تعبیر خواب خرگوش در خواب و تعبیر دیدن خرگوش زنده و مرده

تعبیر خواب خرگوش در خواب و تعبیر دیدن خرگوش زنده و مرده

تعبیر خواب خرگوش در خواب، تعبیر دیدن خرگوش زنده در خواب چیست؟ منظور از دیدن خرگوش مرده یا ذبح شده چیست؟ تعبیرهای رایج دیدن خرگوش در خواب از نظر امام محمد بن سیرین، نابلسی و ابن شاهین چیست؟ و رنگ آنها در خواب چه چیزی را نشان می دهد؟ منظور از خرید یا فروش خرگوش چیست؟

تعبیر خواب خرگوش در خواب و تعبیر دیدن خرگوش زنده و مرده

خرگوش یا خرگوش یکی از حیوانات خانگی است که می توان آن را در خانه های روستایی پرورش داد و از آن برای گوشت استفاده کرد و این حیوانات قابلیت آسیب رسانی ندارند. این به این دلیل است که آنها موجودات ظریفی هستند که قادر به حرکت و دویدن نیستند و خرگوش ها یکی از منابع گوشت غنی از پروتئین های مفید برای بدن انسان و مورد علاقه بسیاری از مردم هستند.

دیدن خرگوش در خواب تعابیر زیادی از خیر و نیکی دارد که به معنای رزق و روزی وسیع و برکت در پول و همسر است و خرگوش ممکن است به چند رنگ و به چند شکل بیاید سفید یا سیاه. چنان که بعد از ذبح آن زنده یا مرده دیده می شود و خام خوردن آن با پخته آن فرق می کند و اجزاء خرگوش اعم از سینه خرگوش، ران یا پای خرگوش تعابیر زیادی دارد.

تعبیر جوجه در خواب ابن سیرین

 • خرگوشدر خواب زنی زیبا و زیباست و هر که در خواب خرگوش را بگیرد، خواهد گرفت با یک زن ازدواج کن همین صفات را دارند و از کشتار خرگوش تعبیر آن زنی است که بدون ماندگاری با او ازدواج می کند و از او جدا می شود و گفته شد: خرگوش مخلوقی است ترسو و هر که در خواب ببیند که خرگوش مردی ترسو است.
 • خرگوش زن بدی است. هر کس به خرگوش مبتلا شود به زن نیز مبتلا می شود و هر که به گوشت یا پوست خرگوش مبتلا شود خیر اندکی از زن به او می رسد.
 • هر که ببیند در خواب یا خواب خرگوش گرفت، مژده است به آمدنش اگر بیننده مجرد باشد و بخواهد ازدواج کند. همچنین این دلیل بر حاملگی زن شوهردار است و خرگوش در خواب به زن و صفات او اشاره می کند و اگر خرگوش زیبا باشد در شکل و صفات خود نیز زن است.
 • و هر که خرگوش بسیار ببیند، چه کوچک باشد و چه بزرگ، این دلیل بر تعدد زوجات است، و گفته شد که خرگوش خوشبختی است و زندگی او به نیکی خواهد رفت.
 • خرگوش سفید در خواب دلالت بر خوشبختی بیننده در زندگی او و اخلاص او در کاری است که انجام می دهد و هر که ببیند با خرگوش کنارش می خوابد یا خرگوش را در حال صحبت با او می بیند این زن زیبایی است که ازدواج می کند. او
 • خرگوش نر در خواب به معنای مرد ترسو، زن بد یا بختی است که برای صاحبش خیری به بار نمی آورد و هر که به این معنا خرگوش را بزند به زنی می رسد که او را دچار خستگی و مشکل می کند.
 • که دید خرگوش بیمار یا کودک کوچکی که هنوز رشدش کامل نشده است، دلیل بر اندوه و خستگی و نگرانی است و هر که در خواب خرگوش وحشی ببیند، دلالت بر این دارد که چیزی را با سرعتی مرموز از دست خواهد داد. همانطور که خرگوش ها آنقدر سریع می دوند که بیننده نمی تواند آنها را در حالی که در لانه های خود پنهان می کنند ببیند.
 • کی دید که داره دنبال خرگوش میره؟یا سگ را برای شکار خرگوش رها کنید. این گواه بر آن است که او دچار اختلافات زناشویی یا خانوادگی می شود و هر کس در خرگوش خود بمیرد به فرزندان یا اهل بیت خود آسیب می رساند.
 • چه کسی گردن خرگوش را بوسید؟ خدای نکرده با زنی در مقعد او همبستر می شود و از جایی که حرام است نزد او می آید و هر که به خرگوش شلیک کند برای استیفای حق خود اقدامات سختی می کند.
 • تعبیر خواب خرگوش نابلسی

  النابلسی می گوید: دیدن خرگوش در خواب به اشکال مختلف، اشاره به زن و مرد دارد، خرگوش از یک سو دلالت بر وقار و درستی زن و زیبایی در ظاهر دارد و دلالت بر خیر و نیکی بسیار دارد. باز بودن درهای رزق در مقابل کسانی که خرگوش در خواب به آنها اشاره می کند; زیرا زایش زیاد و هزینه کم است.

  رؤیای خرگوش ممکن است اشاره به فرصت های آینده ای باشد که برای رسیدن به برخی از اهدافش به سراغ بیننده روی می آید و به این ترتیب هر کس از گوشت خرگوش چیزی بخورد یا از پوست آن چیزی به دست آورد، خیر بسیار و روزی گسترده ای نصیبش می شود. رزق و روزی از همسرش یا فرزندانی که آنها را با شریک زندگی خود به دنیا آورده اند به او باز می گردد.

  پریدن خرگوش در خواب به کودکانی اطلاق می شود که برای خانواده خود شادی می آورند و تعداد خرگوش ها بیانگر تعداد فرزندان و فراوانی خیر است.

  تعبیر خواب خرگوش ابن شاهین

  هر کس در خواب ببیند که از ناحیه گردن خرگوش را می بوسد، دلیل بر این است که از جایی که خدای نکرده به سراغ زنی می آید و هر که برای شکار او به خرگوش وحشی تیراندازی کند، قدم های جدی و خطرناکی برمی دارد تا کار کند. حقوق غصب شده او را اعاده کن و هر که با خرگوش بمیرد به بلای فرزند یا زن می افتد.

  خرگوش سفيد در خواب بيانگر خستگي و مشقت است و هر کس خرگوش سفيد را شکار کند يا خرگوش همرنگ آن را بخرد، دليل بر آن است که به دنبال امري حرام است و خرگوش قهوه اي در خواب بلندي دارد و غرور پسر جوان و جوان

  تعبیر خرید و فروش خرگوش در خواب

  هر که دید خرگوش چاق زیاد خریده یا یک خرگوش چاق خریده، دلیل بر مقدار خیری است که بیننده در آینده نزدیک نصیبش می شود و مربوط به فرزندان و همسران اوست یا پول او یا فرزندان زیادش.

  خرید خرگوش در خواب به عقد ازدواج و ازدواج و پرداخت مهریه است. خرگوش سیاه لاغر در خواب با زن سیاه پوست لاغر ازدواج می کند و ممکن است با زن فقیری که بچه دار نمی شود ازدواج کند و کنیز باشد که برای لذت یا علاقه با او ازدواج می کند.

  خرگوش فروختن در خواب، دلیل بر بی توجهی زن به فرزندان و عدم رسیدگی منظم به امور روزمره است، اگر دیده کننده آن زن باشد، اما اگر مردی ببیند، دلیل بر بی توجهی او به امور روزمره است. مال و غفلت از فرزندان و فروش خرگوش در خواب ستودنی نیست و خرگوش لاغر و مریض مرگ است شر در جای خود.

  تعبیر خرگوش زنده در خواب

  دیدن خرگوش زنده: هر که دید که او بود تعقیب خرگوش ها او تا زمانی که او در قید حیات است، مشغول تلاش برای امرار معاش فرزندانش است و همین ها دلیل خوشبختی او در زندگی او هستند. خرگوش پس از تعقیب او حق قانونی خود را پس می گیرد و هر کس خرگوش چاق را صید کند، برکت و پول نصیب پسر می شود. زیرا نشان دهنده ازدواج ناقص ناموفق و همچنین بدون فرزند و فرزند است.

  و صدای خرگوش در خواب برای کسانی که شنیدند خرگوش گریه می کند یا فریاد می زند شواهدی از وقوع فاجعه در محلی که شنیده شده است، وجود دارد و مدفوع خرگوش کودکانی است که مورد غفلت قرار می گیرند، کودکان رها می شوند و بچه های خرگوش دلیل بر مال و رزق بسیار است.

  تعبیر خواب خرگوش ذبح شده

  کشتار خرگوش در خواب بر حسب ماهیت بیننده خواب متفاوت است، اگر مردی خرگوش ذبح شده را دید یا آن را ذبح کرد، بیانگر عدم دستیابی به اهداف، از دست دادن مالی یا مرگ فرزندان است و در بردارنده معانی شکست است. برقراری روابط اجتماعی موفق، و هر کس ببیند که در خانه خرگوش ذبح می کند، مردی علیه او نقشه می کشد و او را به دام می اندازد و فریبش می دهد، و هر که در خواب خرگوش را ذبح کند، دلیل بر جدایی از اوست. زن با فوت یا طلاق

  و اما زن اگر خرگوش ذبح شده را دید یا دید که خرگوش را ذبح کرده و سیاه است، این دلیل بر غلبه و پیروزی او بر مخالفان است، برای محل ذبح اولیه این دلیل است. رابطه مقعدی

  تعبیر دیدن پوست کندن خرگوش در خواب

  هر کس در خواب دید که پوست خرگوش را می کند، خیری به دست آورد که طولی نمی کشد تا از بین برود و شاید این نشان دهنده فقر او باشد یا خود یا همسرش مریض شود، نفرینی که بر بیننده خواب می آید، همه. اگر خواب بیننده مرد باشد.

  اگر آن که خواب را دید
  خانم و دید که در خواب پوست خرگوش را پوست می کند و این دلیل بر غیبت و غیبت بسیار است و با سخنان نادرست و تهمت های فراوان خود به دیگران ظلم می کند. تنها اگر ببیند که دارد پوست خرگوش را می کند، با شرایط سختی روبرو می شود که باعث شکست و رنج او در زندگی بعدی می شود.

  تعبیر خوردن سر خرگوش در خواب

  خوردن سر خرگوش یک تعبیر دارد و آن فقر و نیاز است. زیرا چیزی است که معمولاً نمی خورند مگر کسانی که از ترس مرگ مجبور می شوند و هر که ببیند همه آن را از سر حیوانات و پرندگان خورد، دلیل بر پیدایش حاجت او در میان مردم است.

  یا خرگوش در خواب می میرد دلیل بر بیماری یا مرگ است و خوردن گوشت مرده خرگوش دلیل بر حرام است.

  تعبیر خواب خوردن گوشت خام خرگوش در خواب

  خوردن گوشت خام خرگوش در خواب نماد غیبت و غیبت و برای زنان بیهوده و همچنین نماد حیله گر و حیله گر است.

  گوشت خرگوش دلیل بر کسب منفعت مالی است، یعنی اگر خام نباشد و اگر باشد دلیل بر غیبت بزرگواران است. و سینه خرگوش بخور راهنمای سفر، ران خرگوش در خواب، گواه حال خوب خورنده در زندگی است.

  تعبیر دیدن خوردن گوشت پخته خرگوش در خواب

  دیدن گوشت پخته خرگوش در خواب، بیانگر رسیدن به اهداف، رسیدن به مطلوب، بهبود شرایط مالی و پرداخت بدهی است که ممکن است بر دوش بدهکار جمع شده باشد به طوری که نتواند با آن پرداخت کند، اما هر که ببیند گوشت تبدیل شده است. سیاه و سوخته از شدت آنچه از آتش گرفت ; این گواه شنیدن خبرهای غم انگیز در مورد عزیزان نزدیک به دل بیننده است.

  تعبیر دیدن خوردن گوشت پخته خرگوش در خواب

  زن شوهرداری که در خواب گوشت کبابی می خورد، دلیل بر دوری او از انجام امور منزل است و گوشت قرمز بریان شده برای مرد دلیل بر خیر و مال است.

  تعبیر دیدن خرگوش در خواب

  دیدن خرگوش در خواب دختر مجرد، نمادی از نزدیک شدن به ازدواج او با مردی با اخلاق اصیل و دارای قد و قامت است و هر که در خواب خرگوش چاقی صید کند، دختری پاکدامن است که قادر به اداره امور زندگی خود است. او با مردی با همان صفات خوب ازدواج می کند.در مورد شکست در مسائل زندگی آینده اش.

  و اما خواب خوردن گوشت خرگوش برای زنان مجرد، بیانگر غیبت او از یکی از زنانی است که ازدواج کرده و با او فامیل هستند و مرده خرگوش برای او دلیل بر اخلاق بد او و نیاز به توبه و توبه است. با قلبی متعهد به سوی خداوند متعال بازگردید.

  تعبیر دیدن مرغ در خواب برای زن شوهردار

  اگر زن شوهردار در خواب خرگوش مرده یا خام و نپخته ببیند، دلیل بر اختلاف زن و شوهرش است، اما اگر گوشت خرگوش پخته شده باشد، دلیل بر خوشبختی و آشتی در سایه اوست. زندگی زناشویی و ذبح مرغ دلیلی بر مجازاتی است که زن در شغل خود با آن روبرو می شود و عدم دسترسی به آن.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا