تعبیر خواب پرده و تعبیر دیدن پرده در خواب ابن سیرین.

تعبیر خواب پرده یا پرده در خواب توسط ابن سیرین، معنی دیدن پرده در خانه یا اتاق و معانی تعبیر حسن و قبح رنگها را ارائه می دهیم. پرده و پرده در خواب پرده یا پرده اتاق در خواب شیطانی ترین و توهم است و دیدن آن درب خانه یا پنجره خانه خیری ندارد، با ما در مجله میخک همراه باشید.

تعبیر خواب پرده و تعبیر دیدن پرده در خواب ابن سیرین.

بهترین آنچه در تعبیر خواب در مورد پرده و معنی پرده در خواب ذکر شد.

هر که در خانه خود یا بر در حجره یا در مسجد خود پرده های ساییده را ببیند. این نشان دهنده نگرانی زودگذری است که در صورت پاره شدن به خواب بیننده می رسد. تسکین سریع است و رنگ پرده ها، نه سیاه، در دین و دنیا بهتر است.

پرده های سفید ستودنی است و پرده های سبز. همه اینها در صورتی که اختفا ناشناخته باشد یا در مکانی نامعلوم باشد. پس در تفسیر او. و پرده ها در نهایت ایمنی هستند.

و اگر بیننده ببیند که با پرده ها پنهان شده است و یکی از آنها به خاطر مالی یا جانی او را می خواهد یا ترسیده یا فراری است، این برای او پوششی است، پس پنهان می شود. بشنوید و امنیت او را به دست آورید و هر چه نازک و ضعیف و کوچک است در پرده است. در اضطراب آسانتر و ضعیفتر است و رنگ آن سودی از شر ندارد، اگر از رنگهای حامل معانی باشد که در تعبیر محبوب است; این به دلیل قدرت آن در نگرانی و ترس است، همانطور که توضیح دادم، که عمدتاً رنگ خوبی دارد.

بهترین چیزی که می توان دید در پرده ها است، به شرطی که به هیچ یک از خروجی ها و ورودی ها متصل نباشد. در بدی آسانتر و بسیار فراتر از تفسیر آن است، و هر کس از پرده ها چیزی را ببیند که کنده شده، پرتاب شده یا رفته است. صاحب خود را از نگرانی و ترس بسیار رها می کند.

پرده در خواب از نظر نابلسی نشانگر کتمان موضوع است و شاید دلالت بر رفیقی است که رازدار است و همسری را که اوضاع نابسامان این دنیا را می پوشاند و او را از نگاه کردن به دیگران محافظت می کند یا پسر یا پسر. خانه، و پرده هایی که در خواب به طور خاص شناخته می شوند، ضرر و فایده ای ندارند.

همچنین ببینید:

 1. تعبیر خواب دیدن پرده در خواب ابن سیرین

 2. تعبیر خواب دیدن ازدواج در خواب

 3. تعبیر خواب دیدن شلوار در خواب ابن سیرین

 4. تعبیر خواب سحر و تعبیر دیدن قرارداد یا رمزگشایی سحر در خواب

 5. تعبیر خواب مارمولک و تعبیر دیدن مارمولک در خواب ابن سیرین

  شرور آنچه در تعبیر دیدن پرده آمده و معنی پرده در خواب.

  دیدن پرده در خواب: تعبیر خواب پرده به نگرانی و پریشانی و غم و اندوه افتادن است و بیشتر آنچه در تعبیر پرده از ابن سیرین آمده نگرانی در معنای آن است.اگر خفته باشد. پرده های درب خانه یا جلوی خانه را می بیند. این یک نگرانی از سوی زنان بود. و اگر او را بر در مغازه ببیند و پرده سیاه باشد; این یک توهم فقر است.

  هر که پرده های در مسجد را ببیند; تعبیر ابن سیرین بر این دلالت دارد که بیننده در دین دچار نگرانی می شود، اما اگر پرده بر در خانه او باشد; آن نگرانی در امور دنیایی و روزی روزگارش از او متأثر می شود.

  هر که پرده‌های خوب ببیند که پرده‌ها نو یا زیبا باشد، این نگرانی طولانی است. این دلیل بر پاره شدن پرده‌های بیننده خواب است و پرده‌های سیاه از جانب پادشاه است و ابن سیرین گفت: همه پرده‌های درها نگرانی و خوف است، با امان.

  پرده های بزرگ نگرانی بزرگی هستند و هر چه پرده ها بزرگتر باشند. نگرانی او بیشتر و اندوهش شدیدتر بود کرمانی گفت: پرده ها همه اندک و بسیار نازک و ناشیانه است. اگر در در یا خانه یا ورودی یا خروجی دیده شود; براى صاحبش نگرانى شديد است و اگر پرده بر درب خانه بزرگ يا بازار بزرگ يا مانند آن باشد، اضطراب و خوف شديدتر است و به پرده‌هاى سياه گفته شد: آنها نگرانى هستند. به خاطر پول یا کار

  و پرده ها در جاهای نارواشان دلالت بر غم و اندوه دارد و در جای خود تعبیری نیست. این نشان دهنده یک ترس شدید و یک توهم قوی است.


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا