تعبیر خواب دیدن ابر در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ابر در خواب توسط ابن سیرین

دیدن ابر در خواب هنگام بارندگی یا دیدن ابرهای خشک که باران نمی بارد، بیانگر معانی خیر و شر است، زیرا آبی که از ابرها می ریزد حامل معانی رحمتی است که خداوند بر بندگانش نازل می کند تا غذای آنها را تامین کند. بنوشید، پس آنها را از گودال اطعام می دهد و از ترس آنچه تحمل می کنند، ایمن می کند، روزی دارند و در اینجا تعبیر خواب دیدن ابرهایی که در خواب می بارد یا دیدن ابرهای پر از آب و به معنای آب انداختن یا باریدن سنگ از ابرها.

تعبیر خواب دیدن ابر در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ابر در خواب

دیدن ابرها: باران در خواب بیانگر اسلام است که به موجب آن مردم در زندگی خود از عذابی که ممکن است در قیامت متخلفان آن را متخلف کنند نجات می یابند، مانند آبی که انسان را از مرگ نجات می دهد. دستور پروردگارش که از او هر موجود زنده ای آفرید و ابرهایی که می بارد موجب رحمت خداوند متعال برای عبادت مؤمنان است. زیرا ابرها حامل آبی هستند که حیات آفرینش در آن است و چه بسا ابرهای بارانی بیانگر علم و فقه و حصول حکمت در امر دین و امور دنیوی و شرح آنچه در آن است از حکمت لطیف در جریان آن باشد. در هوا حرمت دارد و آنچه از آب فرود می‌آید، و چه بسا ابرها نشان می‌دهند، زیرا هر کس باران را در خواب دید که بر اصحاب و لشکریان و بر هر چیزی که مخلوق خدا را حمل می‌کند و در اصل است. از آفرينش او به آب، و بدين ترتيب، حكايت بر آمدن شتران است كه طعام و كتان حمل مي كنند، و از چيزهايي است كه با آب جوانه مي زنند، چنان كه در كتاب خداي متعال آمده است كه ابرها معاني را حمل مي كنند. از شتر، به فرموده خداوند متعال: «آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده اند؟» [الغاشية : 17].

چه بسا دیدن ابرها که در خواب می بارد، بیانگر آن باشد که کشتی هایی که در آب بدون زمین و آسمان می چرخند و آنچه را در آن است به فرمان پروردگارشان و به نیروی بادها می چرخند و ممکن است بر زنان باردار باشد. زیرا هر دو آب را در شکم یا جنین خود حمل می کنند و دیوانه می شوند و هنگامی که خداوند اجازه می دهد آنچه در درونشان است بریزند آن را می اندازند شاید این خواب دلالت بر خود باران دارد; چون اصالتاً از ابرهاست، به خاطر آنها باران می بارد و ممکن است نشان دهنده علائم سلطان و عذاب و دستورات او باشد، اگر سیاه باشد و با آن چیزی است که بر تحقق معانی عذاب دلالت دارد. از شدت بادها یا شدت رعد و برق و طوفان، و تعبیر دیدن ابرها که سنگ می بارد، خیری ندارد. این عذابی است که نازل می شود. هنگامى كه بر اهل سايه نازل شد، چون ابرها را نشانه آن مى‏دانستند كه آب بر آنها مى‏بارد، بر خلاف آن، عذاب خواركننده‏اى براى آنان مى‏آورد، و همينطور براى اهل آتش بالا مى‏آيد.

و هر کس ببیند که در خانه یا در اتاقش ابرها بر او نازل می شود، اگر کافر باشد اسلام می آورد و اگر ببیند هر چه می خواهد به علمش می رسد یا زنش می شود. باردار، اگر بخواهد بچه دار شود، یا شترهای پر خیری به سراغش آمدند و در تجارت او به دست آورد، پول و برکت است، و هر که ببیند سوار بر ابرها در حال دویدن و باران است، بینش او را نشان می دهد. ازدواج با زن صالح اگر مجرد باشد یا شاید برای تجارت یا حج مسافرت کرده باشد و اگر امیدی به آن نداشته باشد علم و حکمتی است که در امور خود دارد. زندگی و هر که دید ابرها می بارید و رفت و آمدهای پیاپی زیاد بود و مردمی را دید که به او نگاه می کردند و منتظر باران بودند تا آب ببرند و از آن بهره ببرند و ابرها از ابرهای آبی بودند که باران آمد و چیزی نزد آنها نیست که حاکی از وقوع عذاب باشد، رویت او حکایت از آمدن دستوری در آن ناحیه دارد که مردم مشتاقانه منتظر او هستند.

و هر کس ابرها را ببیند که بر زمین می‌بارند، گویا دنیا ابر می‌بارد، نشانگر نزول سیل و باران یا سیل یا ملخ است. این است اگر بر کاروان‌هایی که وارد می‌شوند یا بر خانه‌های ساکن یا بر درختان و گیاهان بیفتد، و هر که ابرها را دید که باد شدید و آتش و سنگ و مار و عقرب یا چیزی که دلالت بر اضطراب و گرفتاری دارد همراه آنها بود. زیرا آن غزوه‌ای است که صورت می‌گیرد و همراهی وارد انسان می‌شود تا خبر مرده‌ای را که در سفر خود مرده است، سوگواری کند، یا مردم خبر جریمه و پوچی را که سلطان بر آنها تحمیل کرده است بشنوند، یا شاید ملخ وارد شود. آنها را با تازیانه و نابودی گیاهان، و برخی گفتند; ابرها پادشاهی بزرگ یا سلطانی مهربانند، پس اگر خفته با چیزی از ابرها مخلوط شود با یکی از این افراد مخلوط شود یا از پول و خرد بهره مند شود. و هر که ببیند خانه یا قصری بر ابرها نبوت می کند. او به عالم شرافت و با حكمت و بلندى دست مى يابد، و اگر آنچه ساخته بزرگ است، دليل بر دورى از گناهان و رسيدن به حسنات است.

و اگر ابرها نبارید – ابرهای خشک و بی باران – بیننده از کسانی بود که به او ولایت می دادند، زیرا او حاکمی ستمگر است که نسبت به گله خود عدالت نمی کند، بر مردم و ابرها فرمانروایند دستی بر مردم داشته باش و مردم بر آنان دستی ندارند و اگر ابری برآید و رعد و برق در آن باشد، ظهور مقامی بزرگ بر مردم است که بقای حق را تهدید می کند. عذاب از آنچه در بالا ذکر کردیم; امام در آن مکان اقامه می کند و عادل است، خواه ابرها سفید باشند یا سیاه. در مورد دیدن ابرهای سرخ در زمان های دیگر، هیچ خیری در آن نیست. زیرا آن غم و فتنه و بیماری است. بعضی از آنان گفتند: هر کس ابرهایی را ببیند که از زمین به آسمان برمی خیزد و سرزمینی را سایه افکنده است. دلالت بر خیر و برکت دارد، هر چند بیننده بخواهد سفر کند; هر کاری می خواست انجام داد و به سلامت به خانه برگشت.

مشاهده مقالات بیشتر تعبیر خواب.. {اینجا را فشار دهید}.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا