تعبیر خواب مسافرت

تعبیر خواب مسافرت

سفر در خواب دیدن بازگشت از سفر تعبیر خواب پذیرایی و وداع با مسافران سفر در خواب زن دیدن سفر زمینی و دریایی و هوایی و تعبیر خواب حوادث سفر

دیدن مسافرت در خواب تأثیر عجیبی همراه با کنجکاوی، حیرت و سردرگمی در بیننده به جای می‌گذارد، زیرا نمی‌داند سفر برایش خوب است یا هشدار، و ممکن است متوجه تأثیر جزئیات رویا در خواب نشود. تعبیر آن سفر به حال بیننده تعبیر خواب تدارک مقاصد سفر، رؤیای سفر برای زن، علاوه بر دیدن پذیرایی یا وداع با مسافران در خواب و غیره. موارد دید در سفر

«سفر در خواب شرایط را تغییر داده است و خدا بهتر می داند.»بنابر تعبیر ابن سیرین از دیدن مسافرت در خواب، سفر بیانگر گذر از موقعیتی به موقعیت دیگر است، مسافرت ممکن است برای فقرا دارای ثروت و وداع با زندگی عده کمی و نیازمند باشد و مسافرت برای بیماران در خواب ممکن است نزدیک شدن به اجل او، و خداوند داناتر است.

تعبیر خواب در سایت خود با ابن سیرین و النابلسی در رؤیت سفر در خواب موافق است و می افزاید:سفر عموماً بیانگر حرکت از موقعیتی به موقعیت دیگر و نشان دهنده تلاش و کوشش است چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «سفر پاره ای از عذاب است.» سختی یا آسانی سفر در خواب بیانگر آشنایان و همراهان است. با خلق و خوی خاص، اما هر که ببیند در راه آسانی سیر می کند، نشان از همراهی او با اهل اخلاق دارد.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود در تعبیر خواب سفر می گویددیدن آماده شدن برای سفر، بیانگر این است که بیننده خواب برای کار یا ازدواج آماده می شود (تعبیر خواب ازدواج را در خواب بخوانید) اگر چیزی غیر از آنچه بیننده انتظار دارد اتفاق بیفتد، نباید در زندگی خود خطر کند، بلکه مطالعه کند. امكانات خير و شر، در مورد گم شدن يا گم شدن راه سفر، بي برنامگي براي امور زندگي است، يكي از پسرها حاكي از از دست دادن كار، ازدواج و يا نافرماني اوست. حکایت از نافرمانی او دارد و خدا داناتر است.

و تعبیر خواب درباره دیدن زنی در حال مسافرت در خواب می گوید:دیدن زن باردار در مسافرت بیانگر خستگی او در بارداری به دلیل افزایش مسئولیت است، دیدن زن مجرد در مسافرت بیانگر این است که انشاءالله زندگی او تغییر خواهد کرد، دیدن مسافرت شوهر در خواب بیانگر رزق و روزی و نشان دهنده بدبختی اوست. در کارش و اگر زن ببیند که او برای شوهرش وسایل سفر را آماده می کند، نشان دهنده مشارکت او در تحمل بار خانواده است و اینکه برای پسرش وسایل سفر را آماده می کند، نشان دهنده تشویق او به غلبه بر آن است. دشواری ها و او را برای شرایط زندگی آماده می کند.

قصد مسافرت در خواب برای زندیدن قصد مسافرت برای زن باردار در صورتی که به هر دلیلی قادر به سفر نباشد، مانع از آن است که او را از طلب امرار معاش پسر خود باز دارد و این بینش زن شوهردار مانع از طلب امر می شود. رزق و روزی خانواده اش را، و اگر مجرد باشد و ببیند که می خواهد به سفر برود و نمی تواند، از طلب رزق وصی محبوس است و خدا می داند.

دیدن گم شدن در سفر برای زناناگر زنی در مسافرت ببیند گم شده است، بیانگر این است که نظر او از سر اوست، پس نباید با او مشورت کرد و کمک خواست.

تعبیر دیدن سفر پیاده در خواب چیست؟شيخ النابلسي گويد: پياده شدن در خواب بيانگر دين زياد است تا بينا پيروز شود.

تعبیر خواب از تعبیر وسیله سفر در خواب می گویدسفر زمینی در خواب بیانگر مسئولیت پذیری و برنامه ریزی و سازماندهی است و اما سفر از طریق دریا در خواب بیانگر ماجراجویی است (تعبیر خواب دریا را بخوانید) و سفر با هواپیما در خواب بیانگر بی ثباتی است. خواب مسافرت با ماشین شخصی بیانگر آن است که بیننده خواب مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده می گیرد و دلالت بر لجاجت خود دارد و رویای سفر در بزرگراه بیانگر همراهی او با افراد موفق است. اسب یا شتر، دلیل بر رضایت از آنچه خداوند برای او تقسیم کرده و نقشی را که در زندگی از او خواسته شده است، انجام می دهد. در خواب در بیابان بیانگر همنشینی بیننده با افراد جاهل است و سیر در کوهها دلیل بر همراهی با افراد با اراده است (تعبیر دیدن کوه را در خواب بخوانید) و هر که بیند که از آن عبور می کند. دریاها، این نشان دهنده همراهی او با صاحبان ماجراجویی است.

بازگشت از سفر در خواب ممکن است بیانگر بازگشت از نافرمانی باشد.

 • ابن سیرین در تعبیر رؤیت رجعت از سفر می گوید دلالت بر ادای حق یا ادای تکلیف دارد و بازگشت از مسافرت در خواب ممکن است نشانه رفع غم و اندوه و کسب فیض و فرار از خطرات باشد. چنان که خداوند متعال در سوره آل عمران فرمود ((لذا به فضل خدا و فضل زهر او برگشتند و از رضای خدا پیروی کردند و خداوند دارای فضل بزرگ است).
 • رؤیای بازگشت از سفر ممکن است حاکی از بازگشت از نافرمانی و توبه باشد، چنانکه خداوند متعال در سوره ((شاید بازگردند)) می فرماید.شیخ النابلسی اضافه می کند که خواب بازگشت از سفر ممکن است برآورده شدن حاجات باشد.
 • و او می گوید، تعبیر خواب در شیرینی او هر کس در خواب ببیند که از سفر برمی‌گردد، دلالت بر ثبات و رضایت دارد، اما هر که ببیند از بازگشت راحت نیست، بیانگر بازگشت زندگی به نقطه صفر و شروعی نو در اداره امور زندگی‌اش است و خدا می‌داند. بهترین.
 • و هر کس ببیند که از سفر باز می گردد و هدایایی بر او بار می شود، نشانه پیروزی و پیروزی و بقا و کامیابی است.
 • و اما کسی که ببیند می‌خواهد از سفر برگردد و نمی‌تواند، نمی‌تواند از مسئولیتی که بر عهده او گذاشته می‌شود طفره رود و حاجت خود را با وظایفش متعادل نکند.
 • هر کس در خواب ببیند که از مسافرت در جاده ای سخت باز می گردد، خوابش بیانگر ضرر و زیان و عدم دستیابی به خواسته با وجود ترانسفورماتور است.
 • تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن حوادث سفر در خواب می گوید: تصادف رانندگی در جاده اثبات موانع در زندگی، و در مجادله را ببینید. دیدن سقوط هواپیما در خواب، بیانگر تصمیم به ناپایداری است و در رؤیت غرق شدن کشتی، نشانه وسوسه و دوری از آنچه در نظر گرفته شده است. دیدن دزدی در راه سفر، بیانگر در میان گذاشتن مشکلات و آشتی مردم است، اما کسی که در خواب ببیند مدارک مسافرت گم شده یا باری گم شده است، بیانگر این است که اوضاع بدتر شده است. خدا بهتر می داند.

  سفر در خواب به طور کلی نشان دهنده خوش شانسی است.گوستاووس هندمن میلر، تعبیر خواب معروف غربی، در تعبیر دیدن سفر در خواب می گوید: دیدن سفر در مکان های ناهموار ممکن است نشان دهنده دشمنی با افراد خطرناک یا بیماری باشد و اگر در صخره های سنگی بی ثمر سفر کنید، ممکن است سودی واهی باشد. برعکس هر کس ببیند در میان تپه های سرسبز سفر می کند نشان دهنده خوشبختی و سود است، سفر با دیگران ممکن است نشان دهنده ارتباط با افراد جدید باشد، در حالی که سفر به تنهایی ممکن است نشان دهنده یک سفر لذت بخش و سودمند باشد، در حالی که سفر خسته است. یا تصادف در سفر در خواب نشان دهنده روابط احساسات ناموفق است.

  و تعبیر خواب به شیرینی خود درباره اهداف سفر در خواب می افزایدسفر برای جهانگردی در خواب دلیل بر تلاش برای اثبات عقیده یا نظریه است، اما دیدن سفر برای کار، دلیل بر این است که بیننده به دنبال کسب روزی است. قرارداد کار یا قرارداد خرید.

  تعبیر خواب سفر بعد از استخاره چیست؟دیدن سفر بعد از استخاره، بیانگر سختی و عذاب است، و اگر در خواب بعد از استخاره، راه سختی باشد، بیانگر سختی امری است که موضوع استخاره است، موضوع استخاره، مرتبه بین خیر و شر و اگر در خواب با هواپیما سفر کنید، نشان دهنده بی ثباتی است.

 • هر که ببیند سفر کرد و با خود رزق برد، این برای او خوب است – شیخ نابلسی.
 • شیخ النابلسی می گوید: پذیرفتن مسافران در خواب، ممکن است حکایت از این باشد که بیننده از جانب آنان می رسد، اگر شناخته شوند.
 • دیدن مسافران پذیرایی نشان دهنده قدردانی از تلاش دیگران است – تعبیر خواب.
 • دیدن وداع با مسافران نشانه درک و تشویق دیگران و جاه طلبی های آنها – تعبیرگر رویاها – است.
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا