تعبیر دیدن ابرهای بارانی در خواب و ابرهای خشک در خواب

تعبیر دیدن ابرهای بارانی در خواب و ابرهای خشک در خواب

بی خوابی – اثرات سلامتی، عوامل، و تشخیص

دیدن ابر در خواب دارای جنبه های نیکو است، اگر از ابرهای بارانی باشد که آبی را که همه چیز با آن آفریده شده فرود می آورد و ابرهای خشک در خواب خیری در آن نیست. برای دلالت آن بر آمدن عذاب، شدت وحشت و خشکسالی، که نشان از فقر بر اثر تباهی محصول است، و از اینجا باید معنی دیدن ابرهای بارانی و خشک و چه بینشی را روشن کرد. برگرفته از معانی خیر و شر از نظر امام ابن سیرین و ائمه عظام تاویل و تفسیر است.

ابر در خواب و رؤیا بیانگر اسلامی است که مردم در آن زندگی می کنند و رستگار می شوند. زیرا سبب رحمت خداوند است; حمل کردن آبی که در آن حیات خلقت و انسانها و چه بسا ابرهای می بارد به معنای بینش کسب علم و فقاهت و حکمت و فصاحت دلالت کرده است. به دلیل حکمت لطیفی که در آن وجود دارد، هنگامی که در آسمان جاری است در حالی که در هوا حرمت را حمل می کند.

تعبیر معنی ابرهای بارانی خشک در خواب و رویا

ابر بارانی به سربازان و رفقا و هر چیزی که مربوط به مبدأ خلقت اوست به آب اطلاق می شود، مانند انسان و برخی حیوانات، و آنچه در آب از غذا و کتان و شتر می روید، زمین نیست. و نه آسمان که بار خود را در آب حمل می کند، و ممکن است ابرها نشان دهند که چه زمانی بر زن باردار یا زن باردار می بارد. همان گونه که هر دو در جنین خود آب می برند و هنگامی که پروردگارشان اجازه دهد آن را دور می اندازند و ابرهای بارانی نشان می دهد که باران می آید. به خاطر آن، و به خاطر آن.

ابر خشک اگر چیزی به همراه داشته باشد ممکن است نشان دهنده عذاب بر تیرهای سلطان و عذاب او و فقری باشد که پس از دستور او از طرف بدهکار بر گله او می آید. چه بر سر مردم سایه آمد، وقتی ابرها را بالای سرشان شمردند، بارانشان بر آنها گذشت. پس عذاب به سراغشان می‌آمد، و هر که در خانه‌اش ابری ببیند، یا در اتاقش بر او نازل شود، و او از ابرهای بارنده باشد. اگر کافر بود اسلام آورد، ولی اگر صاحب آن خواب مؤمن بود، حکایت از کسب عقل و دانش دارد و چه بسا همسرش در صورت تمایل باردار شده باشد.

اگر خود را سوار بر ابرها ببیند در حالی که می دود و باران می بارد. این نشان می دهد که اگر مجرد باشد با زنی صالح ازدواج می کند و یا به خانه خدا سفر می کند یا حج می کند، شاید سلطان او را به مقام بلندی یا حیوان شریفی رسانده است.

و اگر ابرهای بارانی پیاپی در باران خود بیایند و بیایند و مردم منتظر فرود آمدن آنچه در آنهاست باشند و از ابرهای آب باشند و چیزی در آنها نباشد که بر عذاب دلالت کند پس اهل آن منطقه آنچه را که از خیر و برکت می خواستند داشته باشند یا شاید کاروان های خیر و برکت وارد آنها شده باشد. و اگر ببیند که به زمین می‌افتند یا بر خانه‌ها فرود می‌آیند و به درختان و گیاهان آسیب می‌رسانند، سیل و باران و ملخ هستند. و اگر چیزی در میان ابرها باشد که حاکی از نگرانی ناخوشایند باشد، مانند ابرهای خشک با بادهای تند، آتش، سنگ، مار و عقرب; اشاره به یورشی است که مردم آن محل را تحت تأثیر قرار داد، یا شاید کاروانی وارد آنها شد تا برای کسانی که در سفر جان باختند بیشتر سوگواری کنند، یا بدهکار بود و سلطان بر آنها تحمیل کرد و به آنها آسیب رساند و باعث فقر آنها شد.

بعضی گفتند: ابرها پادشاهی بزرگ یا سلطانی رحیم است، پس هر که با ابرها درآمیزد با یکی از این افراد مخلوط می شود و هر که ابرها را بخورد از مردی حلال یا خرد بهره می برد. و از جمع آوری ابرهای بارانی در خواب یا جمع آوری قطرات باران; به عقل و تملک می رسد و اگر ببیند که سلاحش از ابر است، حاجی است از ابرها باران می بارد.

و ابرها اگر باران نبارد بیننده از منسوبین به دولت بوده است مانند حاکم مثلاً ظالم است و حاکمی است که عدالت نمی کند. او در صنعت مهارت دارد و حکیم است و مردم در زندگی به او نیاز دارند و ابرهای خشک فرمانروایانی هستند که دستی بر مردم دارند و مردم بر آنان دستی ندارند. اگر ابرى خشك در حالى كه مى درخشد و رعد و برق مى درخشد، بيانگر ظهور سلطانى با عظمت است كه بقاى حق را تهديد مى كند و اهل آن را آزار مى دهد و هر كه ديد ابرها از آسمان نازل مى شود و عموماً باران مى بارد. امام عادل حکومت آن مکان را به دست می گیرد و عدالت و امنیت را در آن می گستراند، خواه آن ابر سفید باشد یا سیاه، و رنگ ابر در آن ضرری ندارد. در مورد ابرهای قرمز در زمان نامناسب؛ اندوه و مصیبت و بیماری است و هیچ برکت و خیری در آن نیست.

و گفته شد: دیدن ابرها در وقتش، به منزله کسب نعمت و خیر و مال بسیار است، و هر که ببیند ابرها در وقت خود می بارد، خداوند متعال روزی او را وسعت می دهد و او را از آن بیرون می آورد. غم و اندوه او و اگر ببیند که در تنگدستی یا خشکسالی بود بر او وسعت می دهد و از آنچه در آن است بیرون می آید و هر که ابرهای سیاه بی باران ببیند آن مالی است بیهوده یا سرمای شدید و استحکام و ابرهای سرخ برای هر کس آن را در زمانهای دیگر ببیند، مصیبت و مصیبت است.


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا