تعبیر خواب دیدن تخت در خواب و تعبیر آن برای ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن تخت در خواب و تعبیر آن برای ابن سیرین

تعبیر دیدن رختخواب و تعبیر خواب تخت در خواب ابن سیرین به تفصیل در مجله ظهر القرنة محقق امام ابن سیرین در تعبیر به معنای دیدن تخت می گوید که اشاره به آن است. آنچه که یک فرد در زندگی خود از سر می گذراند و چه هدفی برای دستیابی به آن در آینده دارد. او یک نسل شواهد داشت که نشان می دهد ازدواجش نزدیک است، به خصوص اگر تخت بزرگی باشد که بیش از یک نفر را در خود جای دهد. رختخواب در خواب مرد متاهل، گواه این است که همسرش تا چه اندازه از او اطاعت می کند و از او راضی است و شکل و تمیزی تخت نشانگر میزان رضایت یا عصبانیت اوست.

تعبیر خواب دیدن تخت در خواب و تعبیر آن برای ابن سیرین

و اما رختخواب در خواب شخص مریض، دلیل بر نزدیک شدن عمر و نزدیک شدن مرگش است و خداوند اعلم دارد، بیننده خواب با طلاق، مرگ، مسافرت یا فرار از همسرش جدا می شود.

تعبیر دیدن تخت در خواب ابن سیرین

دیدن تخت در خواب: ابن سیرین گفت: هر که ببیند بر بستر است چیزی را که امیدش را از دست داده بود برگرداند و چیزی از دستش بیرون آمد و هر که ببیند حاکم یا حاکم است. اقتدارى سست مى‏شود، سپس قیام مى‏كند و پس از آن بر قوت مى‏افزاید، ضعف و استوارى در اختیار اوست، و هر كه ببیند بر بالین است و مجرد است و مى‏خواهد ازدواج كند، این ازدواج او با زن است. .

و اگر ببیند که بر تختی است که تشک بر آن است، این برای او افزایش مقام است و او را برای قومی که در دین ریا می کنند یاد می کنند.

ابن سیرین گوید: تخت و هر چه برای خوابیدن و خوابیدن بر آن استفاده می شود، اشاره به زن است و گرفتن مستمری از پول و رختخواب و نیز بر صندلی دلالت دارد و هر که پاهای تخت را ببیند، دلالت بر آن دارد. پادشاهان و غلامان و آنچه از رختخواب بیرون می آید مخصوصاً مربوط به زن است و درون آن بر صاحب رؤیت و در زیر آن بر ماده پسران دلالت دارد.

قیروانی می گوید: تعبیر خواب تخت در خواب، بیانگر هر چیزی است که انسان از مال و اسباب و اثاثیه یا هر چیزی که برای کسب او پول بدهد. اعراب تا ثلث تخت او قیام می کنند: اگر آبروی او از بین برود و تخت در این ماده تخت است.

تخت سواری ممکن است به هر وسیله نقلیه ای از یک همسر، یک لودر یا یک کشتی اشاره داشته باشد، از این رو به معنای تخت است، و ممکن است اشاره به تابوتی باشد که مرده هنگام حمل آن به قبر روی آن خوابیده است، بنابراین تابوت همان تابوت است. تخت مردگان

هر که در خواب ببیند بسترش شکسته یا ترکیبش برچیده شده و صاحب اختیار است تخت و ملکش را از دست می دهد و اگر حاکم و مالک باشد برکنار می شود. رؤیا ممکن است همسرش را ترک کند، اگر او نافرمانی کند، و او بیمار یا شوهرش بمیرد. اگر صابران باشد و چه بسا به سبب ازدواج دیگر یا مسافرت یا فراری شدن، تفرقه و پراکندگی بین آنها رخ داده باشد.

صورت تخت ممکن است اشاره به شوهر باشد و پشت آن به زن، و آنچه بعد از سر تخت به پسر می آید، و آنچه پس از آن دو مرد می آید اشاره به خدمتکار یا کنیز و دختر و او باشد. الاغ ممکن است ارزش های خانه را نشان دهد و تخته های او برای خانواده اش، و الاغش ممکن است اشاره به خادم داشته باشد و تخته های او به رختخواب، تخت، سجاده، حصیر و لباس زنانه.

و در شرائط رؤیت بالین، هر که خود را بر بستر مجهول ببیند، اگر از شایستگان سلطنت باشد، آن را به دست آورد، و اگر مجرد باشد، ازدواج کند، و اگر زن باردار داشته باشد، پسری به دنیا می‌آورد و همه اینها اگر تخت داشته باشد یا خوش فرم باشد و اگر تشکی بر آن نباشد، سفری دور است و بیماری است که مجازات آن مرگ، و هر کس در ایام حج این خواب را ببیند و به سفر امیدوار باشد، سوار بر شتر یا کشتی در دریا شود.

و هر کس برای خود تختی به زیبایی پادشاهان ببیند به پادشاهی می رسد و هر که در بستر مردی صندل ببیند بینا با مردان ریا سفر می کند و هر که ببیند بر بالین در نیکی خوابیده است. مقام، آنگاه حالت و مقام و منزلت پیدا می کند.

و اگر ببیند که بر تخت است، با زنی همراه است; با او خشنود و حلیم است و چه بسا بین آنها طلاق یا طلاق رخ دهد و اگر زن بی شوهر ببیند که او را در خانه خود بر تخت می برند، با مردی ازدواج می کند و هر که تختی بیند. برافراشته است و در مرض یا مرض بوده است، دلیل بر بی گناهی او از بیماری و سلامت او است.

دیدن نشستن روی تخت در خواب

خواب نشستن بر بالین در خواب، اشاره به ازدواج بیننده دارد، اگر مجرد باشد، و اگر دختری که شوهر ندارد ببیند که با مرد غریبی بر تخت نشسته است، یا به تختی برده می شود. خانه ناشناخته یا در خانه خودش؛ این دلیل بر ازدواج اوست و اگر ببیند که مرد متاهلی یا زن باردار دارد انشاءالله صاحب فرزند ذکور می شود و برای کسانی که ببینند روی تخت بسیار سفید رنگ نشسته است شادی و آسایش همراه با سکون است.

دیدن نشستن بر تخت در خواب نیکو است چنانکه علما ذکر کرده اند اگر تشک داشته باشد یا زیبا باشد و تشک تمیز باشد و غیر از تشک برای کسی که بر آن بنشیند نوار و پراکنده است.

دیدن تخت سفید در خواب

تعبیر خواب در مورد تعبیر دیدن تخت سفید در خواب و تعبیر خواب سفید نشستن بر آن گفته اند که بیانگر عشق و آرامش و ثبات روانی برای مجرد و همچنین برای مجرد است. دختر مجرد، سعادت و ازدواج است و رختخواب سفید در خواب دختر مجرد، حامل تعبیر لباس سفید است که ازدواج است. اطاعت و زیبایی او

تعبیر خواب تخت یک نفره در خواب و معنی آن

دیدن تخت در خواب برای دختر مجرد و زن مجرد (زن بدون شوهر) بیانگر نزدیک شدن ازدواج او با مردی با درجه و منزلت است، چنان که دختر روی تخت خوابیده و زن مجردی که او را می بیند. از ازدواج بر روی تخت برای او حمل می شود بسیار خوش شانس است. نماد تخت در خواب زن مجرد نشان دهنده بلندی موضوع است.

اما اگر تختی که زن مجرد در خواب دیده تمیز و مرتب بوده است، این بدان معناست که کسی که از او خواستگاری کرده است، لایق او نیست و از کسانی نیست که در زندگی خود برای او شادی می پرورانند و سفیدپوستان. تخت در خواب مجرد داماد یا کار و شغل قابل توجهی است.

تعبیر خواب تخت برای زن متاهل در خواب و معنی آن

خواب تخت و تعبیر آن برای زن شوهردار یا زن شوهردار، بیانگر این است که اگر روی تختی که تخت ندارد بنشیند در پریشانی و توهم است و اگر دختر شوهردار روی آن بخوابد تخت باریک. پس این گواه مشکل در تولید مثل است.

تعبیر خواب خود را پیدا کنید (اینجا).

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا