تعبیر دیدن شیطان ملعون در خواب ابن سیرین

در کتب تعبیر خواب امام ابن سیرین آمده است تعبیر دیدن شیطان لعنتی در خواب و خواب و هر که شیطان را در حال خواندن قرآن ببیند یا شیطان را ببیند که او را آزار می دهد و هر که جن و جن را دید. شیاطین او را تعقیب می کنند یا در حال فرار از شیطان او را می زنند که این رؤیا نشانه های تفسیری زیادی دارد که به آن اشاره دارد.

تعبیر دیدن شیطان ملعون در خواب ابن سیرین

– آنجا که شیخ، محقق محمد بن سیرین در کتاب «مکتهب الکلام فی تعبیر الخواب» گفته است که دیدن شیطان در خواب یا خواب، بیانگر شر است. نقل شده است که مردی به حسنی گفت: ای ابوسعید آیا شیطان می خوابد؟ فرمود: پس تبسم کرد و گفت: اگر بخوابد، آرامش پیدا می کنیم. خواب انسان است. اگر شیطان شیطانی اجتناب ناپذیر است، دیدن او خیری ندارد.

– همچنین فرمود هر که در خواب شیطان ملعون را ببیند، در خواب اشاره به دانشمند بدعتی است که به مردم دروغ می گوید و رؤیت شیاطین از جمله شیطان حکایت از غفلت از نماز و دروغ و اختلاس دارد.

كسى كه شيطان را به صورت انسان در خواب مى بيند و كسى را كه شيطان به او شكل گرفته است مى شناسد; این در دین و دنیا دشمن یا مخالف است و خواب ممکن است اشاره به فریب و حیله در زندگی باشد.

– هر که در خواب ببیند که شیطان (ابلیس) سرگردان است، ربا می خورد، رؤیت شیطان نیز حاکی از نیرنگ و نیرنگ و جادوگری و حسد و تبعیض بین همسران است. مانند آنچه در داستان حضرت آدم علیه السلام آمده است.

– و کسى که خود را شیطان ملعون ببیند، دلیل بر ارتداد از دین است; چون ابلیس بنده خدای متعال بود، از دستور خود برای سجده بر مولای ما آدم علیه السلام تخلف کرد، پس رانده و طرد شد.

سپس ابلیس در تعبیر، پادشاه کافر و نگهبان دریا را مجهز به سرباز و اسب و مردان می‌گوید.

– و اگر ببیند که او شیطان ملعون است، شایسته ملک است، امر بزرگی دارد و در زمان او امر به معروف و نهی از منکر کار آسانی است.

هر که در خواب ببیند که شیطان را کشته است. با حیله و نیرنگ نقشه می کشد، اگر عادل و پاکدامن باشد، از فرمان خدا ناامید می شود و هر که در خواب به پیروی از شیطان بکوشد، از کسانی است که به وسوسه او افتاد و به جای هوس و هوس خود پیروی کرد. اطاعت از حقیقت

– هر كه شيطان را در خواب بخواند از دشمنان خود پناه مي جويد و به آنها متوسل مي شود و هر كه شيطان در خواب بر او نازل شود به گناه و فريب مي افتد و هر كه شيطان را شاد و خوشحال ببيند گرفتار مي شود. با آرزوها

هر كه شيطان را به شكل زيبا يا جثه ببيند و بخواهد بيننده خواب را به خواسته خود متقاعد كند، اين گواه بر پستي بيننده و تسليم او در برابر شيطان با پيروي از كارهاي باطل است.

دیدن شیاطین و مولای آنها شیطان نشان دهنده لعنت خداوند بر اوست، زیرا این دلیل بر تهمت و کفر و شنیدن جاسوسان است و هر که ببیند شیطان به او چیزی ارزشمند می دهد، نگران زنده ماندن او است. با تمام عمرش

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا