تعبیر خواب دیدن اذان و اقامه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن اذان و اقامه در خواب ابن سیرین

درباره آنچه ابن سیرین در تعبیر خواب در مورد دیدن اذان و اقامه یا شنیدن صدای اذان توسط مؤذن و معنای اذان در خواب ذکر کرده است، گفت: اذان و اقامه رؤیایی است که فقط می تواند حقیقت داشته باشد و اکثراً خیر است و آنچه را که در کتاب تعبیر خواب و معجم تعبیر خواب آمده است و موارد دیگری که در معانی استنباط شده است ذکر می کنیم. رؤیاها و رویاها

تعبیر خواب اذان در خواب ابن سیرین

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خواب از اذان فرمودند و صدای مؤذن را شنید که در خواب از او در مورد معنای آن سؤال کرد: این رؤیای حق است، پس برخیز. و آن را به سوی بلال بینداز که صدایش از تو بلندتر است.» گفت: چنین کردم، چون صدای اذان بلال را شنید، جامه خود را کشید و گفت: یا رسول الله! من آنچه را عبدالله بن زید دید دیدم! گفت: گفت: الحمدلله ثابت شده است.

تعبیر خواب دیدن اذان و اقامه در خواب ابن سیرین

همچنین ببینید:

  1. تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب خوب و بد آن به روایت ابن سیرین
  2. تعبیر دیدن احرام در خواب و خواب ابن سیرین
  3. تعبیر خواب دیدن پول دزدی در خواب ابن سیرین
  4. تعبیر خواب شنا و معنی آن در خواب ابن سیرین
  5. تعبیر خواب دیدن حبس یا حبس در خواب ابن سیرین
  6. تعبیر خواب سیب چیدن یا خوردن میوه سیب در خواب
  7. تعبیر خواب جذام در خواب و تعبیر دیدن مارمولک زنده و مرده
  8. تعبیر خواب دیدن سجده در خواب ابن سیرین
  9. لوله های گوش

هر که در خواب ببیند یک یا دو بار اذان می‌گوید و بعد از آن اقامه می‌خواند. و نماز واجب بخوان به حج و عمره متبرک شد; برای قول حق تعالی: {و مردم را حج را بشارت ده}.[الحج : 27]. زیرا در عرفات اذان دو مرتبه خوانده و خوانده می شود و هر کس ببیند چراغی را صدا می زند پس با حکمت و راستی به راه پروردگارش می خواند و زیارت او را امیدوار می کند و از او پیروی می کند. یک دستور است و شایسته آن است.

و هر کس ببیند که در کوهی در حال مرد عجمی اذان می خواند و نامش به آنجا می رسد که صدای اذان او می رسد، اگر اهل حال باشد، و اگر. دولت صلاحیت ندارد، آنگاه به تجارت می پردازد و از آن سود می برد و ممکن است پیشه ای از رؤسا بیاموزد که از آن امرار معاش و مال فراوان به دست آورد و هر که ببیند سخنش کم و زیاد شده است. اذان، یا تغییر کلمات معمول خود را; ظلم خود را به تناسب افزایش یا کاهش بر مردم روا می دارد.

و هر کس در خواب ببیند که در کوچه ای اذان را بلند می کند و از اهل خیر و تقوا است امر به معروف و نهی از منکر می کند و اگر مفسده باشد بر بالای کعبه زده می شود. ، یک نوآوری را نشان می دهد.

دیدن اذان در حفره کعبه ممدوح نیست و هر که ببیند بر بام همسایه اذان می خواند; به همسایه‌اش نسبت به خانواده‌اش خیانت می‌کند، و هر که در میان قومی اذان دهد و او را اجابت نکنند، در میان اهل تاریکی فرو می‌رود. خداوند متعال می فرماید: «سپس مؤذنی در میان آنان اعلام کرد که لعنت خدا بر ستمکاران باد.» [الأعراف : 44]. از ابن سیرین رحمه الله روایت شده است که گفت: اذان جدایی از شریک است پس اگر گوش بیننده در قافله باشد دزدی می کند و اذان. دعا در بیابان دلیل بر جاسوس و دزد است.

اصل اساسی در مورد اذان این است که اگر مستحق اذان را ببیند، اگر در جای خود باشد ستودنی است و اگر ببیند که اذان را به کسی می‌خواند که شایسته نیست. اذان یا در جای ناروا ببیند مکروه است از او و هر که در خانه ای اذن دهد زنی را به صلح می خواند.

روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم دارم اذان می گویم. گفت: حاجی، و دیگری نزد او آمد و گفت: دیدم اذان می گویم. گفت: دستت قطع شود. به او گفته شد: چگونه میان آنها فرق گذاشتی، گفت: اولی را با دست نیکو دیدم، پس اذان داد (و مردم را به حج دعوت کن). [الحج : 27]و برای ثانی حرکت دست باطل دیدم، تعبیر کردم: ای ماشین اذان!
[يوسف : 70].

و آمد که اذان در خواب حکایت از حج در ماه های حج دارد و ممکن است حکایت از غیبت و اطلاع از آنچه بر حرکت و حرکت می آید برای آماده شدن برای جنگ باشد و چه بسا اذان دلالت بر دزدی کند. اذان ممکن است حکایت از مقام والای بزرگوار، بلند مرتبه، سخن شنیده و همسر برای مجرد داشته باشد. شاید خبر درست را نشان می داد.

دید که در منطقه ای اذان بلند شد و رو به قبله نکرد یا دید که اذان را به زبان غیر عربی می خواند یا صورتش سیاه است، مردی است که دروغ و شایعه می گوید و شاید آن خواب دلالت بر اهل بدعت و خوارج در آن کشور باشد.

اذان ممکن است دلالت بر دعا و صلاح و طاعت و انجام کار نیک باشد و دلالت بر امنیت و رهایی از مکر شیاطین باشد و هر کس در چاهی اذان دهد و در کشوری ظالم بوده که مردمش ظالم یا ظالم باشند. جایی که بی عدالتی گسترش یافته است. این حکایت از دعوت مؤذن به مردم به صراط مستقیم دین دارد و اگر آن بینش در کشورهای مسلمان بود جاسوس است و چه بسا اهل بدعت بوده و مردم را به آن فرا می خواند.

و هر کس در خواب ببیند که بر بام کعبه اذان می خواند یا نماز می خواند، بدعتگذار است یا به یاران رسول خدا دشنام می دهد، به بزرگان نزدیک شوید، مخصوصاً اگر صدای مؤذن باشد. زیبا.

تعبیر دیدن مسکن در خواب

و هر که دید اذن داد و ماند; سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله را برپا می کند و بدعتی را می کشد که اساس ندارد و هر که پسری را ببیند که در گوش همه خلق اذان می خواند، بی گناهی را ثابت می کند. پدر و مادرش از دروغ و تهمت; برای داستان حضرت عیسی علیه السلام. و اذان در حمام نه در دنیا ستوده است و نه در دین و گفته شد که صاحب آن رانندگی می کند. اگر در خانه گرم اذان دهد تب لرز دارد و اگر در خانه سرد اذان دهد تب را گرم می کند. و هر کس اذان بگوید و یا صدای اذان را به رسم متعارف بدون کم و زیاد کردن درب سلطان بلند کند، راست می گوید.

و هر که زندانی شد و دید که اقامه بر می دارد یا ایستاده نماز می خواند; آزاد می شود و هر که منزلگاه را بالا می برد و زندانی نمی شد، مقام بلندی دارد و هر که بر در خانه اش بالای تخت نماز برپا می داشت. مرگ او همین است. و هر کس برای لهو و لعب اذن دهد یا اقامه را بلند کند عقل از او ربوده می شود و هر که ببیند اذن یا برپا دارد امرش بر او تمام شده است و شاید گواه این است که سفر او در این زندگی با مرگ به پایان می رسد.

تعبیر دیدن مؤذن در خواب

رؤیت مؤذن به کسی است که در هر مکان به خیری دعوت می کند، دلال و مردی که نکاح و نکاح می کند، گویی پیرمردی است یا فرستاده پادشاه یا طلیعه او یا اوست. منادی در لشکریانش با آنچه مولاش می فرماید و هر که طبق معمول اذان را تمام و کمال به جای آورد، آن هم در ماه های حج، شاید این نشان دهنده اقامه حج و سفر به بیت الله الحرام باشد.

تعبیر دیدن مؤذن در خواب

تعبیر دیدن مؤذن در خواب

و اگر زنی در خواب در مناره مسجد اذان بگوید و ببیند مؤذن است، دلیل بر پیدایش بدعتی بزرگ در آن کشور است.

اذان در خواب مجرد و مجرد

مجرد یا مجرد اگر در خواب اذان بشنود برایشان دلیل بر شادی ازدواج یا ازدواج است و هر که ببیند در مسجد محله یا شهر خود مؤذن شده است با یکی ازدواج می کند. از دختران آن محل، و در بینش زن مجرد خیری نیست که مؤذن شده باشد. زیرا این امر حکایت از پیدایش بدعتی بزرگ در میان مردم آن مکان دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا