای پرندگان و حیوانات در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر صدای پرندگان و حیوانات در خواب و شنیدن یا دیدن حیوانات و پرندگان در حال صحبت در خواب توسط ابن سیرین را ارائه می دهیم.

تعبیر صداهای حیوانات در خواب توسط ابن سیرین

شنيدن صداي حيوانات: ناله اسب در خواب، بيانگر حيثيت و قوت گرفتن از كار براي مرد شريف است كه گويي سلطان است، و سخنان او به شنيدن و گفتار او مي آيد; چون وحوش دروغ نمی گویند، در خروش کردن، مواخذه و ملامتی است که از دشمن نادان بر بیننده خواب بیفتد، و کم بودن قاطر، گواه اردویی است که بیننده خواب از مردی سخت می بیند. .

تعبیر آوای پرندگان و حیوانات در خواب توسط ابن سیرین

و اما صدای بانگ گاو، دلیل بر وسوسه افتادن است و غرغر شتر سفر در امر بزرگی مانند حج یا جهاد است و به معنای کسب منفعت و مال زیاد از دخول است. یک تجارت بین المللی سودآور، و بلعیدن گوسفند، زمینی است از سوی یک مرد سخاوتمند.

همچنین ببینید:

و اما صدای قوچ و برج، شادی و فراوانی در پول و باروری است و غرش شیر ترس از سلطانی توانا و ستمگر است. زیرا تعبیر خواب دیدن شیر در خواب به مردی با اقتدار و نفوذ و ستمگر قوی اشاره دارد و خودارضایی گربه ننگ بنده دزد است.

و اما صدای آهو شامل جراحت زن زیبا یا کنیز خارجی است که دارای خصوصیات زیبایی و زیبایی است، فریاد روباه مکر و نیرنگ و فریب مرد دروغگو است، پارس کردن سگ پشیمانی از ظلم است، فریاد خوک بر دشمنان نادان پیروز می شود و پولش را از او می رباید و صدای موش در خواب زیان دزد، نقاب است.

و اما صدای مصیبت شغال، دلیل بر فریاد زنان در مصیبت است، یا فریاد زندانیان، فقر فقیر گرسنه، فریاد پلنگ، گفتار مرد طمع است، گریه شترمرغ جراحت خدمتگزار شجاع است، صدای غوغای کبوتر خواننده زن شریف مسلمان است و صدای قلاب پند و اندرزی است به مردی که به دیگران پند و موعظه می دهد.

و شیش مار دلیل بر بازگشت دشمنی است که دشمنی را فرو می نشاند و سپس بر او غلبه می کند و قور قورباغه دلیل بر ورود به کار برخی از سران و سلاطین و علما است.

تعبیر آوای پرندگان در خواب ابن سیرین

صدای همه پرندگان و کلام آنها خوب است و گواه مقام والای بیننده خواب در زندگی دنیوی و موفقیت در کار است.

شنیدن صدای بانگ خروس در خواب بیانگر برکت و ظهور خیر است و غاز و صدای آن خیری در آن نیست پس بیشتر مصیبت است و همچنین هر پرنده ای که صدای جیغی دارد مانند آن. مانند طاووس، غاز، کلاغ و دیگران.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا