تعبیر خواب دیدن گلابی خوردن در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گلابی خوردن در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گلابی یا گلابی در خواب ابن سیرین. گلابی یا گلابی چنانکه برخی ذکر کرده اند میوه ای است چند رنگ از جمله گلابی سبز و گلابی زرد و طعم آن بین ترش و شیرین متفاوت است و در اینجا به تعبیر ابن تعابیر فراوان دیدن گلابی در خواب است. سیرین در کتاب تعبیر خواب و فرهنگ تعبیر خواب در آن، آنچه در این مقاله بیان شد را به تفصیل شرح می دهیم.

تعبیر خواب دیدن گلابی خوردن در خواب ابن سیرین

دیدن گلابی خوردن در خواب

خوردن گلابی: در خواب برای کسی که آن را به موقع خورد، دلیل بر این است که به مال فراوان روزی می‌رساند یا دلیل بر ظرفیت کار است، و خوردن گلابی یا خریدن میوه گلابی در خواب، دلیل بر آن است. غایبی که آمده یا می آید و گلابی برای کسانی که در زمانهای دیگر خورده دلیل بیماری است که زرد بود یا اگر سبز بود مضطرب بود.

ابن سیرین می گوید: اگر مریض ببیند که گلابی یا میوه می خورد، از دردها و امراضی که در آن است شفا می یابد و سلامتی به دست می آورد که او را به زندگی عادی باز می گرداند. زیرا صاحب معنای آن در تعبیر خواب سهم دارد; مثلاً کلهرنوب معانی خرابی را دارد.

شايد گلابى و انجير سبز و انگور سفيد به كسى اطلاق شود كه از آنها چيزى خورد و فصل زمستان بود يا دنيا با باران و بارورى سال و فراوانى روزى و ميوه سياه اگر در آن ديده شود. خواب، نشانه سرماخوردگی شدید است.

هر کس در خواب ببیند که گلابی را در شب یا در آغاز روز و قبل از طلوع آفتاب می خورد، این دلیل بر وضعیت گسترده او در زندگی دنیوی و عادت او به گشت و گذار در بازارها در جستجوی چیزهای خوشمزه است. آی تی؛ زیرا فایده در خوردن گلابی دارد.

ميوه سبز كه نرسيده باشد، اگر بيننده آن را بخورد يا مال آن يا مال كسى باشد كه راهى ندارد، نشان دهنده رزق و مال حرام باشد; این در صورتی است که در زمان خود و با شاهدی که مانع از بروز ضرر در آن شود، قابل مصرف باشد.

شاهد: تعبیر خواب دیدن مرکبات در خواب خوب یا بد؟

گلابی یا خوردن گلابی سرخ در خواب، به خیر و به دست آوردن نعمت و رزق است و اگر گلابی در خوردن آن شیرینی مزه کند، دلیل بر رزق نافع نزدیک است و رزقی حلال است بدون نجاست. با حرام در آن دخالت کند و اما خوردن گلابی ترش یا گلابی ترش با مزه ناخوشایند تنگ است و مصیبت ها به دنبال دارد و بیننده را رها نمی کند.

دیدن میوه خوردن به طور کلی در خواب

تعبیر خوردن گلابی در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خوردن گلابی در خواب ابن سیرین و نابلسی

خوردن میوه در خواب عموماً به ازدواج اشاره دارد و گلابی رزقی است که ممکن است شامل این معنا باشد، مگر اینکه آنچه خورده شده تر باشد، رزقی است که دوام ندارد و میوه های خشک دلیل بر رزق فراوان است که بیهوده، و هر که ببیند میوه می خورد و فقیر بود، ثروتمند می شود و می شود. زیرا معمولاً فقرا قادر به خرید میوه نیستند. و ميوه ها امنيت ثروتمند و زياد شدن مال است و هر كه در كوچه ها ميوه هاي زيادي بر او پراكنده ببيند، گواه فراواني خير و وسعت حال است.

شاهد: تعبیر دیدن شیطان ملعون در خواب و خواب ابن سیرین

و هر کس میوه های رسیده را بر درختان خود ببیند، دلیل بر باروری در سال و رزق فراوان و بدی در میوه های نارس یا گندیده است، فایده ای ندارد.

و هر کس در خواب ببیند که میوه فروخته یا میوه خریده، دلیل بر کار او در امری است که در آن بازدهی خوبی ندارد، و هر که میوه رسیده بخورد، از زندگی لذت می‌برد و روزی فراوان می‌یابد. رسیدن به ثروت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا